archive-org.com » ORG » A » AAVLAANDEREN.ORG

Total: 450

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat doet AA niet
  aan bij sociale instellingen alhoewel AA leden groepen en dienstbureaus er dikwijls mee samenwerken controleert zijn leden niet doet niet aan medische of psychiatrische voorspellingen deelt geen geneesmiddelen uit of geeft geen psychiatrische raad verschaft geen attesten voor rijbewijs rechtbanken O C M W richt geen kerkelijke diensten in verschaft geen woongelegenheid voedsel kledij werkgelegenheid geld of andere uitkeringen verschaft geen raad in gezins of beroepsproblemen Uit de brochure AA

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/wat_niet.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Contactpagina
  Adres Gemeente Titel AA en de medische beroepen Voorradig Ja Aantal Titel AA in de onderneming Voorradig Ja Aantal Titel Boodschap aan tieners Voorradig Ja Aantal Titel AA in een oogopslag Voorradig Ja Aantal Titel Ooit doorgezakt Voorradig Ja Aantal Titel Beknopte gids over AA Voorradig Ja Aantal Titel Vraagteken zonder Arts Voorradig Ja Aantal Titel Vraagteken met Arts Voorradig Ja Aantal Titel Informatiemap Voorradig Ja Aantal Titel Adreskaartjes omschrijving

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/site/besteldoc/besteldocu.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Downloads
  de afbeelding en klik om de folder te downloaden voor scholen e a Bestel Documentatie zie ook Open Info Contact Ledentoegang Mailen Inhoud Officiële Website van AA Vlaanderen 1999 2014

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/downloads.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Diensten
  of niet doen doch geeft aan hen die belangstelling hebben voor de AA werking de ervaring van duizenden alcoholisten weer Deze ervaringen zijn een steun om tot een goede groepswerking te komen Dit handboek dient dus beschouwd te worden als een bundeling van suggesties en aanbevelingen gebaseerd op jarenlange ervaring Het is duidelijk dat deze waardevolle verworvenheden gebruikt worden om te trachten de AA boodschap zo efficiënt mogelijk door te geven aan andere alcoholisten Iedere dienst binnen de AA structuur beoogt hetzelfde doel als de AA gemeenschap de nuchterheid in het bereik brengen van allen die dat verlangen Volgens de tradities van AA dient onze gemeenschap nooit georganiseerd te worden maar er kunnen diensten en comités worden opgericht die rechtstreeks verantwoordelijk zijn tegenover hen waaraan zij diensten verlenen De stichters van AA zijn reeds overleden en bijgevolg zijn wij de erfgenamen in feite op onszelf aangewezen om zorg te dragen voor het voortbestaan van de AA gemeenschap Dokter Bob is overleden op 16 november 1950 en Bill W verliet ons op 24 januari 1971 Beide stichters zullen voor ons steeds symbolen van kalmte en vastberadenheid blijven Het is uitermate moeilijk om de volle draagwijdte van hun verdiensten neer te schrijven

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/2/diensten.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • AA leden: Soorten vergaderingen
  leiden Ieder bepaalt voor zichzelf hoe dikwijls hij vergaderingen zal bijwonen Sommigen komen eenmaal per week of minder anderen komen vrijwel dagelijks Sommigen bezoeken verscheidene groepen anderen houden het bij een vaste groep en een zekere regelmaat Aan nieuwelingen wordt de raad gegeven om heel vaak contacten te onderhouden Ieder is vrij te komen en te gaan wanneer hij wil Onze ervaringen leren dat het vrijwel onmogelijk is om op eigen houtje gelukkig nuchter te blijven Het samen beleven en uitwisselen van de nuchterheid is een zeer verrijkende ervaring De meeste AA leden stellen zich geen vragen rond de duur van hun lidmaatschap daar zij eraan houden regelmatig de vrienden te ontmoeten en zich in te zetten om nieuwe vrienden te helpen Open vergaderingen waarbij iedere belangstellende toegelaten is worden af en toe door een groep ingericht Deze bijeenkomsten worden opgebouwd rond een thema uit het herstelprogramma waarbij men samen met niet leden van gedachten wisselt en de therapie van AA beter leert kennen Wij menen dat wij onze ervaringen zonder voorbehoud moeten delen met diegenen die er eerlijke belangstelling voor hebben Voorlichtingsvergaderingen worden belegd door AA zelf een groep provinciale of nationale diensten bijvoorbeeld een lustrumviering of de landdag

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/2/soorten_vergaderingen.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • AA leden: Conventies wereldwijd
  Anon Nederland organiseert voor de 8ste keer haar 2 jaarlijkse Al Anon dag Locatie In de Kruiskerk Mesdagplein 4 te Woerden Meer informatie per email alanondag2016 hotmail com please find attached the flyer Zie ook AA Continental European Region Voor

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/2/wereldwijd.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • AA leden: bezinningsweekends
  26 juni 2016 Hoogstraten Oost Vlaanderen 2 en 3 april 2016 Drongen Vlaams Brabant 4 5 en 6 maart 2016 Ciney West Vlaanderen Gespreksnamiddagen 2016 Contact Ledentoegang Mailen Inhoud Officiële

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/2/weekends.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Informatienota voor vrijwilligers
  ongevallen via het telefoonnummer 015 33 94 07 of via het algemene nummer 03 239 14 15 2 Verzekeringen De verplichte verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de vereniging en van de vrijwilligers is afgesloten op naam van de vzw Aldinea Bel Ook de rechtsbijstand is gewaarborgd door de maatschappij ALLIANZ via die polis met het nummer BA NCN 400157471 De leden zijn niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen 3 Wat moet de vrijwilliger doen om in orde te zijn De vrijwilliger moet nagaan of hij zij vrijwilligerswerk mag doen omwille van werkloosheids uitkeringen of ziekte uitkeringen Werklozen en bruggepensioneerden moeten individueel aangifte doen bij de directeur van het werkloosheidsbureau formulier C45B Het algemene machtigingsnummer hiervoor is Y02 082008 2008 59 45bis Personen met ziekte uitkeringen moeten via de adviserend geneesheer van de mutualiteit een toelating aanvragen Personen die een leefloon ontvangen moeten de toelating aanvragen via het OCMW In het algemeen kan gesteld worden dat elkeen die enig vervangingsinkomen ontvangt en vrijwilligerswerk wenst te doen de gemelde richtlijnen zelf dient op te volgen 4 Vergoedingen AA kent aan zijn leden geen enkele vergoeding toe De vzw Aldinea Bel die haar werking steunt betaalt enkel de reële kosten mits aanvraag en overhandiging van de juiste bewijsstukken De penningmeesters van de provinciale werkgroepen de secretariaten van de nationale diensten en of de penningmeesters van de lokale groepen zorgen voor de uitkering van de terug te betalen kosten 5 Aansprakelijkheid De vzw Aldinea Bel neemt de aansprakelijkheid op zich voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk De vrijwilliger die bij het verrichten van het vrijwilligerswerk schade berokkent aan de vereniging of aan derden is enkel aansprakelijk in het geval van bedrog en of zware schuld van zijnent harentwege In het

  Original URL path: http://www.aavlaanderen.org/Sites/2/informatienota.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •