archive-org.com » ORG » A » ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Total: 857

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Britiske fagforeninger på krigsstien — Arbeidsliv i Norden
  regjeringen kommer til å gi seg bare på grunn av en endags streik Og det snakkes allerede i fagforeningene om nye protester i januar Denne streiken var også spesiell fordi den fikk relativt bred støtte i folket En meningsmåling viste at over 60 prosent av britene støttet streiken Etter mange og lange streiker på 80 tallet mistet fagforeningene mye av sin populære støtte og de ble også skyteskive for politikere som kunne skylde på de organiserte når de måtte forklare hvorfor det ikke ble fart på landets økonomi Regjeringens feil Men i dag står det helt klart for folk flest at de som har skylden for den skakkjørte økonomien ikke er fagforeningene men finanssystemet og bankfolk som kjørte landet i grøfta med bankkrisen i 2008 Når en ny konservativ regjering nå prøver å ta igjen det tapte ved å kutte i offentlig sektor blir det upopulært i store deler av det britiske samfunnet Mange av regjeringens nedskjæringer går utover alle ikke bare offentlig ansatte sa Valerie Lee som jobber i det offentlige helsevesenet i Manchester som medisinsk ingeniør Hun som mange andre streiket for aller første gang i storstreiken Det er svært svært få mennesker i dette samfunnet som ikke blir berørt på en eller annen måte av kuttene og forandringene som denne regjeringen prøver å innføre Storbritannia har ingen tradisjoner for treparti samarbeid eller kollektivavtaler Til det er fagforeningsoppsluttingen for lav og samarbeidsviljen for svak Og Valerie Lee mener regjeringen som arbeidsgiver har oppført seg skammelig i måten de har ført forhandlingene med fagforeningene i denne konflikten For tre år siden forhandlet vi fram endringer i vår pensjonsavtale med dengang Labour regjeringen til Gordon Brown Vi ble enige om at vi skulle betale mer og at vi måtte øke pensjonsalderen Vi innså at dette var noe vi måtte gjøre for å sikre framtidige pensjoner Men denne regjeringen David Camerons sentrums høyreregjering har snudd og sagt til oss at nei dere skal betale mer og det er en 50 større innbetaling hver måned og vi får ingen lønnsøkning Nok er nok Ingen ønsker å streike Det representerer et fullstendig sammenbrudd i forhandlinger og kommunikasjon og vi er her i dag fordi vi ikke kan kommunisere med dem og de vil ikke forhandle med oss sa Valerie Lee Regjeringen har sagt at forhandlinger har pågått helt fram til streiken og forhandlingene ble gjenopptatt dagen etter streiken Men fagforeningene sier det er snakk om sporadisk kontakt på lavt nivå og at forhandlingene har gått ekstremt sakte Forhandlingene har pågått i sju eller åtte måneder nå og det har vært svært svært lite framgang sa den lokale fagforeningslederen Tony Wilson til Arbeidsliv i Norden under streiken 30 november Vår leder Dave Prentice fra Unison beskrev samtalene som isbreaktig så sakte beveget de seg Så vi har nådd et punkt der vi har måttet si nok er nok Ingen nordisk modell I likhet med nordiske land som Norge og Sverige har Storbritannia opplevd svært få storstreiker de siste tiårene Men grunnenene til det er

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/innsikt-og-analyse-2011/article.2011-11-30.1304151318 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Manchesters arbeidsløse underklasse i fokus etter opptøyer — Arbeidsliv i Norden
  folk Men så snart du beveger deg bare noen hundre meter ut fra sentrumsgrensa finner du betydelig fattigdom Ungdom som bor her føler ikke tilhørighet til sitt eget lokalmiljø og de føler slett ingen tilhørighet til sentrumsmiljøet sier Crowson Når sjansen så mer eller mindre bød seg i august reiste mange av disse ungdommene inn til sentrum for å raske med seg varer fra butikker i gater som ellers framstår som uoppnåelige shopping områder Til vanlig blir marginalisert ungdom som reiser inn til sentrum uten å ha penger å bruke ofte bedt om å forlate private butikksentra av sikkerhetsvakter eller politi Forutsa opprør Storbritannia ble hardt rammet av den økonomiske krisen i 2008 Da David Cameron kom til makten i 2010 satte hans regjering i gang store kutt i statlig sektor for å rette opp budsjettunderskuddet og en dramatisk omorganisering av velferdssystemet Noen spådde opptøyer da omfanget av kuttene og omorganiseringen ble klart I sin blogg i desember i fjor skrev økonomiprofessor Colin Talbot ved universitetet i Manchester at regjeringens økonomiske veivalg ville føre til uro og ungdom som angriper kjøpesentra Jeg trodde det kom til å bli opptøyer men ikke før i 2013 forklarer Talbot Jeg mener politikerne tar feil når de sier dette ikke har noe å gjøre med sosial nød eller landets økonomiske tilstand Forskjellen på fattig og rik har skutt i været til og med for de som har jobb Og det er ikke først og fremst på grunn av at folk har blitt tvunget inn i fattigdom men fordi vi har hatt en stratosfærisk økning i topplønninger som er mye mye høyere i Storbritannia enn i de fleste andre land Jeg tror denne sosiale ulikheten har hatt en enorm effekt Og alle bevis peker på at jo større sosiale ulikheter du har jo mer kriminalitet får du sier Colin Talbot Manglende kollektivavtaler Storbritannias store lønnsskiller har utviklet seg over de siste 30 årene og skjøt fart under Margareth Thatchers første regjering Hun innførte reformer som reduserte mye av fagforeningenes makt gjorde det vanskeligere å streike på lovlig vis Ett av resultatene har vært at bruken av kollektivavtaler har falt Dette har bidratt til økningen i lønnskillet sier Chris Wright fra økonomisk fakultet ved universitetet i Cambridge som har studert dette for Storbritannias fagforeningssammenslutning Trade Union Congress En av grunnene til at Skandinaviske land har verdens flateste lønsstrukturer er at kollektivavtaler er meget utbredt De sosiale argumentene for kollektivavtaler er veldokumenterte og akseptert av internasjonale organisasjoner som OECD og ILO sier Wright Dessuten har flere undersøkelser vist at nettopp nedgangen i kollektivavtaler i Storbritannia har vært en av hovedgrunnene til økningen i sosiale ulikheter over de siste tre tiårene Antallet lavtlønnede var 13 prosent i 1979 da kollektivavtaler var vanlige men tallet er nå opp i 22 prosent Professor Colin Talbot peker på at i Manchester har disse sosiale ulikhetene vært grobunn for en skygge økonomi og annen kriminalitet som må ta sin del av skylden for opptøyene her Deler av Manchester har helt klart et

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/innsikt-og-analyse-2011/article.2011-09-02.2594586336 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • EU får större roll i lönebildningen — Arbeidsliv i Norden
  kan ministerrådet rekommendera medlemslandets regering att göra något åt saken Rekommendationerna kan till exempel gå ut på att löneförhandlingarna bör decentraliseras eller att lönerna i den offentliga sektorn bör hållas nere så att de inte uppmuntrar till höga lönekrav i den privata sektorn Politiskt tryck I första hand är det medlemsstaten själv som ska avgöra vilka konkreta åtgärder den ska vidta för att lösa det problem som kommissionen har identifierat Tanken är att det ska räcka med det politiska tryck som de andra medlemsstaternas regeringar utövar genom sin rekommendation Formellt ska EU alltså inte bestämma vad som ska göras i det enskilda landet En rekommendation är ju inte rättsligt bindande Å andra sidan ska ministerrådet komma med nya och allt mer detaljerade rekommendationer om medlemsstatens åtgärder inte bedöms som tillräckliga För