archive-org.com » ORG » A » AAVLAANDEREN.ORG

Total: 450

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Is AA iets voor U?
  AA vergaderingen vind je overal Je zoekt hulp is AA iets voor jou We houden er niet van iemand alcoholist te noemen maar je kan de diagnose zelf snel stellen Stap het dichtstbijzijnde café binnen en probeer eens beheerst te drinken Of neem thuis enkele glaasjes en schakel dan over op koffie Probeer te drinken en er dan ineens mee te stoppen Probeer het meer dan eens Men komt dan snel achter de waarheid tenminste als je eerlijk tegenover jezelf durft te zijn Het kan best een flinke kater waard zijn om tot een helder inzicht in je toestand te komen Jij alleen kunt beslissen of het programma van AA en de AA levenswijze betekenis hebben voor jou en jou kan helpen Dit is een beslissing die jij moet nemen niemand kan in jouw plaats beslissen Wij die thans lid zijn kwamen bij AA omdat wij erkend hebben dat drinken een probleem geworden was een probleem dat wij zelf niet meer konden oplossen In het begin waren velen van ons beschaamd te moeten toegeven dat zij niet meer in staat waren te drinken volgens de algemeen aanvaarde sociale normen Wij hebben een eerlijk antwoord gegeven op de verschillende realistische vragen

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/aavooru.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Al-Anon & Alateen
  zaak met de mantel der liefde proberen te bedekken Wat betekent dat we al zijn leugens slikken hem gelijk geven als hij ongelijk heeft en in s hemelsnaam maar meedoen aan het spel dat hij speelt Al met al het probleem wordt ook op die manier alleen maar groter En wat minstens even belangrijk is we krijgen zelf steeds minder plezier in het leven En dat is de bedoeling niet Moeder is geholpen Moeder had ook zo haar problemen en is aan de drank gegaan Aan dit laatste probleem is iets gedaan Er is een helpende hand uitgestoken moeder is ervan overtuigd dat ze op het verkeerde pad is En ze heeft beterschap beloofd Of het nu vader de kinderen de dokter of een hulpverlenende instantie is geweest die zich ermee heeft bemoeid het kwaad is geschied Want moeder heeft nu ervaren dat er altijd wel iemand is die zich over haar ontfermt als ze écht in de narigheid komt En diep in haar hart is ze zich waarschijnlijk nóg rotter gaan voelen omdat ze zich afhankelijk weet Dus zijn alle voorwaarden aanwezig om het hele spel weer van voren af te laten beginnen En dat zal geheid gaan gebeuren ook Want ook onze houding tegenover haar is nog dezelfde als eerst Alles zal alleen nog wat vervelender worden dan de vorige keer De mensen die met moeder samenleven zijn tevreden over zichzelf en dus in slaap gesust Begint moeder weer te drinken dan reageren ze net als voorheen En toen hielp dat ook al niet Het zal duidelijk zijn dat u voor moeder ook vader collega zoon dochter of iets anders mag lezen Het principe blijft hetzelfde Zachte heelmeesters De chef had al lang in de gaten dat de medewerker zwaar dronk Maar ja hij werkte al zo lang bij de zaak was altijd een zeer goede kracht geweest en was dat in zijn heldere momenten nu ook nog Dus hield de chef de man de hand boven het hoofd Protesteerde niet tegen onverklaarbare afwezigheid streek zijn fouten zo onopvallend mogelijk glad hielp liegen tegen klanten familie politie en collega s en was bereid om na elke vervelende gebeurtenis te geloven dat het inderdaad de laatste keer zou zijn Dat lijkt allemaal prima van die chef Maar intussen is hij bezig om zijn gewaardeerde medewerker van de wal in de sloot te helpen Want stiekem rekent iedereen met een drankprobleem op een stukje bescherming als de nood aan de man komt En zolang we hem die geven kan hij rustig doorgaan met drinken Denk niet dat de chef nooit ernstig praat met de drinker Dat doet hij zelfs regelmatig Alleen de drinker kent alle trucs om een dergelijk gesprek tot een goed einde te brengen En de chef kent die trucs niet Deze drie voorbeelden zijn niet uit de lucht gegrepen En iedereen die met het alcoholprobleem van een ander zit zal er iets in herkennen Wat opvalt is dat alle drie de situaties één ding gemeen hebben de

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/partners.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • AA groepen in Vlaanderen
  ook gezocht worden op postcode of gemeente en dagdelen De groepsadressen kunnen niet gebruikt worden voor het versturen van post het zijn enkel adressen van vergaderlokalen De Anonieme Alcoholisten houden geen ledenlijsten bij dit geldt ook voor groepen AA groepen worden gevraagd zich vrijwillig te registreren en hebben de keuze om wel of niet op de website opgenomen te worden Ook de vermelding van het adres van het lokaal is

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/groepen/groepen.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Alcoholisme
  nuchter te blijven door de ander te helpen in de strijd om nuchter te zijn Op eigen kracht komen we er toch niet redeneerden zij Dit gesprek werd enkele weken later gevolgd door de oprichting van een werkgroep van alcoholisten die de drank wel wilden laten staan doch daartoe persoonlijk niet in staat waren Men besloot tot zeer nauwe onderlinge samenwerking Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van Anonieme Alcoholisten die vanuit Akron in de staat Ohio eerst in de Verenigde Staten later ook buiten Amerika werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden herstel van hun ziekte te vinden Uit deze werkgroepen is de geneesmethode van de Twaalf Stappen ontwikkeld en talloze alcoholisten de AA telt verscheidene miljoenen leden over de hele wereld zijn tot lichamelijk en maatschappelijk herstel gekomen Wij wijzen hierop met diepe ernst omdat wie dit weet de Twaalf Stappen met andere ogen nog eens zal lezen hoewel hij in een eerste opwelling misschien heeft gedacht Dat is niets voor mij Alcoholisme de ziekte blijkt tweeërlei oorzaken te hebben Allereerst is de patiënt hoe vreemd dat ook moge klinken overgevoelig voor alcohol zoals iemand overgevoelig kan zijn voor bloeiend gras of voor primula s Die overgevoeligheid kan ontstaan door organische gebreken epilepsie b v maar ook door langdurig intensief alcoholgebruik Doch bovendien heeft alcoholisme vrijwel altijd ook een psychische oorzaak Op de een of andere manier is het evenwicht tussen fysiek en psychisch welzijn bij de patiënt verstoord Een psychische oorzaak brengt hem tot drinken en zijn lichaam reageert op het drinken door overgevoelig te worden Zodra dit het geval is doen zich symptomen voor die men bij elke alcoholist erkent Wij noemen er enkele Hij blijft drinken Hij drinkt vlugger dan de anderen in wier gezelschap hij zich bevindt Hij drinkt op tijden dat hij zou moeten werken Hij weet als hij nuchter is vaak niet meer wat hij deed toen hij dronken was Hij heeft s ochtends drank nodig om aan het werk te kunnen gaan Hij snakt naar alcohol lang voor de avond Hij zegt dat hij de drank best kan laten staan maar hij doet het niet Hij verwaarloost zijn werk en zijn gezin voor de drank Hij wordt stuurloos Zulke patiënten biedt de AA nu als geneesmethode de Twaalf Stappen Niet één of twee stappen Twaalf En die Twaalf Stappen zijn als de spaken in een wiel Gezamenlijk maken zij het wiel sterk Elk afzonderlijk hebben zij praktisch geen nut Men moet dus deze Stappen zien als één geheel Zij vormen samen een gedachtewereld van waaruit de alcoholpatiënt zich een nieuw leven kan opbouwen als hij die stappen één voor één heeft gedaan Laat ons deze richtlijnen in een notendop overschouwen Het begint met de erkenning dat de alcoholist tegenover de drank die zijn leven stuurloos maakt machteloos is Dat is de bekentenis van onmacht waartoe iemand moet komen wiens leven hem persoonlijk juist door de drank nog iets lijkt Een borrel geeft zo n sterk gevoel Onder de borrel

