archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Historia - NIKK
  kohdissa mainitaan naisten aktiivinen osanotto kahdeksan kertaa Aira Kalela Sukupuoli Kioton pöytäkirjassa Yhteensä 184 maata on ratifioinut Kioton pöytäkirjan sen jälkeen kun se astui voimaan tammikuussa 2007 37 teollisuusmaata ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet vähentämään päästötasonsa noin 5 vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä Ilmastonmuutossopimuksen allekirjoittajamaat kokoontuvat vuosittain niin kutsutuissa osapuolikonferensseissa engl COP Conference of the Parties seuratakseen sopimuksen edistymistä Konferenssien tuloksena on syntynyt sarja toimia ja suosituksia sukupuolinäkökohtien sisällyttämiseksi ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin Naiset mainitaan virallisesti ensimmäisen kerran Marrakechissä vuonna 2001 pidetyn COP 7 konferenssin päätöslauselman tekstissä Lue lisää sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä COP prosessiin täältä sekä tasa arvotapahtumista COP konferenssien yhteydessä täältä Kymmenen vuotta Rion huippukokouksen jälkeen vuonna 2002 Johannesburgissa järjestettiin kestävän kehityksen huippukokous Rio 10 jossa käsiteltiin Agenda 21 ta tasa arvon näkökulmasta ja todettiin kehityksen olevan menossa oikeaan suuntaan sekä kansainvälisellä kansallisella että paikallistasolla vaikka edistys oli usein hajanaista ja sattumanvaraista Vuonna 2003 YK n kestävän kehityksen toimikunta CSD valitsi sukupuolen yhdeksi keskeisimmistä painopistealueistaan työssään kohti vuotta 2015 YK n naistenkonferenssit YK on useissa naistenkonferensseissa korostanut sukupuolen ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä Nairobissa vuonna 1985 painopiste keskittyi kehitystyön tasa arvon ja naisten osallistumisen välisiin yhteyksiin YK n ympäristöohjelma UNEP järjesti erityisistunnon aiheesta naiset ja ympäristö Pekingissä vuonna 1995 ympäristö nimettiin yhdeksi 12 sta naisten kannalta kriittisestä alueesta Pekingin toimintaohjelmassa mainitaan naisten ja ympäristön välinen yhteys Lue lisää EU n tasa arvoinstituutti EIGE n tekemästä työstä täältä YK n naisten asema toimikunta engl CSW Commission on the Status of Women on myös panostanut sukupuolen ja ilmastonmuutoksen väliseen yhteyteen Vuodesta 2002 lähtien on edellytetty että kaiken ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja aiheuttajia koskevaan tutkimukseen on sisällytettävä sukupuolinäkökulma Vuonna 2008 CSW toimikunta julisti että ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole sukupuolineutraaleja ja että niillä on naisille perinteisesti määriteltyjen tehtävien seurauksena välitön vaikutus naisten elämään Toimikunta peräänkuulutti rahoitusta tasa arvotyölle ja kehotti valtioita valtavirtaistamaan omat kansalliset ympäristöpolitiikkansa sukupuolen

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/taustaa/historia/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Kansainväliset sopimukset - NIKK
  yleiskokous hyväksyi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women joulukuussa 1979 Ohjelmassa määritellään naisiin kohdistuva syrjintä ja annetaan yksittäisiä maita varten tarkoitettu ohjelma syrjinnän eliminoimiseksi Lue lisää Kioton pöytäkirja Kansainvälinen laillisesti sitova sopimus koko maapallon kasvihuonepäästöjen vähentämisestä astui voimaan 16 2 2005 Lue lisää Pekingin julistus ja toimintaohjelma strateginen tavoite K naiset ja ympäristö YK n naisten asemaa käsittelevässä Pekingissä Kiinassa syyskuussa 1995 järjestetyssä maailmankonferenssissa hyväksytty asiakirja joka pyrkii parantamaan naisten asemaa eri osa alueilla paikallisella kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla Pekingin toimintaohjelmassa nostettiin esiin tärkeänä osa alueena naiset ja ympäristö jota varten asetettiin kolme strategista tavoitetta saada naiset aktiivisesti mukaan ympäristöä koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla sisällyttää sukupuolinäkökulma kestävän kehityksen politiikkaan ja ohjelmiin ja vahvistaa tai luoda kansalliselle alueelliselle ja kansainväliselle tasolle tarvittavia mekanismeja arvioimaan kehitys ja ympäristöpolitiikan vaikutuksia naisiin Lue lisää strategisesta tavoitteesta K Rion julistus Allekirjoittaneet maat sitoutuivat noudattamaan sopimuksen 27 periaatetta kestävän kehityksen edistämiseksi Julistus ratifioitiin Rio de Janeirossa Brasiliassa kesäkuussa 1992 Lue lisää YK n aavikoitumissopimus Sopimus tuli voimaan joulukuussa 1996 ja sen tavoitteena on taistella aavikoitumista ja äärimmäisen kuivuuden aiheuttamia vaikutuksia vastaan kansallisten toimintasuunnitelmien avulla Lue lisää YK n ilmastonmuutossopimus UNFCCC Useimmat maat allekirjoittivat kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/taustaa/kansainvaliset_sopimukset/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Lyhenteitä ja määritelmiä - NIKK
  ilmastonmuutoksen sopeutumistoimiin samaa kiireellisyyttä kuin lievitystoimiinkin Puitesopimuksen tavoitteena oli sopeutumistoimien kehittäminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen Toimintaedellytysten parantaminen tehostaa erityisessä vaarassa olevien kehitysmaiden kykyä taistella ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan Earth Summit Rion huippukokous eli YK n ympäristö ja kehityskokous UNCED UN Conference on Environment and Development pidettiin Rio de Janeirossa Brasiliassa kesäkuussa 1992 Kokouksessa 178 maata hyväksyi YK n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 21 n sekä periaatteet metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä EIGE EU n tasa arvoinstituutti Etelä Kehitysmaat Ilmastonmuutos Pitkän aikavälin muutokset ilmaston tilastollisissa sääkuvioissa muutosten aikaväli voi vaihdella kymmenistä vuosista miljooniin vuosiin Ne voivat ilmetä keskimääräisten sääilmiöiden vaihteluna esimerkiksi myrskyjen vähentymisenä tai lisääntymisenä joko globaalisessa tai paikallisessa ilmastossa Johannesburgin ilmastokokous Kesäkuussa 2002 Johannesburgissa Etelä Afrikassa pidetty kokous keskittyi käsittelemään kestävää kehitystä ja laatimaan toimintasuunnitelman Agenda 21 n toimeenpanon tukemiseksi Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus CEDAW YK n yleiskokous hyväksyi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women joulukuussa 1979 Ohjelmassa määritellään naisiin kohdistuva syrjintä ja annetaan yksittäisiä maita varten tarkoitettu ohjelma syrjinnän eliminoimiseksi Kestävä kehitys Termi kestävä kehitys tuli suosituksi vuonna 1987 kun YK n ympäristön ja kehityksen maailmankomissio julkaisi raportinYhteinen tulevaisuutemme Brundtlandin raportti Komission puheenjohtajan Norjan silloisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin mukaan nimetyssä raportissa kestävä kehitys tarkoittaa ihmiskunnan nykyisten tarpeiden tyydyttämistä niin että tulevilta sukupolvilta ei viedä mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan Kioton pöytäkirja Kansainvälinen laillisesti sitova sopimus koko maapallon kasvihuonepäästöjen vähentämisestä astui voimaan 16 2 2005 Pekingin julistus ja toimintaohjelma strateginen tavoite K naiset ja ympäristö YK n naisten asemaa käsittelevässä Pekingissä Kiinassa syyskuussa 1995 järjestetyssä maailmankonferenssissa hyväksytty asiakirja joka pyrkii parantamaan naisten asemaa eri osa alueilla paikallisella kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla Pekingin toimintaohjelmassa nostettiin esiin tärkeänä osa alueena naiset ja ympäristö jota varten asetettiin kolme strategista tavoitetta saada naiset aktiivisesti mukaan ympäristöä koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla sisällyttää sukupuolinäkökulma

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/taustaa/lyhenteita_ja_maaritelmia/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Käytännön esimerkkejä - NIKK
  niin kutsutuissa konsensuskokouksissa joissa kansalaiset pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä olivat vanhemmat miehet selvästi yliedustettuina Kaupunki oli kuitenkin päättänyt kokeilla uudenlaisia toimintamalleja ja se ryhtyi aktiivisesti etsimään niitä ihmisryhmiä joista sillä oli vähiten tietoa Tuloksena oli sarja dialogikokouksia joita järjestettiin lukiolaisten kauppa alan työntekijöiden ja erilaisten vapaa ajantoimia edustavien henkilöiden kanssa Kaupunki oli myös kiinnostunut konsultoimaan naisvaltaisia työpaikkoja ja valitsi tätä tarkoitusta varten sairaalan Se valitsi myös yhden miesvaltaisen työpaikan poliisiaseman konsultointia varten Yöpysäkit parantavat turvallisuutta Naispuoliset lukiolaiset sairaalatyöntekijät ja poliisin edustajat toivat esille turvallisuusnäkökohdat Oppilaat ja sairaalatyöntekijät tunsivat olonsa turvattomaksi käyttäessään julkisia kulkuyhteyksiä myöhään illalla Poliisin edustajat viittasivat omiin kokemuksiinsa ammattinsa kautta sekä perheenjäsenistään kantamaansa huoleen Monessa kunnassa on tehty työtä turvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi poistamalla pusikkoa linja autopysäkkien läheisyydestä ja hävittämällä pimeitä alikulkukäytäviä Kalmarin kaupungissa turvallisuutta yöaikaan on parannettu siten että yöbussit voivat jättää matkustajia pois normaalien pysäkkien välissä niin sanotuilla yöpysäkeillä nattstopp jolloin matkustajat voivat varmistaa jäävänsä yksin linja autosta pois Miehet yleisenä huomion kohteena Osana liikenneprojektiaan Malmön kaupunki järjesti keskustelutilaisuuksia kohderyhmille yhdessä viranomaisten ja poliitikkojen kanssa tiedustellen heiltä heidän näkemystään sukupuolen ja julkisen liikenteen välisestä yhteydestä Miehet osoittautuivat keskeiseksi huomion kohteeksi ensinnäkin mainittiin problemaattiset vanhemmat miehet joita oli vaikeinta vakuuttaa siitä että heidän autoilunsa oli ympäristölle haitaksi ja toisaalta mainittiin niin sanotut laatutietoiset miehet jotka saatiin vakuutetuksi kunhan julkinen liikenne vastasi heidän tarpeitaan Toisin sanoen julkista liikennettä tulisi kehittää tätä viimeksi mainittua ryhmää silmällä pitäen Ana Gil Sola on tutkinut työmatkaliikennettä sukupuolen ja liikkuvuuden perspektiiveistä Göteborgin yliopiston Handelshögskolanissa Huomion kiinnittäminen miehiin kun pyritään lisäämään julkisen liikenteen käyttöä on hänelle tuttu konteksti Ympäristön näkökulmasta lähestymistapa voikin olla asianmukainen mutta ei välttämättä tasa arvon näkökulmasta Erilaiset investoinnit julkiseen liikenteeseen hyödyttävät erilaisia ihmisryhmiä ja kulkureiteillä lippujen hinnoilla palvelun luotettavuudella palvelutiheydellä ja käyttöystävällisyydellä voi olla eri ihmisryhmille hyvinkin erilainen merkitys Taloudellinen tasa arvo vaikein asia Nykyisin alueellinen laajentuminen on eräs suunnitteluun keskeisimmin vaikuttavista

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/liikenne/kaytannon_esimerkkeja/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Kiinnostavia lukuja - NIKK
  sitä enemmän sekä miehet että naiset yleensä ajoivat autolla Kaikissa eri kategorioissa miehet kuitenkin ajoivat naisia enemmän Vähiten autoa käyttivät Kööpenhaminassa asuvat naiset Eniten autoa käyttivät alle 2000 asukkaan yhteisöissä asuvat miehet Pyöräily oli suosituinta isoissa kaupungeissa mutta sen suosio väheni alle 100 000 asukkaan kaupungeissa Kööpenhaminassa naiset käyttivät junia selvästi miehiä ahkerammin kun taas esikaupunkialueilla tilanne oli päinvastainen YksityisautoiIun kohdalla naiset istuivat selvästi useammin matkustajan paikalla kuin miehet Tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia myöhemmässä elämässä kun naisten on osattava ajaa autolla esimerkiksi jos heidän miehensä ei enää kykene ajamaan Jos naiset eivät pidä ajotaitoa yllä seurauksena voi myöhemmin olla sosiaalinen eristyneisyys 6 Kaupungissa asumisen ohella myös työmarkkinatilanteella ja iällä on vaikutuksensa naisten ja miesten kulkumuodon valintoihin Näin ihmisten liikennetottumuksista muodostuu paljon monimutkaisempi kuva 7 Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan suurituloisuus tuo mukanaan lisääntyneen liikenteessä kulkemisen ja matkailun Suurituloisimmat 20 prosenttia ihmisistä käyttävät lähes kaksi kertaa enemmän energiaa ulkomaanmatkailuun vähätuloisempiin verrattuna 8 Miehet dominoivat päätöksenteossa ja työpaikoilla Useat ilmastonmuutosta koskevan päätöksenteon kannalta tärkeässä asemassa olevat sektorit ovat äärimmäisen miesvaltaisia mukaan lukien sellaiset alat kuin kaupunkisuunnittelu energiasektori ja itse ilmastonmuutosneuvottelut Sama pätee myös liikenteen sektorilla 9 Liikenteessä on tärkeää että sekä naisten että miesten tarpeet ja intressit on otettu huomioon On myös varmistettava että naiset ja miehet ovat molemmat edustettuina päätöksenteossa Tällä hetkellä miehet ovat liikennesektorilla yliedustettuina sekä työvoimassa että liikennepoliittisessa päätöksenteossa 10 Esimerkiksi 95 prosenttia eurooppalaisen rautateiden tutkimusneuvoston ERRAC in jäsenistä on miehiä Tilanne on vain aavistuksen verran parempi eurooppalaisessa maantiekuljetuksen tutkimusneuvostossa ERTRAC issa jossa miesten osuus on 72 prosenttia 11 Yksittäisissä Pohjoismaissa asiat ovat usein samalla tolalla Liikenneasioihin liittyvissä komiteoissa naisten ja miesten edustus on epätasapainossa kaikkialla paitsi Ruotsissa jossa se on tasan Suomessa miesten osuus on 70 prosenttia ja Tanskassa 88 prosenttia kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi 12 Miesten ja naisten edustus kansallisissa liikennekomiteoissa Miehet Naiset Tanska 88 12

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/liikenne/kiinnostavia_lukuja/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Kiinnostavia lukuja energian ja sukupuolen välisestä yhteydestä - NIKK
  vähäinen ero on tästä oppikirjaesimerkki väittää Carlsson Kanyama joka oli mukana tutkimuksessa 7 Myös Ruotsissa ansiot ja energiankulutus korreloituivat Rikkaimmat niistä miehistä joiden ansiot ovat neljä kertaa suuremmat kuin vähätuloisimmilla miehillä kuluttivat myös kaksi kertaa enemmän energiaa ja sama kuvio toistui naistenkin kohdalla 8 Asenteet energiansäästöä kohtaan Kotitaloudet käyttivät vuonna 2001 26 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta EU n alueen kotitalouksien energiankulutuksesta 70 prosenttia johtuu lämmityksestä 9 Tutkimusten mukaan naiset käyttävät kotona enemmän energiaa kuin miehet 10 Esimerkiksi ruotsalainen tutkimustieto ilmentää että naiset käyvät suihkussa useammin kuin miehet 41 prosenttia naisista kävi suihkussa päivittäin sillä aikaa kun vain 28 prosenttia miehistä kävi suihkussa joka päivä Lisäksi naiset viettivät suihkussa kauemmin mikä lisäsi heidän energiankulutustaan 11 Toisessa ruotsalaisessa tutkimuksessa naisilta ja miehiltä tiedusteltiin mitä he olisivat halukkaita tekemään vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä Naiset olivat järjestelmällisesti halukkaampia muuttamaan omia toimintatapojaan 67 prosenttia naisista sanoi voivansa kuvitella ajavansa vähemmän autolla verrattuna miehiin joista 46 prosenttia vastasi samoin Lihansyönnin suhteen pystyi 49 prosenttia naisista ja 23 prosenttia miehistä kuvittelemaan vähentävänsä sen syöntiä Kun vastaajilta kysyttiin heidän halukkuudestaan vähentää sähkönkulutusta kotona 81 prosenttia naisista oli valmis tekemään niin verrattuna 74 prosenttiin miehistä Naisista 66 prosenttia suhtautui positiivisesti sisälämpötilan laskemiseen miehillä sama luku oli 57 prosenttia 73 prosenttia naisista oli valmis pesemään pyykkiä 40 asteessa 60 n sijasta miehistä 63 prosenttia 12 Miehet päättävät yleensä energiasta Miehet ovat yleisesti ottaen poikkeuksellisen vahvassa asemassa ilmastopolitiikkaa koskevissa päätöksentekoprosesseissa Tämä pätee myös energiasektoriin eikä vähiten maaöljyyn 13 Ruotsalainen tutkimus paljasti että energiayhtiöiden johtokunnissa istuu 72 prosenttisesti miehiä Toisaalta yhtiöiden välillä oli suuriakin eroja 52 energiayhtiössä johtokunta sisälsi ainoastaan miehiä kun taas 11 yhtiön johtokunnissa naisedustus ylitti 40 prosenttia Se miksi joidenkin yhtiöiden johtokuntien sukupuolijakauma oli tasa arvoisempi näytti olevan yhteydessä yhtiön kokoon 14 Tutkimus osoittaa että miehet ovat selvästi yliedustettuina Ruotsin pörssilistatuissa yhtiöissä Yksi firmojen itse mainitsemista syistä epätasaiseen sukupuolijakaumaan oli naisten riittämätön

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=540 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  esitetään käyttäjäystävällisyyden turvallisuuden ja vastuun kautta Odotukset Usein oletetaan että miehillä ja naisilla on erilaisia kykyjä ja lähestymistapoja eri osa alueilla varmasti myös vaikuttaen siihen millaisen kuljetusvälineen he kulloinkin valitsevat Skill 2008 kuvailee miten yksilöt antavat itselleen ekologista toimintatilaa siinä tavassa jolla he suhtautuvat ympäristökysymyksiin ja kohtaavat jokapäiväisen elämän Jos on olemassa yleinen odotus että naiset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista se voi heijastua heidän toimintatilaansa Yhdessä katsottuna kaikki nämä tekijät johtavat eroihin naisten ja miesten kulkutottumusten välillä Jotta investoinnit voidaan kohdistaa tehokkaammin ja saadaan luotua kestävä liikennejärjestelmä on tiedettävä tarpeeksi niistä eroista jotka ovat olemassa Tutkimukset viittaavat seuraaviin eroihin naisten ja miesten liikennetottumuksissa 4 Kulkumuodot Miehet ajavat autolla useammin kuin naiset ja naiset käyttävät enemmän joukkoliikennettä kuin miehet Naiset istuvat suuremmalla todennäköisyydellä matkustajan paikalla Miehillä on paremmat mahdollisuudet päästä käyttämään autoa Ajokortittomista 70 prosenttia on naisia Kulkumatkat Miehet kulkevat pidempiä matkoja kuin naiset mikä johtuu osittain siitä että heillä on naisia paremmat mahdollisuudet saada auto käyttöönsä Toinen selitys erolle on että paremmassa työmarkkina asemassa olevat kulkevat kauemmas Kulkutottumukset Tyypillinen matka miehelle on kodin ja työpaikan välillä Naisten matkat kuljettavat heitä miehiä useammin lukuisiin pysähdyspaikkoihin esimerkiksi akselilla koti esikoulu työpaikka kauppa esikoulu koti Naiset vievät miehiä useammin lapset kouluun ja vapaa ajan harrastuksiin Miehet tekevät enemmän työmatkoja kuin naiset Ajoitus Miehet ovat tyypillisimmin liikkeellä ruuhka aikaan ja kulkevat pidempiä matkoja Naiset kulkevat yleisimmin ruuhka aikojen ulkopuolella ja tekevät useampia matkoja lähinaapurustoon Auton käyttömahdollisuus Miesten taloudelliset edellytykset ovat paremmat kuin naisten ja heillä on naisia todennäköisemmin ajokortti ja siitä syystä myös paremmat auton käyttömahdollisuudet Tämä tilanne on muuttumassa yhä useamman naisen lähtiessä mukaan työelämään ja nuorilla naisilla on sekä ajokortti että auto useammin kuin vanhemmilla naisilla Asenteet Naisten ja miesten suhteessa autoihin ja ympäristöön on eroavaisuuksia Naiset keskittyvät enemmän toimivuuteen miehet moottorin kapasiteettiin ja suorituskykyyn Miesten potentiaali ajaa enemmän on mittavampi kuin naisten kun taas naiset ovat valmiimpia käyttämään muita kulkumuotoja vähentääkseen omaa autonkäyttöään Muut tekijät Kuten yllä olevasta nähdään ihmisten kulkutavat eivät määräydy yksinomaan sukupuolen mukaan Kaupunkialueella asuminen ikä ja työmarkkina asema vaikuttavat nekin kulkutapoihin Aktiivisimmin liikkeellä olevien ikäryhmässä 25 54 vuotiaat on suhteessa paljon palkansaajia Korkeasti koulutetut kulkevat pidempiä matkoja kun taas ne joilla on vain peruskoulutus kulkevat lyhimpiä matkoja 5 Maaseudulla asuvat miehet ja naiset ajavat enemmän autolla kuin kaupunkilaiset Suurituloiset ajavat autolla useammin kuin vähempituloiset 6 Kysymys onkin tulevatko vähenevät sukupuolierot korostamaan muunlaisia eroja ihmisten välillä esimerkiksi sosiaaliluokkaan ikään ja etnisyyteen liittyen 7 Ovatko ympäristö ja tasa arvo ristiriidassa keskenään Tasa arvonäkökulmasta katsottuna voitaisiin ajatella että naisten tulisi noudattaa miesten kulkumalleja Mutta kun yhtälöön lisätään kestävä kehitys liikenteen lisääntyminen ei selvästi ole se ratkaisu jota haemme Olisikin parempi jos miehet jäljittelisivät naisten kulkutottumuksia 8 Naisten joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin pitää normina ja sekä naisia että miehiä voitaisiin kannustaa kulkemaan lyhyempiä matkoja käyttämään enemmän julkisia kulkuvälineitä ja pyöräilemään ja kävelemään useammin Näitä näkökohtia tulisi tukea tehtäessä infrastruktuurisuunnitelmia jotta varmistetaan työpaikkojen ja asumisalueiden tehokkaampi sijoitus Lopuksi ihmisten kulkutottumuksista puhuttaessa on tärkeää muistaa että naiset ja miehet eivät ole homogeenisiä ryhmiä vaan päinvastoin hyvin moninaisia Kuva Colourbox 1 Oldrup och Breengard 2009 Johnsson

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=221 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  näyttää sukupuolen näkökulmasta Vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa todettiin miesten nauttivan enemmän lihaa kuin naisten keskimäärin 139 grammaa lihaa ja lihajalosteita vuorokaudessa verrattuna naisiin joiden kulutus oli 81 grammaa vuorokaudessa 5 Toisaalta naiset kuluttavat enemmän hapanmaitotuotteita Siten sekä miehillä että naisilla on tärkeä joskin hieman erilainen vaikutus karjatalouteen Tämän seurauksena myös heidän hiilidioksidipäästönsä eroavat jossain määrin kuten myös viime kädessä heidän vaikutuksensa ympäristöön 6 Tutkimus on myös osoittanut että naiset ja miehet asennoituvat ruokaan eri tavoin kaupassa ostoksilla ollessaan 7 esimerkiksi niin että naiset ovat yleensä hintatietoisempia kuin miehet He lukevat useammin tuotemerkinnät ja noudattavat niiden ohjeita Eräässä norjalaisessa tutkimuksessa ilmeni että suurin osa naisista toivoi aineosamerkintöjen olevan vieläkin yksityiskohtaisempia ja koskevan kaikkia aineita 38 prosentti naisista 21 prosenttia miehistä kun taas hieman useampi mies kuin nainen 44 prosenttia verrattuna 40 prosenttiin olisi toivonut että merkinnöissä käytetyt termit olisivat helpompia ymmärtää ja listat lyhyempiä Toisin sanoen naisten ja miesten ruokatietoisuudessa on eroja mikä puolestaan vaikuttaa heidän näkemyksiinsä kestävästä kulutuksesta 8 Kestävää ruokaa Viime vuosina kestävästi tuotetun ruoan kysyntä on kasvanut selvästi Tanskalaisen kuluttajakyselyn 9 mukaan naiset olivat useammin sitä mieltä kuin miehet että on jokaisen ihmisen vastuulla varmistaa valmistettavien tuotteiden kestävyys Erityisesti naiset 81 prosenttia vastanneista toivoivat että ruokatarvikkeissa ja perushyödykkeissä olisi ilmastomerkinnät ja 67 prosenttia miehistä oli samaa mieltä Kyseisen tutkimuksen lisäksi monen muunkin tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että naisten ja miesten kulutustottumukset ovat erilaisia ja siten myös heidän aiheuttamissaan ympäristöpäästöissä on eroja Ympäristöön kohdistuvaa tutkimustyötä näiden erojen arvioimiseksi ja niistä ilmastonmuutokselle aiheutuvien seurausten kartoittamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää 10 Toisaalta eräässä suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin että yhden hengen kotitalouksissa elävät naiset heittävät pois eniten ruokaa Useamman hengen kotitalouksissa hävitettävän ruoan määrä riippui myös siitä kuka ruoan alun perin osti jos ostaja oli naispuolinen ruokaa heitettiin pois enemmän verrattuna siihen jos ruoan oli hankkinut miespuolinen henkilö yksin tai yhdessä naispuolisen henkilön kanssa 11 Lue lisää tutkimuksesta Miksi miehet ja naiset syövät eri tavoin Syyt sukupuolten erilaisten ravintotottumusten taustalla ovat monimutkaisia ja selityksiä sille miksi naiset ja miehet arvostavat erilaisia ominaisuuksia ruoassa ostoksia tehdessään on useita 12 Länsimaisilla ihmisillä on yleensä ruokaostoksilla käydessään tarjolla valtava valinnanvara ja heidän ruokavalionsa ja mieltymyksensä liittyvät heidän identiteettiinsä ja siitä muille ihmisille viestittämiseen Tämä koskee myös sukupuoli identiteettiä hieman stereotypiaa lainaten voimme hyvin kuvitella miten tosi mies tilaa ison pihvin kun taas oikea nainen valitsee salaatin Syömistottumukset vaihtelevat myös eri elämänvaiheissa ja saatavilla olevan taloudellisen ja kulttuurisen pääoman mukaan Eräässä norjalaisessa tutkimuksessa esimerkiksi todettiin että mitä miehiin tulee sosiaalinen luokka ja lihankulutus ovat läheisessä riippuvuussuhteessa keskenään Naisten lihankulutukseen puolestaan sosioekonominen status ei vaikuta mutta korkeasti koulutetut miehet syövät aavistuksen vähemmän lihaa kuin alhaisemman koulutuksen saaneet miehet 13 Monet ruokailutottumukset syntyvät jo varhaisessa lapsuudessa ja usein me emme yksilöinä ole tietoisia omista kulutustottumuksistamme Toisaalta osa ruokavaliostamme ja mieltymyksistämme liittyy tietoisiin päätöksiin ja ruokavaliolla voidaankin ilmentää tiettyä ryhmäidentiteettiä Täten meidän ruokavaliomme manifestoituu meidän omassa ruumiissamme vaikuttaen sen muotoon kokoon ja koostumukseen 14 Kuva Colourbox 1 Oldrup Breengaard 2009 2 Kjærnes 2001 283 3 Fagt m fl 2008 Roos 2011 4 Lindstad 2009 8 5 Fagt 2008 38 6 Oldrup

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=227 (2016-02-09)
  Open archived version from archive •