archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เกษตรเคมี เล้วร้ายจริงหรือ? มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อใครกันแน่ : | FarmKaset.ORG
  คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2475 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  ม นสำปะหล ง เป ดจองล กไก ไข เคละเพศ ต วละ 4 บาท เอาไว เล ยงก นเน อ หร อก นไข เล ยงง ายโตไว สนใจต ดต อ 088 897 6736 ld line thunradee22 ร น ล าส ด 2559 03 01 16 06 31 ด 115 ตอบ 0 ปศ ส ตว ขายม นเส นจำนวนมาก ล าส ด 2559 03 01 10 07 35 ด 10820 ตอบ 14 ม นสำปะหล ง ขายล กสำรองจากจ นทบ ร ราคาก โลละ 450 บาท ส งฟร ลงทะเบ ยนค ะ ล าส ด 2559 03 01 09 32 34 ด 83 ตอบ 0 สม นไพร ว ตถ ด บอาหารส ตว ขายน ำม นปลาท น า จากโรงงานาราคาถ ก ล าส ด 2559 02 29 12 15 57 ด 80 ตอบ 0 ปศ ส ตว ขายกากม นสด 200 ต นต อว น ล าส ด 2559 02 27 15 07 37 ด 3507 ตอบ 2 ม นสำปะหล ง Urgent ต องการขายน ำตาลทราย ICUMSA45 ล าส ด 2559 02 26 18 57 58 ด 7740 ตอบ 1 ขาย รถไถ New Holland TC 38R สภาพด มาก ล าส ด 2559 02 26 10 33 52 ด 9137 ตอบ 1 รถเพ อการเกษตร ร บท บบ านต ก ท บบ านป นร อบ านไม ร อภายใน เคล ยร ซากป น0805597459 ล าส ด 2559 02 25 10 50 34 ด 72 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร การท องเท ยวข นไปเท ยวสวนแห งชาต ดอยอ นทนนท ล าส ด 2559 02 24 10 24 37 ด 76 ตอบ 0 เร องอ นๆ ร บซ อม นเส นจำนวนมาก ตลอดท งฤด กาล ล าส ด 2559 02 23 16 17 19 ด 522 ตอบ 3 ม นสำปะหล ง ต องการม นเส นสะอาดส งออกค ะ ล าส ด 2559 02 23 16 16 32 ด 1418 ตอบ 2 ม นสำปะหล ง ด วน ร บซ อม นเส น จำนวนจำก ด ล าส ด 2559 02 23 16 15 35 ด 2455 ตอบ 3 ม นสำปะหล ง ขายไก ดำ ไก งวง ไก ต อก ไก บราม า ห านขาว ไก เบตง ห านเทา ท สงขลา โทร 082 4354479 ล าส ด 2559 02 23 11 58 31 ด 2403 ตอบ 4 ปศ ส ตว ขายกากม นสำปะหล งแห ง ราคาถ กมาก ๆ โทร 0877128816 ล าส ด 2559 02 20 21 15 21 ด 29928 ตอบ 16 ม นสำปะหล ง ร บช อม นสำปะหล งจ ศร สะเกษและจ ไกล เค ยง ล าส ด 2559 02 20 16 00 44 ด 100 ตอบ 0 ม นสำปะหล ง เท ยวงานเกษตร และของด ท ายาง คร งท 25 ล าส ด 2559 02 18 13 41 53 ด 132 ตอบ 0 ท องเท ยว ขายเคร องม อม ดเส ยม เค ยวแทงเก บเก ยวต ดแต งก งทะลายทางปาล มน ำม นอ ตโนม ต เคร องต ดหญ า ล าส ด 2559 02 18 01 30 30 ด 92 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร ต องการพร กข หน จำนวนมาก ล าส ด 2559 02 17 12 46 54 ด 4216 ตอบ 1 พ ชอ นๆ ขายพลาสต กสาน ส ฟ าขาว เป นม วนและเป นผ นเพ อใช ในการป พ น และ ก นแดด ราคาโรงงาน เกรด A ล าส ด 2559 02 17 07 26 18 ด 3736 ตอบ 3 ขายข าวไรซ เบอร อ นทร ย แพ คส ญญากาศ ล าส ด 2559 02 17 07 23 52 ด 95 ตอบ 0 ข าว ฟางอ ดก อน ปล ก ส ง ฟางอ างทอง ล าส ด 2559 02 16 20 20 57 ด 10086 ตอบ 2 Hardboard from eucalyptus in Thailand and different united states ล าส ด 2559 02 16 09 16 08 ด 82 ตอบ 0 เร องอ นๆ ต องการซ อม นส มปะหล งเส นจำนวนมาก ล าส ด 2559 02 15 22 27 06 ด 29394 ตอบ 4 จำหน ายต นกระวาน จ ดส งท วประเทศค ะ ล าส ด 2559 02 15 06 56 24 ด 6121 ตอบ 2 ขายม นเส นจำนวนมากกก ล าส ด 2559 02 13 19 12 54 ด 128 ตอบ 0 ม นสำปะหล ง ร บซ อม นเส นจำนวนมากท งเก าและใหม ให ราคาด ล าส ด 2559 02 09 11 04 40 ด 10273 ตอบ 11 ม นสำปะหล ง ขออน ญาต นำแบบสอบถามมาสอบถามนะคะ เพ อเป นข อม ลในการวว จ ยค ะ ล าส ด 2559 02 08 23 11 20 ด 93 ตอบ 1 เร องอ นๆ ม นาคมน มหกรรมสม ครงานออนไลน ท คนหางานรอคอย ล าส ด 2559 02 07 20 51 28 ด 444 ตอบ 1 เป ดจองต นกล าพ นธ หม อนกำแพงแสน 42 ล าส ด 2559 02 07 09 14 54 ด 783 ตอบ 1 พ ชอ นๆ ไส เด อนฝอยรากปมศ ตร พ ชเศรษฐก จ ก บการป องก นและกำจ ด ล าส ด 2559 02 05 22 25 45 ด 7813 ตอบ 1 ส นค าเกษตร เร ยนท านท เด อดร อนของ พระราชบ ญญ ต ป ย ฉบ บท 2 พ ศ 2550 ล าส ด 2559 02 05 15 51 17 ด 959 ตอบ 1 เพ มผลผล ต ยางพารา ปาล มน ำม น ป ยตรานกอ นทร ย ค ภาคใต ยอมร บท งเกษตรกรและภาคเอกชน ล าส ด 2559 02 05 14 56 16 ด 1816 ตอบ 1 ขายรถต ดอ อยชน ดเด นตาม ESM จากเยอรม น ล าส ด 2559 02 04 19 55 39 ด 5666 ตอบ 2 รถเพ อการเกษตร ขายถ ก ผ าใบ ผ าใบซ ปเปอร ผ าใบอเนกประสงค ผ าใบบล ช ท คล มส นค า คล มรถบรรท ก ลานตาก ก นแดด ก นน ำ 02 2227624 089 4496031 ล าส ด 2559 02 04 17 54 12 ด 917 ตอบ 1 กระทรวงเกษตรฯ เตร ยมเป ดตลาดส นค าเกษตรตามข อตกลงระหว างประเทศ ป 51 ล าส ด 2559 02 04 16 31 51 ด 238 ตอบ 1 จำหน ายกากปาล มรวม ล าส ด 2559 02 04 13 51 06 ด 4756 ตอบ 1 ปาล มน ำม น จำหน ายก อนเช อเห ดนางฟ า ก อนละ 5 50 ล าส ด 2559 02 03 15 53 17 ด 60354 ตอบ 13 ส นค าเกษตร กระชายดำอบแห ง ส งออกเกาหล ญ ป น จากเพชรบ รณ 0892066080 ล าส ด 2559 02 01 10 31 20 ด 5949 ตอบ 1 ขายจานชามถ วยเมลาม นเกรดAราคาส ง และเก าอ พลาสต กราคาส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?sort=desc&forumid=0&board_name=&search=&page= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  เตร ยมพ จารณาการเป ดตลาดส นค าเมล ดกาแฟด บเพ อใช ในประเทศ ป 2551 เพ อแก ไขป ญหาขาด ล าส ด ด 702 ตอบ 0 ธ ระช ย ระบ ด ชน ราคาส นค าเกษตรเด อนเมษายนของป 2551 ปร บต วส งข น ร อยละ ล าส ด ด 491 ตอบ 0 เกษตรฯ ผ ด 3 แผนร บม อฤด น ำล วงหน า ด านกรมชลฯ ย นแผ นด นไหวท จ น ไม กระทบ ล าส ด ด 236 ตอบ 0 ป ยเม ดสก ดเพอร เฟค ซ ตรานกอ นทร ค ส ตรส แดง และป ยเม ดสก ดว นเดอร ส ตรส เข ยว ล าส ด ด 613 ตอบ 0 ร บให คำปร กษาแนะนำ การแก ป ญหา ยางพารา และปาล มน ำม น โดยผ เช ยวชาญป ญหายางพาราและปาล ม มากว า 10 ป ล าส ด ด 1945 ตอบ 0 จำหน ายไส เด อนพ นธ AF พ อพ นธ แม พ นธ ราคาถ กจำนวนมาก ล าส ด ด 12039 ตอบ 0 ปาล มโดนอ กแล ว ล าส ด ด 2011 ตอบ 0 ต องการผ จ ดจำหน าย ป ยอ นทร ย เกรด A ซ ปเปอร ป ยยางพารา ป ยเคม ต องการต วแทนจำหน ายท วประเทศ ล าส ด ด 1572 ตอบ 0 เกษตรฯ หน นเกษตรกรห วยหวดฯ ใช น ำสร างอาช พสนองกระแสพระราชดำร สในหลวง ล าส ด ด 267 ตอบ 0 ขายรถไถค โบต า 2เพลา 43 แรง รถพ นยา 500 1000 ล ตร ล าส ด ด 4152 ตอบ 0 รมช สมพ ฒน ให นโยบายกรมปศ ส ตว พ ฒนาศ กยภาพอาสาปศ ส ตว หว งสร าง ล าส ด ด 332 ตอบ 0 เกษตรฯ โล งอกฝนเร มเทเต มน ำในเข อนขนาดใหญ เป นท นสำรองในอนาคต ล าส ด ด 233 ตอบ 0 เกษตรฯ ช สวก ต อยอดว ชาการเกษตร หว งวางรากฐานผลงานค นคว าว จ ย ล าส ด ด 451 ตอบ 0 ข าวด ราคาป ยลดแล วส งได เลยคร บมากน อยไม ว า ล าส ด ด 603 ตอบ 0 เป ดโรงงานใหม เพ มกำล งการผล ต ล าส ด ด 2149 ตอบ 0 ม กากปาล มขาย ล าส ด ด 853 ตอบ 0 เกษตรฯ เร งฟ นสถานท จ ดงานพ ชสวนโลกสร างรายได ค มการลงท น โชว จ ดแข งสถานท ด งน กท องเท ยว ล าส ด ด 1777 ตอบ 0 อยากทราบข อม ลผ กบ งม น ล าส ด ด 1262 ตอบ 0 ต องการรถส บล อ บรรท กป ย 15 ต น ข นป ยจากส พรรณบ ร ลงป ยท อำนาจเจร ญ ล าส ด ด 3159 ตอบ 0 เต อนป ยปลอมราคาถ กระบาด ล าส ด ด 40801 ตอบ 0 ก เกษตรฯ เตร ยมจ บม อ ก พล งงานและอ ตสาหกรรมนำร องเปล ยนไปใช รถยนต E 20 ล าส ด ด 1815 ตอบ 0 ต องการซ อป มยาเคม พลาสต กหร อสแตนเลส 081 903 2563 ล าส ด ด 24915 ตอบ 0 ขายยาเช อราสำหร บพ ช ล าส ด ด 1923 ตอบ 0 ขายถ งผ าฝ ายด บ ร บทำถ งผ าฝ ายด บ sell raw cotton shopping bag ล าส ด ด 460 ตอบ 0 ข าวโพดนครสวรรค 3 พ นธ ใหม ผลผล ตส งทนโรค ล าส ด ด 870 ตอบ 0 ต นกล าผ กสล ดต างประเทศสำหร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?sort=asc&forumid=0&board_name=&search=&page= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  18 41 21 ด 2266 ตอบ 8 จ กรกลเพ อการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เร งต ดต งโปรแกรมแนะนำการใช ป ยเคม ตามค าว เคราะห ด น กระจายส พ นท ท วประเทศ ล าส ด 2558 10 23 12 42 01 ด 903 ตอบ 1 ซ ปเปอร แม ก ขวดเด ยวเห นผล ร บรองประหย ดป ยได กว า 10 กระสอบ สนใจต ดต อด วน ล าส ด 2558 10 23 07 40 41 ด 23454 ตอบ 1 เช ยงใหม เตร ยมเข าส จ งหว ดเกษตรปลอดภ ย ป 59 ล าส ด 2558 10 23 03 12 38 ด 2842 ตอบ 1 ผ กและผ กปลอดสารพ ษ เกษตรฯ หน นพ ฒนาช มชนชาวสวนยาง 51 หม บ านท วประเทศในโครงการ ล าส ด 2558 10 22 10 13 32 ด 321 ตอบ 1 จำหน าย เมล ดพ นธ ข าวไรซ เบอร ข าวกล องไรซ เบอร ล าส ด 2558 10 20 11 52 23 ด 237 ตอบ 0 ข าว เบสสบ เบสสบ ใส เบสสบ ข น ห วเช อ กล เซอร น เกรด A 08 5158 5953 ล าส ด 2558 10 19 20 24 02 ด 271 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายหญ าแฝกราคาถ กท ส ด ต นละ 50 สตางค ล าส ด 2558 10 19 00 51 49 ด 213 ตอบ 0 เร องอ นๆ ขายท ด นเปล าถมแล วต ดถนนส ขาภ บาล 5 กร งเทพ ล าส ด 2558 10 18 12 57 42 ด 191 ตอบ 0 ซ อขายท ด น ให เช าท ด นเปล าถมแล วในถนนรามอ นทราซอย 34 กร งเทพ ล าส ด 2558 10 16 10 53 01 ด 190 ตอบ 0 ซ อขายท ด น ต นกระดาษช ยโยช มฉ ำปลายฝนพร อมลงทะเบ ยนแปลงร บค าลงทะเบ ยนได ส วนเพ มค าไม ล าส ด 2558 10 15 13 56 59 ด 226 ตอบ 0 พ ชอ นๆ อาหารพ ชเกรดเอ ไฮโกร แอส Hygro S และไฮโกร แอล Hygro L ล าส ด 2558 10 14 17 30 21 ด 258 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายข หม ข ไก แกลบ ข ว วนมราคาถ กจร า ล าส ด 2558 10 14 14 36 15 ด 280 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายแกลบดำ ข ยมะพร าว กาบมะพร าวราคาถ กค ะ ล าส ด 2558 10 14 14 32 01 ด 305 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ให เช าท ด นเปล าถมแล วในถนนรามอ นทราซอย 34 กร งเทพ ล าส ด 2558 10 12 11 12 33 ด 201 ตอบ 0 ซ อขายท ด น ขายท ด นเปล าถมแล วในถนนรามอ นทราซอย 14 กร งเทพ ล าส ด 2558 10 11 11 12 47 ด 227 ตอบ 0 ซ อขายท ด น เคร องส บกระถ นม อสองสภาพพร อมใช ล าส ด 2558 10 09 07 46 48 ด 438 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร แนะนำเพจ ขยายพ นธ ยอดม นหวานญ ป นเน อเหล อง สายพ นธ นำเข าจากญ ป นแท ล าส ด 2558 10 08 00 15 56 ด 417 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายเคร องต ดหญ า เคร องต ดปาล มน ำม น เคร องแทงทางปาล ม ม ใบเส ยม เค ยวเก ยวปาล ม ล าส ด 2558 10 06 22 05 05 ด 269 ตอบ 0 ปาล มน ำม น ขายข าวหอมน ลต นละ 33 000 ปล กแบยอ นทร ย ล าส ด 2558 10 06 10 35 43 ด 279 ตอบ 0 ข าว ขายข าวหอมน ลต นละ 33 000 ปล กแบยอ นทร ย ล าส ด 2558 10 06 10 35 42 ด 263 ตอบ 0 ข าว ไรซ เบอร ร ออแกน ค ศ นย ญากาศ 1 กก 50 บ ล าส ด 2558 10 06 10 32 36 ด 245 ตอบ 0 ข าว ไรซ เบอร ร ออแกน ค ศ นย ญากาศ 1 กก 50 บ ล าส ด 2558 10 06 10 32 33 ด 245 ตอบ 0 ข าว ขายข าวหอมน ล ต นละ 33 000บาท ล าส ด 2558 10 06 10 23 24 ด 262 ตอบ 0 ข าว ธ รก จฟาร มโคนม ล าส ด 2558 10 02 21 14 37 ด 322 ตอบ 0 ปศ ส ตว ธ รก จฟาร มโคนม ล าส ด 2558 10 02 21 13 20 ด 286 ตอบ 0 ปศ ส ตว ต องการม นเส นส บ โม จำนวนมาก ล าส ด 2558 10 02 15 19 23 ด 357 ตอบ 0 ม นสำปะหล ง ขายส งน ำตาลทรายราคาถ ก ล าส ด 2558 10 01 23 31 55 ด 290 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายส งน ำตาลทรายราคาถ ก ล าส ด 2558 10 01 23 22 05 ด 319 ตอบ 0 ส นค าเกษตร แผ นทางเด น แผ นทางเท า แผ นป ทางเด น แผ นป ทางเท า บล อกสนามหญ า ราคาโรงงาน ล าส ด 2558 09 29 15 28 44 ด 526 ตอบ 1 อ ปกรณ การเกษตร ม งาขาว ku18 300 ต น แป งม น เกรด อาหารส ตว 6000 ต น สนใจโทรสอบถาม 092 8395423 ID gloryaey ล าส ด 2558 09 29 12 01 18 ด 265 ตอบ 0 พ ชอ นๆ ร งเร องพลาสต ก ผล ตและจำหน ายสแลนกรองแสง สแลนก นแดด ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด ราคาโรงงาน ล าส ด 2558 09 28 15 59 57 ด 305 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร ร งเร องพลาสต ก โรงงานผล ตสแลนกรองแสง สแลนก นแดด ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด ค ณภาพเกรดเอ ล าส ด 2558 09 28 14 25 33 ด 262 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร ขายข าวไรซ เบอร ร ออแกน ค ล าส ด 2558 09 26 15 44 34 ด 295 ตอบ 0 ข าว ขายไก งวง ไก บราม า ไก เก าช งไก ต อก ไก ดำอ นโด ไก ดำย นาน ห าน ไก เบตง ไก ญ ป น ท สงขลา โทร 082 4354479 ล าส ด 2558 09 25 14 16 59 ด 375 ตอบ 0 ปศ ส ตว ร งเร องพลาสต ก ผล ตสแลนกรองแสงส ดำ ส เข ยว ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด ล าส ด 2558 09 25 11 49 19 ด 338 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ร วตาข ายราคาถ ก ทนสน ม ล อมบ าน ล อมพ น ก นส ตว ล อมไร สวน แปลงเกษตร ราคาเร มต นเพ ยงม วนละ 1 900บาท 50เมตร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&page=2&board_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  410 ตอบ 0 พ ชอ นๆ ซ พ เอฟร วมคลายแล ง ส งน ำเข าไร สวนช วยเกษตรกร ล าส ด 2558 07 31 10 38 58 ด 389 ตอบ 0 เร องอ นๆ ITD เป ด ส มมนา ถอดรห สค ค าฯ ล าส ด 2558 07 31 09 38 28 ด 386 ตอบ 0 ประกาศหร อแจ งข าว ผมม ผ กช ล าส ด 2558 07 30 21 36 57 ด 365 ตอบ 0 ผ กและผ กปลอดสารพ ษ โรงงานผล ตสแลนกรองแสง สแลนก นแดด สแลมกรองแสง ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด ราคาโรงงาน ล าส ด 2558 07 30 10 53 52 ด 488 ตอบ 0 ส นค าเกษตร สแลนกรองแสง ตาข ายกรองแสง สแลมกรองแสง ตาข ายพลาสต ก สแลมกรองแสง ตาข ายก นแดด 089 8812487 ล าส ด 2558 07 29 17 44 23 ด 524 ตอบ 0 ส นค าเกษตร จำหน าย ถาดเพาะกล าข าว ตรา LA ถาดเพาะกล าสำหร บรถดำนา หร อ ต นอ อนทานตะว น ล าส ด 2558 07 27 20 14 03 ด 762 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร ม รถไถเด นตามด เซลม อสองญ ป นหลายร น เอาไปใช งานได เลย โทร อ อด0884506961 ล าส ด 2558 07 26 01 32 48 ด 627 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร เกษตรฯค ด 25 ศ นย กระจายส นค าสหกรณ ด นส ตลาดโมเด ร นเทรด พร อมป นโซเช ยลบ ซเนส ยายช องทางจำหน าย 8 กล มส นค าท ม ศ กยภาพ เพ มโอกาสทางการตลาด ป น ต งเป าโกยเง น 5 000 ล านบาท ล าส ด 2558 07 24 15 10 41 ด 381 ตอบ 0 เศรษฐก จ การลงท น ขายไก งวง ไก ต อก ไก ดำ ห าน ไก เบตง ไก ญ ป น ท สงขลา โทร 082 4354479 ล าส ด 2558 07 23 13 58 54 ด 494 ตอบ 0 ปศ ส ตว ต นกล าต นกระดาษช ยโย ฝนน ราคาถ กใจ ล าส ด 2558 07 23 13 45 07 ด 449 ตอบ 0 พ ชอ นๆ คอมพาร ทเมนต ความสำเร จการป องหว ดนกในฟาร มส ตว ป ก ล าส ด 2558 07 23 11 28 57 ด 398 ตอบ 0 ปศ ส ตว ขาย จำหน ายกากม นสำปะหล งสด เปล อกด น เปล อกล าง แกลบเผา ราคาก นเองบร การส งถ งท คร บ 089 0650435 ต นคร บ ล าส ด 2558 07 19 23 29 12 ด 4351 ตอบ 2 ม นสำปะหล ง จำหน ายเมล ดถ วขาว ล าส ด 2558 07 17 21 47 37 ด 475 ตอบ 0 พ ชอ นๆ ว นน อาช พเล ยงหม ได เปล ยนอด ตชาวนาให สามารถจ บเง นป ละล าน ล าส ด 2558 07 17 17 22 47 ด 536 ตอบ 0 ปศ ส ตว ว นน อาช พเล ยงหม ได เปล ยนอด ตชาวนาให สามารถจ บเง นป ละล าน ล าส ด 2558 07 17 17 07 14 ด 463 ตอบ 0 ปศ ส ตว YANMAR กล บมาสยามอ นเตอร การประม ล ล าส ด 2558 07 15 15 29 24 ด 472 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร ป ยอะม โนเข มข น ล าส ด 2558 07 13 22 24 39 ด 415 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ BT TFA จ ล นทร ย กำจ ดศ ตร พ ช ล าส ด 2558 07 13 22 14 26 ด 491 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ขาย อ เอ มบอล อ เอ มก อน ด งโหงะ บำบ ดกล นเหม นโคลนตะกอน และย อยสลายให ลดลง แท 100 ศ ดร เทร โอะ ฮ หงะ จ อ เอ มบอล อ เอ มก อน ด งโหงะ บำล นทร ย ก อนการบำบ ดน ำเส ยม เกษตรธรรมชาต ปลอดสารพ ษ กล นเหม นส ตว เล ยง ท อน ำเส ยกำจ ดกล นเน า 0815609691 ล าส ด 2558 07 13 15 44 49 ด 550 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร เต นท เช าขนาดใหญ เต นท โกด งเก บส นค าขนาดใหญ ผล ตและจำหน าย จ ดส งท วไทย 0863007935 ล าส ด 2558 07 13 15 17 38 ด 490 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร ขายท อนพ นธ ม นสำปะหล งห วยบง80 ล าส ด 2558 07 12 17 29 00 ด 13334 ตอบ 7 ม นสำปะหล ง จากสนามรบส ฟาร มหม พล กอาช พย งย น ล าส ด 2558 07 11 19 11 43 ด 442 ตอบ 0 เศรษฐก จ การลงท น ขายถ ง bigbag สภาพใหม ย งไม เคยใช งาน ราคาม อ 2 ล าส ด 2558 07 10 12 54 12 ด 393 ตอบ 0 เร องอ นๆ ขายเคร องต ดหญ า เคร อง แทงทางปาล มน ำม น เคร องทะลายปาล มthaiyonราคาถ ก ล าส ด 2558 07 07 22 12 06 ด 499 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร จำหน ายป ยอ นทร ย เคม อาม เมท ใส ยางพารา ปาล มน ำม นและพ ชผ กผลไม ท วไป และน ำอาม สำหร บผ เพาะไรแดง ล าส ด 2558 07 04 14 08 00 ด 764 ตอบ 0 ยางพารา ขายพ นธ อ อยขอนแก น3 อ ภ ผาม าน จ งหว ดขอนแก น โทร 0862224066 0849259861 ด วน คร บ ขายถ กมากๆ ล าส ด 2558 07 03 21 39 23 ด 2940 ตอบ 4 อ อย ขายอ อยพ นธ LK 9972 แข งแรง ต นใหญ โตไว แตกหน อได ด ด ล าส ด 2558 07 03 16 36 36 ด 536 ตอบ 0 อ อย น ำป ย ฟาร มส เข ยว ด นน ำหน กอ อยเพ มเท าต ว ล าส ด 2558 07 03 15 45 12 ด 485 ตอบ 0 อ อย สถาบ นระหว างประเทศฯ แนะAEC ควรด EU เป นต วอย าง ล าส ด 2558 07 02 09 49 57 ด 401 ตอบ 0 เศรษฐก จ การลงท น จำหน ายเคร องผล ตม นเส น ครบวงจร กำล งผล ตระด บ 50 100 ต น ว น ผล ตโดยท มงานผ เช ยวชาญ ล าส ด 2558 06 29 14 25 55 ด 2043 ตอบ 2 ม นสำปะหล ง ป ยอะม โนเข มข น ล าส ด 2558 06 29 10 31 27 ด 422 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ จำหน ายธ ญพ ชมากมายหลายชน ด ล าส ด 2558 06 28 00 19 40 ด 670 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ร บทำหลาว ฉ ำ ท กชน ด ท งส น

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&page=3&board_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  ยางพารา ม รถไถ kubota และ champ สภาพสวย ราคาไม แพง ราคาค ยก นได ล าส ด 2558 05 04 23 01 57 ด 3128 ตอบ 1 ขายถ งนม ถ งใส น ำนมด บ ขายถ งร ดนม ม 48 ถ ง ม อสองถ กๆ ล าส ด 2558 05 04 14 18 32 ด 11721 ตอบ 1 ปศ ส ตว ยกเล กกองท นน ำม น แก ไขป ญหาพล งงานอย างย งย นได จร งหร อ ล าส ด 2558 05 04 04 35 46 ด 1259 ตอบ 1 เศรษฐก จ การลงท น จ งหว ดกาญจนบ ร ผล ตจำหน ายไซเรจ อาหารว วนม ว วข น แพะ ล าส ด 2558 05 03 23 48 11 ด 1062 ตอบ 1 ต องการซ อไข ปลาย สก ไข ปลาสวาย ไข ปลาช อน ไข ปลาตะเพ ยน ล าส ด 2558 05 03 22 17 53 ด 883 ตอบ 0 ประมง จำน ายขายป นขาว ป นโดโมท ป นร อน จ งหว ดอ บลราชธาน ล าส ด 2558 05 03 22 06 18 ด 1432 ตอบ 1 ส นค าเกษตร ป ยราคาถ ก ล าส ด 2558 05 02 23 44 08 ด 673 ตอบ 1 ซ อขายกากถ วเหล องปลาก งป นถ วม นเส นข าวโพดรำอาหารส ตว โทร0947895645 ล าส ด 2558 05 02 18 29 15 ด 1987 ตอบ 4 ปศ ส ตว พ นธ ข าว ข าวล มผ ว ข าวหอมน ล ข าวเหน ยวดำ ข าวกล อง 0892066080 ล าส ด 2558 05 02 05 59 55 ด 3556 ตอบ 1 ข าว พ นธ ข าว ข าวหอมน ล ข าวล มผ ว ข าวหอมมะล ดอย 0892066080 ล าส ด 2558 05 01 19 20 47 ด 1861 ตอบ 1 ข าว ขายข หม แห ง ข ว วนม ข ไก แกลบอ เม องราชบ ร ล าส ด 2558 05 01 19 13 32 ด 809 ตอบ 1 ส นค าเกษตร ผล ตและจำหน าย สแลนท ก นแสง สแลนท ก นแดด สแลนกรองแสง 60 สแลนก นแดด สแลมกรองแสง สแลมก นแดด ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด ล าส ด 2558 05 01 15 14 24 ด 795 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร จำหน ายป ยข ค างคาวแท 100 ม ลค างคาวแท สดจากถ ำ ม จำนวนมาก สามารถส งได ตลอด ล าส ด 2558 05 01 14 50 52 ด 773 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ขายข หม ตากแห งค ณภาพด ราคาถ กจ าๆๆ ล าส ด 2558 04 30 08 53 17 ด 3047 ตอบ 5 ส นค าเกษตร ด งข อม ลดาวเท ยมธ ออสสำรวจพ นท การเกษตรของไทย ล าส ด 2558 04 30 08 52 31 ด 4481 ตอบ 1 จำหน ายส นโครงการหลวงท กประเภท พร อมส งถ งท ล าส ด 2558 04 30 06 14 12 ด 7902 ตอบ 1 จำหน าย พ นธ ตะไคร ตะไคร หยวก ตะไคร หอม ตะไคร ต น ข าป า ย านาง ย านางแดง หญ าแฝกหอม กล าไม พะย ง ยางนา ตะเค ยน เต ง ร ง ล าส ด 2558 04 30 00 52 21 ด 16405 ตอบ 5 พ ชอ นๆ เบสสบ เบสสบ ใส เบสสบ ข น ห วเช อ กล เซอร น เกรด A 08 9206 6080 ล าส ด 2558 04 30 00 08 36 ด 552 ตอบ 0 ส นค าเกษตร เบสสบ เบสสบ ใส เบสสบ ข น ห วเช อ กล เซอร น เกรด A 08 9206 6080 ล าส ด 2558 04 29 23 52 53 ด 510 ตอบ 0 ส นค าเกษตร เบสสบ เบสสบ ใส เบสสบ ข น ห วเช อ กล เซอร น เกรด A 08 9206 6080 ล าส ด 2558 04 29 23 51 35 ด 510 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายกล ายางพาราช ถ ง 1 ฉ ตร 20 บาท บ ดด ง 25 บาท ล าส ด 2558 04 29 20 58 36 ด 2061 ตอบ 2 ยางพารา ขายข หม ตากแห ง 100 ล าส ด 2558 04 29 20 20 56 ด 2722 ตอบ 1 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ร งเร องพลาสต ก 089 8812487 ผ ผล ตและจำหน ายสแลนกรองแสง สแลนก นแดด ตาข ายกรองแสง ตาข ายก นแดด สแลนท ก นแดด ตาข ายพลางแสง ล าส ด 2558 04 29 17 56 43 ด 603 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร เคร องต งเวลารดน ำแบบด จ ตอล WATER TIMER ร นใหม ล าส ด ล าส ด 2558 04 29 01 57 41 ด 3962 ตอบ 1 อ ปกรณ การเกษตร Rubber tree seeding ผล ตและจำหน ายกล ายางพาราป 55 เหล อเพ ยง 20 000ต นเท าน น ล าส ด 2558 04 29 01 57 37 ด 