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/alcoholisme.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • De Twaalf Stappen
  de AA leden van het eerste uur Nieuwelingen hoeven deze Twaalf Stappen niet in hun geheel te volgen als zij dat nog niet willen of als zij zich daartoe nog niet bekwaam voelen Het enige wat AA vraagt is een open geest en de bijeenkomsten willen bijwonen waarop herstelde alcoholisten hun persoonlijke ervaringen vertellen hoe zij nuchterheid bereikten Ook dat zij AA literatuur willen lezen waarin het AA programma wordt beschreven en geïnterpreteerd AA leden zullen de nieuwkomers meestal ook op het hart drukken dat enkel de probleemdrinkers zelf èn zij alleen kunnen bepalen of zij al dan niet alcoholisten zijn Ook dient aangestipt te worden mee gesteund door medische bevindingen dat alcoholisme een voortschrijdende ziekte is die niet kan genezen worden in de gangbare betekenis van het woord maar die enkel tot staan kan gebracht worden door totale onthouding van alcohol in elke vorm De Twaalf Stappen Eerste Stap Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol dat ons leven stuurloos was geworden Tweede Stap Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken Derde Stap Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God zoals wij persoonlijk Hem opvatten Vierde Stap We hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt Vijfde Stap Wij hebben tegenover God tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven Zesde Stap We waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen Zevende Stap Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen Achtste Stap Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken Negende Stap Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/twaalf_stappen.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Een AA groep in de praktijk
  zien falen die ons pad helemaal gegaan is Zij die niet herstellen zijn mensen mannen en vrouwen die zich niet volledig aan dit eenvoudige programma kunnen of willen overgeven De mogelijkheid tot herstel voor ieder AA lid en ook voor hen die nog steeds lijden onder de ziekte van het alcoholisme hangt af van de eenheid en de dienstvaardigheid in de gemeenschap Elke groep is vrij haar eigen gebruiken en wijze van vergaderen uit te werken in de mate dat andere groepen of AA in zijn geheel er niet door worden geschaad De leden kiezen een chair man vrouw de gespreksleider ster een secretaris en een penningmeester Zij waken voornamelijk over het vlotte verloop van de vergadering en het voortbestaan van de groep Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten Deze dienaren worden regelmatig gekozen De individuele groep is niet geïsoleerd van de rest van AA Zoals AA leden elkaar helpen zo helpen ook de groepen elkaar Hiervoor worden de Twaalf Tradities als richtlijnen genomen De groepsafgevaardigden ontmoeten elkaar twee maandelijks in de Provinciale Werkgroep waar onderlinge samenwerking en de verslagen van de onderscheiden comités besproken worden Er bestaan geen ledenlijsten noch lidkaarten en er is geen verplichting

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/groepswerking.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • De Anonimiteit
  daarover vrij praten met allen die belangstelling hebben voor het alcoholprobleem Verder geloven wij dat elk initiatief op dat gebied steeds een uiting is van dankbaarheid voor de verkregen nuchterheid beseffend dat nog veel mensen buiten AA bij dit probleem betrokken zijn Wij moeten ons ook steeds voor ogen houden dat wij inzake bevoegdheid om te spreken over de ziekte van het alcoholisme als zodanig zeer beperkt zijn en enkel kunnen spreken uit eigen ervaring De leden van AA houden eraan de boodschap van hun eigen herstel door te geven aan andere alcoholisten van persoon tot persoon maar maken nooit het lidmaatschap van een ander bekend Zodoende kunnen ze dienen als voorbeeld van herstel en stimuleren ze andere alcoholisten om hulp te vragen Traditie betreffende de anonimiteit In contacten met openbare media worden de AA leden door de tradities aangespoord een strikte anonimiteit te bewaren en wel om drie redenen Uit onze eigen ervaring hebben we geleerd dat de nog drinkende alcoholist iedere hulpbron die zijn identiteit zou kunnen kenbaar maken zal mijden Het verleden heeft ons geleerd dat alcoholisten die openbare erkenning als AA lid nastreven terug aan het drinken kunnen gaan Openbaar aanzien en publiciteit van te individueel

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/anonimiteit.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Het ontstaan van AA
  de volle draagwijdte van hun verdiensten neer te schrijven Wij hebben ons herstel te danken aan de boodschap die zij sinds 1935 tot hun laatste ogenblik hebben uitgedragen aan honderdduizenden andere alcoholisten AA heeft geen ledenlijsten maar de groepen delen wel mee hoeveel personen tot hun groep behoren Op 1 januari 2012 spreken wij over het bestaan van 114 070 AA groepen en 2 133 842 geschatte leden Deze zijn verdeeld over meer dan 170 landen De eerste AA groep in België startte definitief in 1953 De meeste AA leden uit de begin periode waren heel ziek Hun drinkgewoonte had hen in hospitalen sanatoria of gevangenissen doen belanden Meer en meer mensen hoorden van AA en algauw begrepen vele alcoholisten dat zij niet mochten toelaten dat hun ziekte zoveel schade aanrichtte Zij konden terwijl zij nog steeds hun werk en hun familie hadden herstellen in AA voordat hun gezondheid volkomen was vernield Anonieme Alcoholisten is een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen die elkaar helpen om nuchter te blijven Zij bieden dezelfde hulp aan iedereen die een drankprobleem heeft en daar iets wil aan doen Aangezien zij allen alcoholisten zijn kunnen zij elkaar beter begrijpen Zij weten hoe de ziekte

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/ontstaan_aa.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •