archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • boşanmada kusur ve tazminat | Boşanma Avukatı
  Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti boşanmada kusur ve tazminat Boşanma Tazminat Kusur Ağustos 31 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E 2010 2 751 K 2011 96 T 13 04 2011 BOŞANMADA TAZMİNAT KUSUR KOŞULU Özet Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/bosanmada-kusur-ve-tazminat (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Boşanmada Mal Rejimi Tasviyesi | Boşanma Avukatı
  istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü Davacı vekili evlilik birliği içinde vekil edeninin çalışması karşılığı geliriyle katkıda bulunularak edinilen ve davalı adına tescil edilen 392 ve 1277 parsellerin bilahare davalı tarafından satıldığını ayrıca davalıya miras yolu ile intikal eden 2042 parsel sayılı taşınmaz üzerine inşa edilen binaya da katkıda bulunulduğunu evlilik içinde edinilen hak ve alacakların mevduat menkul ve gayrimenkullerin davalı uhdesinde olduğunu açıklayarak gerek katkı payı ve gerekse katılma alacaklarının belirlenerek fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak suretiyle 13 000 TL ile miktar ve niteliği dava dilekçesinde bildirilen ziynet eşyalarının aynen olmadığı takdirde bedeli karşılığı şimdilik 12 000 TL nin boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren faiziyle tahsilini ayrıca 2042 parsele inşa edilen binaya aile konutu şerhi konulmasını istemiştir Davalı vekili aynı hususta açılan davanın derdest bulunduğunu zamanaşımı süresinin dolduğunu nizalı taşınmazların vekil edeninin çalışması karşılığı geliriyle edinildiğini davacının katkısı bulunmadığını açıklayarak davanın reddini savunmuştur Mahkemece derdesttik itirazının kabulü ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir Taraflar 23 11 1967 tarihinde evlenmiştir Davacı taraf dava dilekçesinde Keşan Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2008 250 Esas sayılı dosyasıyla yapılan yargılama üzerine boşanmaya hükmedildiğini hükmün henüz kesinleşmediğini bildirmiştir Davacı taraf temyiz incelemesine konu davanın açıldığı tarihten önce 12 04 2010 tarihinde evlilik birliği içinde edinilerek davah adına kaydedilen 195 255 256 763 parsel sayılı taşınmazlar ile 22 516 22 390 ve 22 582 plakalı araçlar için katkı payı ve katılma alacağı istekli dava açmış Keşan Birinci Asliye Aile Hukuk Mahkemesi nin 2010 133 Esas numarasına kaydedilen söz konusu önceki dava dilekçesinde parsel numaraları tespit edilemeyen taşınmazlar ve her türlü alacağa ilişkin fazla hakların saklı tutulduğu belirtilmiştir Davalı taraf temyiz incelemesine konu davanın daha önce açılan Keşan Birinci Asliye Aile Hukuk Mahkemesi nin 2010 133 Esas sayılı dava ile derdest bulunduğunu bildirerek sürede derdestlik ilk itirazında bulunmuştur Derdestlik

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanmada-mal-rejimi-tasviyesi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • boşanmada mal rejimi tasviyesi | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti boşanmada mal rejimi tasviyesi Boşanmada Mal Rejimi Tasviyesi Ağustos 31 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 8 Hukuk Dairesi E 2010 6580 K 2011 3100 T 26 05 2011 Mal Rejimi Tasfiyesi Derdestlik İtirazı Özet Derdestlik itirazının söz konusu olabilmesi için tarafları sebepleri

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/bosanmada-mal-rejimi-tasviyesi (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Hukuk ve Avukat Siteleri
  Boşanma Avukatı Ankara Ankara Boşanma Avukatları Tanıma ve Tenfiz En iyi boşanma avukatı ankara ankarada iyi avukat 5 Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Avukatı Ankara Ceza Avukatı Ankara İcra Avukatı 6 Boşanma Avukatları Ankara Boşanma Avukatları Ankara Ankara boşanma avukatları en iyi boşanma avukatı iyi boşanma avukatı ankara ankarada avukat ankara avukatları 7 Boşanma Davası Ankara Ankarada Boşanma Avukatı Ücretleri ve Boşanma Avukatları Boşanma Avukatları Ankara İcra Avukatları Ankara Ceza Avukatları

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/avukat-hukuk-1.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Nafaka Tazminat | Boşanma Avukatı
  s Yasa m 174 175 364 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Ömer Aslaner vekili Av H İbrahim Şahin ve temyiz eden karşı taraf davacı Meral vekili Av Beytullah Ata geldi Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava tarihinin 23 11 2005 olduğu halde kararda 23 11 2006 şeklinde yazılmasının maddi hatadan kaynaklanmasına ve bunun her zaman düzeltilmesinin mümkün bulunmasına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9 2 maddesine göre nafaka davalarında reddedilen kısım için vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine göre tarafların aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Dava boşanmadan sonra boşanan kadın tarafından Türk Medeni Kanununun 174 ve 175 maddelere dayalı maddi manevi tazminat yoksulluk nafakası ile davalının ergin çocuğu tarafından açılan Türk Medeni Kanununun 364 maddesine dayalı yardım nafakasına yöneliktir Boşanma kararı 21 9 2005 tarihinde kesinleştikten sonra bu dava 23 11 2005 tarihinde açılmış ve faizde istenmiştir Maddi ve manevi tazminata bu davanın açıldığı 23 11 2005 tarihinden

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-nafaka-tazminat-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davasında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Kusur Maddi Manevi Tazminat Nafakanın Artırılması ÜFE Oranı Boşanma Davasında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 17038 K 2008 12729 T 07 10 2008 AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASINDAN SONRA BİRLİKTE OLMA DAVANIN REDDİ Özet Boşanma dauası açıldıktan sonra tarafların birlikte tatile gittikleri anlaşıldığına göre tatile gidilmeden önce yaşanan olayların davacı tarafından affedildiği ya da hoşgörüyle karşılandığı düşünülerek davanın reddine karar verilmelidir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Rıfat vekili ve karşı taraf Deniz vekili geldi Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü Tarafların boşanma davası açıldıktan sonra birlikte tatile gittikleri dosya içindeki belgelerden anlaşılmaktadır Birlikte tatile gidilmesi önceki olayların davacı tarafından affedildiğini en azından hoşgörüyle karşılandığını gösterir Hoşgörülen ve affedilen olaylara dayanılarak da boşanma kararı verilemez O halde davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasinda-eslerin-ayri-yasama-hakki.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Anlaşmalı Boşanma | Boşanma Avukatı
  bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 5479 K 2008 2975 T 06 03 2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184 maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır 4721 s Yasa m 166 184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı vekilinin davalı aleyhine 9 2 2005 tarihinde açtığı boşanma davasında tarafların boşanma velayet ve diğer hususlarda anlaştıklarına ilişkin taraf vekillerinin duruşmadaki beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 3 maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/anlasmali-bosanma.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ankara anlşamalı boşanma | Boşanma Avukatı
  Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti ankara anlşamalı boşanma Anlaşmalı Boşanma Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 5479 K 2008 2975 T 06 03 2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/ankara-anlsamali-bosanma (2016-04-29)
  Open archived version from archive •