ett euroland som Finland tillkommer dessutom att det ska kunna tvingas att betala böter på en viss andel av landets bruttonationalprodukt om det inte rättar sig efter råden från andra länders regeringar Det är inget tvivel om att det lagstiftningspaket som nu diskuteras kommer att bli antaget även om vissa detaljer kan ändras Så hur kommer det att påverka arbetsmarknaden i de nordiska länderna Svaret beror på om man ser det formellt eller praktiskt Viktigt på sikt För det första berör det här enbart Danmark Finland och Sverige som är medlemmar i EU Och formellt behöver alltså inte ens de rätta sig efter eventuella rekommendationer som rör löner och löneförhandlingar Men för Finland skulle det kunna bli dyrt att inte göra det Dessutom kan också politiskt tryck vara effektivt bara vetskapen om att man förväntas styra lönerna i en viss riktning kan ha en styrande effekt Praktiskt sett hör Danmark Finland och Sverige möjligen inte till de länder som i första hand behöver räkna med påtryckningar när det gäller

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/innsikt-og-analyse-2011/article.2011-05-09.7005905153 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Innsikt og analyse — Arbeidsliv i Norden
  riksdag den 24 mars de lagändringar som den svenska regeringen ansåg nödvändiga efter EU domstolens dom i det uppmärksammade Laval målet Den fleksible danske model under pres 11 12 2009 Både hjemlige og internationale forhold presser den såkaldte flexicurity model i Danmark Flere af udfordringerne er fælles for de nordiske lande Fattigdomen breder ut sig i Norden 26 11 2009 Fattigdomen som en gång ansågs vara ett avslutat kapitel är tillbaka i Norden Trots att de nordiska länderna hör till de rikaste i världen hamnade allt fler invånare på efterkälken redan innan finanskrisen slog till Åtgärderna för att hålla folk kvar på arbetsmarknaden måste nu prioriteras säger enhälliga forskare Hård kritik af kommunal aktivering 22 10 2009 Danmark har givet kommunerne det fulde ansvar for at aktivere arbejdsløse Reformen møder modstand fra mange sider Island i krise 22 09 2009 Verdier forduftet som dugg for solen I 2008 kollapset aksjemarkedet samt 90 prosent av bankvesenet i Island Nå er hele det islandske samfunn forgjeldet og alle må være med å betale lønnstakere arbeidsløse selv de som ikke lot seg lokke av eventyret må trå til nå Optimisme tross dystre utsikter i Island 19 06 2009 Tidligere var det oftest sånn at når islendingene havnet i økonomisk uføre jobbet de ekstra mye i en periode for å klare seg økonomisk Nå er det jobbene som mangler Det er islendingene uvant med Derfor rammer den økonomiske krisen hardt Verst går det ut over de arbeidsløse De langtidsledige er i trøbbel Ministermøte ved krisens opptakt 15 10 2008 Når nordiske arbeidsministere møtes i begynnelsen av oktober er finanskrisen under oppseiling Norden er berørt I Island blir den siste av de tre største bankene nasjonalisert Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ser på mobil telefonen leser om børsindekser i fritt fall Det brer seg en stemning

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/insikt-og-analyse/articles_topic_view?b_start:int=15&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Innsikt og analyse — Arbeidsliv i Norden
  Ökat självstyre skapar problem på arbetsmiljöområdet 01 06 2003 Som ett led i en önskan om ett mer modernt arbetsmiljöarbete ersattes 2000 den gamla arbejderbeskyttelsesloven med en ny arbetsmiljölag Men arbetet med den nya lagen är inte helt enkelt Lagen är en ramlag som ska kompletteras med föreskrifter Att skapa egna färöiska sådana har dock visat sig vara både dyrt och omständigt Hotellvistelse i A kassans regi 01 06 2003 På Färöarna är mellan två och tre procent av den arbetsföra befolkningen arbetslösa lite varierande beroende på säsong Den som vill kan få okonventionell hjälp att komma igång igen För den arbetslöse finns möjlighet att få tre till fyra dagars vistelse på hotell med gruppsamtal och psykologhjälp på programmet Uten økonomisk selvstendighet ingen politisk uavhengighet 01 06 2003 Det er selvstyredebatten som gjelder på Færøyene Mens venstre høyre dimensjonen er styrende for politikken ellers i Norden er selvstendighet eller ikke det dominerende tema i færøysk debatt Et engasjement som riktignok er noe nedtonet for tiden men betydningsfullt nok til å skape meningsmangfold og brytninger på kryss og tvers av partiskillelinjer Fisket en del av Färöarnas själ 01 06 2003 Fisket bär den färöiska ekonomin men betyder också så mycket mer Kring fisket finns berättelserna om både hjältemod och ond bråd död Där finns könsrollerna som präglats av mäns frånvaro och kvinnors närvaro Där finns vanan att ständigt leva med det oförutsägbara som i sin tur påverkar sinnena Et øyrike i samspill med natur kultur og økonomi 01 06 2003 Regn og sol skifter Idet vi setter foten på færøysk jord hvelver en fargesprakende halvsirkel seg over himmelen og forsvinner i havet som omkranser grønnkledde åser Det er som om naturen selv varsler hvor vi skal lete for det er her den finns skatten som færingene lever av fisken i havet Fisk og fiskeprodukter står for 98 av eksportinntektene Færøyene et mikrosamfunn i Nordens utkant 01 06 2003 Ronnie flyttade till Lund Förstod ej vad dom sa i början 01 06 2002 Ronnie Schou Andersen 25 år är dansk och arbetar som kvalitetsansvarig på försäljningsfirman d line i Köpenhamn För ett och ett halvt år sedan flyttade han från Danmark till Sverige närmare bestämt Lund Skatteproblem på Novo Nordisk 01 06 2002 När Danmarks största läkemedelskoncern Novo Nordisk skulle etablera en ny skandinavisk försäljningsenhet valde man att lägga den i Malmö Dotterbolaget i Danmark lades ned och 40 danskar började i augusti 2000 att pendla till det nya kontoret i Malmö För de danska pendlarna uppstod då en rad problem Barriärer för pendlare över Öresund 01 06 2002 Har Öresundsbron lett till den integration mellan Sverige och Danmark som politikerna önskade Nej är det enstämmiga svaret från forskare näringsliv och politiker på båda sidor av Sundet De problem som förhindrar integrationen på arbetsmarknaden är kartlagda men den politiska viljan att lösa dem är ännu inte på plats Dessutom finns en rad kulturella skillnader mellan danskar och svenskar som försvårar samarbetet Stark tro på lokalt fokus 01 03 2002 Det är framför

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/insikt-og-analyse/articles_topic_view?b_start:int=30&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Innsikt og analyse — Arbeidsliv i Norden
  i Stockholm Snurr på utvecklingen 01 03 2002 Åland är en av de rikaste regionerna inom Europeiska Unionen Men det stora beroendet av sjöfarten kan bli ett problem och fler välutbildade måste lockas till ön Integrering av innvandrere i arbeidslivet 01 10 2001 Ledigheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn for befolkningen ellers arbeidstakerandelen og yrkesdeltakelsen er lavere og ledigheten varer gjennomgående lengre Årsakene til dette bildet er flere hevder representanter fra nordiske myndigheter deriblant diskriminering og negative holdninger blant arbeidsgivere mangelfulle språkkunnskaper lav eller lite relevant utdanning og svake sosiale nettverk i tilknytning arbeidslivet Til de 15 forrige 1 2 3 4 Artikler Innsikt og analyse Innsikt og analyse 2014 Innsikt og analyse 2013 Innsikt og analyse 2012 Innsikt og analyse 2011 Innsikt og analyse 2010 Innsikt og analyse 2009 Innsikt og analyse 2008 Innsikt og analyse 2007 Innsikt og analyse 2005 Innsikt og analyse 2003 Innsikt og analyse 2002 Innsikt og analyse 2001 Forskning Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/insikt-og-analyse/insikt-og-analyse/articles_topic_view?b_start:int=45&-C= (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning — Arbeidsliv i Norden
  faktorer i arbeidslivet nytt fokus gir nye perspektiv 01 08 2009 Hva er det som gjør at arbeidstakere trives og rapporterer velvære og hva er det som gir sunne og produktive organisasjoner Hva er det som gjør arbeidstakere resiliente og adaptive i forhold til stadige endringer og økte krav Den bästa forskningen griper tag i människorna 03 12 2008 Den senaste arbetslivsforskningen i Norden visar att det sker stora ändringar i hur verksamheter organiseras Det gäller framförallt det som kallas det gränslösa arbetslivet där arbetstiderna blivit flexiblare och jobbet och fritiden flyter ihop Men vilka konsekvenser får det på längre sikt Nordiskt ledarskap i fokus 02 09 2008 Vill vi i Norden värna vår ledarskapstradition i globaliseringens tidevarv I så fall behöver vi synliggöra och diskutera på vilket sätt den bidrar till konkurrenskraftiga verksamheter och attraktiva jobb Det handlar om att i internationella miljöer kunna hänvisa till skälen bakom ett mer demokratiskt agerande på arbetsplatsen Arbejdstid og balance mellem arbejde og privatliv hvad kan vi gøre 03 03 2008 Der er i disse år meget fokus på balance mellem arbejde og privatliv og der er mange gode intentioner i spil men det er svært at forestille sig at der rigtig sker noget før vi bliver villige til at se på de belastninger der for alvor gør det svært at få familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen Der er efterhånden en meget betydelig videnskabelig dokumentation for at det er arbejdsbelastningen der spiller den største og vigtigste rolle Det er lange arbejdstider stor arbejdsmængde og arbejde på skæve tidspunkter som for alvor gør det svært at få plads til familielivet Den nye lokale NAV forvaltningens første år Utfordrende partnerskap og begynnende integrering 03 12 2007 NAV reformen er en organisatorisk reform som berører 16000 medarbeidere tre etater to direktorater og alle landets kommuner Det skal skapes en helt ny velferdsforvaltning Kort oppsummert har pilotprosessen synliggjort flere forhold som vil kunne ha betydning for reformen framover Fiktiva ansökningar avslöjar svenska arbetsgivare 02 10 2007 Det finns anledning att tro att etnisk diskriminering förekommer bland arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden Framför allt verkar diskrimineringen mot invandrade från Mellanöstern och Afrika vara omfattande Var fjärde person från dessa grupper anser sig ha blivit förbigångna på arbetsmarknaden Arbetslösheten för dessa grupper är dessutom betydligt högre jämfört med arbetslösheten för infödda Den oplanerade medierevolutionen 01 06 2005 Vi befinner oss just nu i den femte medierevolutionen i världshistorien skriver den danske forskaren Niels Ole Finnemann Införandet av Internet kommer med andra ord att få lika stora konsekvenser som talspråket skriften boktryckarkonsten och etermedierna Mot et bredt innovasjonsbegrep 01 06 2004 I løpet av få år har innovasjon blitt det hete tema i arbeids og bedriftslivet Grunnen er velkjent nok Global priskonkurranse gjør det stadig vanskeligere å overleve på standardisert masseproduksjon av varer og tjenester den som skal ta ut høye priser må hele tiden by på noe nytt noe annerledes noe som ikke konkurrentene har Dagpenger og jobbsøking i Norden 01 11 2003 Hvordan påvirker utformingen

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning/ (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning — Arbeidsliv i Norden
  2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte fra

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning/sendto_form (2015-03-26)
  Open archived version from archive •