archive-org.com » ORG » F » FEAFESPORTANOVA.ORG

Total: 259

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programa
  como a coñecidos ser capaces de dicir todo aquilo que se pensa e sente dunha forma na que non se dane ao outro ser capaces de facer e recibir críticas saber afrontar situacións de hostilidade aprender a chegar a situacións negociadas cando se xeran conflitos aprender a detectar pensamentos automáticos que interferen nunha correcta comunicación e desenvolver interaccións adecuadas con descoñecidos persoas de diferente status e do sexo oposto Integración social e comunitaria Preténdese que o enfermo con patoloxía mental severa e crónica ante todo persoa use e goce de forma autónoma dos recursos da comunidade como calquera outro cidadán xa que debido ás dificultades que ten de acceso aos mesmos pola tendencia que ten ao illamento social está en desvantaxe en canto a unha utilización adecuada polo que tratamos de atender a resolución daqueles conflitos ou problemas que lle poida ir xurdindo Tamén se pretende que a persoa con enfermidade mental poida ter un rol de competencia social en cada un dos contextos e redes sociais onde se desenvolve amigos traballo e vivenda e así ser cidadán de pleno dereito Utilizando para iso espazos fóra dos recursos protexidos achegándolle aos recursos dirixidos á poboación en xeral e desenvolvendo as habilidades sociais e de integración na comunidade xa que é unha forma idónea para que os usuarios tomen contacto directo tendo a oportunidade de polas en práctica en novos ambientes de aprendizaxe e por outra banda tamén pretendemos promover a educación transversal ao resto da poboación para comezar a erradicar a estigmatización existente ao redor da enfermidade mental brindándolles a posibilidade de ser recoñecidos cunhas connotacións positivas Adestramento en habilidades de autocontrol emocional Trata de desenvolver nos usuarios a capacidade para afrontar adecuadamente situacións causantes de malestar e fomentar unha sensación de competencia persoal que lles permita o afrontamiento de situacións estresantes da vida cotiá Para iso a través de diferentes módulos desenvólvese nos participantes habilidades de auto observación dos elementos que lles producen algunha tensión e ou malestar na súa vida cotiá dótaselles das estratexias que lles permitan afrontar as situacións e os seus efectos molestos que producen os síntomas de ansiedade medos depresión ideas obsesivas condutas compulsivas agresividade síntomas psicóticos delirios e alucinacións e desenvólvense habilidades de avaliación das propias actuacións de afrontamiento e de corrección daquelas que resulten inadecuadas dirixíndolles cara a outras máis axustadas aos fins que se pretenden Formación e orientación laboral reúne o conxunto de actuacións deseñadas para que os usuarios adquiran coñecementos e habilidades necesarias para que se desenvolva a súa capacidade laboral De forma máis detallada os obxectivos a conseguir son Dotar aos usuarios das habilidades socio laborais para desenvolverse no mundo do traballo favorecendo o desenvolvemento de recursos persoais sociais e comportamentales que lles preparen e capaciten para acceder e manterse nun emprego Favorecer a inserción laboral no emprego ordinario prioritariamente no seu caso no emprego protexido Centros especiais de emprego Articular e organizar os contactos cos dispositivos de formación profesional Para dar conta de devanditos obxectivos e áreas de intervención

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?view=article&id=45%3Aprograma&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29&lang=gl (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Programa
  conocidos ser capaces de decir todo aquello que se piensa y se siente de una forma en la que no se dañe al otro ser capaces de hacer y recibir críticas saber afrontar situaciones de hostilidad aprender a llegar a situaciones negociadas cuando se generan conflictos aprender a detectar pensamientos automáticos que interfieren en una correcta comunicación y desarrollar interacciones adecuadas con desconocidos personas de diferente estatus y del sexo opuesto Integración social y comunitaria Se pretende que el enfermo con patología mental severa y crónica ante todo persona use y goce de forma autónoma de los recursos de la comunidad como cualquier otro ciudadano ya que debido a las dificultades que tiene de acceso a los mismos por la tendencia que tiene al aislamiento social está en desventaja en cuanto a una utilización adecuada por lo que tratamos de atender la resolución de aquellos conflictos o problemas que le pueda ir surgiendo También se pretende que la persona con enfermedad mental pueda tener un rol de competencia social en cada uno de los contextos y redes sociales donde se desenvuelve amigos trabajo y vivienda y así ser ciudadano de pleno derecho Utilizando para eso espacios fuera de los recursos protegidos acercándole a los recursos dirigidos a la población en general y desarrollando las habilidades sociales y de integración en la comunidad ya que es una forma idónea para que los usuarios tomen contacto directo teniendo la oportunidad de ponerlas en práctica en nuevos ambientes de aprendizaje y por otra parte también pretendemos promover la educación transversal al resto de la población para comenzar a erradicar la estigmatización existente en torno a la enfermedad mental brindándoles la posibilidade de ser reconocidos con unas connotaciones positivas Entrenamiento en habilidades de autocontrol emocional Trata de desarrollar en los usuarios la capacidad para afrontar adecuadamente situaciones causantes de malestar y fomentar una sensación de competencia personal que les permita el afrontamiento de situaciones estresantes de la vida cotidiana Para ello a través de diferentes módulos se desarrolla en los participantes habilidades de auto observación de los elementos que les producen alguna tensión y o malestar en su vida cotidiana se les dota de las estrategias que les permitan afrontar las situaciones y sus efectos molestos que producen los síntomas de ansiedad miedos depresión ideas obsesivas conductas compulsivas agresividad síntomas psicóticos delirios y alucinaciones y se desarrollan habilidades de evaluación de las propias actuaciones de afrontamiento y de corrección de aquellas que resulten inadecuadas dirigiéndoles hacia otras más ajustadas a los fines que se pretenden Formación y orientación laboral Reúne el conjunto de actuaciones diseñadas para que los usuarios adquieran conocimientos y habilidades necesarias para que se desarrolle su capacidad laboral De forma más detallada los objetivos a conseguir son Dotar a los usuarios de las habilidades socio laborales para desenvolverse en el mundo del trabajo favoreciendo el desarrollo de recursos personales sociales y comportamentales que les preparen y capaciten para acceder y mantenerse en un empleo Favorecer la inserción laboral en el empleo

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=29&lang=es (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Actividades da vida diaria
  co autocuidado a competencia persoal planificación económica os hábitos de alimentación e de coidados xerais da saúde co obxectivo de aumentar a independencia e a autonomía en aspectos considerados básicos e cotiáns Ademais auméntase a autonomía doméstica do usuario apoiando

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?view=article&id=46%3Aactividades-da-vida-diaria&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=57&lang=gl (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • feafesportanova.org
  Pechar a fiestra Envíe esta ligazón por correo e a un amigo Correo e para Remitente O seu correo e Asunto Enviar Cancelar

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5mZWFmZXNwb3J0YW5vdmEub3JnL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTQ2JTNBYWN0aXZpZGFkZXMtZGEtdmlkYS1kaWFyaWEmSXRlbWlkPTU3Jmxhbmc9Z2w%3D&lang=gl (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Actividades de la vida diaria
  con nosotros Hazte socio Comentarios Actividades de la vida diaria Actividades de la vida diaria Se trata de la intervención en las áreas del comportamiento relacionadas con el autocuidado la competencia personal planificación económica los hábitos de alimentación y de cuidados generales de la salud con el objetivo de aumentar la independencia y la autonomía en aspectos considerados básicos y cotidianos Además se aumenta la autonomía doméstica del usuario apoyando

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57&lang=es (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Psicomotricidade e Actividade física
  acción e o xesto dominar a coordinación e o control dinámico xeneral do propio corpo e ter unha imaxe axustada e positiva de si mesmo Ademais de adecuar hábitos de exercicio físico moi necesarios polos efectos da medicación e a

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?view=article&id=47%3Apsicomotricidade-e-actividade-fisica&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=58&lang=gl (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • feafesportanova.org
  Pechar a fiestra Envíe esta ligazón por correo e a un amigo Correo e para Remitente O seu correo e Asunto Enviar Cancelar

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5mZWFmZXNwb3J0YW5vdmEub3JnL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTQ3JTNBcHNpY29tb3RyaWNpZGFkZS1lLWFjdGl2aWRhZGUtZmlzaWNhJkl0ZW1pZD01OCZsYW5nPWds&lang=gl (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Psicomotricidad y Actividad física
  y Actividad física Sus objetivos son el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo el movimiento la postura la acción y el gesto dominar la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo y tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo Además de adecuar hábitos de ejercicio físico muy necesarios por los efectos de la medicación y la apatía incorpora elementos de

  Original URL path: http://www.feafesportanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58&lang=es (2016-04-24)
  Open archived version from archive •