archive-org.com » ORG » B » BOSANMA-AVUKATI.ORG

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boşanma Mal Rejiminin Tasfiyesi | Boşanma Avukatı
  Dairesi E 2007 15136 K 2008 14789 T 10 11 2008 KATILIM ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI AKTİ İLİŞKİDEN DOĞAN ALACAK VE AKTE AYKIRI HAREKETLER KARI KOCADAN BİRİNİN DİĞERİ ZİMMETİNDE OLAN ALACAKLARI MAL AYRILIĞI REJİMİ 4721 s Yasa m 170 818 s Yasa m 125 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonucunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Taraflar 7 3 1984 tarihinde evlenmişler 14 3 2002 tarihinde boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verilmiştir Karar 21 3 2003 tarihinde kesinleşmiştir Eşler arasında 1 1 2002 tarihine kadar mal ayrılığı TMK 170 bu tarihten geçerli olmak üzere de edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu tartışmasızdır Dava evlilik birliği içinde taraflar arasında mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde edinilen davalıya ait evin ve aracın alımına sağlanan katkı sebebiyle tazminat isteğine ilişkin olup 27 6 2007 tarihinde açılmıştır Mahkemece dava zamanaşımı nedeniyle reddedilmiştir Kararı davacı temyiz etmiştir Davacı evlilik birliği içinde davalıya ait ev ve aracın edinilmesine kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek temin etmek amacıyla katkıda bulunduğu boşanma sonucu ev ve aracın davalıda kaldığını ileri sürdüğüne bu nedenle katkısı karşılığı tazminat talep ettiğine göre tazminat isteği evlilik birliğinin devamı sırasında eşler arasında birlikte mal edinme

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-mal-rejiminin-tasfiyesi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Boşanma Davaları | Boşanma Avukatı
  Tarafların Eşit Kusurlu OIması Boşanma Davasından Feragat Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Mal Rejiminin Tasfiyesi Boşanma İlamının Kesinleşmesi Boşanma Davaları Eylül 28 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2008 8215 K 2008 14507 T 04 11 2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Dava Dazkırı da açılmıştır Davalı süresinde ileri sürdüğü yetki itirazında kendisinin yerleşim yerinin Andırın olduğunu belirterek bu yer mahkemesini yetkili göstermiştir Boşanma veya ayrılık davaları eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de açılabilir TMK md 168 Tercih hakkı davayı açana aittir Toplanan delillerden ve daha önce reddedilen boşanma davasından tarafların evlendikleri 2001 yılı Eylül ayından itibaren fiilen ayrıldıkları tarihe kadar Başmakçı da oturdukları davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerin Başmakçı olduğu Başmakçı Adliyesi kapatıldığı için davanın bu yerin bağlı olduğu yargı alanı Dazkırı da açıldığı anlaşılmaktadır O halde davalının yetki itirazının reddi ile işin

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davalari.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davası Mal Kaçırma | Boşanma Avukatı
  2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 17 Hukuk Dairesi E 2007 5643 K 2008 364 T 29 01 2008 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü KARAR Davacı vekili davalılardan E Y m müvekkiline olan borcun tahsili için yaptıkları icra takibi sırasında borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla kendisine ait taşınmazı eşi olan diğer davalıya sattığını daha sonrada muvazaalı olarak boşandıklarını öne sürerek yapılan devir işleminin iptalini talep etmiştir Davalılar satış işleminde muvazaa bulunmadığını boşanma nedeniyle dava konusu taşınmazın davalı M ye bırakıldığını savunarak davanın reddini istemişlerdir Mahkemece davanln reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir Dava İİK nun 277 ve devamı maddelerine göre açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir Davacı S in alacağı 15 08 2003 tarihinde doğmuş davaya konu tasarruf ise 02 12 2003 tarihinde yapılmıştır Tasarrufun tarafı olan davalılar tasarruf tarihinde karı kocadır İİK nun 280 2 maddesinde borçlunun karı veya kocasının borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastını bildiği bu durumun aksini 3 şahsın kanıtlaması gerektiği öngörülmüştür Davalı 3 kişi M borçlu davalı E ın aciz halini ve alacaklısından mal kaçırma amacını bilebilecek

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasi-mal-kacirma.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Davasında Velayet | Boşanma Avukatı
  Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davası Ne Durumda Reddedilir Boşanmada Karşı Dava Boşanma Davasında Velayet Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 16901 K 2007 17658 T 17 12 2007 4721 s Yasa m 346 347 348 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Velayet kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur Koruma altına alınması talep edilen küçük Ajda 8 9 1994 doğumlu olup boşanma kararı ile velayeti annesine verilmiş bu karar 6 7 2000 tarihinde kesinleşmiştir Annenin 2000 yılından bu yana Almanya da olduğu o tarihten beri Türkiye ye gelmediği küçük Ajda nın ise Türkiye de kaldığı anlaşılmaktadır Çocuk manen terkedilmiş durumdadır Davacı kurumun talebi velayetin kaldırılmasını da kapsamaktadır Anne nin vekilinin ve babanın yargılama sırasında duruşmaya katılmış olmaları onlara taraf sıfatını kazandırmaz O halde davada husumetin velayet hakkına haiz olan anneye ve çocuğun babasına yöneltilmesi gösterdikleri takdirde delilerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek Türk Medeni Kanununun

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-davasinda-velayet.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanmada Karşı Dava | Boşanma Avukatı
  Davaları Boşanma Davası Temyiz Boşanma Davası Malların Durumu Anlaşmalı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Ankara Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma Tazminat Boşanma Çocukların Velayeti Boşanma Davasında Velayet Boşanma Ve Ayrılık Davaları Boşanmada Karşı Dava Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2006 20744 K 2007 16917 T 04 12 2007 AİLE HUKUKU DAVALARIN FARKLI OLAYLARA DAYANMASI DERDESTLİK SAVI Özet Davacı kadının açtığı boşanma davasında da taraflar aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır Bu nedenle derdestlikten söz edilemez Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 27 11 2007 günü duruşmalı temyiz eden Karolin ve temyiz eden Ohannes ile vekili geldiler Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacıdavalı kadının 15 07 2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır Bu nedenle derdestlikten söz edilemez Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de gözönüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir SONUÇ Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA bozma sebebine

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanmada-karsi-dava.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması | Boşanma Avukatı
  Boşanma Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 20815 K 2008 1713 T 18 02 2008 BOŞANMA Özet Evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır 4721 s Yasa m 166 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı kocanın eşine şiddet uyguladığı müşterek konutu terkederek birlik görevlerini yerine getirmediği güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır Türk Medeni Kanununun 166 maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir Çünkü böyle bir düşünce kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer Diğer taraftan gene böyle bir düşünce tek taraflı irade ile sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı söz konusu olmadan evlilik birliğini devamı beklenmeyecek derecede temelinden sarsar sonrada mademki birlik artık sarsılmış diyerekten boşanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166 maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır TMK md 166 2

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/evlilik-birliginin-temelinden-sarsilmasi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Terk Nedeniyle Boşanma | Boşanma Avukatı
  üzerine Özel Daire ce karar yukarıya başlık bölümüne aynen alınan gerekçeyle davanın kabulü gerektiğinden bahisle oyçokluğu ile bozulmuş karşı oyda onama görüşü bildirilmiştir Mahkemece önceki kararda direnilerek davanın reddine karar verilmiş hükmü davacı vekili temyize getirmiştir Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık terke dayalı boşanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır Öncelikle terke dayalı boşanma davasının yasal dayanağı ve koşullarının irdelenmesinde yarar vardır 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 164 maddesinde boşanma nedenlerinden Terk düzenlenmiş olup maddede aynen Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz Hükmüne yer verilmiştir Görüldüğü üzere yasada eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde aynlık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır Terk sebebiyle boşanma davası açma hakkı her iki eşe de tanınmış bir haktır eşlerden birisi terk edilmişse terk edene karşı boşanma davası açabilir Başlangıçta evi terk etmekte haklı olan eşin bu haklılığı ona süresiz olarak konuta dönmeme hakkını vermez Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesinin ön koşulu ise yukarıya metni aynen alınan 164 maddenin ikinci fıkrasında süresi şartları şekli düzenlenen ihtarın varlığıdır Eş söyleyişle terk nedenine dayalı boşanma davası açılabilmesi için önce yasanın aradığı koşullara uygun ihtar isteğinde bulunulması gerekir Dolayısıyla hakim tarafından yapılan ihtar terk sebebine dayalı boşanma davasının dava şartıdır Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine ihtar talebini inceleyen hakim esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur Ortak konuta dönmesi istenen eşe mahkeme kanalıyla tebliği gereken bu ihtar kararı bir dava olmadığı için ihtar gönderilmesi istenen mahkeme olayın esasını isteği haklı ya da haksızlığını vs incelemeden ihtar kararı vermekle yükümlüdür ve bu karar temyiz edilemez Ne var ki boşanma davasına bakan hakim salt ihtarın varlığını yeterli görmemeli bu ihtarın boşanma davası açabilmenin ön koşulu olmasını da gözeterek kanunda yer alan unsurları taşıyıp taşımadığını re sen kendiliğinden incelemelidir Önemle vurgulamakta yarar vardır ki ihtar kararının sonuç doğurabilmek dolayısıyla da ihtar kararının tebliğine rağmen yasal süresinde ortak konuta dönmeyen eş aleyhine açılacak boşanma davasının kabul edilebilmesi için iki unsurun

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/terk-nedeniyle-bosanma-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boşanma Kararının Tanınması | Boşanma Avukatı
  Kararının Tanınması Eylül 26 2012 yayınlandı bosanma tarafından T C YARGITAY 2 Hukuk Dairesi E 2007 20375 K 2008 4214 T 27 03 2008 TANIMA TENFİZ TENFİZ İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULUNUN BULUNMAMASI HUKUKİ YARARIN YETERLİLİĞİ Özet Yabancı mahkeme ilamının tanınması veya tenflzine karar verilebilmesi için ilamın taraflarının veya en azından birinin Türk vatandaşı olmasına gerek bulunmamaktadır Hukuki menfaatin bulunması tanıma ve tenfiz istemi için yeterli koşuldur 2675 s Yasa m 50 54 58 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü Davacı Alman Mahkemesi nce verilen boşanma kararının tenflzine ve tanınmasına karar verilmesini istemiş mahkemece istek reddedilmiştir Mahkeme tarafların Türk vatandaşı olmadığını nüfus kayıtlarının kapalı olup kararın işleneceği bir kaydın bulunmaması nedeniyle hukuki yarar yokluğunu gerekçe göstermiştir Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Yasanın 50 maddesi yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan ve o devlet kanunlarınca kesinleşmiş ilamların Türkiye de icra olunabilmesinin verilecek tenfiz kararına bağlı olduğunu 58 maddesi de yabancı ilamın kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesinin ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlı bulunduğunu ancak tanımada 54 maddenin a bendindeki koşulun aranmayacağını hükme bağlamıştır Yabancı ilam 22 6 2005 tarihinde kesinleşmiştir Dosyadaki belgelerden ilam kesinleşmeden tarafların 403 Sayılı Kanunun 20 maddesine göre Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verildiği çıkma belgelerini aldıkları 23 7 2003 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlaşılmaktadır Yabancı mahkeme ilamının tanınması veya tenflzine karar verilebilmesi için ilamın taraflarının veya en azından birinin Türk vatandaşı olmasına gerek bulunmamaktadır Taraflar Türk olmasalar bile hukuki menfaatlerinin bulunması koşuluyla yabancı ilamın tenfîzini veya tanınmasını isteyebilirler Kaldı ki taraflar doğumla Türk vatandaşı olup 29 6 2004 tarihli 5203 Sayılı Kanunla değişik Türk Vatandaşlığı Kanu nu nun 29 maddesi gereğince izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar bu maddede sayılan haklar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan

  Original URL path: http://www.bosanma-avukati.org/bosanma-kararinin-taninmasi-2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •