archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เข้าใจเรื่อง ธาตุอาหารพืช ง่ายๆ ประหยัดต้นทุนปลูกพืช : | FarmKaset.ORG
  วธาต หล กท ส งเสร มกระบวนการเคล อนย ายแป งและน ำตาล ค อ ธาต โพแตสเซ ยมคร บ แต ธาต หล กอ กสองต ว ก ย งจำเป นอย แต ต องการน อยลง เพราะฉน นส ตรป ยท เหมาะสม ควรจะม ต วเลขต วหล งส งส ด ม ต วหน าน ดหน อย จะกำล งด ยกต วอย างเช น ส ตร 5 10 40 หร อป ย FK 3 จากฟาร มเกษตร ก ถ กออกแบบมาตอบสนองความต องการของพ ช ในช วงสะสมอาหารคร บ จะช วยให ผลผล ตเต มเม ดเต มหน วย ไม ล บ ม น ำหน กด ธาต รอง ธาต เสร ม ถ งแม จะไม ค อยขาดในด นท วไป แต การทำพ ชตลอดท กป อย างต อเน อง ต องม การขาดธาต แน นอนคร บ ไม ธาต ใดก ธาต หน ง การขาดธาต รอง ธาต เสร ม จะทำให พ ช อ อนแอ ไม โตเร วเท าท ควร และถ กแมลงศ ตร พ ชเข าโจมต ได ง าย รวมถ งเป นโรคง าย ฉน น การให ธาต รอง ธาต เสร มอย างต อเน อง จะช วยให พ ชเจร ญเต บโตได อย างสมบ รณ แข งแรง ม ภ ม ต านทางต อโรคและแมลง ให ผลผล ตด ฟาร มเกษตร จ งออกแบบ ป ยตรา FK ให ม ธาต รองและธาต เสร ม ในช อ K1 ประกอบมาด วย ในช ดป ยท กส ตรคร บ ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร และผล ตภ ณธ อ นๆท เราจำหน าย จ ดส งฟร ท วประเทศ เก บเง นปลายทางขณะร บส นค านะคร บ อ านเร องน แล ว 3607 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2515 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ปลูกโป๊ยเซียนขาย รายได้เดือนละ 100,000 บาท งานเบาๆของวัยเกษียณราชการ : | FarmKaset.ORG
  น แบ งก นทำหน าท กรอกด นใส ถ ง เพาะถ งชำ ตอนก งพ นธ ทาบตา รดน ำ ใส ป ย เป นต น นอกจากน ย งได เพาะชำพ ชผ กสวนคร วแทบท กชน ด อาท ต นแมงล ก สะระแหน โหระพา พร ก ลงถ งดำ ขายส ง ต นละ 8 10 บาท และมะนาวพ นธ แป นพ จ ตร ขายกระถางละ 100 250 บาท ตามแต ขนาด ซ งขายด ส ดๆ ในช วงน โดยจะม พ อค า แม ค า ข บรถมาร บถ งสวน พร อมก นน ย งม รถกระบะ 2 ค น ตระเวนขายตามตลาดน ดไทย ลาว ในอำเภอธาต พนม และตลาดน ดคลองถม หน าค ายพระยอดเม องขวาง จทบ นครพนม เพ อนำเง นส วนน มาเล ยงแรงงาน 15 คน ซ งม ค าแรงตกเด อนละ 45 000 บาท ถ งแม ผมจะม อาย ล วงเลยไม ใกล ฝ ง ม บ านอย ในต วเม อง และม ธ รก จเก ยวก บการเกษตร แต ก ร กต นไม และร กความเป นธรรมชาต จ งได สร างเพ งเต นท พ กอาศ ยอย ภายในกลางสวนแห งน สะดวก และด แลคนงานได ท วถ ง พร อมก บซ อท อ กกว า 20 ไร เพ อไว ทดลองปล กม นสำปะหล งพ นธ ระยองไว ด วย ค ณล งสมชาต กล าว ผ สนใจ จะแวะมาเย ยมชมสวน เพ อขอคำแนะนำในเร องพ นธ ไม การอน ร กษ ด น หร อต องการร บพ นธ ไม พ ชผ กสวนคร วไปจำหน าย ต ดต อโดยตรงได ท สวนโป ยเซ ยน นครพนม โทร 081 872 1913 ทางเฟซบ ก พ มพ ว า Somchart Pintong ป ยน ำ FK 1 ส ตร ส ง ค ณภาพด เอาไว ฉ ดโป ยเซ ยนก โตเร วนะจ ะ เพราะม ส ดส วน N P K ท บาลานซ และส งมาก ท มา น ตยสารเทคโนโลย ชาวบ าน www technologychaoban com อ างอ ง matichon co th news detail php newsid 1447819119 อ านเร องน แล ว 1190 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2514 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • แมลงหวี่ขาว ศัตรูมันสำปะหลัง : | FarmKaset.ORG
  อและป ดจม ก เพ อป องก นไม ใช สารเข มข นถ กผ วหน ง หร อกระเด นเข าตา ขณะพ นต องอย เหน อลมเสมอ ระว งอย าให เข าปาก ตา จม ก หร อถ กผ วหน งและเส อผ า ห ามด มน ำ ก นอาหาร หร อส บบ หร ในเวลาปฏ บ ต งาน ล างม อและหน าให สะอาดด วยน ำและสบ ก อนก นอาหาร ด มน ำ และส บบ หร หล งจากพ นสารแล ว ต องอาบน ำเปล ยนเส อผ า และซ กช ดท สวมทำงานให สะอาด สารน เป นพ ษต อปลา ให ใช ด วยความระม ดระว ง ภาชนะบรรจ เม อใช หมดแล ว ให ล างด วยน ำ 3 คร งก อนทำลาย แล วฝ งด นเส ย ห ามเผาไฟหร อนำกล บมาใช อ ก อาการเก ดพ ษ ผ ได ร บพ ษจะม อาการอ อนเพล ย ปวดศร ษะ คล นไส อาเจ ยน ปวดท อง หายใจต ดข ด หากส มผ สผ วหน งจะเก ดอาการผ นค น การแก พ ษเบ องต น หากเก ดอาการเน องจากพ ษให ร บนำผ ป วยออกจากบร เวณท ม การใช สาร ให ผ กผ อนในท อากาศถ ายเทสะดวก ถ าส มผ สผ วหน งให ล างออกด วนน ำสะอาดและสบ หลายๆคร ง หากเข าตาควรล างออกด วยน ำสะอาดหลายๆคร ง หากเป อนเส ยผ าให ร บอาบน ำ และเปล ยนเส อผ าใหม ท นท หากกล นก น กระต นให อาเจ ยน และถ ายท องด วยแมกน เซ ยมซ ลเฟต แล วร บนำผ ป วยส งแพทย ท นท พร อมภาชนะบรรจ และฉลากของสารน น คำแนะนำสำหร บแพทย 1 ช วยผ ป วยให หายใจสะดวก โดยใช เคร องช วยหายใจ หร อผายปอดให ผ ป วย 2 อาการกระต กเน องจากอาการทางประสาท ให Phenobarbital sodium 0 1 0 2 กร ม เข าทางกล ามเน อ 3 ร กษาตามอาการ อ ลคาลอยด Alkaloid อ ลคาลยอด เป นสารอ นทร ย ท ม ล กษณะเป นด าง และม ไนโตรเจน nitrogen เป นส วนประกอบ ม รสขม ไม ละลายน ำ แต ละลายได ด ในต วทำลายอ นทร ย organic solvent เป นสารท พบมากในพ ชสม นไพร แต ปร มาณสารจะต างก นไปตามฤด กาล สารประเภทน จะม ฤทธ ทางเภส ชว ทยาในหลายระบบ ต วอย างเช น reserpine ในรากระย อม สรรพค ณลดความด นเล อด สาร Quinine ในเปล อกต นซ งโคนา cinchona ม สรรพค ณร กษาโรคมาเลเร ย และสาร morphine ในยางของผลฝ น ม สรรพค ณระง บอาการปวด เป นต น สนใจผล ตภ ณฑ ส งซ อได ท www FarmKaset ORG อ างอ งจาก at doa go th mealybug disease htm อ านเร องน แล ว 1715 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2513 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไรแดงในมันสำปะหลัง ดูดกินน้ำเลี้ยง ต้องกำจัด : | FarmKaset.ORG
  งม อและป ดจม ก เพ อป องก นไม ใช สารเข มข นถ กผ วหน ง หร อกระเด นเข าตา ขณะพ นต องอย เหน อลมเสมอ ระว งอย าให เข าปาก ตา จม ก หร อถ กผ วหน งและเส อผ า ห ามด มน ำ ก นอาหาร หร อส บบ หร ในเวลาปฏ บ ต งาน ล างม อและหน าให สะอาดด วยน ำและสบ ก อนก นอาหาร ด มน ำ และส บบ หร หล งจากพ นสารแล ว ต องอาบน ำเปล ยนเส อผ า และซ กช ดท สวมทำงานให สะอาด สารน เป นพ ษต อปลา ให ใช ด วยความระม ดระว ง ภาชนะบรรจ เม อใช หมดแล ว ให ล างด วยน ำ 3 คร งก อนทำลาย แล วฝ งด นเส ย ห ามเผาไฟหร อนำกล บมาใช อ ก อาการเก ดพ ษ ผ ได ร บพ ษจะม อาการอ อนเพล ย ปวดศร ษะ คล นไส อาเจ ยน ปวดท อง หายใจต ดข ด หากส มผ สผ วหน งจะเก ดอาการผ นค น การแก พ ษเบ องต น หากเก ดอาการเน องจากพ ษให ร บนำผ ป วยออกจากบร เวณท ม การใช สาร ให ผ กผ อนในท อากาศถ ายเทสะดวก ถ าส มผ สผ วหน งให ล างออกด วนน ำสะอาดและสบ หลายๆคร ง หากเข าตาควรล างออกด วยน ำสะอาดหลายๆคร ง หากเป อนเส ยผ าให ร บอาบน ำ และเปล ยนเส อผ าใหม ท นท หากกล นก น กระต นให อาเจ ยน และถ ายท องด วยแมกน เซ ยมซ ลเฟต แล วร บนำผ ป วยส งแพทย ท นท พร อมภาชนะบรรจ และฉลากของสารน น คำแนะนำสำหร บแพทย 1 ช วยผ ป วยให หายใจสะดวก โดยใช เคร องช วยหายใจ หร อผายปอดให ผ ป วย 2 อาการกระต กเน องจากอาการทางประสาท ให Phenobarbital sodium 0 1 0 2 กร ม เข าทางกล ามเน อ 3 ร กษาตามอาการ อ ลคาลอยด Alkaloid อ ลคาลยอด เป นสารอ นทร ย ท ม ล กษณะเป นด าง และม ไนโตรเจน nitrogen เป นส วนประกอบ ม รสขม ไม ละลายน ำ แต ละลายได ด ในต วทำลายอ นทร ย organic solvent เป นสารท พบมากในพ ชสม นไพร แต ปร มาณสารจะต างก นไปตามฤด กาล สารประเภทน จะม ฤทธ ทางเภส ชว ทยาในหลายระบบ ต วอย างเช น reserpine ในรากระย อม สรรพค ณลดความด นเล อด สาร Quinine ในเปล อกต นซ งโคนา cinchona ม สรรพค ณร กษาโรคมาเลเร ย และสาร morphine ในยางของผลฝ น ม สรรพค ณระง บอาการปวด เป นต น สนใจผล ตภ ณฑ ส งซ อได ท www FarmKaset ORG อ างอ ง at doa go th mealybug disease htm อ านเร องน แล ว 2180 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2512 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การกำจัด ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวแดง ข้าวลาย : | FarmKaset.ORG
  นความเส ยหายหร อการร ว ท เก ดจากการขยายต วของจ ล นทร ย ในช วงจ ดส ง ต นฉบ บต อง จากฟาร มเกษตร เท าน น สนใจผล ตภ ณธฑ ต ดต อได ท www FarmKaset ORG โทร 089 459 9003 ส งซ อผ านระบบออนไลน ได ท http www farmkaset net ส นค ารายการน สามารถจ ดส งทางไปรษณ ย EMS ไปย งบ านเลขท ของค ณได ส งย อยเพ ยงช ดเด ยวก จ ดส งได แหล งข อม ลอ างอ ง องค ความร เร องข าว สำน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว อ างอ ง dailynews co th อ านเร องน แล ว 2355 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2511 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • โรคมันสำปะหลัง เป็นโรครากเน่า โรคหัวเน่า สาเหตุจากอะไร ป้องกันได้อย่างไร? : | FarmKaset.ORG
  ง http at doa go th อ านเร องน แล ว 1823 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2510 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • มันสำปะหลัง ต้นกล้าไหม้ โรคอุบัติใหม่ ในมันสำปะหลัง : | FarmKaset.ORG
  ยบาซ ลล ส Bacillus คล กลงไปในด นซ งเป นการป องก นด วยช วว ธ ท ได ผลด หล งปล กเกษตรกรควรเฝ าระว งและหม นตรวจแปลงอย างต อเน องสม ำเสมอ หากพบต นม นสำปะหล งม อาการใบไหม ดำและต นเน าต องร บกำจ ดออกจากแปลงโดยเร ว ถ าพบการระบาดร นแรงให ใช สารเคม กล ม metalaxyl เพ อควบค มและกำจ ดโรค โดยฉ ดพ นทางใบและราดลงด นในอ ตราท เหมาะสมตามคำแนะนำบนฉลาก ซ งการใช สารเคม ป องก นกำจ ดควรเป นทางเล อกส ดท าย อธ บด กรมว ชาการเกษตร กล าว หากม ข อสงส ยเก ยวก บโรคต นกล าไหม ในม นสำปะหล ง สามารถสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท สถาบ นว จ ยพ ชไร และพ ชทดแทนพล งงาน กรมว ชาการเกษตร โทร 0 2579 3930 0 2579 0146 ขอบค ณ ร ปภาพจาก thaitapiocastarch com ข อม ลจาก oknation net อ านเร องน แล ว 2164 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2509 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • รถไถนาบังคับวิทยุ ฝีมือเกษตรกรไทย : | FarmKaset.ORG
  ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส ตว เกษตรกรต วอย าง ฟาร มเกษตรพาเท ยว FK Freestyle Agri live update ออแกน กส จ กรกลเกษตร ไร กาแฟ แสดงท งหมดใน เกษตรน าร น ชชา ผล ตภ ณฑ เกษตรแปรร ป ฟ กข าว เสาวรส ต วอย างการต อยอด เกษตรแปรร ปเป นผล ตภ ณฑ และสร างแบรนด จากเกษตรกรส ผ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2508 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •