archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • اطلاعيه
  داد ازآنجائيکه نام ديده بان حقوق بشر بلوچستان شباهت زيادي به سازمان ديده بان حقوق بشر داشت چيزي که ميتوانست باعث اشتباه و غلط فهمي شود بدليل جلوگيري از بروز چنين چيزي اين تشکل به انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان تغيير اسم داد جاي ذکر است که حتي در بيانيه هاي قديمي بمرور زمان اين تغيير داده خواهد شد و اسم ديده بان حقوق بشر بلوچستان حذف و بجاي آن

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/bal_human_far.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Annoncement
  Activists Association BHRAA Tuesday 24 02 2009 Since the previous name of our group and the name of well established and honourable international organization of Human Rights Watch have shown to be hardly distinguishable we decided to change the name of our group to the new name Balochistan Human Rights Activists Association BHRAA The change will have retrospective effect which means that all previous publications orginated from our group will

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Bal_human_right_annoncement.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Contemporary Letter
  دهات و شهر ها در بلوچستان پاکساز قوم و انحراف رود کارون از مناطق عرب نش ن به رفسنجان قم اصفهان و د گرمناطق فارس نش ن غصب وسيع و كلان اراض دهقانان در مناطق عرب و ترکمن نش ن و سرکوب وس ع جنبش هويت طلبي و خواهان تدر س زبان مادر در آذربا جاان ارائه دادند در بخش د گر از ا ن ملاقات ک از نما ندگان کنگره مل تها ا ران فدرال به د پلماتها مسئول بخش ها مختلف وزارتخارجه از جمله بخش خاورم انه بخش ا ران بخش دمکراس و حقوق بشر توض ح دادند که ا ران کشور است کث ر المله با تعدد مل زبان و قوم و بنا برا ن لزوم مشارکت س اس همگان کل ه ملل ساکن آن و از جمله خلقها تحت ستم دوگانه و خارج از دايره حكومت ترك و كرد و عرب و بلوج و تركمن و ن ز شرکت وس ع و فعال زنان تنها ضامن استقرار دمکراس و پا دار آن در ا ران خواهد بود ا ن نما نده سپس آمار ار وضع ت دموگراف ک ا ران و محل سکونت مل تها مختلف ا ران در پهنه کشور را ارائه دادند هم چن ن نما ندگان کنگره از لزوم تدو ن برنامه با شمول تر در س است برنامه ر ز رسانه ها فارس زبان آمر کا مانند بخش فارس صدا آمر کا و راد و فردا براي شکستن سانسور حكومتي و ا نکه ا ن رسانه ها بدل ل عدم تکلم به زبانها مناطق خارج از مرکز مانند زبانهاي تركي و عربي و بلوچي فاقد ابزار لازم برا پوشش کشور و گزارش اخبار و مبارزات دمکرات ک و مردم در مناطق خوزستان آذربا جان بلوچستان کردستان و ترکمن صحرا م باشند توض ح داده شد که ا ن رسانه ها به زبان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/CNFI-Sate_Visit-Feb09.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • با پوزش از بازديد کنندگان و خصوص
  info balochunitedfront org

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/pardon_us.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‏۲۵٠٠ زبان در معرض نابودى هميشگى
  اندونيزى فقط چهار نفر زبان لنگيلو را تکلم ميکنند که اين چهار نفر فقط بين خود صحبت ميکنند دورنماى زبان ديگر بهتر است که متکلمين اين زبانها بين تا نفر است بيشتر از زبان در سه نسل گذشته از بين رفته است که يکى از آنها زبان يوبيخ در ترکيه بود که در سال ميلادى بعد از در گذشت توفيق اسينک براى هميشه خاموش شد زبان اساکس در تانزانيا در سال ميلادى از بين رفت و زبان منکس در سال ميلادى از دست رفت کشور هند در صدر جدول با زبانهاى در حال انقراض است و در رده دوم ايالات متحده امريکا که زبان را از دست خواهد داد و کشور اندونيزى با زبان در حال انقراض در رده سوم قرار دارد زبان شناس استراليايى کريستوفر موسلى که سر پرستى گروه اطلس با تيم متخصصان زبان مى گويد که کشوره هايى نظير ايالات متحده امريکا و هند که گونه هاى زبانى پر بارى دارند در معرض بيشترين خطر از دست دادن زبان هستند بر اساس تحليل هاى يونيسکو سازمان اموزشى علمى و فرهنگى ملل متحد حتى صحراى صغير افريقا داراى حدود زبان در معرض کمتر شدن در صد در سده آينده است بر اساس برآوردهاى يونيسکو زبان در وضع بحرانى خطر قرار دارند و زبان وضعيت بسيار بحرانى و زبان در معرض خطر جدى و زبان ايمنى ندارند درخشانترين مورد ملاحظه در پاپوا نيو گينه است کشورى با زبان مخلتف داراى بيشترين گونه هاى زبان در جهان فقط زبان در معرض خطر دارد محدود زبانهايى نظير کورنيش زبان کلتيک ايرلندى که در در کورنوال جنوب انگلستان و زبان سيشى در کاليدونياى نو تکلم ميشوند نشانه هاى احيا وجود دارد کشوهاى پيرو نيو زيلند زولاند نو کانادا ايالت متحده امريکا مکزيک در جلوگيرى از منقرض شدن زبانهاى بومى خود موفق بوده اند فرانسيسکو ريوير نايب مدير يونيسکو کوشش کشورها را براى

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/languages_extintion.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا بدینوسیله جنبش مقاومت
  هلاکت رساندند مبارزان جنبش با کارگذاشتن بمب کنار جاده ا در مس ر ن روها نظام رژ م نزد ک قرارگاه کشتگان منطقه حفاظت سراوان ک خودرو حامل پاسداران را منفجر نمودند که در ا ن انفجار خودرو کاملا منهدم گرد د و سرنش نان خودرو که 9 پاسدار بودند به هلاکت رس دند جنبش مقاومت بار د گر به رژ م هشدار م دهد که دست از جنا ت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Jond_02_12_09.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به رسمیت شناختن ملت کبک توسظ مجلس کانادا
  مردم و غرب القاء کنند که در ايران روابط دولت ملت وجود دارد و مردم ايران و جهان نتيجه بگيرند که در ايران دموکراسى وجود دارد ولى در ايران هيچ زمانى دولت ملت وجود نداشته است زيرا دولت ملت که يک مفهوم سياسى جديد است وجود مناسبات و روابط سياسى بين دولت و ملت بر اساس اصول دموکراسى مشروط دموکراسى قانونى بر اساس قانون اساسى حاکميت اک ريت با حفظ حقوق برابر و کامل سياسى مدنى فرهنگى اجتماعى اقليت را اجبارى و الزام آور ميکند که اين روابط منجر به ايجاد دولت ملت حقيقى مى شود و آن روابط و مناسباتى است که دولت تابع ملت است و از دستورات ملت پيروى ميکند در ايران هچگاه چنين روابطى وجود نداشته است و هنوز هم وجود ندارد در ايران مردم هميشه يا رعيت بوده اند و يا امت و هنوز هم چنين است به ھمين دليل دانشمندان علوم سياسى ما ملت را براى ما تعريف نکرده اند و ما يک برداشت من درآوردى از ملت براى خودمان درست کرده ايم که مراد همه مردم ايران است و نتيجه گيرى ميکنيم که در ايران فقط يک ملت وجود دارد اما چرا ما تعريف اين مفاهيم را نداريم اين مفاهيم رابطه اى تنگاتنگى با دموکراسى مشروط و قانونى کنفدراسيون و فدراسيون دارند ما ايرانيان دموکراسى کنفدراسيون و فدراسيون نداشته ايم در نتيجه اين مفاهيم در قاموس ما وجود نداشته است همه اين مفاهيم براى ما از تعريف غربى آن به فارسى ترجمه شده اند بر اساس تعريف انگليسى نىشن Nation ملت ملت به گروهى از مردم بومى يک منطقه اطلاق ميشود که به آن منطقه مهاجر نباشند و به مردم بومى منطقه اى اطلاق ميشود که حق مالکيت زمين و منابع طبيعى سرزمين مادرى خود و حق تعيين سرنوشت را دارند و کلمه Nation از کلمه انگليسى نىتيو Native به معنى بومى ساخته شده است و در انگليسى کلمه ديگرى هست که به عنوان قوم استفاده ميشود ولى اين کلمه به گروهى از مردم اطلاق ميشود که به منطقه سکونت فعلى خود مهاجرت کرده باشند اين کلمه کلمه اتنيک ethnic يا قوم است اتنيک يا قوم پاره اى از يک ملت هستند که از سرزمين بومى خود مهاجرت کرده و به کشورى ديگر رفته اند حق مالکيت زمين به معنى بومى منابع طبيعى بومى و حق تعيين سرنوشت را ندارند فرق بين Nation ethnic و يا قوم و ملت در اين است که گروه هاى اتنيکى يا قومى نميتوانند ادعاى مالکيت زمين و منابع طبيعى محل سکونت خود و حق تعيين سرنوشت را داشته باشند ولى ملتها و يا مردم بومى حق مالکيت زمين و منابع طبيعى و حق تعيين سرنوشت را در محل سکونت خود که همان سرزمين بومى آنها است دارند ما ايرانيان در امريکا اتنيک يا قوم هستيم چينى ها هنديان پاکستانيها اعراب ساکن امريکا اتنيک يا قوم هستند و ملت امريکا سرخ پوستان امريکايى هستند که از بوميان اين کشورند به همين دليل در محاورات سياسى روزانه امريکا هميشه از مردم امريکا ياد ميشود و نه از ملت امريکا اگر در محاورات روزانه کسى از ملت سخن بگويد مردم

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/quebec_nation.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مرورى بر توافق بر زمینه های مشترک‎
  ايشان فقط اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده اى بدون در نظر گرفتن عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى اجتماعى و حقوق سياسى عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى و دوپروتوکول الحاقى آن است من در يک مطلب به عنوان نغمه شوم و دسيسه منطقى انکار حقوق گروھى ايرانيان در دسامبر گذشته به اقليتهاى ملى ايران يادآورى کرده بودم که دوستان جمهوريخواه سلطنت طلب و غيره سليقه اى به حق تعيين سرنوشت اقليتهاى ملى برخورد ميکنند و تک تک مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر را بررسى کرده و علامت گذارى کردم اين مطلب در اين لينک پيوند http www bufed org articles Farsi naghme shoom htm موجود است اما به نظر ميرسد که لحظه مسنى senior moment به سراغ آقاى همايون گرامى در زمان نوشتن مقاله آمده باشد و يا در ضمن اينکه به ما توصيه ميکنند که اعلاميه جهانى حقوق بشر را بخوانيم خود ايشان که تسلط کامل به زبان انگليسى دارند ھمه اعلاميه جهانى حقوق بشر را نخوانده اند و يا از آن آگاهى ندارند ولى بعيد بنظر ميرسد که شخصيتى م ل آقاى همايون از آن آگاهى نداشته باشند و خصوصأ قسمتى از اعلاميه جهانى حقوق بشر را که به رعايت حقوق گروهى و حق تعيين سرنوشت تأکيد دارد نخوانده باشند و يا شايد عمدأ آن را از قلم انداخته اند در مجموع اين اعلاميه ها حقوق بين المللى بشر نام دارد The International Bill of Human Rights که به ما ايرانيان فقط اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده اى معرفى شده است و آدرس انترنتى آن http www unhchr ch html menu6 2 fs2 htm است که اين خود تحريف بسيار ماهرانه اى است ولى لايحه حقوق بين المللى بشر شامل مي اقيه عهد نامه و پروتوکول الحاقى به شرح زير مى باشد اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده اى عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى اجتماعى و حقوق فرهنگى عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى و دوپروتوکول الحاقى قتعنامه هاى شماره قسمت ي E و قطعنامه پاراگراف يکم ايشان درست ميفرمايند که با انتخاب سليقه اى ايشان اولين اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده اى شامل حقوق گروهى نميشود اما عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى و عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى اجتماعى و حقوق فرهنگى که متمم اعلاميه جهانى حقوق بشر هستند هردو شامل حقوق سياسى مدنى اجتماعى و فرهنگى گروهى بشر و ملتها است سازمان ملل متحد در دهم دسامبر سال ميلادى با قطعنامه آلف اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده اى را به تصويب رساند و ايران يکى از امضاء کنندگان آن است resolution 217 A III of 10 December 1948 عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد International Covenant on Civil and Political Rights G A res 2200A XXI 21 U N GAOR Supp No 16 at 52 U N Doc A 6316 1966 999 U N T S 171 entered into force Mar 23 1976 عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى به تصويب رسيد است عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى جهانى در بخش يکم بند يک چنين اعلام ميدارد http www unhchr ch html menu3 b

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/common_interest_review.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •