archive-org.com » ORG » A » ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Total: 857

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • En brist på händer, inte på pengar — Arbeidsliv i Norden
  heldag gav en rad experter sin syn på arbetskraftinvandring inför Stortingets kommunalkommitté Deras redogörelser visar hur komplicerad frågan är Visserligen har Norge en av de högsta förvärvsfrekvenserna i världen men ännu finns det grupper som av olika skäl inte arbetar heltid Invandrare är ännu en outnyttjad arbetskraftreserv många kvinnor jobbar fortfarande deltid och få av de som sjukpensioneras kommer tillbaka i arbete Den strama arbetsmarknaden kan användas för att pressa norska personaldirektörer att förhålla sig till den arbetskraft som finns i landet Om man löser problemen genom att ta in friska vita arbetstagare kommer det att fullständigt förstöra integrationen av de människor som idag står utanför den norska arbetsmarknaden sa Jan Mønnesland Norsk institutt for by og regionforskning NIBR Det visar sig också att även om delar av industrin ropar efter arbetskraft så tvekar många arbetsgivare att anställa människor av utländsk härkomst bland annat för att man är osäker på vad en utländsk utbildning egentligen betyder Och de som kommer ska ju inte bara arbeta De ska ju också leva här sa Manuela Ramin Osmundsen vid Senter mot etnisk diskriminering och påpekade att även om hållningen till invandrare är bättre än på länge så finns det mycket övrigt att önska vad gäller handlingar för integration Politikerna fick många kängor för att ha skapat onödigt byråkratiska regler som hindrar människor från ett aktivt deltagande i arbetslivet Av Kjell Roland vid ECON Senter for økonomisk analyse fick de också veta att de går svårare tider till mötes Han hävdade att den offentliga rikedomen skapar de stora förväntningarnas missnöje I framtiden kommer det inte att gå att möta kraven på nya reformer eller större anslag Det kan handla om ekonomiska incitament som skatter och försäkringssystem Det kan röra sig om att effektivisera offentlig tjänsteproduktion och att skapa ett omvandlingstryck i näringslivet för bättre

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2001/en-brist-paa-haender-inte-paa-pengar (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Minister forbyder hemmelig løn — Arbeidsliv i Norden
  længere være lovlige Enhver funktionær og arbejder skal have ret til at oplyse tredjeperson om hvilken løn man får siger arbejdsminister Ove Hygum Desuden pålægger loven arbejdsgiveren at levere en lønstatistik opgjort på køn på forlangende af tillidsrepræsentanter eller forhandlingsberettigede organisationer På mange arbejdspladser er der en følelse af at der er et ligelønsproblem Men når man handler på baggrund af følelser risikerer man både at der opstår ubegrundede mistanker og at man forstørrer ulighederne på grund af manglende viden om forholdene Man bliver nødt til at vide hvilket grundlag man forhandler på Derfor må vi have mere åbenhed siger Ove Hygum Fagbevægelsen har længe krævet større åbenhed i løndannelsen og er selvsagt begejsterede for initiativet Dansk Arbejdsgiverforening DA der i mange år har været imod åbenhed og har argumenteret for at det ville være et indgreb i ledelsesretten er nu mer imødekommende Men man skal sikre at den enkelte lønmodtager selv er herre over hvad oplysninger om den pågældenes lønforhold bliver brugt til Hvis du ikke har lyst til at andre skal kende til dine lønforhold skal tillidsmanden så have lov til at få dem Jeg tror de fleste lønmodtagere vil betakke sig for at tingene bliver helt åbne Jeg vil kalde det et spørgsmål om privatlivets fred siger Flemming Dreesen DA s ansættelsesretschef Henrik Hofmann sekretariatschef i HK som er det forbund der har kørt flest ligelønssager betegner DA s argument som lidt af et afværgeargument Problemet for HK er at et kvindeligt medlem kan have en mistanke om at en mandlig kollega med tilsvarende arbejde får højere løn Men for at føre en sådan sag kræver det oplysninger om begge parters løn Vi kommer gang på gang ud for at vi ikke kan føre en sag på grund af manglende adgang til oplysninger Det betyder mytedannelser men

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2001/minister-forbyder-hemmelig-loen (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter — Arbeidsliv i Norden
  enligt det nya lagförslaget ska vara att arbetsavtalet som reglerar arbetstiden mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ska gälla tillsvidare om det inte finns särskilda skäl för visstidsanställning Och i såfall är det arbetsgivaren som måste bevisa att det finns skäl för undantag från grundregeln Förslaget innebär också att det inte ska gå att anställa någon för många korta perioder med bara korta avbrott emellan Vid sådana tillfällen ska de många korta vikariaten i efterhand kunna bedömas som en tillsvidareanställning och den anställde ska kunna få de förmåner till exempel sjuklön som det innebär Och om arbetsgivarna behöver nyanställa ska erbjudande i första hand gå till deltidsarbetande Det kan vara svårt att definiera vad korta avbrott i en anställning egentligen är och det här har arbetsgivarna velat konkretisera säger Tarja Kröger Det nya förslaget innebär också att en del av makten flyttas från arbetsmarknadens parter Idag är arbetsgivarna skyldiga att följa de bindande och riksomfattande kollektivavtalen men i framtiden föreslås en nämnd besluta vilka kollektivavtal som ska anses bindande Nämnden kommer att bestå av en ordförande och två andra jurister De kommer att arbeta i nämnden som en bisyssla och de ska utses bland personer som inte anses företräda parterna på arbetsmarknaden Man kan inte säga att parternas ställning försvagas Däremot förändras processen Arbetsgivare och arbetstagare kan överklaga nämndens beslut som då prövas av arbetsdomstolen säger Tarja Kröger Lagförslaget förtydligar också grunderna vid uppsägningar och permitteringar av den anställde Alla uppsägningar ska ske på saklig grund Nyheten publicerades i november 2000 Nyheter Nyheter 2015 Nyheter 2014 Nyheter 2013 Nyheter 2012 Nyheter 2011 Nyheter 2010 Nyheter 2009 Nyheter 2008 Nyheter 2007 Nyheter 2006 Nyheter 2005 Nyheter 2004 Nyheter 2003 Nyheter 2002 Nyheter 2001 Nyheter 2000 Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter Nyhetsbrev Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2000/article.2012-10-16.7444518151 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Det gode arbeidet på topp i EU — Arbeidsliv i Norden
  beskrive hva det kvalitativt sett innebærer slik at det skal gå an å sammenlikne det organisatoriske arbeidsmiljøet landene imellom 22 til 24 januar skal det holdes en stor konferanse i Malmö Work Life 2000 der det vitenskapelige grunnlaget for et bedre arbeidsliv vil bli lagt fram Dette blir det viktigste bidraget på sysselsettingsområdet sier Ekström På møtet i Lisboa i mars 2000 vedtok Det Europeiske Råd ett nytt strategisk mål for unionen Å skape verdens mest dynamiske og konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomi med bærekraftig økonomisk vekst flere og bedre arbeidsplasser samt økt sosial utjevning Det ble også bestemt at det skal arrangeres et årlig møte for å sikre at arbeidet med sysselsettingsstrategien går fremover Derfor skal det arrangeres et ekstra toppmøte i Stockholm i mars Effektive og ambitiøse Svenskene planlegger en effektiv og ambisiøs oppfølging av målsettingen fra Lisboamøtet Work Life 2000 vil gi viktige innspill til oppfølgingsarbeidet Samtidig vil det bli lagt vekt på sosial trygghet likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering More and better jobs som det heter i EUs nye sysselsettingsstrategi innebærer at målsettingen bør være full sysselsetting og at kvalitetsaspektet skal løftes frem Vi vil foreslå at medlemslandene fastsetter nasjonale sysselsettingsmål Når jeg nå har reist rundt og snakket med kolleger i hele EU er alle positive til at vi vil fokusere på det gode arbeidet Det er jo først og fremst i Norden og innenfor Nordisk samarbeid at diskusjonen har vært ført men det viser seg at alle er engasjerte forteller hun I forbindelse med formannskapet skal det arrangeres over 80 ulike møter rundt om i hele landet Det er vel noe nytt Er hensikten å styrke oppslutningen om EU Ja jeg tror det er spesielt EU gjelder jo hele landet så dette er en bra måte å sikre at flere blir informert Vi

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2000/article.2012-10-16.0198864799 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nyheter — Arbeidsliv i Norden
  sat i spidsen for arbejdet med at fjerne de mange små hindringerne der bremser nordiske borgere som vil flytte mellem landene for at bo og arbejde Les mer EU Fra København til København Når Danmark i juli overtar formannskapet i EU er det ett mål som går foran alt Danskene vil at den prosessen mot et utvidet EU som startet i København skal sluttføres i København i det minste for en gruppe av søkerland Les mer Deltid på plads Den danske regering fik flertal for sit lovforslag om deltid og det rykker ved nogle fundamentale forhold på arbejdsmarkedet og det næste bliver kampen om ekslusivaftalerne Les mer Individanpassad pensionering Riv hindren för äldre i arbetslivet Det är grundtanken i en svensk rapport som den så kallade Seniorgruppen i slutet av april överlämnade till Mona Sahlin Utgångspunkten är att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet och att man därför måste undanröja regler i lagar och avtal som motverkar ett längre arbetsliv Les mer Færre regler Flere aftaler om arbejdsmiljø Den danske regering har trukket i arbejdsmiljø nødbremsen nu skal love og regler på området i højere grad aftales mellem parterne på arbejdsmarkedet Les mer På jakt efter sjukskrivningarnas kärna Den höga och snabbt ökande sjukfrånvaron i Sverige är starkt relaterad till arbetsplatserna Därför är det hög tid att återskapa den goda arbetsplatsen och anpassa arbetet till individerna Det är en av slutsatserna i ett betänkande om den ökande sjukfrånvaron som gjorts på uppdrag av den svenska regeringen och som nu är ute på remiss Les mer Med rätt att kalla sig inkluderande Nu finns möjlighet för de norska företagen och verksamheterna att få benämna sig inkluderende arbeidslivsbedrifter För det krävs bland annat att de aktivt arbetar för att förebygga ohälsa och i gengäld ger myndigheterna dem stöd och extra förmåner Les

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/alle-nyheter/folder_summary_view?b_start:int=270&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nyheter — Arbeidsliv i Norden
  bærekraftig Arbeidsmarkedet er nytt hver morgen sa Allan Larsson da han nylig dro opp de store linjene på arbeidslivskonferansen Hva er nytt med det nye arbeidslivet Vi påvirkes uavbrutt og på alle nivå av dollarkurs demografi og teknikk Men i en tid med raske endringer krav om bedre konkurransekraft og økt fleksibilitet er det mulig å skape et bærekraftig arbeidsliv Les mer Historisk avgörelse mot dumpning Entreprenörer som tar med sig utländsk arbetskraft till Norge måste ge dem lika lön och villkor som det norska arbetare får enligt sina kollektivavtal Det slår den norska Tariffnemnda fast i en avgörelse som väntas få stora konsekvenser i kampen mot lönedumpning i Norge Les mer Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland Städredskapen är inburna från bilen som parkerats framför radhuslängan i Vanda en förstad till Helsingfors och arbetsdagen kan börja Jag gillar att städa säger Kirsi Heinonen och startar dammsugaren Les mer Behov for mer samarbeid er den nordiske modellen noe for Baltikum Hvilken vei går utviklingen på arbeidsmarkedet i de baltiske land Er den nordiske modellen med parts og trepartssamarbeidet som grunnfestet idé et sannsynlig scenario Kan nordiske land bidra til det Les mer Kárahnjúkar sosial dumping i høyfjellet Uten å ha myndighetene i ryggen får vi ikke stanset den sosiale dumpingen vi har sett i Kárahnjúkar prosjektet sier Thorbjørn Gudmundsson daglig leder for Samidn foreningen for de yrkesutdannede på Island Dette er første gangen innleie av arbeidskraft fører til lavere lønn og dårligere vilkår på det islandske arbeidsmarkedet Les mer Sosialminister Árni Magnússon avviser påstand om sosial dumping Det har ikke kommet frem noe som støtter påstanden om at det foregår sosial dumping ved Kárahnjúkar skriver Sosialminister Árni Magnússon til Arbeidsliv i Norden Les mer Ministermøte uten tilreisende ministere Nordisk arbeidsministermøte under det islandske formannskap i Nordisk Ministerråd ble avviklet

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/alle-nyheter/folder_summary_view?b_start:int=240&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nyheter — Arbeidsliv i Norden
  Tolv år senare försöker han komma in på arbetsmarknaden denna gång med målet att bli revisor Les mer Erklæring om helsefremmende arbeidsplasser Hva er en helsefremmende arbeidsplass og hvordan skaper man arbeidsplasser som kan fremme helsa Dette var spørsmål de rundt 400 deltakerne fra hele Norge skulle gi innspill til under en konferanse i Lillestrøm utenfor Oslo i begynnelsen av november Blant deltakerne var ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner Sammen bidro de til å forme Lillestrøm erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser Les mer Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet Under två dagar i oktober inspekterade det svenska Arbetsmiljöverket 1550 arbetsplatser där man har eller har haft problem med stressrelaterade sjukdomar Undersökningen gjordes som ett led i den Europeiska arbetsmiljöveckan vars tema i år var stress och psykosociala faktorer Resultatet visar att hälften av arbetsgivarna saknar systematiskt arbetsmiljöarbete Les mer Program for et fristende arbeidsliv I Finland går myndighetene i bresjen for å skape et arbeidsliv som skal fremme arbeidsevnen og lokke flere til arbeidet VETO heter det omfattende arbeidslivsprogrammet som lanseres i disse dager Les mer Försmådd yrkeskärlek om medierna som arbetsplats Hög förändringstakt tuffare ekonomiska krav snabbare tempo och ökad osäkerhet kring arbetet det är tydliga tendenser i mediebranschens utveckling under de senaste 20 åren Les mer Felles arbeidsmarked også for nye EU borgere i øst Nå må de nordiske land snart bestemme seg utfordret representantene fra de kommende EU landene Spørsmålet om et felles arbeidsmarked sto øverst på dagsorden da arbeidsministrene fra de nordiske land baltiske stater og Polen møttes på Öland i Sverige 22 og 23 september Les mer Private aktører på banen Første udbudsrunde af opgaverne med aktivering af ledige er nu sat i gang i Danmark og de private firmaer har vundet over halvdelen af opgaverne men det er ikke

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/alle-nyheter/folder_summary_view?b_start:int=255&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2015 — Arbeidsliv i Norden
  arbetslivsbarometer Les mer Ny arbejdsmiljøaftale med fokus på forebyggelse og fastholdelse Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark styrkes de næste fire år med 135 millioner danske kroner som især skal forebygge vold trusler arbejdsulykker og nedslidning på jobbet Les mer Norge Streik og steile fronter strid om endringer i arbeidsmiljøloven Kommer flere i jobb hvis flere kan ansettes midlertidig Blir terskelen til arbeidslivet lavere Blir det flere jobber eller bare flere midlertidig tilsatte Slike spørsmål er stridens kjerne når norske arbeidstakere kjemper for arbeidsmiljøloven Les mer Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis Norden måste tala med en röst i arktiska frågor och satsa på gemensam teknikutveckling Då kan de nordligaste landsdelarna av Finland Norge och Sverige få en hållbar utveckling Det är budskapet i rapporten Tillväxt i norr Les mer Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark Alt for få flygtninge og indvandrere i Danmark har et arbejde og det skal der gøres noget ved Det er der bred enighed om Derimod støtter de færreste statsministerens forslag om at lade flygtninge og indvandrere rense strande og reparere gynger i daginstitutioner Les mer LinkedIn kan komplettera arbetsförmedlingen Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och för att klara det behöver arbetsförmedlingen kompletteras med andra aktörer LinkedIn skulle kunna vara en viktig pusselbit på en väl fungerande arbetsmarknad säger Ylva Johansson Sveriges arbetsmarknadsminister Les mer Island Likalönsstandarden har tagits i bruk De första statliga institutionerna på Island har nu i början av 2015 möjlighet att bevisa att de betalar lika lön för lika arbete Det sker genom en ny certifikationsstandard som tas i bruk på Island Myndigheterna får ett fair pay certifikat när de har utvärderats och det blivit klart att de verkligen betalar lika lön enligt standarde Les mer New Policies Les mer New policies NEET Les mer Rune Halvorsen

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2015/ (2015-03-26)
  Open archived version from archive •