archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • anlaşmalı boşanma avukatı ankara | Boşanma Avukatı
  Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti anlaşmalı boşanma avukatı ankara Anlaşmalı Boşanma Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 5479 K 2008 2975 T 06 03 2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/anlasmali-bosanma-avukati-ankara (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • boşanma anlaşmalı avukat ankara | Boşanma Avukatı
  Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti boşanma anlaşmalı avukat ankara Anlaşmalı Boşanma Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 5479 K 2008 2975 T 06 03 2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/tag/bosanma-anlasmali-avukat-ankara (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Tazminat | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Bankadaki Para Boşanma Nafaka Tazminat Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Tazminat Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 2383 K 2008 3409 T 13 03 2008 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulamaması Feragat Özet Önceki boşanma davasından feragat tarihinden itibaren tarafların 3 yıllık sürede biraraya gelmedikleri anlaşıldığından boşanmaya karar verilmelidir 4721 s Yasa m 166 1086 s Yasa m 95 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davalı koca 02 12 1998 tarihinde boşanma davası açmış 07 09 1999 tarihinde feragat etmiş dava feragat sebebiyle reddedilmiştir Feragat kendiliğinden bu iradenin mahkemeye ulaştığı ve açıklandığı tarihte kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını doğurur HUMK m 95 Feragat üzerine verilen kararın şeklen kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur Türk Medeni Kanunu nun 166 son maddeye dayalı bu dava ise 17 03 2006 tarihinde açılmıştır Önceki davadaki feragat tarihinden itibaren 3 yıllık süre geçmiştir Toplanan delillerden feragatten sonra tarafların biraraya gelmedikleri ortak hayatın yeniden kurulmadığı anlaşılmaktadır Türk Medeni Kanunu

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/evlilik-birliginin-temelinden-sarsilmasi-bosanma-tazminat.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Karşılıklı Boşanma | Boşanma Avukatı
  Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Tedbir Nafakası Boşanma Sonrasında Katkı Payı Davası Karşılıklı Boşanma Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 1128 K 2008 2781 T 04 03 2008 KARŞILIKLI BOŞANMA Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Davalı karşı davacı kocanın katılma yolu ile temyiz dilekçesinin harcı ve kaydı bulunmadığından incelenmesine yer olmadığına 2 Davacı karşı davalı kadın ın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince a Dosyadaki yazılara bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle davacı karşı davalı kadının yargılama aşamasında manevi tazminat talebinin bulunmamasına göre aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir b Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına TMK md 186 1 geçimine TMK md 185 3 malların yönetimine TMK 223 242 244 262 263 264 267 215 ve çocukların bakım ve korunmasına TMK md 185 2 ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden resen almak zorundadır TMK 169 O halde dava tarihinden geçerli olmak üzere herhangi bir işi ve geliri olmayan kadın yararına Türk Medeni Kanununun 185 3 186 3 maddelerine uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır c Yaptırılan zabıta araştırmasına ve tanık Filiz in beyanına göre davacı karşı davalı kadın ın çalışmadığı anlaşılmaktadır Tanıklardan Belgün ise Bedaş ta çalıştığını beyan etmiştir Çalıştığı bildirilen işyerinden araştırma yapılarak çelişkinin giderilmesi ile kadının düzenli ve sürekli bir gelire sahip olup olmadığı belirlenerek sonucu uyarınca yoksulluk nafakası TMK md 175 hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır SONUÇ Hükmün yukarıda 2 b

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/karsilikli-bosanma.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Kusur Maddi Manevi Tazminat | Boşanma Avukatı
  MANEVİ TAZMİNAT Özet Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma nedeni yaratan koca tam kusurludur Boşanmaya yol açan olaylarda daha az kusurlu olan ve boşanmayla maddi desteğini yitirecek olan kadım lehine maddi tazminata hükmedilmelidir Boşanmada daha az kusuru olan ve kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın lehine manevi tazminata hükmedilmelidir 4721 s Yasa m 4 174 1 186 818 s Yasa m 42 43 44 49 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafakalar tazminatlar ve kocanın davası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle Kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı karşı davacı kocanın tüm davacı karşılık davalı kadının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma sebebi yaratan koca tam kusurludur a Türk Medeni Kanunu nun 174 1 maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini 186 maddesi evi birlikte seçeceklerini birliğin giderlerine güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır Boşanma sonucu bu eş en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir O halde mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi MK md 4 BK md 42 ve 44 dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir b Türk Medeni Kanunu nun 174 2 maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-kusur-maddi-manevi-tazminat.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Beraber Alınan Eşyaların Durumu | Boşanma Avukatı
  07 2008 BOŞANMA HUKUKU EŞLERİN MÜŞTEREK MÜLKÜ ECRİMİSİLİN BAŞLANGIÇ TARİHİ Özet Boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama hakkı doğar Öte yandan dava konusu somut olayda davacı eşin boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte evden kovulduğu ve davalının evi kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır Bu nedenle müşterek mülk için boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren ecrimisil hesaplanmalıdır Dava dilekçesinde 37 800 000 000 Türk Lirası davalı İsmail den 45 000 000 000 TL ecrimisilin davalı şirketten faiz ve masraflarla birlikte tahsili istenilmiştir Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş hüküm davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü Davacı vekili dilekçesi ile müvekkili ile davalı İsmail in boşandıklarını dosyanın temyiz aşamasında olduğunu tarafların iki dairede 1 2 şer malik olup Eylül 2002 tarihinde davalının müvekkilini evden kovduğunu dairelerden birini davalı İsmail in diğerini 99 pay sahibi olduğu davalı D Lmt Şirketi nin kullandığını her iki taşınmaz içinde ortaklığın giderilmesi davası açıldığını ancak bundan çok önce intifadan men koşulunun oluştuğunu beyanla Eylül 2002 Mart 2007 arası dönem için davalı İsmail in kullandığı daireden payına düşen 37 800 00 TL nin davalı İsmail den davalı şirketinin kullandığı daireden payına düşen 45 000 00 TLnin davalı şirketten tahsilini talep ve dava etmiştir Davalılar vekili cevabında evliliğin halen devam ettiğini boşanma kararının kesinleşmediğini boşanma davasında davacıya bağlanan tedbir nafakası için bu dairelerden aldığı gelirin nazara alındığını talebin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur Mahkemece davacının ortaklığın giderilmesi davası açtığı tarihten 28 06 2005 bu dava tarihine kadar hesaplanan ecrimisile hükmedilmiş hüküm taraflarca temyiz edilmiştir Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların tüm davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir Ancak TMK ya göre boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin ayrı yaşama hakkı bulunmaktadır Kaldı ki davacının boşanma

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-beraber-alinan-esyalarin-durumu.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Dava Dilekçesi | Boşanma Avukatı
  Velayeti Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Boşanma Beraber Alınan Konut Boşanma Dava Dilekçesi Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 2983 K 2008 7350 T 26 05 2008 İYİNİYET KURALI YABANCI MAHKEMEDE BOŞANMA DAVASI Özet Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararı davalının talebi üzerine verildiğine ve boşanmayı talep eden davalının Türk Kanunlar İhtilafı kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmamış olmasına bir itirazda bulunmadığına göre davalının burada tanıma talebine karşı çıkması iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz Yabancı mahkeme boşanma kararında kamu düzenine açık bir aykırılık da bulunmamaktadır O halde isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru bulunmamıştır Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı Brüksel Mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasına karar verilmesini istemiş mahkemece istek reddedilmiştir Kararı davacı temyiz etmiştir Yabancı mahkemede boşanma davasının kendisine karşı tanıma istenen davalı kadın tarafından açıldığı tarafların ikisinin de duruşmada dinlendikleri ve mahkemece davanın kabulü ile tarafların Belçika Medeni Kanununun 232 nci maddesi gereğince boşanmalarına karar verildiği bu kararın kanun yollarına başvurulmayarak kesinleştiği anlaşılmaktadır Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararı davalının talebi üzerine verildiğine ve boşanmayı talep eden davalının Türk Kanunlar İhtilafı kuralları gereğince yetkili

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-dava-dilekcesi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Sonrasında Katkı Payı Davası | Boşanma Avukatı
  26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 5321 K 2008 2579 T 03 03 2008 BOŞANMA KATKI BEDELİ ALACAK Özet Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kocanın ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir Davalı koca karşı dava olarak davacı kadın adına kayıtlı gayrimenkule yapmış olduğu katkı nedeniyle alacak talep etmiş ve mahkemece 24 02 2006 tarihinde bu talep tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmiştir Kocanın açmış olduğu bir boşanma davası olmadığı halde yazılı şekilde boşanma davasının reddine ve buna bağlı olarak ücreti vekalete hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur karşı davanın reddi yargılama gideri tazminat ve velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kocanın ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Davalı koca karşı dava olarak davacı kadın adına kayıtlı

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-sonrasinda-katki-payi-davasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •