archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actas e Acordos - Fene cidadán
  do Concello para saber das súas decisións do xeito máis directo e transparente Inicio 2011 Sesión Ordinaria do 13 de xaneiro de 2011 pdf 247 11 KB Sesión Ordinaria do 2 de febreiro de 2011 pdf 75 84 KB Sesión Ordinaria do 3 de marzo de 2011 pdf 155 49 KB Sesión Extraordinaria do 29 de marzo de 2011 pdf 76 84 KB Sesión Ordinaria do 7 de abril do 2011 pdf 648 38 KB Sesión Ordinaria do 5 de maio do 2011 pdf 163 89 KB Sesión Extraordinaria do 8 de xuño de 2011 pdf 13 32 KB Sesión Extraordinaria do 11 de xuño Pleno Constitutivo pdf 57 69 KB Sesión Pleno Extraordinaria do 17 de xuño de 2011 pdf 61 58 KB Sesión Extraordinaria do 4 de xullo de 2011 Pleno Organizativo pdf 218 83 KB Sesión Ordinaria do 7 de xullo de 2011 pdf 269 07 KB Sesión Ordinaria do 4 de agosto de 2011 pdf 107 56 KB Sesión Extraordinaria do 12 de agosto de 2011 pdf 247 94 KB Sesión Ordinaria do 01 de setembro de 2011 pdf 74 93 KB Sesión Ordinaria do 6 de outubro de 2011 pdf 134 04 KB Sesisón Ordinaria

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web61&idn=./2011 (2016-04-24)
  Open archived version from archive


 • Actas e Acordos - Fene cidadán
  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 27 DE MARZO DE 2012 pdf 52 42 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 26 DE ABRIL DE 2012 pdf 118 95 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 12 DE ABRIL DE 2012 pdf 328 24 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 3 DE MAIO DE 2012 pdf 403 5 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 31 DE MAIO DE 2012 pdf 281 36 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 7 DE XUÑO DE 2012 pdf 277 03 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE XULLO DE 2012 pdf 617 67 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 2 DE AGOSTO DE 2012 pdf 58 03 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 20 DE AGOSTO DE 2012 pdf 24 18 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6 DE SETEMBRO DE 2012 pdf 519 96 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 28

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web61&idn=./2012 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Actas e Acordos - Fene cidadán
  DE 2013 pdf 232 35 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 7 DE MARZO DE 2013 pdf 512 4 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 11 DE MARZO DE 2013 pdf 185 88 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE ABRIL DE 2013 pdf 432 12 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 2 DE MAIO DE 2013 pdf 301 45 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6 DE XUÑO DE 2013 pdf 339 16 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE XULLO DE 2013 pdf 825 7 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 15 DE XULLO DE 2013 pdf 702 24 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 17 DE XULLO DE 2013 pdf 309 92 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO DO 1 DE AGOSTO DE 2013 pdf 528 33 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 05 DE SETEMBRO DE 2013 pdf 222 12 KB ACTA DA SESIÓN

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web61&idn=./2013 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Actas e Acordos - Fene cidadán
  SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 06 02 2014 pdf 533 02 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 06 03 2014 pdf 435 47 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 03 04 2014 pdf 548 1 KB ACTA DA SESION ORDINARIA POLO CONCELLO PLENO O 08 05 2014 pdf 505 24 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 05 06 2014 pdf 242 36 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 18 06 2014 pdf 186 88 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 03 07 2014 pdf 523 51 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 01 08 2014 pdf 388 63 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 04 09 2014 pdf 423 15 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO CONCELLO PLENO DO 29 09 2014 pdf 440 2 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 02 10 2014 pdf 209 68 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO CONCELLO PLENO DO 31 10 2014 pdf 186 22 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 06

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web61&idn=./2014 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Actas e Acordos - Fene cidadán
  2015 pdf 350 06 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE FEBREIRO DE 2015 pdf 350 06 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE MARZO DE 2015 pdf 434 37 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 9 DE ABRIL DE 2015 pdf 605 52 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE MAIO DE 2015 pdf 818 28 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 7 DE MAIO DE 2015 pdf 389 05 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 22 DE MAIO DE 2015 pdf 181 16 KB ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 10 DE XUÑO DE 2015 pdf 153 47 KB ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O DÍA 13 DE XUÑO DO 2015 pdf 185 15 KB ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 7 DE XULLO DE 2015 pdf 381 9 KB ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE AGOSTO DE 2015 pdf 729 11 KB ACTA DA SESION ORDINARIA 03 DE SETEMBRO

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web61&idn=./2015 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Normativa Municipal - Fene cidadán
  SOLO E ESPAZO AÉREO EN SUPERFICIES DE USO PÚBLICO LOCAL pdf 39 43 KB RDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION PRIVATIVA OU O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL POLA OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS MATERIAIS DE CONSTRUCCION VALLAS PUNTAIS ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIONS ANALOGAS pdf 21 94 KB ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DA TAXA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA pdf 64 6 KB ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR pdf 195 85 KB ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DA TAXA POLA RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VIA PUBLICA E DEPOSITO DOS MESMOS E INMOVILIZACION DOS ESTACIONADOS ANTIRREGULAMENTARIAMENTE SEN PERTURBAR GRAVEMENTE A CIRCULACION pdf 80 99 KB ORDENANZA Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLA TALA DE MASAS ARBOREAS E DA PROTECCION DE ARBORES E PRANTAS NO TERMINO MUNICIPAL FUNDAMENTO LEGAL pdf 26 42 KB Ordenanza fiscal nº 10 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓNS PRIVATIVAS CONSTITUÍDAS POLA EMISIÓN DE PUBLICIDADE NA EMISORA MUNICIPAL pdf 16 07 KB Ordenanza Fiscal nº 11 ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENCIAS URBANÍSTICAS pdf 57 77 KB ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN OU DE QUE ENTENDAN A ADMINISTRACION OU AS AUTORIDADES MUNICIPAIS A INSTANCIA DE PARTE pdf 28 63 KB Ordenanza fiscal nº 13 ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS OU AUTORIZACIONS ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER pdf 17 73 KB Ordenanza fiscal nº14 ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS FUNDAMENTO LEGAL pdf 30 18 KB Ordenanza fiscal nº15 ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO CEMITERIO MUNICIPAL pdf 25 91 KB Ordenanza fiscal nº 16 ORDENANZA FISCAL Nº

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web62&idn=./Ordenanzas (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Normativa Municipal - Fene cidadán
  de residuos no término municipal de Fene pdf 36 52 KB Regulamento de Participación cidadá do Concello de Fene pdf 23 56 KB Regulamento para o Arquivo municipal de Fene pdf 34 5 KB Regulamento regulador do rexistro municipal de asociacións veciñais pdf 148 3 KB Regulamento Consello Escolar pdf 181 29 KB Avda do Concello s n Tlfno 981 49 27 07 Fax 981 49 27 88 15500 FENE C I F P 1503600 G Texto refundido coas modificacións introducidas en sesións plenarias de 1 8 2013 e 7 11 2013 ORDENANZA REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS NO MUNICIPIO DE FENE pdf 220 55 KB Aprobación definitiva da modificación do Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Fene pdf 149 31 KB Regulamento municipal para a organización e celebración de acollementos civís acollementoscivispdf 126 13 KB Regulamento da agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil de Fene pdf 24 78 KB Ordenanza reguladora do servizo de taxi no Concello de Fene pdf 159 71 KB Ordenanza municipal reguladora da licenza pola tenencia de animais potencialmente perigosos pdf 28 12 KB Ordenanza Reguladora de Subvencións do Concello de Fene pdf 34 1 KB Ordenanza Reguladora de

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web62&idn=./Regulamentos (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Normativa Municipal - Fene cidadán
  Facturación electrónica Convocatorias Convocatorias doutras Administracións Avisos Actas e Acordos Normativa Municipal Xestións Municipais Xestións non municipais Outras webs de interese Conéctate Fene no móbil Normativa Municipal Neste espazo de almacenaxe e descarga de documentación municipal recóllense as ordenanzas municipais de carácter fiscal outras ordenanzas e regulamentos do concello amais de bandos e editos A normativa municipal tamén pode consultala a través do buscador da Deputación Provincial da Coruña Inicio

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web62&idn=./Outra_normativa (2016-04-24)
  Open archived version from archive •