archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biståndsretorikens fallgropar - NIKK
  förändring finns eller hur man kan bryta ojämlika mönster genom att agera på ett annat sätt Detta är ett problem på policynivå Man talar gärna om sårbarhet och dygd och så får man politikernas intresse Sen ger man en påse pengar och tycker att nu har vi talat om genus och sen händer inget met säger Seema Arora Jonsson Litteraturen om kön och klimatförändring har hittills huvudsakligen skrivits för att lobba för ett könsperspektiv i internationell politik skriver Arora Jonsson Och det för med sig oönskade effekter Data statistik och bevis är ofta dåligt underbyggda och många rapporter och artiklar tenderar att citera varandra Det skapar och förstärker också dikotomier som Nord Syd Sårbar Dygdig Offer Hjältinna Arora Jonsson menar att det är enklare att se kön om man ser det genom vissa linser Det är svårare att se kön som avgörande kopplat till klass nationelitet och etnicitet Hon efterlyser kontextspecifika studier och vill gärna se att man stöder NGOs och kvinnogrupper på plats och ställe Med varje nytt projekt eller program vill man gärna påbörja något nytt men man borde också se och söka upp vad som finns och stöda kvinnor och män som redan arbetar och organiserar sig där På 1990 talet blev det mycket tal om local management inom bistånds och utvecklingsdiskursen och att gängse toppstyrda projekt inte hade fungerat Men med klimatfrågan har vanliga människor försvunnit från diskursen Lokal styrning är inte prioriteten Och det har nog delvis att göra med att nya intressen har kommit in i bilden privata intressen som t ex handlar om carbon credits osv säger Arora Jonsson Svårt att hantera makt Arora Jonsson menar att maktbalanser oftast faller utanför agendan när man diskuterar klimatförändring både generellt och ur ett könsperspektiv Att insistera på kvinnors sårbarhet osynliggör maktbalanser eftersom det antas att

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/nord_och_syd/bistandsretorikens_fallgropar/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Hundra nyanser av grönt - NIKK
  behåll I Norden förknippas en miljövänlig livsstil med en viss typ av just nordiskhet där vi duktigt medvetna nordbor ska visa de andra oupplysta vägen till en mer hållbar värld Med hjälp av grön teknik påstås Sverige lyckas kombinera minskade utsläpp av växthusgaser med ekonomisk tillväxt Men de utsläppssiffror som tas med i beräkningen inkluderar bara utsläpp innanför Sveriges gränser om utlandsresor och konsumtion av importerade varor inkluderas har utsläppen istället ökat vilket Anna Hult från KTH påpekade i Svenska Dagbladet den 22 april Även inom Sveriges gränser finns stora skillnader mellan olika grupper vad gäller resursförbrukning och utsläpp Karin Bradley också på KTH jämför i sin avhandling från 2009 föreställningar om vad som är en ekologisk hållbar livvstil med faktisk miljöpåverkan bland invånarna i ett villaområde respektive ett miljonprogramsområde utanför Stockholm Hon visar hur de mer välbärgade oftast infödda svenskarna i villaområdet allmänt tillskrivs en mer miljömedveten livsstil än de som bor i miljonprogramsområdet trots att de med sina stora hus stora bilar och semesterresor till fjärran land står för en större faktisk resursförbrukning Även genus har betydelse för resursförbrukning och klimatpåverkan vilket förklaras på den nordiska nätportalen Equal Climate I Bolivia har ett imponerande engagement för miljö och klimat vuxit fram Regeringen en koalition av ursprungsfolks och vänsterrörelser har positionerat sig som en radikal aktör i internationella klimatförhandlingar Samtidigt anklagas regeringen på hemmaplan för att inte omsätta sin miljöradikalitet i handling Bolivias ekonomi är beroende av olja och gruvdrift och ett planerat vägbygge genom en nationalpark har väckt högljudd folklig kritik Liksom i Norden formuleras miljöpolitik i Bolivia i hög grad i termer av etnicitet och kultur men utifrån andra perspektiv Ursprungsfolk tillskrivs här en inneboende ekologiskhet och en respekt för Moder Jord som i internationella sammanhang presenteras som en modell för världen att ta efter De som

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/nord_och_syd/hundra_nyanser_av_gront/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Klimat och kön under COP-processen - NIKK
  önskelista till konferensdeltagarna samt ett brev till konferensens ordförande Angela Merkel Under COP6 i Haag 2000 organiserade man ett side event Makten av feministiska värden i klimatförändring Under COP8 i New Delhi 2002 arrangerade kön och energinätverket ENERGIA i samarbete med FN s utvecklingsprogram UNDP en workshop om könsperspektivet i klimatdebatten Under COP9 i Milan 2003 organiserade ENERGIA och LIFE ett möte där 30 människor diskuterade hur man kunde förbättra organisationernas samarbete och lobbning Nätverket för kvinnliga miljöministrar där Sveriges miljöminister Lena Sommestad var ordförande arrangerade likaså ett seminarium om jämställdhet i transport och energisystem under COP9 Under COP10 i Buenos Aires 2004 hölls två side event Det första evenemanget handlade om anpassning i Syd medan det andra diskuterade lindring av klimatförändringens effekter och kvinnor i Norr För COP11 i Montreal 2005 skapade LIFE och Women in Europe for a Common Future ett strategipapper där man identifierade diverse punkter där könsaspekten kunde inkluderas i klimatdebatten Under COP13 i Bali skapades ett världsomfattande nätverk av kvinnor GenderCC kvinnor för klimaträttvisa Gruppen publicerade ett antal dokument som visade hur kvinnors rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv kunde inkluderas i ett antal av de teman som man förhandlade om Utvecklingsorganisationer kvinnors nätverk och statliga departement

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=455 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • EIGE - NIKK
  strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010 2015 beskriver EIGE s roll enligt följande EIGE hjälper kommissionen och medlemsstaterna att rapportera om indikatorer på EU nivå utgående från Handlingsplanen från Peking på områden som är av speciellt intresse och utvecklar vid behov fler indikatorer så som inom området kvinnor och miljö Inom ramarna för sin verksamhet stöder EIGE även tekniskt ordförandeskapet i EU s råd i uppföljningen av Handlingplanen från Peking och granskar speciellt redan existerande indikatorer som tidigare godkänts av EU s råd och utvecklar information om benchmarking inom jämställdhetsområdet Medlemsländerna har avtalat att det finns behov att stärka EIGE s roll och samarbete med de pågående ordförandeskapen kring uppföljningen och utvecklingen av Peking indikatorerna Från år 2011 ingår i EIGE s ansvarsområde utarbetandet av en rapport för ordförandeskapslandet kring ett tema som ordförandeskapet har valt EIGE s uppgifter i arbetet med handlingsplanen från Peking är följande analysera och granska de specialområden det kommande ordförandeskapet har valt säkerställa uppföljning av existerande indikatorer ge råd angående uppdatering och förbättring av existerande indikatorer för varje ordförandeskap i Ministerrådet utarbeta en rapport som ger en översikt av utvecklingen av impelementeringen av ett av handlingsplanens från Peking tolv fokusområden Främja att informationen om det utvalda området synliggörs och distribueras Danmarks EU ordförandeskap 2012 Danmark som är ordförande för EU s råd från januari till juni 2012 har valt som sitt deltema ett område som hittills inte har utvecklats dvs Tema K Kvinnor och miljö Kvinnor och miljö har noterats som ett viktigt tema inom Handlingsplanen från Peking och det innehåller tre centrala strategiska mål att inkludera kvinnor i beslutsfattning om miljö på alla nivåer att integrera könsperspektivet i politikområden och program för hållbar utveckling och att stärka och fastställa mekanismer på nationell regional och internationell nivå för att utvärdera utvecklings och miljöpolitiska

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=429 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Klimat och kön evenemang under COP - NIKK
  ett brev till konferensens ordförande Angela Merkel Under COP6 i Haag 2000 organiserade man ett side event Makten av feministiska värden i klimatförändring Under COP8 i New Delhi 2002 arrangerade kön och energinätverket ENERGIA i samarbete med FN s utvecklingsprogram UNDP en workshop om könsperspektivet i klimatdebatten Under COP9 i Milan 2003 organiserade ENERGIA och LIFE ett möte där 30 människor diskuterade hur man kunde förbättra organisationernas samarbete och lobbning Nätverket för kvinnliga miljöministrar där Sveriges miljöminister Lena Sommestad var ordförande arrangerade likaså ett seminarium om jämställdhet i transport och energisystem under COP9 Under COP10 i Buenos Aires 2004 hölls två side event Det första evenemanget handlade om anpassning i Syd medan det andra diskuterade lindring av klimatförändringens effekter och kvinnor i Norr För COP11 i Montreal 2005 skapade LIFE och Women in Europe for a Common Future ett strategipapper där man identifierade diverse punkter där könsaspekten kunde inkluderas i klimatdebatten Under COP13 i Bali skapades ett världsomfattande nätverk av kvinnor GenderCC kvinnor för klimaträttvisa Gruppen publicerade ett antal dokument som visade hur kvinnors rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv kunde inkluderas i ett antal av de teman som man förhandlade om Utvecklingsorganisationer kvinnors nätverk och statliga departement arrangerade vidare ett total

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/historisk_oversikt/klimat_och_kon_evenemang_under_cop/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Vem definierar 2-gradersgränsen? - NIKK
  stöd vetenskapligt sett För vem är alltså en 2 graders uppvärmning är okej eller ofarlig 2 gradersgränsen en dödsdom för Afrika Rapporter och undersökningar förutspår klimateffekter även ifall en uppvärmning av klimatet hålls under 2 grader både då det gäller växter och djur och människor Det handlar om bland annat extrema väderförhållanden smältande glaciärer minskat fiskbestånd En temperaturökning på 1 2 grader beräknas leda till skördeminskningar på upp till 50 procent i till exempel tropikerna En uppvärmning med 1 5 2 5 grader beräknas leda till utrotning av 20 40 procent av kända växt och djurarter En 2 graders temperaturökning väntas leda till allvarlig brist på vatten för en miljard människor Främst påverkar detta världens fattiga länder och främst påverkas kvinnorna Under klimatmötet i Köpenhamn 2009 påtalade den mellanstatliga gruppen G 77 utvecklingsländerna och Kina att 2 gradersgränsen är en dödsdom för Afrika Ändå var 2 gradersgränsen en av de få överenskommelser som man nådde under klimatmötet i Köpenhamn Så varifrån kommer då 2 gradersgränsen Joni Seager hävdar att gränsen på en 2 graders uppvärmning som ett överkomligt pris för klimatförändringen till stora delar definierats av rika vita män Kvinnor drabbas mest Enligt Seager bygger 2 gradersgränsen på en tillit till klimatmodeller som förutspår att effekterna av klimatförändringen kommer att vara ojämnt fördelade fattiga länder drabbas först och mest Och i de fattiga länderna drabbas kvinnor i högre grad än män Samtidigt förutspås tidiga skeden av den globala uppvärmningen föra med sig vissa fördelar för länder i Nord och det här är enligt Seager vad det handlar om i grunden Det finns en övertygelse om att klimatförändringen till en början kommer att drabba bara dem inte oss Nästa fråga Seager ställde sig var varför man valt just 2 grader varför inte 2 5 eller 3 grader Ett svar på den

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/historisk_oversikt/vem_definierar_2-gradersgransen+/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sukupuoli ja kulutuksen vähentäminen - NIKK
  Kvinnor och män fungerar också som rollmodeller i familjerna De kan även påverka en minskning av energiförbruk beroende på vilken elektrisk apparatur som anskaffas till hushållet Enligt utredningar gjorda av OECD gör kvinnorna 80 procent av hushållens dagliga anskaffningar Förändring av kostvanor kan också ha en stor betydelse för minskning av förbrukning av energi och vatten Genom att öka användningen av grönsaker och rotfrukter och viltlevande fisk sparar man avsevärt med energi förbättrar sin hälsa och minskar på hushållskostnaderna Produktionen av vegetabiliska proteinprodukter förbrukar åtta gånger mindre energi än produktionen av rött kött Mellan dessa placerar sig mjölk ägg höns och svinkött Kvinnor och män kan på motsvarande sätt spara energi och material i skolor på sjukhus i åldringshem i den lokala regionala och statliga förvaltningen i affärer och inom serviceyrken där majoriteten av arbetstagarna finns De offentliga anskaffningarna har en viktig betydelse för spridning av miljövänliga produkter och tjänster Trafiken Trafikutsläppen ökar mest i Europa på de ställen där de redan är alldeles för stora Genom att förbättra planeringen öka den kollektiva trafiken och utveckla bilar och bränsle kan man åstadkomma de förbättringar som behövs Kvinnors deltagande i planeringen och beslutsfattandet av alla dessa aktiviteter bör ökas eftersom deras hållning till de åtgärder som behöver genomföras är mer postiv än männens Bromsa klimatförändringen genom att öka kvinnors deltagande I undervisning och skolning borde medvetenheten om könsperspektivets betydelse ökas och beaktas genom att könsperspektivet integreras i undervisningsplaner lärarutbildning och undervisningens innehåll Undervisningens och upplysningens alla nivåer borde inkluderas i detta arbete så att också mödrarådgivningen och förskolan omfattas av detta Detta har inverkan på lång sikt Direkta resultat erhålls om miljö och könsperspektivet integreras i arbetsplatsskolning i arbetsorientering och fortbildning På många arbetsplatser har man arrangerat miljöaktiviteter och olika certifieringsprojekt ISO WWF Green Office miljöverksamhet I dessa kommuner har man

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=425 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Case 1 - NIKK
  kvinnor svarade på förfrågan Detta motsvarar relativt bra medlemmarnas könsbalans Svaranden var också genomsnittligt lite yngre och till merparten i arbetsför ålder 80 procent av svaranden ansåg att klimatets värmande är reellt En del av svaranden kunde se bevis av denna förändring i sin egen livsmiljö Ungefär 20 procent av svaranden tyckte att man gör business och skapar nya konsumentbehov genom klimatförändringen I enkäten framkom bland annat att Över 90 procent sorterar i alla fall papper problemavfall och glas och 80 procent sorterar papp och textiler Nästan alla svarade att de komposterar antingen sina avfall eller organiskt avfall Plast sorteras allra minst På många ställen har man inte organiserat uppsamling av plast eller sorteringsstationen var besvärlig att ta sig till 80 procent av svaranden berättade att de tvättar med fulla maskiner 90 procent sa att kylmaskinerna har placerats så lång bort som möjligt från värmekällor och 70 procent släcker lampor i rum som står tomma Endast 5 procent hade inte bytt en enda lampa till energisparande lampor Kvalitet och pris gäller under shoppingrundan Inhemskt ursprung kvalitet och pris är de viktigaste köpfaktorerna då marthor går till matbutiken Djurens levnadsförhållanden väcker också frågor Hälften av marthorna har minskat speciellt på ätandet av nötkött under de senaste fem åren och fyra procent är vegetarianer Den ekonomiska marthan slänger sällan 62 procent eller aldrig 20 procent mat En fjärdedel använder alltid Svanen märkta produkter då de städar och tvättar och resten av marthorna med undantag av några procent använder också märket nu och då Ättika och soda är de mest använda ekoprodukterna i städningen Ungefär hälften av svaranden bodde utanför städer I undersökningen analyserade man också frågor med anknytning till trafik 50 procent svarade att de ibland använder kollektivtrafik ungefär 20 procent använder dessa ofta och 6 procent alltid Under en tredjedel använder

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/vem_gor_vad+/grona_ngos/Marthaf%C3%B6rbundet+i+Finland.9UFRnMZt.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive •