archive-org.com » ORG » A » ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Total: 857

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stora förändringar för de långtidssjukskrivna — Arbeidsliv i Norden
  med rekordhöga arbetslöshetssiffror Det förslag som nu snabbehandlas i regering och riksdag och som ska beslutas om den 9 december handlar om vad som ska ske för de utförsäkrade Enligt propositionen som i dagarna lämnas över till riksdagen ska den sjukskrivne som nått tiden för den maximala sjukpenningen överförs från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Där ska deras väg tillbaka till arbetslivet inledas med en tremånaders introduktionsutbildning som bland annat ska innehålla kvalificerad individuell rådgivning och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet Undantag kan göras för den som ligger inlagd för vård eller genomgår en sjukhusliknande behandling i hemmet samt också för viss psykisk sjukdom eller om det bedöms att deltagande i Introduktionsutbildning skulle försämra sjukdomstillståndet för den enskilde Den 5 e november var det en öppen utfrågning i Socialförsäkringsutskottet kring de föreslagna förändringarna Inbjudna var bland annat företrädare för LO och Saco samt generaldirektörerna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Alla är överens om att de långtidssjukskrivna behöver extra insatser för att inte sjukskrivningar ska pågå i all oändlighet utan att det enskilde får stöd och hjälp Däremot riktar arbetstagar och handikapporganisationer stark kritik mot förslaget bland annat för att det är krångligt riskerar att människor som redan är ekonomiskt utsatta hamnar mellan stolarna och att den hjälp man ska erbjudas inte är nog Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender efterlyser en särskild lösning för dem som inte kommer att kunna slussas tillbaka till arbetsmarknaden Hon är kritisk till brådskan under hösten och befarar en anhopning av ansökningar för att få förlängd sjukskrivning vid årsskiftet Många av dessa kommer med stor sannolikhet att behöva avslås kommenterar hon men försäkringskassans möjligheter att ge god service försämras Vi befarar också att det kan också komma att bli glapp i utbetalningar och förlust av tillgång till sjukersättning som riskerar att skada tilltron till socialförsäkringarna Vi kan även få problem att bedriva rättssäker och effektiv verksamhet i medborgarnas tjänst sade generaldirektör Adriana Lender under den öppna utfrågningen Ersättning kan dröja Också Kjell Rautio från TCO är kritisk till propositionen och anser att regeringen i allt för liten omfattning lyssnat till remissinstansernas synpunkter Det har inneburit ett hafsigt och slarvigt regelverk som både är svåröverskådligt och som riskerar att sätta människor utan ersättning anser han Det blir ytterligare en krångelmängd till den redan svåröverskådliga sjukförsäkringen och man staplar undantag på varandra vilket ökar risken för rättsosäkerhet säger Kjell Rautio Han anser att regeringen har alldeles för bråttom och efterlyser bredare och mer omfattande lösningar på hur man ska hjälpa de här människorna som har en lång ohälsohistoria och som kräver omfattande individanpassade åtgärder För att man ska få tillbaka så många som möjligt krävs högkvalitativa insatser men några sådana förslag till vassa insatser fann jag inte i propositionen Större delen av de här människorna är faktiskt sjuka och de rehabiliterande delarna saknas och finns inte på plats när man genomför de stora förändringarna Jag känner en oro som jag delar med gemene man Kommer det att finnas tillräckligt stöd för den här gruppen Annars riskerar det att skada legitimiteten

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/snabba-stora-och-kritiserade-foeraendringar-foer-de-laangtidssjukskrivna (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Unga innovatörer utmanar med ny grön teknik — Arbeidsliv i Norden
  är både dyrt och farligt säger Ane Christophersen Under arbetet med förslaget hade studenterna kontakt med Statoil som byggt världens första flytande vindpark till havs Hywind Förslaget de lämnade ifrån sig vann första pris och visades upp i Houston Texas Statoil var så imponerade att de tog med sig studenterna till oljemässan ONS i Stavanger Efter det vidareutvecklade vi idén så att det nu är en pråm stället för ett fartyg Därmed blev projektet billigare en pråm med de egenskaperna skulle kunna byggas för 90 miljoner kronor uppskattar Ane Modell för en miljon Studenterna har gjort datorsimuleringar som visar att konceptet är genomförbart Men folk vill gärna se att det fungerar i verkligheten också Vi behöver en miljon kronor till för at bygga en modell som vi kan testa Därför anmälde vi oss till ett program i TV 2 kallat Skaparen där förstapriset var just en miljon kronor Återigen imponerade projektet Windflip kom till semifinalen men en annan mer konsumentvänlig idé vann Men vi fick mycket uppmärksamhet och många företag kontaktade oss Därmed har vi lyckats finansiera modellen ändå med medel från Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Statoil och eget kapital för att bilda företaget Modellen kommer att testats i februari Tas på allvar Ane Christophersen säger att det inte alltid är lätt att bli tagen på allvar när man ringer företag och är 24 år Men när vi får komma och presentera vår idé blir de ofta imponerande Vi har lagt ned ett stort arbete och har också hjälp av at vi gått vidare på det som kallas Entreprenörsskolan på NTNU et studieprogram som är specialinriktat för de som vill starta egna företag Även om det är studielånen som finansierar vardagen har Ane Christophersen provat på andra jobb Hon har plockat tomater och jobbat på bondgård arbetat vårdassistent på sjukhus

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/unga-innovatoerer-skapar-nya-groena-jobb (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Mobilisering av mennesker i krisetider - tema i Reykjavik — Arbeidsliv i Norden
  har Tyskland ført en bra politikk hevdet Paul Swaim fra OECD og medforfatter til OECD Employment Outlook 2009 I stedet for å gå til masseoppsigelser har man der satset på å dele på jobbene Det vil si at flere har beholdt jobben men jobbet færre timer Det er en måte å hindre marginalisering og holde på kompetanse i krisetider Det har vært vellykket så langt men er ingen varig løsning understreket han Det viktigste i dagens krisesituasjon oppsummerte Swaim er å sette i verk tiltak på kort sikt som ikke hindrer et langsiktig perspektiv på strukturelle endringer og inkludering av marginaliserte grupper Erfaringene fra Finland var at det tok nærmere 20 år å restituere seg etter krisa midt på nittitallet Det kan vi unngå denne gangen mente han ved å lære av erfaringene fra den gang Unge har det verst Det er en tragedie Vi står i fare for å miste en hel ungdomsgenerasjon sa Dorota Tomalak fra ESF European Social Network Advarselen begrunnet hun med at arbeidsledigheten blant ungdom i Europa nå er 19 8 prosent en økning fra 15 5 prosent i 2008 ifølge Eurostat Det vil si at at fem millioner unge nå verken har en jobb eller er under utdanning Det kan skyldes individuelle faktorer arbeidsmarkedet eller at mange har en belastet sosioøkonomisk bakgrunn 19 prosent av alle barn under 18 år står i fare for å rammes av fattigdom for eksempel hvis foreldrene skulle bli arbeidsløse 20 prosent av ungdommen står i fare for å bli analfabeter de har vanskeligheter med å forstå innholdet i en sammenhengende tekst og har minimale skrive og regneferdigheter Et stort problem slik Dorota Tomalak ser det er også at arbeidsmarkedet er løsrevet fra utdanningssystemet Det er ingen systemer som kan skape forbindelse mellom skole og arbeidsliv og inngangsbilletten til

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/mobilisering-av-mennesker-i-krisetider (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Unga vet vad unga behöver - om utsatthet, arbetslöshet och åtgärder — Arbeidsliv i Norden
  länderna stiger arbetslösheten för de unga i alla nordiska länder Särskilt svårt på arbetsmarknaden är det för funktionshindrade ungdomar och för de med en utländsk bakgrund Projektet drivs därför också tillsammans med Nordiska Handikappolitiska rådet Det börjar i skolan Tanken är att ungdomar är de som kan ge det bästa perspektivet på ungdomars arbetslöshet och utanförskap Vad är deras förklaring till att så många ungdomar hoppar av skolan och vad tänker de om sitt framtida arbetsliv Jag kan inte sitta stilla länge och orkar inte skriva och läsa hela dagen Jag hade velat ha ett projekt som riktade sig till oss som inte orkar sitta stilla hela dagarna Det behövs bra starka lärare men också omsorgspersoner berättade Fredrik Hagen från Norge Han efterlyste en skola som anpassar sig efter de olika elevernas förutsättningar och där alla eleverna har en given plats Alla ungdomar och människor behöver respekt och känsla av sammanhang för att utveckla sina talanger Man behöver också känna sig trygg och det gjorde inte jag Skolan var en farlig miljö och därför hoppade jag av sade Maria Norman från Sverige Skolan idag är anpassad efter en alltför snäv norm och det är bara samhället som förlorar på det Faller du utanför så kvittar det om du är begåvad Man måste börja värdera olika talanger och intelligenser i mycket högre grad sade en annan av debattörerna Ta ungdomarna på allvar Skolan ska ge kunskap för att gå vidare i olika yrken och flera av ungdomarna efterlyste mer individanpassning mer lärande om att starta eget och entreprenörskap men också träning i sociala förmågor för att lättare kunna sälja sig själva på en framtida arbetsmarknad Björn Nordén från Jobba i Västerås berättade om hur man där tar utgångspunkt i vilken arbetskraft som arbetsgivarna kommer att behöva i framtiden och kopplar ihop

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/unga-vet-vad-unga-behoever-om-utsatthet-arbetsloeshet-och-aatgaerder (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark — Arbeidsliv i Norden
  løsningen ligger ikke kun i kommunerne En stor del af problemerne med unge og uddannelse skyldes jo at der mangler praktikpladser Derfor er der også brug for at de private virksomheder lever op til deres ansvar siger Erik Nielsen formand for KL s arbejdsmarkeds og erhvervsudvalg Ungeydelse kan forsvinde Alle unge har en uddannelsesplan som indgås i samarbejde mellem vejleder den unge og forældrene og overholdes den ikke fremover kan det blive dyrt for familien Forældrene risikerer at miste den nuværende børnefamilieydelse som bliver omdøbt til ungeydelse Den skattefrie ydelse udgør i 2009 2 558 kr pr kvartal Den trussel har skabt en del vrede i LO og Dansk Socialrådgiverforening da man mener at der er stor risiko for at det især vil gå ud over familier med dårlig økonomi og lav uddannelse Forslaget er en kæmpelussing til mange dårligt stillede familier Det er jo vanvittig naivt at tro at blot man truer med at tage pengene fra folk får de pludselig ressourcerne til at motivere deres børn til at tage en uddannelse eller søge et job siger LO sekretær Ejner Holst Ungepakken er en opfølgning på en række initiativer regeringen kom med i september Dengang drejede det sig om at forebygge ungdomsledighed og hjælpe de 18 30 årige i uddannelse eller job og man satte bl a 1 mia kr af til 5000 nye praktikpladser på erhvervsuddannelserne Nyheter Nyheter 2015 Nyheter 2014 Nyheter 2013 Nyheter 2012 Nyheter 2011 Nyheter 2010 Nyheter 2009 Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark Nyheter 2008 Nyheter 2007 Nyheter 2006 Nyheter 2005 Nyheter 2004 Nyheter 2003 Nyheter 2002 Nyheter 2001 Nyheter 2000 Nyhetsbrev Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/ungepakke-skal-hjaelpe-de-svage-unge-i-danmark (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Hälsoprojekt på jobbet - ett tveeggat svärd — Arbeidsliv i Norden
  en följd av att den enskilde fattat dåliga beslut Trenden i samhället och i arbetslivet är att ansvaret för hälsan allt mer läggs på individen Andra åsikter framstår som konstiga Och jag anser att det är ofrånkomligt att delar av det ansvaret ligger på oss men inte bara Alla hälsofrämjande insatser handlar inte om livsstil på en arbetsplats är det också en fråga om organisation och stöd i arbetet Som individ lever man också i sammanhang som påverkar möjligheten till att ta ansvar för sin hälsa till exempel ekonomi och familjeliv säger Erika Björklund En ny form av kontroll Hälsobefrämjande aktiviteter på arbetsplatsen styr vad vi gör också utanför arbetet Det är en ny typ av kontroll över arbetstagarnas kroppar Det är okej för dem som gillar det men frågan är om det är okej att välja att vara utanför säger hon De deltagare Erika Björklund intervjuat är i regel lyckliga över att de med hjälp från arbetsgivaren har kommit igång med motion och andra hälsofrämjande aktiviteter Där finns ingen kritik men just därför kan det vara extra angeläget att de som står utanför väcker en diskussion om integritet och rätten att säga nej till att delta Det måste finnas en tillåtande kultur kring hälsoprojekt på jobbet anser hon Besluten om att delta kan synas fria men styrs av normer om vilket ansvar vi ska ta för att leva hälsosamt Vad som är hälsosamt är sällan entydigt definierat utan begreppet används för att beskriva ett bra beteenden och attityder Hälsa förknippas också ofta med att ha en stark kropp och en förmåga att vara rationell egenskaper ofta förknippade med män Det kan därför finnas en risk att mannen blir norm och att kvinnor betraktas som mera problematiska i hälsosammanhang Det sätt som anses hälsosamt blir också en uppmaning till hur

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/haelsoprojekt-paa-jobbet-ett-tveeggat-svaerd (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen — Arbeidsliv i Norden
  Samtidigt får Arbeiderpartiet finansministerposten Hälften av ministrarna är kvinnor alla landsdelar är representerade och 10 av de 20 ministrarna är emot att Norge ska gå med i EU Jag är fortfarande emot EU bekräftar Trond Giske Men Norge ska delta helt och hållet på den inre marknaden säger han Tar över vid årsskiftet Hanne Bjurstrøm övertar som arbetsminister först vid årsskiftet Fram till dess fortsätter hon som chefsförhandlare i klimatfrågor men nu med fördelen av att ha en ministertitel Jag kommer att koncentrera mig om klimatfrågorna tills Köpenhamnmötet är över Först därefter kommer jag att uttala mig om arbetslivsfrågor säger hon Men kan vi räkna med att det blir fler gröna jobb med dig som arbetsminister Klimatförhandlingarna lägger grunden för så mycket Ett omfattande klimatavtal kommer göra att det behövs göra stora förändringar och att hela näringslivet blir grönare svarar Hanne Bjurstrøm Under de kommande par månaderna kommer Rigmor Aaserud vara arbetsminister i tillägg till att vara förnyelse och kyrkominister Hon kommer bland annat att få ansvaret för att förhandla fram ett nytt avtal om inkluderande arbetsliv Skära ned med ett leende Att Sigbjørn Johnsen tar över som finansminister tolkas i Norge som att det behövs en person som kan skära ned med ett leende Statsbudgeten både för 2009 och för 2010 är mycket expansiva och använder en rekordstor andel av oljeinkomsterna Det finns en tvärpolitisk överenskommelse om att bara fyra procent av oljefonden ska användas per år vilket motsvarar fondens avkastning på längre sikt Men den förra finansministern Kristin Halvorsen använde 5 7 procent Det blir en stark upplevelse att komma tillbaka till finansministeriet Den största skillnaden mot när jag avgick från den posten 1996 är den teknologiska revolution som skett och att globaliseringen gör att Norge är mer beroende av omvärlden säger Sigbjørn Johnsen Men när jag blev

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/nytt-manskap-i-norska-regeringen-ska-tackla-krisen (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Svensk budget mot arbetslösheten – situationen värre än i Finland — Arbeidsliv i Norden
  att Sverige kommer att få en högre arbetslöshet än genomsnittet inom EU och även högre än Finland Det har aldrig skett förut För tredje året på rad lägger regeringen fram en budget där man får skriva upp arbetslösheten Men istället för att agera mot det fortsätter man med lånefinansierade skattesänkningar säger socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros Tio miljarder i lägre skatter Regeringen räknar med att ge sammanlagt tio miljarder i skattelättnader varje år i tre år Det sker genom det så kallade jobbskatteavdraget som gör det lönsammare för de som redan har ett jobb att arbeta Avdraget är konstruerat så att de som har lägst lön får mest skattelättnad Men enligt oppositionen gör inte avdraget att det skapas fler jobb Om jobbskatteavdraget fungerade som Borg säger så borde ju Sverige ha högre sysselsättning än andra länder Men så är det inte påpekar Thomas Östros Eftersom det är val 2010 i Sverige är det osäkert om det blir något avdrag efter det Men finansminister Anders Borg anser att effekten av nästa års avdrag kommer att märkas även efter 2010 Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta och bidrar därmed till att fler människor förblir aktiva på arbetsmarknaden Därmed förbättras förutsättningarna för en stark sysselsättningsuppgång när ekonomin tydligt vänder upp Ett ökat jobbskatteavdrag bidrar därmed till en högre sysselsättning även efter 2010 säger han 22 miljarder i andra åtgärder Förutom jobbskatteavdraget som kostar 10 miljarder kronor kommer ytterligare 22 miljarder satsas på olika krisåtgärder där de viktigaste är 54 000 nya platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen 23 000 nya utbildningsplatser Kommunerna och landstingen får tio miljarder kronor mer För att bekämpa ungdomsarbetslösheten föreslås intensifierade förmedlingsinsatser inom jobbgarantin som gäller för ungdomar som är 16 24 år Det ska bli lättare att kombinera studier med att delta i jobbgarantin På sikt är en

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2009/svensk-statsbudget-mot-arbetsloesheten-2013-situationen-vaerre-aen-i-finland (2015-03-26)
  Open archived version from archive •