archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boşanma Davası Tazminat Nafaka | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Velayet Terk Nedeniyle Boşanma Boşanma Davası Tazminat Nafaka Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 21059 K 2009 1362 T 04 02 2009 BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Kadının açtığı boşanma davasında davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının dinlenmemesine karar verilmiş olması kocanın daha sonra açtığı ve bu dava ile birleşen boşanma davasında delil göstermesine ve tanıklarının dinlenmesine engel değildir Kocanın kendi davasında gösterdiği tanıklar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253 ve devamı maddeleri uyarınca dinlenerek boşanma hükmünün temyiz edilmemiş olması da gözönüne alınarak tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylardaki kusur durumlarının belirlenmesi ve sonucuna göre Türk Medeni Kanununun 174 2 ve 175 madde koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekirken davalı davacı koca tanıkları dinlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-tazminat-nafaka.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Terk Nedeniyle Boşanma | Boşanma Avukatı
  OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Tazminat Nafaka Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 20209 K 2009 1002 T 29 01 2009 Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma İhtar Özet Daha önce açılan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmedikçe terk nedeniyle ihtar çekilmesi sonuç doğurmaz 4721 s Yasa m 164 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için ihtar isteğinden önceki dört ay içinde kadının haklı bir sebep olmaksızın birlik dışında yaşadığının gerçekleşmesi gerekir TMK 164 Aleyhine boşanma davası açılan eş ayrı yaşamak hakkını kazanır Davacının eşi aleyhine daha önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açtığı boşanma davası reddedilmiş karar 16 03 2006 tarihinde kesinleşmiştir Bu tarihten itibaren dört ay geçmedikçe ihtar isteğinde bulunulamaz Dört ay geçmeden ihtar istendiğinden ihtar kararı sonuç doğurmaz O halde davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir Sonuç Temyiz edilen hükmün açıklanan

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/terk-nedeniyle-bosanma-3.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma | Boşanma Avukatı
  Eşit Kusurlu OIması Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E 2008 2 821 K 2009 24 T 28 01 2009 EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NAFAKA ALACAĞI VE BOŞANMA Taraflar arasındaki Nafaka ve Boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Beyşehir Asliye Hukuk Aile Mahkemesince nafaka davasının kısmen kabulüne boşanma davasının reddine dair verilen 7 2 2007 gün ve 2005 291 E 2007 22 K sayılı kararın incelenmesi davalı karşı davacı A C vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 2 Hukuk Dairesinin 17 04 2008 gün ve 2007 7830 E 2008 5481 K sayılı ilamı ile Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir HUMK 76 m Davalı davacı koca dava dilekçesinde Türk Medeni Kanununun 166 son maddesine dayandığından delillerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun 28 06 2006 gün ve 2006 2

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/evlilik-birliginin-temelinden-sarsilmasi-nedeniyle-bosanma-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması | Boşanma Avukatı
  Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 18095 K 2009 1110 T 22 01 2009 BOŞANMA BOŞANMADA EŞİT KUSUR Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kadının tüm davacı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Türk Medeni Kanununun 166 son maddesine dayanak yapılan Konya Ereğli 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002 52 esas sayılı dosyasında tarafların karşılıklı olarak açtıkları boşanma davaları boşanmayı gerektiren ve taraflardan kaynaklanan bir kusurun olmaması nedeni ile reddedilmiş ve bu ret gerekçesi her iki taraf yönünden de kesinleşmiştir 3 yıllık fiili ayrılık dönemi içerisinde yeni bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır Konya Ereğli 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002 52 esas sayılı redle sonuçlanan davayı açan ve boşanma nedeni yaratan kadın ile aynı davada karşı dava açan kocanın boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir Bu yön nazara alınmaksızın davalı kadın yararına maddi ve

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasinda-taraflarin-esit-kusurlu-oimasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davasından Feragat | Boşanma Avukatı
  Davasından Feragat Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 18582 K 2008 17474 T 22 12 2008 Davadan Feragat Temyiz Özet Kararın taraflara tebliğinden sonra davacının feragat dilekçesi vermesi üzerine mahkemenin kendi kararını kendisinin kaldırması isabetsizdir Feragat dilekçesi temyiz dilekçesi gibi işleme tabi tutulmalıdır 1086 s Yasa m 91 95 428 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm 27 07 2007 tarihli ek karar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Mahkemelerin yasada gösterilen istisnalar dışında hükümlerini kendilerinin kaldırmaları mümkün değildir İlk derece mahkemelerinin kararlarını bozup kaldırma yetkisi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 428 maddesi ve Yargıtay Kanunu nun 1 maddesine göre münhasıran Yargıtay a aittir Davacı 10 05 2006 tarihinde boşanma davası açmış mahkemece 19 06 2006 tarihinde boşanmaya karar verilmiştir Karar taraflara tebliğe çıkmış ve davacı 27 07 2007 tarihli dilekçe ile hüküm kesinleşmeden davasından feragat etmiştir Mahkemece 27 07 2007 tarihli ek karar ile davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir Mahkemenin feragat dilekçesi üzerine kendi kararını kendisinin kaldırması isabetsizdir Feragat dilekçesinin bir temyiz dilekçesi gibi işleme tabi tutularak boşanma dosyası Yargıtay a gönderilmelidir Yargıtay feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmek üzere kararın bozulmasına karar verdikten sonra

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasindan-feragat-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Nasıl Açılır | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davasında Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davaları Boşanma Davası Nasıl Açılır Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 17786 K 2008 17377 T 18 12 2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı kadın tarafından açılan nafaka ve boşanma davalarının birleştirilerek yargılama yapıldığının ve davalı koca tarafından açılmış bir karşılık davanın bulunmadığının anlaşılmış bulunmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Davacı kadına babasının ölümü üzerine miras yoluyla bir kısım malların intikal ettiği ayrıca kira geliri bulunduğu anlaşılmaktadır Mahkemece bu malların değeri ve geliri tespit edilip davacı kadını yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde yoksulluk nafakası takdiri de doğru görülmemiştir SONUÇ Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA bozma kapsamı dışında temyize

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-nasil-acilir-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davaları | Boşanma Avukatı
  Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davaları Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 18453 K 2008 17296 T 18 12 2008 4721 s Yasa m 166 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı tarafından davadan kısa bir süre önce yazıldığı anlaşılan mektupta dikkate alındığında davacı kocanın davalı kadının davranışlarını affetiği en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşılmaktadır Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan davranışlar nedeniyle davalıya kusur isnat edilemez Boşanmaya yol açan olaylarda başka kadınla yaşayan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen koca tam kusurludur Türk Medeni Kanununun 166 maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir Çünkü böyle bir düşünce kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer Diğer taraftan gene böyle bir düşünce tek taraflı irade ile sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı söz konusu olmadan evlilik birliğini devamı beklenmeyecek derecede temelinden sarsar sonrada mademki birlik artık sarsılmış diyerekten boşanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166 maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır TMK md 166 2 Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur Ne var ki bu

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davalari-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Temyiz | Boşanma Avukatı
  2 Hukuk Dairesi E 2007 17836 K 2008 17234 T 17 12 2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kocanın boşanma davası kusur nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Davacı koca tarafından gösterilen tanıkların beyanları davacıdan aktarılan olaylara ilişkin olup hükme esas alınamaz Boşanmaya neden olan olaylarda evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen koca tamamen kusurludur Bu itibarla davacı davalı kocanın davasının reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile davacı davalı kocanın davası yönünden de boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır 3 Türk Medeni Kanununun 174 1 maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini 186 maddesi eşlerin evi birlikte seçeceklerini birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır Boşanma sonucu bu eş en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir O

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-temyiz.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •