archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boşanma Kararının Tanınması | Boşanma Avukatı
  Boşanma Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Kararının Tanınması Boşanma Davası Ziynet Eşyalarının İadesi Boşanma Kararının Tanınması Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 20370 K 2008 4162 T 26 03 2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Tanınması istenen Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin boşanma davasında tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup mahkeme kararından 02 05 2005 tarihli Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin başka bir kararı ile çocukların velayetinin anneye bırakıldığı anlaşılmaktadır Yabancı mahkeme kararında velayet konusunda hüküm oluşturulmamış olması da Türk kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz Zira velayete ilişkin düzenleme sonradan da istenebilir Hükmün bu konuda eksiklik taşıması kamu düzenini zedelemez Davanın kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır SONUÇ Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-kararinin-taninmasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Boşanma Davası Ziynet Eşyalarının İadesi | Boşanma Avukatı
  4721 s Yasa m 6 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan alacak davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü Uyuşmazlık çeyiz ve ziynet eşyalarının iadesine ilişkindir Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir 1 Dosya kapsamına toplanan delillere bozma gereklerine uygun şekilde karar verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir 2 Davalı vekilinin ziynet eşyalarına ilişkin temyiz itirazlarına gelince Davacı vekili dava dilekçesinde tarafların aralarında görülmekte olan boşanma davasının açılmasından bir süre sonra ayrı yaşamaya başladıklarını davacının yanına hiçbir eşya almadan müşterek haneden ayrıldığını belirterek 19 09 1998 tarihli çeyiz senedinde yazılı eşyaların aynen iadesini ya da bedeli olan 20 000 YTL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir Davalı vekili bozma kararından sonraki yargılama aşamasında yeniden bilirkişi raporu alınıp alınmaması konusunda takdiri mahkemeye bıraktıklarını belirtmiştir Türk Medeni Kanunu nun 6 maddesi hükmü uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür Gerek doktrinde gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer Öte yandan ileri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimse iddia ettiği olayı kanıtlaması gerekir Davacı kadın dava konusu edilen ziynet eşyasının davalıda kaldığını ileri sürmüş davalı koca ise onun tarafından götürüldüğünü savunmuştur Hayat deneylerine göre olağan olanın bu çeşit eşyanın kadının üzerinde olması ya da evde saklanması muhafaza edilmesidir Başka bir anlatımla bunların davalı tarafın zilyetlik ve korumasına terk edilmesi olağan durumla bağdaşmaz Diğer taraftan ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen taşınabilen götürülebilen türden eşyalardandır Bu nedenle evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürmesi gizlemesi her zaman mümkün olduğu gibi evden ayrılırken üzerinde götürmesi

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-ziynet-esyalarinin-iadesi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Bankadaki Para | Boşanma Avukatı
  T C YARGITAY 13 Hukuk Dairesi E 2007 14801 K 2008 4078 T 24 03 2008 EŞLERİN MÜŞTEREK HESABI BOŞANMA ALACAK DAVASI AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI Özet Dava evlilik birliği sırasında açılan müşterek hesaptan davalı eşin para çekerek tüm hesabı kapattığından bahisle payına düşenin ödetilmesine ilişkin olup konusu evlilik birliği içinde edilmiş malların tasfiyesine yönelik bulunduğundan Aile Mahkemesinde bakılması gerekir Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü KARAR Davacı davalı ile evli iken 24 11 2001 tarihinde müşterek olarak açılan hesaptan 10 04 2003 tarihinde hepsini çekip hesabı kapattığını ileri sürerek tahsili için yaptığı takibe itirazın iptali ile 40 tazminata karar verilmesini istemiştir Davalı davanın reddine dilemiştir Mahkemece davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir 1 Davacı evlilik birliği sırasında açılan müşterek hesaptan davalı eşin para çekerek tüm hesabı kapattığından bahisle eldeki davayı açmıştır Davalı çekilen paranın davacı ile boşanma sırasında yapılan anlaşma ile kendisine verildiğini karşılığında davacı eşe de başka malvarlıklarının bırakıldığını savunmuştur Evlilik birliğinin devam ettiği esnada paranın çekildiği ve davalı iddiası da gözetilerek açılan davanın evlilik birliği içinde edinilmiş malların tasfiyesine yönelik

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-bankadaki-para.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Aile Konutu Şerhi Konulması | Boşanma Avukatı
  Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Boşanma Davasında Yetki Aile Konutu Şerhi Konulması Ağustos 31 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2009 2203 K 2010 6062 T 30 03 2010 BOŞANMA AİLE KONUT ŞERHİ 4721 s Yasa 166 1 Toplanan delillerden davacı davalı kadının tanıklarının beyanında geçen olaylardan sonra evlilik birliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır Türk Medeni Kanununun 166 1 2 maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğini ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir Oysa dinlenen davacı davalı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166 1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunun kabule elverişli olmayan beyanlar olup bir kısmı ise sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir Bu itibarla davacı davalı kadının boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken delillerin taktirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir 2 Davacı davalı kadının birleşen aile konutu ile ilgili tapu iptal ve tescil davasının bu dosyadan tefriki ile boşanma davasının sonucu beklenip delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/aile-konutu-serhi-konulmasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davasında Yetki | Boşanma Avukatı
  07 07 2010 BOŞANMA YETKİ ADRES TESBİTİ Özet Davacı otuz beş yıldır oturduğu ve yerleşim yeri olduğunu ileri sürdüğü yer mahkemesinde boşanma davasını açmıştır 29 4 2006 günü yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu na göre kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüklerinde bulunması zorunludur 5490 s k No 7 Bu Kanuna dayanılarak 15 8 2007 de yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ne göre yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanları esas alınır Yönetmelik md 13 1 Davacının dava tarihi itibariyle yerleşim yeri adresinin Nüfus Müd den sorulup tespiti ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir Mahkemenin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup HUMK un 187 2 bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden hadise şeklinde incelenerek sonuçlandırılır HUMK un 190 196 Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturulan yer mahkemesidir TMK m 168 Davacı yasada yetkili olarak gösterilen bu yer mahkemelerinden birinde dava açabilir Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir TMK m l9 l Davacı otuz beş yıldır oturduğu ve yerleşim yeri olduğunu ileri sürdüğü yer mahkemesinde boşanma davasını açmıştır 29 4 2006 tarihinde yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu na göre kişilerin yerleşim yeri adreslerinin

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasinda-yetki.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma | Boşanma Avukatı
  YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2009 14611 K 2010 16806 T 13 10 2010 Kısıtlanma Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Özet Davacı karşılık davalının Türk Medeni Kanunu nun 405 maddesi gereğince kısıtlanmış olması aynı Yasa nın 166 1 maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanarak boşanma davası açmasına engel değildir 4721 s Yasa m 166 1 405 Taraflar aras ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı davalı kadın tarafından kendi davası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davac ı karşılık davalı tarafından açılmış olan boşanma davası Türk Medeni Kanunu nun 166 1 maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanmaktadır Davacı karşılık davalının Türk Medeni Kanunu nun 405 maddesi gereğince kısıtlanmış olması belirtilen sebebe dayanarak boşanma davası açmasına ve koşulları gerçekleştiğinde bu çerçevede boşanma kararı verilmesine engel değildir Böyle bir davada davacıda mevcut olduğu belirlenen akıl hastalığının evlenmeye engel nitelikte olup olmadığının araştırılmasına da lüzum bulunmamaktadır Yap ılan soruşturma toplanan delillerle davalı karşılık davacının eşine fiziki şiddet uyguladığı hakaret ettiği ve evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir Olayların akışı karşısında davacı

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/evlilik-birliginin-sarsilmasi-nedeniyle-bosanma.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma | Boşanma Avukatı
  Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Ağustos 31 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2009 14611 K 2010 16806 T 13 10 2010 Kısıtlanma Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Özet Davacı karşılık davalının

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/evlilik-birliginin-sarsilmasi-nedeniyle-bosanma (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Tazminat Kusur | Boşanma Avukatı
  ve nafaka tayin ve takdirine ilişkin kısımları kesinleşmiştir Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının kusurunun eşit olup olmadığı buna göre davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilip hükmedilemeyeceği noktalarda toplanmaktadır Hemen belirtilmelidir ki 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un 1 maddesinin 1 fıkrası Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına bu olaydan hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır hükmünü taşımaktadır Buna göre Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş görülmekte olan dava ise 01 06 2007 tarihinde açılmış olduğundan olayda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir Anılan Kanun un 174 maddesinin 1 fıkrası uyarınca mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş 2 Fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para isteyebileceği öngörülmüştür Maddenin anlatımından görüldüğü üzere maddi tazminat istenebilmesi tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zararın ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır Buna göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan eş kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir Bilindiği üzere Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Maddesini maddi tazminata hükmedilebilmesi için tazminat isteyenin kusursuz olmasını Yargıtay uygulamasına göre boşanmaya yeterli bir kusurun bulunmamasını ararken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile kusursuz veya daha az kusurlu tarafın maddi tazminat talebinde bulunabileceği belirtilmiş 4721 Sayılı Kanun ile kendisinden maddi tazminat istenenin kusurlu olması konusunda ise Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine nazaran değişiklik yapılmamıştır Bunun yanında 743 Sayılı Kanun un 143 maddesinde yer alan mevcut ve hatta muntazar bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan ifadesi 4721 Sayılı Kanun un 174 maddesi hükmünde mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen ifadesine dönüştürülmüştür maddi tazminatta zarar koşulunda bir değişiklik yapılmamıştır Öte yandan manevi tazminat bozulan manevi dengenin yerine gelmesi için kabul edilmiş bir telafi şeklidir boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi halinde manevi tazminata hükmedilir Bu yönde 743 Sayılı Kanun un 143 maddesi uyarınca boşanmaya sebebiyet vermiş olan hadiseler kabahatsiz karı veya kocanın şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş ise hakim manevi tazminat namıyla muayyen bir meblağa hükmedebilir iken 4721 Sayılı Kanun un 174 maddesi uyarınca boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf daha kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir Yukarıda belirtilen maddi tazminat talebinde bulunabilme şartları gibi manevi tazminat talebinin kabul edilebilmesi yönünden de tazminat isteyenin kusursuz veya az kusurlu olması zarar oluşması nedensellik bağı bulunması ve hukuka aykırılık unsurlarının bulunması gerekmektedir 743 Sayılı Kanun da yer alan davacının kusursuz olması şartı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ndan çırakılmış davalının kusurlu olması yeterli görülmüştür 743 sayılı Kanun un 143 Maddesinde yer alan şahsi menfaatleri

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-tazminat-kusur.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •