archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boşanma Davası Malların Durumu | Boşanma Avukatı
  Velayeti Boşanma Davası Temyiz Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Davası Malların Durumu Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 19321 K 2008 17090 T 16 12 2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden davacı vekili Av Sema Pekdaş ve karşı taraf temyiz eden davalı Galip Uğur Benli geldi Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle davalı tarafından katkı payı alacağına yönelik usulüne uygun harcı yatırılarak açılan bir dava ve karşılık dava bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Tarafların boşanmalarına ilişkin karar 30 6 2004 tarihinde kesinleşmiştir Aralarında 1 1 2002 tarihine kadar mal ayrılığı TKM m 186 190 bu tarihten boşanma davasının açıldığı 4 9 2002 tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejimi nin geçerli olduğu tartışmasızdır 4722 s Yürürlük K m 10 1 Katkıya dayanan alacak davasına konu olan taşınmazın tarafların evlenmelerinden önce ipotekli konut kredisi kullanılarak davalı tarafından satın alındığı konuta ilişkin kredi borcunun en son 27 6 2002 tarihinde ödendiği anlaşılmaktadır Davacı davalının bankaya olan kredi borçlarının ödenmesine katkıda bulunduğunu ileri sürdüğüne göre bankadan alınan bu kredi ilgili sözleşme örneği ve geri ödemelere ilişkin ödeme kayıtları getirtilerek ödemenin ne kadarlık bölümünün evlilik birliği içinde yapıldığının tespiti ve 1 1 2002 tarihine kadar yapılan ödemelere taşınmazın edinilme tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi nin 152 maddesinde yer alan kocanın iaşe yükümlülüğü de gözetilerek davacının geliri ile sağlayabileceği katkı miktarı yönünden bilirkişiden yeniden rapor alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir Açıklanan hususlar

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-mallarin-durumu.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatı
  Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Malların Durumu Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Avukatı Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 16486 K 2008 16566 T 03 12 2008 BOŞANMA ÖZET Mahkemece yasal bir yıllık süre şartının gerçekleşmemiş olması nedeniyle tarafların delilleri sorulup gösterdikleri takdirde toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır 1086 s Yasa m 427 6 4721 s Yasa m 166 3 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacılar Ö E tarafından 15 9 1997 tarihinde N E a karşı anlaşmalı boşanma hükümlerine dayanılarak açılan boşanma davasının kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır Türk Medeni Kanununda evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür TMK md 166 3 Dosyada mevcut nüfus kaydından tarafların 3 12 1996 tarihinde evlendikleri anlaşılmış olup dava tarihine göre henüz bir yıllık yasal süre dolmamıştır Mahkemece yasal bir

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/anlasmali-bosanma-avukati.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatı
  Dairesi E 2007 16485 K 2008 16565 T 03 12 2008 BOŞANMA ÖZET Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Medeni Kanunun 166 1 2 maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin vekillerinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır 4721 s Yasa m 166 3 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı vekili tarafından 6 3 2007 tarihinde H G aleyhine açılan boşanma davasının taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 3 maddesinde en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-avukati-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Avukatı Ankara | Boşanma Avukatı
  T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 16484 K 2008 16564 T 03 12 2008 BOŞANMA ÖZET Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 166 1 2 maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin vekillerinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır 4721 s Yasa m 166 3 166 2 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı Nazmi Üçer vekili tarafından davalı Sultan Üçer aleyhine 6 2 2007 tarihinde açılan boşanma davasında tarafların boşanma ve mali sonuçları ile velayet konusunda anlaştıklarına dair imzaladıkları protokol ve vekillerinin duruşmadaki beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 3 maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-avukati-ankara.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Maddi Manevi Tazminat | Boşanma Avukatı
  davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 8 Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne karşılıklı tazminat taleplerinin reddine dair verilen 20 10 2006 gün ve 2004 1124 E 2006 1025 K sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 2 Hukuk Dairesinin 4 12 2007 gün ve 688 16932 sayılı ilamı ile 1 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı davacı kadının tüm davacı davalı kocanın ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir 2 Eşler evlilik birliğinin devamı süresince birbirlerine sadık kalmak zorundadırlar TMK 185 3 mad Toplanan delillerden davalı davacı kadının güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiği eşine ağır hakaretlerde bulunduğu ve kayınvalidesine şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı davacı kadın ağır kusurludur Türk Medeni Kanununun 174 2 maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik haklan saldınya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı davalı kocanın ağır yada eşit kusurlu olmadığı bu olayların kişilik haklarına saldın teşkil ettiği anlaşılmaktadır O halde mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları TMK 4 BK 42 43 44 49 dikkate alınarak davacı davalı koca yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir TEMYİZ EDEN Davacı K Davah Göktürk Özdemir HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalanna dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Genel Kurulu nun 06 12 2006 gün 2006 2 777 E 2006 778 K sayılı kararında da benimsendiği gibi

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-maddi-manevi-tazminat-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Tazminat | Boşanma Avukatı
  boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü Dava boşanma maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir Davacı vekili tarafların1972 yılında evlendiğini davalınınkavgacı vegeçimsizbiryapısı olduğunu davacının çalışırken maaşını emekli olduktan sonra da emekli aylığını elinden aldığını eline çok az bir para vererek onunla geçinmesini istediğini tarafların uzun zaman önce birbirlerinden koptuğunu iki yabancıinsan gibiayrı odalardayaşamayabaşladıklarını ilerisürerek tarafların boşanmalarına davacı lehine 10 000 YTL maddi 5 000 YTL manevi tazminat takdirine karar verilmesini talep ve dava etmiştir Davalı vekili tarafların 34 yıllık evlilikleri boyunca davalının eşini üzecek herhangi bir kötü davranışının olmadığını davacının iddialarının asılsız olduğunu evin geçimine yönelik her türlü ihtiyacın ortak kararlarla gerçekleştirildiğini son üç buçuk yıldır davacının kendi maaşını kendisinin aldığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini cevaben bildirmiştir Mahkemenin boşanma davasının kabulüne maddi tazminat davasının kısmen kabulüne ve manevi tazminat davasının reddine dair verdiği karar Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş mahkemece uzun yıllar eşinin aşırı hesaplı ve cimrilik ölçüsündeki tutumluluğuna dayanmak zorunda kalan kadının ekonomik ve sosyal alanda özgür ve rahat yaşamak ve ekonomik şiddetten kurtulmak için açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle önceki kararda direnilmiştir Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre direnme kararı yerindedir Ne var ki davalı vekilinin sair temyiz nedenleri özel dairece incelenmemiş olduğundan dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan dosyanın davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi için 2 Hukuk Dairesine gönderilmesine 26 11 2008 gününde ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi KARŞI OY YAZISI Taraflar 28 8 1972 tarihinde evlenmişlerdir Boşanma davası davacı Hanife Özen tarafından 3 4 2006 tarihinde açılmıştır Yani 34 yıl sonra Dosyada dinlenilen davacı tanıkları davacının emekli olmadan önce birlikte çalıştığı mesa arkadaşlarıdır Sadece bir tanesi davacının kardeşidir Mesai arkadaşları olan tanıklar davalının davacıya harçlık vermediğini veya az verdiğini davacının arkadaşlarına çay dahi söyleyemediğini davacının istediği gibi para harcayamadığını bildirmişler davacının kardeşi olan şahit ise tarafların devamlı tartıştıklarını uyum sağlayamadıklarını çocuk bir kase yoğurt yedi diye davalının müdahale ettiğini bu yüzden tartıştıklarını 7 yıl önce davalının davacıya ben senden fazla maaş alıyorum Senin maaşın kadar bütçeye katkıda bulunacağım dediğini açıklamışlardır Davacı 1995 yılında emekli olmuştur Kardeşi dışındaki şahitler mesai arkadaşlarıdır Ailece görüşmemektedirler Ve davacıdan duyduklarını aktarmaktadırlar Yeni müşahhas bir olay ortaya koymamışlardır Taraflar 1995 yılından bu tarafa 11 yıl daha beraber yaşamışlar ve ondan önceki olaylarda birbirlerini atfetmişlerdir Davacının kardeşi olan şahit ise davacının çocuğa bir kase yoğurt yedirmesi nedeniyle tarafların tartıştıklarını söylemiştir Nüfus kaydında tarafların bir çocuğu olduğu anlaşılmaktadır Bu çocuk 1974 doğumludur Davanın açıldığı tarihte 32 yaşındadır Yoğurdu annesi çocukken yedirdiğine göre 2 yaşında yedirse aradan 30 yıl geçmiştir Davalının bütçeye eşit miktarda para koyacağını bildiren şahit davalının bunu uygulayıp uygulamadığını açıklamamaktadır Odaların ayrılmasının davalıdan kaynaklandığını da söylememektedir Yani davalıya kusur izafe etmemiştir Tüm şahitlerin dile getirmek istedikleri husus davalının cimrilik derecesine varan tutumudur

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-tazminat.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Çocukların Velayeti | Boşanma Avukatı
  Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Tazminat Boşanma Nafaka Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 12 Hukuk Dairesi E 2008 16125 K 2008 19678 T 11 11 2008 NAFAKA BORCU OKUL MASRAFLARININ ÖDENMESİ BORCUN İTFASI Özet Boşanma ilamında hüküm altına alınan iştirak nafakası yerine çocuğun okul masraflarının karşılanmış olması nafaka borcunun ödendiği anlamına gelmez Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü Alacaklı vekili tarafından Ankara 10 Aile Mahkemesi nin 2005 296 379 sayılı 30 03 2005 karar ve 14 04 2006 kesinleşme tarihli karan dayanak yapılarak borçlu hakkında ilamlı takibe geçildiği ve adı geçene toplam 30 000 00 YTL birikmiş nafaka alacağının tahsili için icra emri gönderildiği tespit edilmiştir Borçlu vekili takipten evvel nafaka borcunun tamamen ödendiği nedeni ile takibin iptali talebi İle İcra Mahkemesine başvurmuştur İlama bağlı alacaklar ile İlgili olarak başlatılan takibe itiraz edilmesi halinde icranın geri bırakılması isteminin hangi belgelere dayalı olarak İleri sürülebileceği İİK in 33 ve sonraki maddelerinde hükme bağlanmıştır Borçlu itfa itirazına dayanak olarak müşterek çocuğun eğitim öğretim giderleri için çeşitli eğitim kurumlarına yaptığı ödemelere ilişkin ödeme belgeleri sunmuştur Sunulan Ödeme belgelerinin incelenmesinde ödemelerin alacaklıya yapılmadığı gibi nafaka borcu için yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama içermediği ve bu nedenlerle İİK in 33 maddesinde yer alan niteliği taşımadıkları saptanmıştır İlamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen eş olup takip dayanağı boşanma ilamında tastik edilen ve taraflar arasında düzenlenen boşanma protokolünde iştirak nafakasının müşterek çocuğun okul masraflarının karşılanması için kabul edilmesi alacaklıya Ödenmesi gereken iştirak nafakasının borçlu tarafından alacaklının muvafakati olmadan eğitim kurumuna ödenmesi İİK in 33 maddesine uygun bir itfa olarak kabul edilemez Yerleşik

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-cocuklarin-velayeti.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • admin | Boşanma Avukatı
  getirdim ve eve dön çağrısında bulundum Bu eve dön çağrısı için gereken masrafların hepsi de tarafımca halledildi Bunları yapmış olmama rağmen Read more Tags en iyi boşanma avukatı ankara Evi Terk Nedeni ile Boşanma uzman boşanma avukatları ankara Boşanma Avukatı Ankara kategorisine gönderildi en iyi boşanma avukatı ankara Evi Terk Nedeni ile Boşanma uzman boşanma avukatları ankara ile etiketlendi Boşanma ve Velayet Ekim 20 2013 yayınlandı admin tarafından Soru Eşim ile geçtiğimiz günlerde biraz tartıştık kesinlikle bir tokat ya da başka bir şekilde vurmadım sadece tartışırken kolunu fazla sıkmışım ve bu yüzden de kolunda morluk var kendisi de hemen rapor almış Bu raporla beraber benden boşanma istediğini bildirdi ben de aksine bir anlık kızgınlık için boşanmak istemiyorum en azından çocuğumuzun geleceği için bu konuyu tekrar düşünmemiz gerektiğini söyledim Ben sinirli olabilirim ama eşimde uzun zamandır Read more Tags boşanma avukatı boşanma avukatları uzman boşanma avukat ankara Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara kategorisine gönderildi boşanma avukatı boşanma avukatları uzman boşanma avukat ankara ile etiketlendi Boşanma Kızlık Soyadı Ekim 15 2013 yayınlandı admin tarafından Soru Geçen sene eşimden ayrılmıştım ve şimdi yeni bir evlilik yapmayı düşünüyorum Yurt dışında yaşamam nedeni ile eski nüfus cüzdanımı değiştirmemiştim yani geçen sene boşandığım eşime ait olan soyadını taşıyan eski kimliğimi kullanmaktayım Eski kimliğimi değiştiremediğim için pasaportumu da değiştirememiştim ve onda da hala eski eşimin soyadı yer alıyor Fakat eşim ile boşandığımıza dair elimde mahkeme kararı bulunmaktadır Benim başka Read more Tags ankara boşanma avukatı boşanma avuatları ankara boşanma avukatı ankara Ankara Boşanma Avukatı kategorisine gönderildi ankara boşanma avukatı boşanma avuatları ankara boşanma avukatı ankara ile etiketlendi Boşanma Davalarında Şahit Ekim 9 2013 yayınlandı admin tarafından Soru Herkese Merhaba ben eşim ile hiç anlaşamıyorum ve ayrılmak istiyorum fakat boşanma davalarında dikkat ettiğim sürekli bir şahit istenme durumu var Müstakil bir evde oturduğumuz için çevrede kimse yok

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/author/admin (2016-04-29)
  Open archived version from archive •