archive-org.com » ORG » A » ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Total: 857

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Könsskillnader och likarättsfeminister -vägval inom jämställdhetspolitiken — Arbeidsliv i Norden
  på heltid gick långsamt Resultatet av dessa olikheter syns bland annat i arbetsmarknadsstatistiken Skillnaderna mellan norska och svenska kvinnors arbetsmarknadsdeltagande har fram till idag varit ganska stora År 1990 var t ex andelen yrkesaktiva norska kvinnor 71 procent medan motsvarande siffra för svenska kvinnor var 82 procent Trenden mot mer likartade nivåer under slutet av 1990 talet förklaras av att Norge intensifierat sin politik för att uppmuntra kvinnors aktiva deltagande samtidigt som Sverige drabbades av en arbetslöshetskris Under 1990 talet såg vi en tendens till politisk konvergens Länderna närmade sig varandra och på båda håll följde politiken med vissa undantag den individuella modellen och tvåförsörjarnormen som är mer jämställdhetsvänlig än en mer traditionell manlig försörjarnorm Genom införandet av en pappamånad 1993 tog Norge ledningen för en nytändning inom jämställdhetspolitiken Härmed markerades att ansvar för barn och familj inte bara är kvinnans lott Två år senare följde Sverige efter I och med att Norge idag infört ett vårdnadsbidrag kontantstøtte så förefaller det emellertid som om länderna återigen drar åt lite olika håll För att förstå orsakerna bakom skillnader och likheter i de båda ländernas utveckling är det viktigt att uppmärksamma den partipolitiska arenan och kvinnors politiska handlande och strategier Socialdemokraterna har dominerat i båda länderna och vi skulle ha kunnat förvänta oss en mer enhetlig jämställdhetspolitik Det manliga försörjaridealet och retoriken om kvinnors och mäns separata sfärer har emellertid haft ett starkare fäste inom den norska politiken Även bland kvinnogrupper Dessutom har kristna värderingar och Kristelig Folkeparti spelat en mer framträdande roll i Norge än i Sverige I Sverige har likarättsfeministerna dominerat kvinnorörelsen Sedan 1970 talet har kvinnoandelen ökat kraftigt i politiken och kvinnorna har kunnat bilda politiska allianser och befrämja sina intressen I Norge fanns en starkare spänning mellan en kvinnorörelse som omfattade en ideologi om könsskillnader och likarättsfeminister Arbeiderpartiet

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2002/article.2012-12-28.8916766257 (2015-03-26)
  Open archived version from archive


 • Registerdatan öppnar nya möjligheter till arbetsmarknadsforskning — Arbeidsliv i Norden
  för evaluering av olika aktiverings utbildnings eller sysselsättningsprogram analys av problem hos unga äldre invandrare handikappade osv på arbetsmarknaden undersökning av effekter av olika socialpolitiska system eller reformer övergången från utbildning till arbetsmarknaden sammanhangen mellan lönepolitik och produktivitet skapande och allokering av arbetsplatser och omsättning av arbetskraft osv Då arbetsmarknaden arbetsmarknadspolitik och socialpolitiska institutioner har många likheter men samtidigt också nationella särdrag i olika nordiska länder är komparativ forskning inom detta område särskilt intressant och den ger nyttig kunskap till dem som utvecklar till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder Som första steg till ett nytt forskningssamarbete och komparativ forskning om arbetsmarknadsfrågor arrangerades en nordisk workshop Arbetsmarknadsforskning med registerdata erfarenheter och möjligheter 10 11 4 2000 i Tammerfors Finland Sammanlagt 82 ekonomer samhällsvetare och statistiker från Danmark Finland Norge och Sverige deltog Fem inbjudna föreläsare kartlade erfarenheter och framtidsutsikter i aktiva forskningsmiljöer i Norden Avdelningschef Otto Andersen Danmarks statistiska centralbyrå gav en översikt om de möjligheter som offentliga register erbjuder för forskning i de Nordiska länderna och hans kollega Pernille Stender presenterade utvecklingsarbete som är på gång för att utveckla statistik om arbetsmarknadens dynamik och arbetskraftens mobilitet Hege Torp Socialforskningsinstitutet Oslo evaluerade styrkor och svagheter av registerbaserad forskning och professor Niels Westergård Nielsen Århus presenterade danska erfarenher om förmåner och problem i registerforskning Professor Edward Palmer Uppsala presenterade utvecklingsarbete av databaser och registerforskning i Sverige I övrigt presenterade tjugo deltagare sin egen forskning i arbetsgrupper En publikation med utvalda bidrag har redigerats av Torben Pilegaard Jensen och Anders Holm den kommer ut i Nordiska Rådets TemaNova serie i början av år 2001 Detta första försök till ett nytt nordisk samarbete var så vällyckad att fortsättning planeras Nästa kongress arrangeras troligen i Danmark Samarbetet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmarknadutskott Artikeln publicerades i november 2000 Artikler Innsikt og analyse Forskning Forskning 2012 Forskning 2011

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2000/article.2012-10-13.6687478586 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2012 — Arbeidsliv i Norden
  dess beståndsdelar förändras styr vår uppfattning och att standardsynen på sysselsättning inte längre är relevant i till exempel Storbritannien eller Frankrike som den brittiska socialhistorikern Noel Whiteside tittat på Samarbeid på arbeidsplassen en nøkkel til den nordiske modellens suksess Hvorfor klarer de nordiske landene seg så godt gjennom krisen er spørsmålet som ofte stilles Svaret blir gjerne knyttet kun til den økonomiske politikken men virkeligheten er mer kompleks I år fyller det norske samarbeidsprosjektet mellom arbeidstakere LO og arbeidsgivere NHO 50 år I artikkelen nedenfor beskriver Bjørn Gustavsen en utvikling der selvstyre og læring i arbeidet står sentralt Artikler Innsikt og analyse Forskning Forskning 2012 Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte fra Nuuk Turisterne er en del af valgkampen Direkte fra Nordisk råd Fångad i maktens korridorer Direkte fra Tórshavn Midt i sanktionsstormen Direkte fra Oslo

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2012 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2011 — Arbeidsliv i Norden
  Men vet vi nok om vikarbyråer som fenomen Er de nordiske velferdssamfunnene klar for en slik aktør Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler Nå er vi vel likestilt Økt utdanningsnivå blant kvinner nye idealer for faderskap og utvikling av arbeid familievennlige ordninger har endret de ytre rammene for mødres og fedres tilpasning til arbeid og familie Sammenlignet med studier fra 30 år tilbake har kvinner gjort et stort sprang Min avhandling Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler synliggjør imidlertid at disse samfunnsendringene ikke har vist seg å være tilstrekkelige i forhold til å realisere likestilling verken i arbeidsliv eller i familieliv Artikler Innsikt og analyse Forskning Forskning 2012 Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte fra Nuuk Turisterne er en del af valgkampen Direkte fra Nordisk råd Fångad i maktens korridorer Direkte fra Tórshavn Midt

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2011 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2010 — Arbeidsliv i Norden
  Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2010 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2009 — Arbeidsliv i Norden
  Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2009 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2008 — Arbeidsliv i Norden
  fall behöver vi synliggöra och diskutera på vilket sätt den bidrar till konkurrenskraftiga verksamheter och attraktiva jobb Det handlar om att i internationella miljöer kunna hänvisa till skälen bakom ett mer demokratiskt agerande på arbetsplatsen Arbejdstid og balance mellem arbejde og privatliv hvad kan vi gøre 03 03 2008 Der er i disse år meget fokus på balance mellem arbejde og privatliv og der er mange gode intentioner i spil men det er svært at forestille sig at der rigtig sker noget før vi bliver villige til at se på de belastninger der for alvor gør det svært at få familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen Der er efterhånden en meget betydelig videnskabelig dokumentation for at det er arbejdsbelastningen der spiller den største og vigtigste rolle Det er lange arbejdstider stor arbejdsmængde og arbejde på skæve tidspunkter som for alvor gør det svært at få plads til familielivet Artikler Innsikt og analyse Forskning Forskning 2012 Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2008 (2015-03-26)
  Open archived version from archive

 • Forskning 2007 — Arbeidsliv i Norden
  allt verkar diskrimineringen mot invandrade från Mellanöstern och Afrika vara omfattande Var fjärde person från dessa grupper anser sig ha blivit förbigångna på arbetsmarknaden Arbetslösheten för dessa grupper är dessutom betydligt högre jämfört med arbetslösheten för infödda Den nye lokale NAV forvaltningens første år Utfordrende partnerskap og begynnende integrering NAV reformen er en organisatorisk reform som berører 16000 medarbeidere tre etater to direktorater og alle landets kommuner Det skal skapes en helt ny velferdsforvaltning Kort oppsummert har pilotprosessen synliggjort flere forhold som vil kunne ha betydning for reformen framover Artikler Innsikt og analyse Forskning Forskning 2012 Forskning 2011 Forskning 2010 Forskning 2009 Forskning 2008 Forskning 2007 Forskning 2005 Forskning 2004 Forskning 2003 Forskning 2002 Forskning 2001 Forskning 2000 Portrett Debatt Kommentar Leder Direkte fra Direkte fra København Dråben der fik bægeret til at flyde over for politikerne var en sag om frisørers prisforskel på herre og dameklipning Marie Preisler Direkte fra Reykjavik Törs du klaga på lönen Direkte fra Mariehamn Ett steg närmare jämställda löner Direkte fra Nuuk Turisterne er en del af valgkampen Direkte fra Nordisk råd Fångad i maktens korridorer Direkte fra Tórshavn Midt i sanktionsstormen Direkte fra Oslo En blå blå regering i ett kvinnostyrt land Direkte

  Original URL path: http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-2007 (2015-03-26)
  Open archived version from archive •