archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Minister Hautala: Finlands insatser i Rio bör stöda kvinnor - NIKK
  genomdrivandet av den globala klimatpolitiken internationellt FN s konferens om hållbar utveckling arrangeras i Rio de Janeiro i juni 2012 Konferensen strävar att värdera verkställningen av tidigare konferensers resultat samt få medlemsländerna att förbinda sig politiskt till hållbar utveckling Konferensens huvudteman är grön ekonomi och de strukturella ramarna för hållbar utveckling Under diskussionstillfället noterade man att en förminskning av arbetslöshet olika befolkningsgruppers sociala integrering samt kvinnornas ekonomiska empowerment spelar en

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/Minister+Hautala%3A+Finlands+insatser+i+Rio+b%C3%B6r+st%C3%B6da+kvinnor.9UFRvWYq.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • RIKK firar 20 år - NIKK
  talarna fanns Cynthia Enloe vid Clark University i USA Beverley Skeggs vid University of London i Storbritannien och Joni Seager vid Bentley University i USA Under Seagers presentation om feministiska infallsvinklar på klimatdiskussionen föddes idén om att ordna en internationell konferens för kvinnor om klimat och kön på Island Målet skulle vara att sammanställa ett manifest som presenteras under Riokonferensen 2012 Hildur Fjóla Antonsdóttir arrangör för RIKK konferensen sade att

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/RIKK+firar+20+%C3%A5r.9UFRvK43.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Lanseringen - NIKK
  då det gäller jämställdhet finns det mycket kvar att göra kommenterade Ann Kristine Johansson ordförande för Nordiska Rådets miljö och naturresursutskott Nordiska länder talar gärna om sig själva som gröna och jämställda aktörer men samtidigt har de nordiska länderna i ett globalt perspektiv störst koldioxidutsläpp per capita Vi är bra på att slå oss själva för bröstet men borde ägna oss mer åt självrannsakan sa Anna Kaijser från Lunds universitet Minister Mimi Karlsen Grönlands jämställdhetsminister Karlsen önskade att man också skulle fokusera på flickors och pojkars behov för kunskap och utbildning om klimatförändringen Övriga deltagare i paneldebatten var Agnar Bragi Bragason som är representant för Ungdomens Nordiska Råd och Theis Bødker Jensen vid Jämställdhetsavdelningen i Danmark Bødker Jensen berättade om Danmarks kommande EU ordförandeskap 2012 Under ordförandeskapet skall Danmark utveckla indikatorer om kvinnor och miljön Arbetet baserar sig på Pekings handlingsplan och deklaration från FN s fjärde kvinnokonferens 1995 Annamari Asikainen ordförande för Nordiska ministerrådets Ämbetsmannakommitté för jämställdhet höll avslutningstalet och lyfte bland annat upp att det ofta är kvinnor som tar initiativet till livsstilsförändringar Asikainen konstaterade också att man på jämställdhetssektorn under Finlands ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet har fokuserat på att sprida information om förhållandet mellan klimatförändring och kön och att Equal Climate portalen är ytterligare Annamari Asikainen ett led i det arbetet Var och en av oss kan göra något och detta gäller såväl politiker forskare tjänstemän som medborgare Samarbete mellan sektorer är viktigt Syftet med portalen är att ge information om hur man genom att inkludera könsaspekter kan göra klimatarbetet och arbetet med hållbar utveckling mera effektivt Portalen samlar information om kopplingen mellan klimat och kön då det gäller transport energi konsumtion och mat Dessutom finns det information om vad som görs i de nordiska länderna samt på Färöarna Grönland och Åland Portalen samlar också goda exempel

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/Equal+Climate+lanserades.9UFRvI12.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • "Utnyttja könsperspektivet i klimatarbetet" - NIKK
  togs upp var exempelvis hur könsuppdelad statistik om mat energianvändning och trafik kan användas inom olika sektorer Ministrarna konstaterade att en hållbar utveckling och lindring av klimatförändringens effekter förutsätter jämställdhet mellan män och kvinnor Det är inte bara utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringen Också i Norden känns effekterna Under värmeböljorna de senaste åren dog det till exempel fler kvinnor än män i Sverige Det finns många orsaker till detta och

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/%27Utnyttja+k%C3%B6nsperspektivet+i+klimatarbetet%27.9UFRrM2V.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Tuomioja: klimatförändringen en jämställdhetsfråga - NIKK
  klimatfestivalen som ordnades i Esbo i Finland i slutet av augusti Klimatförändringen påverkar inte alla på samma sätt Fattiga drabbas till exempel hårdare än rika och kvinnor hårdare än män Därför är frågan om klimatförändringen också en jämställdhetsfråga betonade Tuomioja Temat för den fyra dagar långa festivalen var att föra fram de bästa Nordiska initiativen för hållbara samhällen Festivalen riktade sig till studerande och toppforskare i hela Norden och under

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/Klimatet+en+j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsfr%C3%A5ga.9UFRrKXx.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Ny webbportal - NIKK
  om kopplingen mellan klimat och kön på fyra temaområden transport energi konsumtion och mat Dessutom finns det information om vad som görs i de nordiska länderna samt på Färöarna Grönland och Åland Portalen samlar också goda exempel på NGOs och företag som har inkluderat ett jämställdhetsperspektiv i sitt klimatarbete President Tarja Halonen tar i sin kolumn upp att för att rädda jorden för kommande generationer förutsätts jämställdhet mellan könen Vidare

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/Ny+webbportal.9UFRnUWi.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - NIKK
  Hoppa till Sök Arkiv NIKK Nyheter Bakgrund Transport Energi Konsumtion Mat Vem gör vad Rekommendationer Länkar Du är här Hem Nyheter Arkiv Arkiv 2011 Sök Om Equal Climate Kontakta oss

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Klimat och kön? - NIKK
  Klimatförändringens effekter känns också redan i samhällen i Nord speciellt i samhällen vars näringsidkning och kulturer är nära sammanbundna till naturen som till exempel samerna och inuiterna Läs mera om hur klimatförändringen påverkar samiska och inuitiska samhällen här Kvinnor och män är nyckeln till förändring I Nord kräver klimatförändringen att utsläppen fås ner och att människor ändrar sina livsstilar Både kvinnor och män är i nyckelposition då det gäller utsläppsminskning och anpassning till klimatförändringen På Equal Climate kan du läsa om hur klimatförändring och kön hänger ihop med Transport Energi Mat Konsumtion De industrialiserade länderna i Nord är ansvariga för största delen av de växthusgaser som bidrar till klimatförändringen Till exempel använde en miljard av världens sex miljarder människor 75 procent av all energi enligt en publikation från 2007 och står dessutom för majoriteten av alla utsläpp från industri gifter och konsumtionsvaror 4 Utsläppen av växthusgaser kommer främst från användningen av fossila bränslen Användningen av fossila bränslen är tätt sammankopplad med hur industrialiserade länder producerar och konsumerar och till livsstilen som är karaktäristisk för industrialiserade länder En hög konsumtionsnivå är en viktig del av ekonomisk utveckling i industrialiserade länder och fyller också en identitetsskapande funktion för befolkningen Kläder möbler och bilar är signaler som förmedlar vem jag är Inte mycket uppmärksamhet har getts åt skillnaderna mellan hur kvinnor och män konsumerar och därmed bidrar till utsläppen av växthusgaser men undersökningar som gjorts visar att kvinnor och män genom sin konsumtion påverkar miljön på olika sätt 5 Två sektorer som spelar en betydande roll i hur produktionen och konsumtionen ser ut i industrialiserade länder är mat och transporter transportsektorn är här exemplifierad genom persontransporten Till exempel står köttproduktionen globalt för uppskattningsvis 18 procent av alla utsläpp av växthusgaser 6 Samtidigt vet vi att män äter mer kött än kvinnor 7 Gällande transportsektorn så står den för uppskattningsvis 19 procent av den globala energianvändningen 8 Undersökningar visar att det finns skillnader i kvinnors och mäns transportmönster 9 Däremot är det också dokumenterat att kvinnors konsumtionsmönster blir allt mer lika männens i takt med att kvinnors inkomster ökar 10 Illustrationsfoto Colourbox 1 Johnsson Latham 2007 Hansson 2007 2 IPCC 2001 3 IUCN UNDP GGCA 2009 4 Johnsson Latham 2007 5 Oldrup Breengaard 2009 28 29 6 FAO 2006 7 Fagt et al 2006 8 IEA 2005 9 Co ordination for Gender Studies in Denmark 2007 10 Westlund 2009 16 Källor Bridge 2008 Gender and climate change mapping the linkages A scoping study on knowledge and gaps June 2008 Prepared for the UK Department for International Development by Alyson Brody Co ordination for Gender Studies in Denmark 2007 Gender Mainstreaming European Transport Research and Policies Building the Knowledge Base and Mapping Good Practices Co ordination for Gender Studies in Denmark Copenhagens Universitet 2007 Dankelman I 2002 Climate Change learning from gender analysis and women s experiences of organising for sustainable development Gender and Development vol 10 2 Dankelman I et al 2008 Gender Climate Change and Human Security Lessons from Bangladesh Ghana and Senegal

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/klimat_och_kon+/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive •