archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boşanma Davaları Ankara | Boşanma Avukatı
  Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Kocanın Soyadının Kullanılmaya Devam Edilmesi Boşanma Nedenleri Boşanma Davaları Ankara Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 21059 K 2009 1362 T 04 02 2009 BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Kadının açtığı boşanma davasında davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının dinlenmemesine karar verilmiş olması kocanın daha sonra açtığı ve bu dava ile birleşen boşanma davasında delil göstermesine ve tanıklarının dinlenmesine engel değildir Kocanın kendi davasında gösterdiği tanıklar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253 ve devamı maddeleri uyarınca dinlenerek boşanma hükmünün temyiz edilmemiş olması da gözönüne alınarak tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylardaki kusur durumlarının belirlenmesi ve sonucuna göre Türk Medeni Kanununun 174 2 ve 175 madde koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekirken davalı davacı koca tanıkları dinlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davalari-ankara.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Boşanma Nedenleri | Boşanma Avukatı
  Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davaları Ankara Boşanmada Velayet Kime Verilir Boşanma Nedenleri Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 20209 K 2009 1002 T 29 01 2009 Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma İhtar Özet Daha önce açılan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmedikçe terk nedeniyle ihtar çekilmesi sonuç doğurmaz 4721 s Yasa m 164 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için ihtar isteğinden önceki dört ay içinde kadının haklı bir sebep olmaksızın birlik dışında yaşadığının gerçekleşmesi gerekir TMK 164 Aleyhine boşanma davası açılan eş ayrı yaşamak hakkını kazanır Davacının eşi aleyhine daha önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açtığı boşanma davası reddedilmiş karar 16 03 2006 tarihinde kesinleşmiştir Bu tarihten itibaren dört ay geçmedikçe ihtar isteğinde bulunulamaz Dört ay geçmeden ihtar istendiğinden ihtar kararı sonuç doğurmaz O halde davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir Sonuç Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-nedenleri-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanmada Velayet Kime Verilir | Boşanma Avukatı
  Velayet Boşanma Davası Tazminat Nafaka Terk Nedeniyle Boşanma Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Nedenleri Anlaşmalı Boşanma Boşanmada Velayet Kime Verilir Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 16941 K 2009 4145 T 10 03 2009 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davalı eşinden boşanmış boşanma kararı ile müşterek çocuk 1994 doğumlu A Ş nin velayeti davalıya bırakılmış karar 28 09 2004 tarihinde kesinleşmiştir Davacı davalının babası çocuğun büyükbabasıdır Velayetin babadan alınmasını talep etmektedir Aslolan velayetin ana veya baba tarafından kullanılmasıdır Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz Bu bakımdan davanın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca çocuğun anesine ihbar edilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken açıklanan yönde işlem yapılmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır SONUÇ Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA bozma sebebine göre diğer yönlerin incleenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanmada-velayet-kime-verilir.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Anlaşmalı Boşanma | Boşanma Avukatı
  Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanmada Velayet Kime Verilir Boşanma Davası Malların Kaçırılması Anlaşmalı Boşanma Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 1912 K 2009 4076 T 09 03 2009 BOŞANMA 4721 s Yasa m 166 3 184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı vekilinin davalı aleyhine 9 8 2002 tarihinde açtığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında tarafların boşanma ve diğer hususlarda anlaştıklarına ilişkin taraf vekillerinin duruşmadaki beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 3 maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/anlasmali-bosanma-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Malların Kaçırılması | Boşanma Avukatı
  delillerden çekişme konusu 1186 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki mesken niteliğindeki 5 no lu bağımsız bölümün kayden davacıya ait olduğu davalının kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkı bulunmamakla beraber ikamet etmek suretiyle çekişmeli bağımsız bölümü kullandığı anlaşılmaktadır Davacı davalının gelini olduğunu oğlu ile birlikte oturmasına dair verdiği izne dayalı olarak taşınmazı kullandıklarını ancak oğlunun gelini ile aralarının açılması nedeniyle oğlunun davalı aleyhine aynı yer mahkemesinde açtığı boşanma davası nedeniyle oğlunun çekişmeli yeri terk ederek davalı ile ayrı yaşadıklarını davalının kullanılamsına muvafakatinin olmadığını bu nedenle taşınmazı terk etmesi için ihtar çekmesine rağmen davalının tasarrufunu sürdürdüğünü ileri sürerek eldeki davayı açmıştır Hemen belirtilmelidir ki davacı kayır maliki olup Türk Medeni Kanunu nun 683 maddesinden kaynaklanan mülkiyet hakkına dayanmaktadır Taraflar arasında bir kira ilişkisinde bulunmamaktadır Esasen davalı ile birlikte davacının oğlunun taşınmazı muvafakata dayalı olarak tasarruf ettikleri dosya kapsamı ile sabittir Dava açılmış olmakla muvafakatin geri alındığının kabulü gerekir Kaldı ki davacının davalıya ihtar çekerek taşınmazı boşaltmasını istediğide sabittir Öte yandan davalının taşınmazın aile konutu olduğu yolundaki savunmasına kayıt maliki davacı ile davalının ve eşiyle arasında hukuki bir ilişki kurulmadığına göre davacıyı olayda 6570 Sayılı Yasa nın 12 maddesi hükmünün uygulama yeri bulunmadığı da açıktır O halde davalının taşınmazı kullanmasının haklı ve geçerli bir nedeninin bulunduğu söylenemez Diğer taraftan davacının oğlu ile davalının ayrı yaşamakla birlikte evliliklerinin devam etmekte olmasının davacının mülkiyet hakkı karşısında taşınmazı davalının kullanmasının haklı ve geçerli nedeni olarak da kabul edilemez SONUÇ Hal böyle olunca elatmanın önlenmesi isteğiyle birlikte davacının davalıya gönderdiğini ileri sürdüğü ihtarnamenin mevcudiyeti halinde ihtarnamenin tebliği tarihi gözetilmek suretiyle belirlenecek ecrim isile hükmedilmesi aksi halde muvafakatin dava açılmakla geri alındığının kabulü ile elatmanın önlenmesine ancak ecrimisil isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir Davacının temyiz itirazları yerindedir Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK un 428 maddesi gereğince BOZULMASINA

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-mallarin-kacirilmasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Yargıtay Kararları | Boşanma Avukatı
  Tarafların esasa ilişkin temyizlerinin incelenmesine gelince A Taraflardan ve üçüncü kişilerden aktarılan olaylar hükme esas alınamaz Davacı tanıklarının beyanında geçen olaylardan sonra birlik devam etmiştir Boşanmaya neden olan olaylarda birlik görevlerini yerine getirmeyen başka kadınla yaşayan davacı koca tamamen kusurludur Türk Medeni Kanununun 166 maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir Çünkü böyle bir düşünce kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer Diğer taraftan gene böyle bir düşünce tek taraflı irade ile sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı söz konusu olmadan evlilik birliğini devamı beklenmeyecek derecede temelinden sarsar sonrada mademki birlik artık sarsılmış diyerekten boşanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166 maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır TMK md 166 2 Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır B Davalı kadının aile konutu şerhi TMK md 194 isteği konusunda harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava ve karşı davası bulunmadığı halde yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-yargitay-kararlari.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Çocuklara Nafaka | Boşanma Avukatı
  delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir 2 Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni fikri ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım şefkatine muhtaç 16 3 1998 doğumlu A nin Türk Medeni Kanununun 182 336 2 maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır 3 Yoksulluk nafakası isteği konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir gerekçesi ile temyiz edilen kararın 2 ve 3 bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının ONANMASINA karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda kısmen direnilmiştir Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü Dava boşanma isteğine ilişkindir Davacı vekili davalının hatalı ve kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğunu davalının yasadışı ilişkilere girdiğini yemek yapmayı hatta çay kahve yapmayı dahi bilmediğini evin temizliği ile ilgilenmediğini müşterek çocukları ile annelik ilişkisi kuramadığını bu nedenle çocuğun üstü başı kir içinde çeşitli tehlikelere açık vaziyette ortalıkta dolaştığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir Davalı vekili dava dilekçesindeki iddiaların asılsız olduğunu davacının kendi kusuru nedeniyle geçimsizliğe sebebiyet verdiğini davacının hırçın yapıda ve kıskanç bir kişi olup alkol bağımlılığı nedeniyle davalı üzerinde aşırı derecede baskı kurduğunu davalıyı ufak tefek şeylerden dolayı azarladığını ve dövdüğünü daha sonra da evden kovduğunu davalının da boşanmayı kabul ettiğini bu nedenle tarafların boşanmalarına velayetin davalı anneye bırakılmasına maddi manevi tazminata ve nafakaya hükmedilmesini cevaben bildirmiştir Mahkemenin davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına müşterek çocukları A B un velayetinin davacı babasına verilmesine davalının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine dair verdiği karar Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş mahkemece yoksulluk nafakası yönünden bozmaya uyulmuş ve davanın reddine

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-cocuklara-nafaka.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Velayet | Boşanma Avukatı
  18 Hukuk Dairesi E 2008 11663 K 2009 1466 T 23 02 2009 Özet Velayet hakkına sahip anne tarafından açılan küçüğün soyadının değiştirilmesi davasının reddi yerine kabulüne karar verilmesi usûl ve yasaya aykırı bulunmuştur 4721 s Yasa m 321 2525 s Yasa m 4 Davacı Helin Tuğçe Karabatak a velayeten Hatice Ezgin ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Sincan 2 Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 17 5 2007 günlü ve 2007 64 181 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30 10 2008 gün ve Hukuk 2008 211019 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü YARGITAY KARARI Davacı Helin Tuğçe Karabatak a velayeten annesi Hatice Ezgin vekili tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan davada boşanma ile velayeti annesine verilen ancak babasının soyadını taşıyan küçüğün Karabatak olan soyadının Ezgin olarak değiştirilmesinin istendiği mahkemece davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 321 maddesi hükmüne göre evlilik birliği içinde doğan çocuk ailenin yani babanın soyadını taşır 2525 Sayılı Soyadı Kanununun 4 maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı emredici kuralı

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-velayet.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •