archive-org.com » ORG » B » BOEKBANDENGENOOTSCHAP.ORG

Total: 100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boekbandengenootschap - Geschiedenis
  informeerden over nieuwe ontwikkelingen en waarin hun kennis door lezingen en of geleide bezoeken aan tentoonstellingen en bibliotheekdepots werd vermeerderd Interessante collecties in Nederland Vlaanderen en Brussel mochten op de aandacht van de genootschapsleden rekenen Maar er kwamen ook werkgroepen van beperkte omvang die beoogden een aantal werkinstrumenten tot stand te brengen voor hen die de boekband willen bestuderen zie verder Werkgroepen Samenwerking Belgen en Nederlanders werkten van meet af aan in het genootschap samen De tekorten inzake de studie van de boekband hielden immers niet op bij landgrenzen Bovendien zijn België en Nederland cultuurhistorisch nauw met elkaar verbonden Van belang is daarnaast nog dat het noordelijk deel van België tot dezelfde taalgroep behoort als Nederland Vooral op het gebied van de boekbandterminologie was het derhalve niet meer dan logisch dat gezamenlijk werd opgetrokken Toogdagen De laatste jaren werd de behoefte gevoeld de werkzaamheden van het Boekbandengenootschap meer uit te dragen Daarom werd besloten naast ledenvergaderingen breed toegankelijke jaarlijkse minisymposia of toogdagen te organiseren Het eerste minisymposium werd in april 2006 in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen gehouden en had de mogelijkheden van de nieuwe technologieën voor de studie van de boekband tot onderwerp De in november 2008 in het Drents Museum te Assen gehouden toogdag over de industriële band was een goed voorbeeld van hoe het genootschap een brede groep geïnteresseerden wist te bereiken Lezingen belichtten drie benaderingswijzen van de band die van de verzamelaar de restaurator en de boekhistoricus In november 2009 is een minisymposium gehouden in het Stadsarchief van Brugge waar de registerband speciale aandacht kreeg Naar aanleiding van de opening van een bandenexpositie in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen werd in juni 2010 het minisymposium Nederlandse uitgeversbanden 1890 1930 georganiseerd Tijdens de toogdag van 29 oktober 2010 stonden membra disiecta centraal zie Agenda van het Bandengenootschap In 2012

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/over-ons/geschiedenis (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Boekbandengenootschap - Werkgroepen
  een aantal terminologische klussen die zijn blijven liggen gaat klaren Momenteel zijn er naast de werkgroep Terminologie nog de werkgroepen Publicaties en evenementen en Website actief Meer informatie over de werkgroepen kunt u vinden op hun afzonderlijke webpagina s Werkgroep Publicaties Werkgroep Terminologie Werkgroep Website De gepubliceerde werkgroepresultaten zijn te vinden op de aparte pagina BNB Publicaties Werkgroep Publicaties De werkgroep werd op 22 februari 2008 ingesteld en bestaat uit Annie De Coster Wim Heijting en Jan Storm van Leeuwen De werkgroep had de opdracht te onderzoeken hoe de bandenstudie beter verankerd zou kunnen worden in de boekwetenschap en hoe de kennis van de boekband een bredere verspreiding zou kunnen krijgen In het advies dat in november 2008 aan de ledenvergadering van het Boekbandengenootschap werd aangeboden lag de nadruk op samenwerking met andere organisaties en op een planmatige aanpak van evenementen en publicaties Een prominente plaats was ingeruimd voor een groot symposium over boekwetenschap en bandenstudie Het Boekbandengenootschap hoopt deze conferentie in samenwerking met andere organisaties in 2013 te realiseren Momenteel bestaat de werkgroep uit Jan Storm van Leeuwen en Edwin Bloemsaat Wim Heijting is adviseur terug naar boven Werkgroep Terminologie Nadat in september 2011 de stilistische terminologie was geboekstaafd bleven er op het gebied van de definitie van vaktermen nog enkele wensen over zoals het vastleggen van de benamingen van omhulsels van boekbanden De noodzaak werd onderkend om de reeds vastgelegde termen nog eens kritisch te bekijken Ook verdiende het plan om alle terminologieprojecten van het Boekbandengenootschap in één digitale publicatie samen te brengen nader onderzoek Daarom werd op 30 september 2011 de werkgroep Terminologie ingesteld Leden zijn Edwin Bloemsaat Geert van Daal en Jos Schrijen Jan Storm van Leeuwen en Elly Cockx Indestege hebben aangeboden de werkgroep desgevraagd van advies te dienen terug naar boven Werkgroep Website De

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/over-ons/werkgroepen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap - English information
  Binding Society which started its activities in 1984 is an informal an practical organization of people who are interested in research about old and modern bookbindings Primary goal is stimulating the study of bookbinding by preparing useful research tools an organizing conferences on interesting subjects The Society was the initiator of several publications on terminology and describing bookbindings If you want to read more about these achievements and about current

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/over-ons/english-information (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/component/mailto/?tmpl=component&template=yoo_sync&link=7e422316a1dd9a53fb3042215f4bb51f32bcedc7 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap - Over ons
  naar oude en kunstzinnige boekbanden maar ook naar sober of niet versierde exemplaren Evenzeer is er interesse voor de moderne handboekband en de uitgeversband Bindtechniek bandversiering en boekbandbeschrijving hebben de afgelopen jaren bijzondere aandacht gekregen Vanaf de oprichting in 1984 heeft het genootschap zijn doel vormgegeven door het uitbrengen van vakinhoudelijke publicaties en het verzorgen van informatie voor de eigen leden Dit laatste gebeurde voornamelijk door middel van studiebijeenkomsten lezingen en bezoeken aan tentoonstellingen en openbare en privé collecties Sinds 2007 worden ook bijeenkomsten gehouden waarbij niet leden van harte welkom zijn Publicaties en evenementen worden voorbereid door werkgroepen Momenteel zijn er drie actief Werkgroepen Voor boeken en artikelen van en over het genootschap zie BNB Publicaties Het Boekbandengenootschap heeft lange tijd zonder formeel bestuur gefunctioneerd al traden met instemming van de leden Jos Hermans tot aan zijn dood in 2007 als voorzitter op en Jan Storm van Leeuwen als secretaris In februari 2008 hebben de leden een bestuur gekozen dat bestaat uit Jan Storm van Leeuwen voorzitter Elly Cockx Indestege vice voorzitter Rens Top secretaris André Geurts adjunct secretaris Elizabet Nijhoff Asser penningmeester Sinds de ledenvergadering van 12 november 2012 bestaat het bestuur uit Noël Geirnaert voorzitter Elizabet Nijhoff

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/over-ons?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/component/mailto/?tmpl=component&template=yoo_sync&link=f639b6dd1bc1abe89244cbd52350312056f4d57b (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap - Agenda
  van het genootschap in de Universiteitsbibliotheek waarvoor graag ook opgeven bij Leon Stapper terug naar boven 12 november 2012 huishoudelijke vergadering en minisymposium Bijzonder gewone archiefbanden constructie en gebruik in het Stadsarchief te Amsterdam U kunt het programma hier downloaden en hieronder treft u een korte toelichting op het minisymposium aan In archiefbewaarplaatsen bevinden zich verschillende oude documenten die omwille van de bescherming van de inhoud en of hun hanteerbaarheid zijn voorzien van banden Soms lijken deze op boekbanden die ook in bibliotheken of particuliere collecties kunnen worden aangetroffen maar meestal betreft het exemplaren die specifiek voor archivalia zijn vervaardigd Deze archiefbanden lijken op het eerste oog technisch tamelijk eenvoudig maar zijn dat bij nader inzien toch vaak niet Omdat ze zelden omwille van hun eigen kwaliteiten worden gewaardeerd in een archiefbewaarplaats staat immers de inhoud van de stukken voorop hebben ze in materiële zin niet de aandacht gekregen die ze verdienen Ook zijn banden die opvallen door de toegepaste bindtechniek of de gebruikte materialen niet gemakkelijk op te sporen aangezien ze bij inventarisatie werkzaamheden nauwelijks worden gesignaleerd laat staan beschreven Door de toegenomen aandacht voor het behoud en beheer van ons papieren erfgoed en door het digitaal toegankelijk maken van oude documenten komen boekbanden in archieven meer in de aandacht te staan Het zijn met name de restauratoren die een belangrijke rol spelen in het attenderen op de bijzondere én de meer gewone banden in archiefcollecties Zij immers krijgen opdracht om verzamelingen of individuele stukken te beoordelen adviezen op te stellen en waar nodig conserveringsbehandelingen en restauraties uit te voeren Zo zijn ze niet alleen in staat hun eigen kennis over de constructie en het gebruik van archiefbanden te vergroten maar kunnen ze ook andere belangstellenden wijzen op bijzondere technische en soms ook esthetische fenomenen Met nieuwe inzichten vanuit de praktijk van de restauratoren is de boekwetenschap zeer gebaat Welke bijzonder gewone boekbanden in Nederlandse archiefdepots kunnen worden aangetroffen zal met name worden gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden uit het Stadsarchief Amsterdam Daar zijn om verschillende redenen de laatste jaren gebonden archivalia door de handen van restauratoren gegaan Waar en hoe zij de archiefbanden aantroffen en hoe zij met deze stukken zijn omgegaan zal in een aantal presentaties worden verduidelijkt Ook zal een aantal banden in de conferentiezaal te zien zijn Voor het Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap is dit de tweede maal dat expliciet aan banden in archiefbewaarplaatsen aandacht wordt besteed In november 2009 werden in het Stadsarchief Brugge enkele presentaties gehouden onder de titel Brugse registerbanden historiek en restauratie Het Boekbandengenootschap wil met deze bijeenkomsten die ook toegankelijk zijn voor niet leden de aandacht vestigen op banden die weinig bekend zijn maar die voor de techniek en de geschiedenis van het boekbinden een bijzondere waarde vertegenwoordigen U kunt het verslag van dit minisymposium alsmede een aantal presentaties ervan hier bekijken terug naar boven 30 maart 2012 toogmiddag Groningen Eerbetoon aan Jos Hermans oprichter en oud voorzitter van het Boekbandengenootschap in de vorm van een serie lezingen U kunt

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/agenda?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boekbandengenootschap
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.boekbandengenootschap.org/component/mailto/?tmpl=component&template=yoo_sync&link=e205f46568ea9441a1365de2a2b08d8cac34c198 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •