archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gender Mainstreaming - NIKK
  visibility to both women and men It can entail producing statistics and other information divided by gender and describing or analyzing the conditions that affect women and men on the basis of such information Gender mainstreaming also involves calling into question prevailing values and attitudes concerning women and men femininity and masculinity Gender mainstreaming involves calling attention to and committing to key gender equality objectives In other words gender mainstreaming can entail conducting various analyses and measures during different stages of the mainstreaming process Gender mainstreaming provides an answer to the question of how we ought to work from a gender equality perspective during a process Factual documents visions strategies programmes and action plans are one aspect of the process of change including activities like mapping investigations studies follow up and evaluation as well as the strategic impact of the results The strategic work differs in level degree and depth depending on whether the mainstreaming is done by an organization or within a project or initiative It typically produces different measures and prioritizations A strategy is not intended to try to manage and do everything but to identify the parts that are most relevant to the activity project and its results Test Start by posing two questions Question 1 Is the activity project directed at people s lives and everyday reality If the answer is Yes the activity project may have consequences for equality between women and men Question 2 Is the activity directed at areas in which there are significant differences between women and men If the answer is Yes the activity most likely has consequences for equality between women and men Checklist for analysis planning and follow up in gender mainstreaming Analyzing the problems It is necessary to analyze problems and needs from a gender equality perspective in order to create a foundation from which to carry out gender mainstreaming Relevant questions before and during the process include Is there access to relevant statistics divided by gender If not is it important to create them during analysis or planning It is essential to ensure through data and statistics that gender mainstreaming is conducted on the basis of facts instead of assumptions Is there relevant knowledge of the target groups in terms of gender equality within the activity or project If not is it important to generate it in connection with analysis or planning How will the gender equality analyses be carried out By whom Is there a person with this kind of experience in the organization among your partners etc Or will an outside expert be needed Common problems risks The focus is only on the quantitative i e the number of women and men with no qualitative analyses being done Gender mainstreaming becomes an issue for only one gender instead of both The gender mainstreaming results in carrying out only a single activity Responsibility and coordination go together in gender mainstreaming If work is not progressing it is usually because no one has assumed responsibility for it

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/en/recommendations/all_the_recommendations/gender_mainstreaming/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Gender mainstreaming - NIKK
  mainstreaming Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Valtavirtaistaminen tarkoittaa tasa arvotyön jalkauttamista kaikille ilmastonmuutoksen vastaisen työn tasoille ja kaikkiin suunnittelun toimeenpanon arvioinnin ja strategisen vaikuttamisen vaiheisiin Lue lisää noinSukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Nordic Summit 2009 Kaikki suositukset User Driven Innovation Men s and Women s Carbon

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/pohjoismaisia_suosituksia/kaikki_suositukset/gender_mainstreaming/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Forskningsprogrammet SHARP analyserade hushållens roll i konsumtion och miljöpolitik - NIKK
  annat hushållens generella miljömedvetande problemmedvetenhet och normer Resultaten visar att hushållen har en relativt hög grad av allmänt miljömedvetande kvinnor mer än män yngre mer än äldre och högre utbildade mer än lägre utbildade Ingen skillnad finns mellan hushåll med bil och hushåll utan bil i detta avseende Hushållen uppvisar också en hög grad av medvetenhet när det gäller de problem som luftföroreningar från privatbilismen förorsakar Man upplever luftföroreningarna som ett allvarligt globalt hot ett något mindre allvarligt hot nationellt och lokalt kommunalt och ytterligare något mindre som ett personligt hot Resultaten visar också att ju högre grad av generell miljömedvetenhet desto allvarligare upplevs hotet från privatbilismen Resultatet visar att kvinnor yngre och högutbildade tenderar att uppleva hotet som allvarligare än män äldre och lågutbildade När det gäller luftföroreningar som ett lokalt och personligt hot finns även skillnader mellan hushåll med bil och hushåll utan bil Tre av fyra hushåll utan bil instämmer helt eller delvis i att privatbilismen är ett lokalt hot och ett personligt hot medan endast drygt hälften av hushållen med bil har samma uppfattning Hushållens konsumtion av transport bostad och utlandsresor med fokus på kön Man studerade även hur kvinnor och män förhåller sig till olika frågor inom miljöpolitiken Resultaten för hushållens konsumtion av transport bostad och utlandsresor visar att hushåll med en kvinnlig föreståndare tenderar att lägga en mindre andel av utgifterna på biltransporter Detta korresponderar väl med annan forskning som visar att kvinnor använder bilen mindre för fritidsaktiviteter än män medan kvinnor och män är lika frekventa bilförare då det gäller t ex arbets och dagisresor Resultaten visar också att för vissa år har kvinnlig närvaro en positiv inverkan på bostadskonsumtion samt på andelen utgifter som går till utlandsresor Det senare sambandet gäller för senare år t ex 2003 och stämmer väl överens med resultat från marknadsföringsforskning som visar att kvinnor ofta är drivande när det gäller familjers beslut om att resa på t ex charterresor Man konstaterar att förhandlingarna i hushållen gäller såväl hur olika medlemmar förhandlar om vem som ska göra vad liksom hur hushållsmedlemmarna bestämmer sig för vad som utgör relevanta och effektiva aktiviteter Att olika medlemmar i ett hushåll kan ha olika mål och intressen har inneburit att fokus hamnat på hushållsmedlemmar och inte hushåll som aktörer Förhandlingarna kan få såväl explicita som implicita uttryck och berör bl a könsbaserad arbetsfördelning Den sociala dimensionen av hållbar utveckling fokuserar på vem som agerar hur och berör bland annat kön Studien kan inte påvisa att endera män eller kvinnor som grupper skulle vara mer miljömedvetna eller miljöengagerade men däremot har könskodade hushållsaktiviteter med relevans för miljön uppmärksammats Medan kvinnorna i större utsträckning är intresserade av att köpa ekologiska matvaror särskilt med sina barns hälsa i åtanken har männen uttryckt kunskapsanspråk när det gäller energisystem för bostaden och kunnat resonera om vilka konsekvenser olika energival haft för deras miljöpåverkan Vem vill klimatkompensera sin konsumtion För att minska utsläppen av koldioxid införde den Europeiska Unionen EU under 2005 handel med utsläppsrätter Idag är det

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=578 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Alla rekommendationerna - NIKK
  of gender equality and climate change They will make sure that a conspicuous percentage of development aid is earmarked for gender responsive projects in the context of climate change 6 EQUAL ACCESS FOR WOMEN AND MEN Ensure equal access to sustainable technology for both women and men 7 USER DRIVEN INNOVATION Development of sustainable technology research and innovation will incorporate the perspectives of both women and men in terms of needs and use For example Second generation bio fuels from agricultural crop by products creating local income and attractive jobs for women Local development of cleaner technologies for cooking to reduce deforestation and local air pollution 8 WOMEN AS ROLEMODELS AND CHANGE AGENTS Both women and men will be utilized in the implementation of sustainable technologies But we have to acknowledge their different opportunities in terms of innovation processes and use 9 NEW TECHNOLOGIES FOR BOTH MEN AND WOMEN Technology innovation and design must incorporate a climate change gender and gender equality perspective We must utilize women s and men s different opportunities knowledge and compe tence in technological development and implementation 10 CARBON COST MATRIX To internalize considerations regarding CO2 impact and gender equality in the metrics used for organizational decision making especially on cost Examples Car acquisitions in municipalities Apply total cost of ownership criterion in stead of simple list price to reflect that electric vehicles at least for now are more costly to buy but much cheaper to drive per mile kilometer As a supporting benefit electric vehicles appeal more to women than men and facilitate increased flexibility for women in the labor market 11 PUBLIC FRONTRUNNER The public sectors of industrialized countries must show the way in CO2 reductions 12 WOMEN AND MEN S CARBON FOOTPRINT A TOOL FOR DEVELOPMENT Create a specific knowledge base on

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=376 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Desk Report.... - NIKK
  rapport Desk study om kön jämställdhet och klimatförändringar Desk study om kön jämställdhet och klimatförändringar Publikationen Gender and Climate Change innehåller en engelsk kortversion av rapporten Desk study om køn ligestilling og klimaændringer samt de rekommendationer som blev antagna på

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=387 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • The pitfalls of development aid discourse - NIKK
  popular topics to catch the interest of politicians then bags of money are given people feel that gender has been dealt with and nothing more happens says Arora Jonsson She argues that the literature on gender and climate change has so far mainly been written for the purpose of lobbying for a gender perspective in international politics This has had some undesired consequences Data statistics and evidence are often poorly validated and many reports and articles tend to cross reference and quote each other This also creates and strengthens dichotomies such as North South Vulnerable Virtuous and Victim Heroine Arora Jonsson argues that it is easier to see gender if it is viewed through these lenses It is more difficult to see gender as a decisive element connected to class nationality and ethnicity She calls for context specific studies and would like to see support for NGOs and women s groups at a local level Each new project or pogramme wants to start something new but what should be done is to find out what already exists and support women and men who already work and organise themselves locally In the 1990s there was a lot of talk about local management within the aid and development discourse and it was admitted that traditional top down managed projects had not been successful But in the climate issue ordinary people have disappeared from the discourse Local management is not a priority And this is partly due to new interests having entered the scene private interests concerning for example carbon credits and so on says Arora Jonsson Handling power is difficult Arora Jonsson thinks that power imbalances often fall off the agenda both generally and from a gender perspective when discussing climate change Emphasising and insisting on the vulnerability of women renders power

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/en/background/north_and_south/the_pitfalls_of_development_aid_discourse/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • A hundred nuances of green - NIKK
  Energy Consumption Food What s being done Recommendations Links You are here Frontpage Background North and South A hundred nuances of green Climate and gender North and South The pitfalls of development aid discourse A hundred nuances of green Historical

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/en/background/north_and_south/a_hundred_nuances_of_green/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Gender equality events at COP meetings - NIKK
  200 women from 25 countries discussing ways to preserve the climate under the title Solidarity in the Greenhouse Participants compiled a wish list addressed to the conference delegates and a letter addressed to conference chair Angela Merkel During COP6 in the Hague in 2000 A side event was arranged to discuss the power of feminist values in climate change During COP8 in New Delhi in 2002 ENERGIA the gender and sustainable energy network together with UNDP arranged a workshop on the gender perspective in the climate debate During COP9 in Milan in 2003 ENERGIA and LIFE arranged a meeting where 30 participants discussed ways to improve lobbying and cooperation between organizations The Network of Women Ministers and Leaders for the Environment of which Sweden s Minister for the Environment Lena Sommestad was Chair also arranged a seminar during COP9 on gender equality in transportation and energy During COP10 in Buenos Airesin 2004 A two day side event was held the first event addressed adaptation strategies in the South and the second discussed women in the North and mitigating the effects of climate change During COP11 in Montreal in 2005 LIFE and Women in Europe for a Common Future drew up a strategy paper identifying multiple points at which the gender aspect could be included in the climate debate During COP13 in Bali in 2007 GenderCC Women for Climate Justice a women s network that covers the entire world was established The group published a number of documents showing ways in which women s rights and the gender perspective could be incorporated into many of the themes being negotiated In addition development organizations women s networks and government departments arranged a total of six other different side events addressing gender and equality During COP14 in Poznan in 2008 Finland in cooperation

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=575 (2016-02-09)
  Open archived version from archive •