12340 ตอบ 6 ยางพารา ขอเช ญร วมงาน Career Exhibition 2010 จ ดโดย JobsDB com ล าส ด 2558 04 28 16 28 00 ด 5289 ตอบ 1 เมล ดมะนาวสเปน ดาหลาก หลาบ ย คาล ปต สส ร ง ฯลฯ ล าส ด 2558 04 28 11 38 46 ด 5391 ตอบ 3 พ ชอ นๆ ยอดม นเทศญ ป น ล าส ด 2558 04 27 09 20 45 ด 1033 ตอบ 1 ส นค าเกษตร ก งตอนมะนาวแป นพ จ ตร1 ล าส ด 2558 04 27 08 55 02 ด 744 ตอบ 2 ส นค าเกษตร ขายไก เน อเป นๆ ราคาถ กๆ เช ยงใหม ล าส ด 2558 04 26 00 51 41 ด 793 ตอบ 0 ปศ ส ตว ขาย ซ งข าวโพดบด สำหร บเพาะเห ด ราคาพ เศษส ดๆ ล าส ด 2558 04 25 15 06 55 ด 3498 ตอบ 16 ส นค าเกษตร ขายยางชำถ ง600ราคาถ ก ล าส ด 2558 04 24 05 11 41 ด 2461 ตอบ 1 ขายก งพ นธ มะนาว ผลมะนาวแป น เท ยมเซ ง ล าส ด 2558 04 24 02 38 57 ด 3288 ตอบ 1 ขายส งต นม นสำปะหล ง ล าส ด 2558 04 23 23 52 43 ด 3629 ตอบ 3 ม นสำปะหล ง โรงงานน ำตาลแห เป ดใหม อ ก 5 แห งร บฤด การเป ดห บอ อยป 2555 56 ล าส ด 2558 04 23 23 38 26 ด 8590 ตอบ 1 อ อย ขายถ งจ มโบ พร อมใช 75 เท าน น ถ งบ กแบ ค ถ งจ มโบ ถ งต น กระสอบย กษ ถ งจ มโบ สล ง ล าส ด 2558 04 23

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&page=4&board_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  KUBOTA ราคา 28 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 40 41 ด 1938 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ ISEKI ราคา 148 000 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 40 13 ด 2592 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ ISEKI ราคา 148 000 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 39 44 ด 2069 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร จำหน าย ถ ง IBC ขนาด 1 000 ล ตร ม อสอง เกรด A ใช งานคร งเด ยว ล าส ด 2558 02 08 11 38 11 ด 1641 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร เคร องพรวนด น HONDA ราคา 11 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 36 53 ด 1600 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร เคร องพรวนด น HONDA ราคา 11 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 36 18 ด 1012 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร รถพรวนด นเด นตาม OREC ราคา 26 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 35 49 ด 1675 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม HONDA ราคา 17 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 32 48 ด 2295 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น YANMAR ราคา 11 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 32 13 ด 1753 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น HONDA ราคา 11 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 31 45 ด 1635 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร จำหน ายม ลค างคาวแท 100 กระสอบละ 300 บาท ขนาด 25 กก 081 864 8064 ล าส ด 2558 02 08 11 29 27 ด 2010 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร เคร องพรวนด น ย ห อ HONDA ร น F210 ล าส ด 2558 02 08 11 28 32 ด 1130 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขาย รถเก ยวข าวน งข บ ย ห อ MITSUBISHI ร น VS38 ล าส ด 2558 02 08 11 26 26 ด 1590 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร บอลวาล ว ถ ง IBC ขนาด 1 000 ล ตร ของใหม ล าส ด 2558 02 08 11 24 55 ด 1281 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร ค ณภาพท 1 ถ ง IBC ขนาด 1 000 ล ตร ม อสอง เกรด A 2 800 บาท ล าส ด 2558 02 08 11 23 35 ด 940 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร ขายแป งอ ลฟ า สารเหน ยว ล าส ด 2558 02 07 23 14 05 ด 1098 ตอบ 0 ปศ ส ตว ต นกล าช ยโยต นกระดาษพ นธ ด เราร กเกษตรกร พ เศษต นละ 1 บาท ล าส ด 2558 02 07 11 43 27 ด 952 ตอบ 0 พ ชอ นๆ ให เช าท ด นเปล าถมแล วในถนนนวลจ นทร กร งเทพ ล าส ด 2558 02 06 18 48 35 ด 1029 ตอบ 0 ซ อขายท ด น ขายท ด นเปล าถมแล วในถนนนวม นทร กร งเทพ ล าส ด 2558 02 06 18 46 42 ด 603 ตอบ 0 ซ อขายท ด น ร บปร กษาข อโต แย งด านปร มาณส นค าเกษตร ล าส ด 2558 02 06 11 56 19 ด 759 ตอบ 0 ประกาศหร อแจ งข าว เคร องพรวนด น ย ห อ HONDA ร น F200 หร อเพ มเต มไดท ล าส ด 2558 02 05 09 15 02 ด 1135 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม ย ห อ HONDA ร น F400 ล าส ด 2558 02 05 09 14 25 ด 1517 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม ย ห อ OREC ร น EGC41G ECOPI ล าส ด 2558 02 05 09 14 01 ด 1178 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น ย ห อ YANMAR ร น MT310 ล าส ด 2558 02 05 09 12 28 ด 1354 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายเคร องต ดปาล ม ห วเก ยร ออกแบบมาเป นพ เศษสำหร บงานหน ก ล าส ด 2558 02 05 09 01 06 ด 2113 ตอบ 1 ปาล มน ำม น ขายกากม นหม กย สต อาหารส ตว ล าส ด 2558 02 04 11 05 22 ด 3615 ตอบ 2 ม นสำปะหล ง ขาย ป มช ก 2น ว มอเตอร ม ตซ 1 5แรงม า ราคาถ ก ล าส ด 2558 02 03 06 34 03 ด 11047 ตอบ 1 อ ปกรณ การเกษตร จำหน าย คร มลำไย ตราแม ก หลาบ แก ปวดเม อย ป องก นเขาเส อม ล าส ด 2558 01 31 14 56 36 ด 1578 ตอบ 0 เร องอ นๆ ขายแหนแดงราคาถ กเพ อทำป ยพ ชสดนาข าวและเล ยงส ตว ล าส ด 2558 01 31 11 29 43 ด 5904 ตอบ 1 พ ชอ นๆ เข มกด ไมโครไพร ร บจ าง ยกปร บระด บบ าน ร บเจาะเสาเข ม ท วประเทศไทย และร บเหมาถมด น บร การรถหน กท กชน ด ล าส ด 2558 01 28 10 28 44 ด 1797 ตอบ 1 เร องอ นๆ อยากทราบว าท ไหนขายเคร องจ กรกลเก ยวก บลานม นบ างคะ ล าส ด 2558 01 26 10 17 56 ด 2579 ตอบ 3 ม นสำปะหล ง อ ปการณ ปล ก ช ดไฮโดรโปรน กส ราคาถ ก ล าส ด 2558 01 23 16 54 29 ด 1072 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร จำหน ายกล าปาล มพ นธ โกลด เด นเทเนร า Golden Tenera ล าส ด 2558 01 23 08 58 27 ด 6993 ตอบ 3 ปาล มน ำม น ขายข าวสาร ไรซ เบอร 50บาท ก โลกร ม ล าส ด 2558 01 23 00 05 29 ด 2643 ตอบ 1 ข าว ก ชนา ฟาร ม ไฮโดรโพน กส ผ ผล ตและจำหน ายอ ปกรณ ปล กผ กไฮโดรโพน กส ท กระบบแบบครบวงจร ล าส ด 2558 01 22 11 54 22 ด 1797 ตอบ 0 ผ กและผ กปลอดสารพ ษ ร บจำหน ายผ กสล ดเม องหนาวไฮโดรโปรน กส น ำสล ดราคาส ง สามารถไปวางขายร านกาแฟ ร านอาหารได ท นท หร อร บไปขายเป นรายได เสร ม ล าส ด 2558 01 22 10 53 59 ด 1666 ตอบ 0 ผ กและผ กปลอดสารพ ษ lot ใหม มาแล วจ า รถพรวนด น เคร องพรวนด น สเปคยกร อง สาดร อง ม สโตกเก ยร ร นยอดฮ ต สำหร บงานหน อไม ฝร ง ข า

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&page=5&board_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  23 ด 787 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ KUBOTA ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 05 10 ด 1549 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร MIGHTY CAR ราคา 198 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 03 30 ด 1435 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร MIGHTY CAR ราคา 198 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 01 42 ด 652 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร MIGHTY CAR ราคา 198 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 59 58 ด 1005 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร MIGHTY CAR ราคา 198 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 58 03 ด 583 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร MIGHTY CAR ราคา 198 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 55 21 ด 739 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร เคร องป มลม AIRMAN ราคา 38 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 53 14 ด 1069 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวเด นตาม MITSUBISHI ราคา 26 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 51 21 ด 1121 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น YANMAR ราคา 8 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 48 58 ด 1058 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น HONDA ราคา 7 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 47 21 ด 677 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถพรวนด นน งข บ HONDA ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 45 40 ด 1017 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถปล กข าวดำนาแบบน งข บ YANMAR ราคา 59 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 43 41 ด 718 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถปล กข าวดำนาแบบเด นตาม KUBOTA ราคา 39 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 40 13 ด 480 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถปล กข าวดำนาแบบเด นตาม ISEKI ราคา 44 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 38 03 ด 539 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร CHIKUSUI ราคา 49 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 34 42 ด 627 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถลาก MOTORUC ราคา 68 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 32 17 ด 469 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถลาก MOTORUC ราคา 68 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 30 10 ด 428 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร รถปล กข าวดำนาแบบน งข บ YANMAR ราคา 59 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 20 27 35 ด 495 ตอบ 0 จ กรกลเพ อการเกษตร ขาย รถเก ยวข าวเด นตาม YANMAR ล าส ด 2557 11 21 20 16 29 ด 873 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ขายอ ปกรณ เล ยงผ งBeeนมผ งราคาถ กช ดก นผ งแผ นร งเท ยมผ งโทร0966263654 ล าส ด 2557 11 18 12 27 32 ด 1994 ตอบ 1 อ ปกรณ การเกษตร จำหน ายกระช งสำหร บเล ยงปลา เล ยงกบ ล าส ด 2557 11 17 23 25 16 ด 687 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร จำหน ายกระช งสำหร บเล ยงปลา เล ยงกบ ล าส ด 2557 11 17 23 24 00 ด 1014 ตอบ 0 ประมง ม ข ไก แกลบ ข ล าส ด 2557 11 14 22 33 20 ด 900 ตอบ 0 ส นค าเกษตร ร บท บต ก ร อถอนอาคารฟร ร บซ อบ านไม เก า โทร0867664645 ล าส ด 2557 11 13 22 34 28 ด 851 ตอบ 1 ซ อขายท ด น ขาย ยาฉ น ป น ฉ นมาก ใช ไล แมลง หร อเป นส วนผสมทำป ยช วภาพ ล าส ด 2557 11 12 17 23 07 ด 805 ตอบ 0 อ ปกรณ การเกษตร ขายข หม ตากแห ง 100 ล าส ด 2557 11 12 08 54 49 ด 1276 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ขายข หม ตากแห ง 100 ล าส ด 2557 11 12 08 54 08 ด 1233 ตอบ 0 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ขายป ยข ไก แกลบ จากฟาร มระบบป ดปลอดโซดาไฟ ราชบ ร ราคาถ ก ล าส ด 2557 11 09 13 48 01 ด 1556 ตอบ 1 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ บ นท กไว เป นหล กฐานคร บเผ อว าเหต การน ไปเก ดก บเว บไซต อ น เร องการต ดบ ตรเครด ตผ ดเข ามา และแจ งให เว บไซต โอนเง นสดกล บไป ล าส ด 2557 11 06 22 23 35 ด 909 ตอบ 0 ประกาศหร อแจ งข าว เห นหลายคร งในท ว น กก ฬาเทนน สและแบตม นต น ใช เวลาพ กก นกล วย ก เพ งถ งบางอ อเพราะท แท แล ว ในกล วยหอม 1 กร มจะให พล งงานถ ง ล าส ด 2557 11 05 10 49 01 ด 1040 ตอบ 0 เร องอ นๆ จำหน ายก อนเช อเห นภ ฐาน ล าส ด 2557 11 04 22 47 01 ด 1565 ตอบ 2 ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ ร บท บต ก ร อถอนอาคารฟร ร บซ อบ านไม เก า โทร0867664645 ล าส ด 2557 11 03 13 48 19 ด 770 ตอบ 0 ซ อขายท ด น พ ด ค ย ถามเร องการเพาะเห ด ท เพาะได ในเม องไทย ล าส ด 2557 10 31 11 40 57 ด 8381 ตอบ 6 จำหน ายย ปซ ม แคลเซ ยมซ ลเฟต ใช ในการปร บสภาพด น และใช สำหร บบ อก ง 0895446885 ต นคร บ ล าส ด 2557 10 30 17 11 37 ด 1756 ตอบ 1 ประมง ขาย แป งม นสำปะหล ง ค ณภาพด ส งออกในและต างประเทศ ล าส ด 2557 10 30 04 29 20 ด 1337 ตอบ 0 ม นสำปะหล ง ขายไก ไข ไก แม สาว อาย 18 ส ปดาห ฟร ค าจ ดส ง 0806371876 ล าส ด 2557 10 26 12 24 44 ด 1706 ตอบ 0 ปศ ส ตว ขาย ป นขาวเย น ต นละ2 000 บาท ม จำนวน 20 ต น เหมาหมดต อรองราคาได คร บ ล าส ด 2557 10 23 17 07 01 ด 1884 ตอบ 1

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&page=6&board_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive