archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Normativa Municipal - Fene cidadán
  de bandos e editos A normativa municipal tamén pode consultala a través do buscador da Deputación Provincial da Coruña Inicio Convenios e Acordos Convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Fene pdf 504 42 KB Convenio Fegamp pdf 77 84 KB Anuncio sede electrónica pdf 81 96 KB Convenio de colaboración en materia de formación entre a Academia Galega de Seguridade Pública e o

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web62&idn=./Convenios_e_Acordos (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Solicitude exención taxas actividades deportivas e culturais - Fene cidadán: Convocatorias
  o importe correspondente como compromiso fehaciente de uso c Dispoñer dos recursos económicos máximos contidos no baremo do apartado 5º da Ordenanza fiscal nº 2 acreditados mediante a presentación da última declaración da renda ou calesqueira outro documento que sinale a situación económica do solicitante d Non ter débedas co concello Documentación a Solicitude debidamente cumplimentada segundo modelo oficial b Fotocopia do DNI dos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e fotocopia das páxinas do libro de familia no seu caso c Certificado de empadronamento d Xustificante dos ingresos anuales da unidade familiar fotocopia compulada da declaración da renda do último exercicio ou certificado de rentas no caso de non ter que presentar declaración da renta ou calqueira outro documento que sinale a situación económica do solicitante dos 6 meses anteriores á data de solicitude certificado de vida laboral da Seguridade Social contratos de traballo recibos actualizados das pensións nóminas ou calesqueira outro documento que acredite a situación económica de tódolos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e Xustificantes da vivenda contrato de aluguer con aportación dos últimos 6 recibos documentos de amortización do préstamo hipotecario sobre a vivenda etc f Certificación bancaria de xuros e

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=1810 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Concertos fiscais e bonificacións - Fene cidadán: Convocatorias
  correspóndelle ao Concello Pleno previo ditame da Comisión Informativa de Cultura Ensino Deportes Xuventude e Turismo Bonificacións Segundo o establecido na lexislación vixente e previos os informes que se estimen oportunos o órgano competente do Concello poderá outorgar bonificacións sobre o importe dos dereitos da presente tarifa relativos á utilización de instalacións deportivas e culturais e mesmo a total condonación deles sempre que se trate da utilización das instalacións para a celebración de actos organizados con fins benéficos ou culturais de carácter especial entendendo por tales aqueles que gozan dunha especial relevancia para a comunidade local ou que conten con colaboración municipal Estarán exentos do pagamento das tarifas por utilización dos Pavillóns do Ramo e de San Valentín o Concello de Fene os colexios públicos do concello os partidos políticos e centrais sindicais con implantación municipal así como os órganos de representación do cadro de persoal do Concello Estarán exentos do pagamento das tarifas por utilización dos ximnasios instalacións deportivas descubertas e instalacións culturais o Concello de Fene os colexios públicos do concello os partidos políticos e centrais sindicais con implantación municipal os órganos de representación do cadro de persoal do Concello e as entidades inscritas ou que solicitaran a

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=1811 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Comunicación conta bancaria - Fene cidadán: Convocatorias
  o Concello se ingrese na conta bancaria cuxos datos detalle na solicitude A comunicación de conta bancaria entregarase no rexistro xeral do concello sito no primeiro andar da Casa do Concello debidamente cumprimentado e asinado incluíndo a data selo e sinatura da entidade bancaria á que pertenza a conta Achegarase ademais o xustificante do importe a ingresar factura certificación etc Lugar de solicitude Rexistro Xeral Muncipal Primeiro andar da Casa

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=1563 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Domiciliación bancaria - Fene cidadán: Convocatorias
  de banco ou caixa Pódense domiciliar todos os recibos dos Impostos Taxas e Prezos Públicos municipais Posteriormente a persoa interesada pode solicitar modificacións de conta ou dar de baixa a domiciliación Lugar de solicitude Rexistro Xeral 1º andar de luns a sábado de 9 30 a 13 30 Avda do Concello s n 15500 Fene 981 492 707 Extensión 205 Lugar de tramitación Departamento de Tesourería Avda do Concello s

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=1551 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Presentación aval bancario - Fene cidadán: Convocatorias
  Os avais deberán de ir acompañados dun escrito onde figuren os datos persoais da persoa física ou no seu caso dos datos do representante da persoa xurídica que o presenta Farase referencia ademais neste escrito a licenza ou contrato que corresponde o aval que se achega Lugar de solicitude Rexistro Xeral 1º andar de luns a sábado de 9 30 a 13 30 Avda do Concello s n 15500 Fene

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=1574 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cambio de domicilio no permiso de condución e circulación - Fene cidadán: Convocatorias
  da Policia Local en horario de 09 00 h a 13 00 h a xestionar os cambios de domicilio Documentación Documentación a achegar Xustificante do cambio de domicilio DNI certificado de empadroamento cartón censal etc Se non hai cambio de municipio bastará cun recibo de auga luz gas etc No caso de cambio de domicilio de vehículos procedentes de Canarias Ceuta e Melilla á Península ou Baleares achegarase documento acreditativo

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=2232 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Obxectos perdidos - Fene cidadán: Convocatorias
  IMEI e ou o código PIN Se son xoias traerei fotos coa xoia a súa parella ou factura da mesma ou calquera outro dato que lle identifique como propietario a da mesma Documentación 08 01 2013 Carteira con chaves atopada na parada de autobús de Perlío 07 02 2013 Monedeiros 13 02 2013 data aproximada Chaves de coche na Avenida Naturais 08 04 2013 Chaveiro cun boneco e chaves atopado na Praza do Concello 11 04 2013 Chaves atopadas na parada de autobús de As Pías 26 04 2013 Chaves atopadas na Avenida de Tarrío o venres 26 de abril ás 07 30 h 30 04 2013 Chaves atopadas en Avenida Naturais o martes 30 de abril ás 12 30 h aproximadamente 23 05 2013 Atopada unha alianza e unha tarxeta de apostas dunha casa de xogos 10 06 2013 chaves atopadas fai 10 días preto da parada de taxis de Fene Son oito chaves normais e bastante gastadas sen chaveiro 16 07 2013 chaves atopadas nun chaveiro azul e verde preto das dependencias policiais 14 08 2013 chaves atopadas o 14 08 2013 na praza do concello 5 grandes e 1 pequena nun chaveiro semellando un zapato cun obxecto de uso para bebés e un colgante cunha inscripción en idioma extranxeiro 30 08 2013 chaveiro con chave de coche peugeot atopada fronte eroski e entregada por unha dependenta da tenda o día 30 08 2013 28 08 2013 chaves de coche seat con mando atopadas o día 28 08 2013 en figueroa 02 10 2013 Sete chaves nun chaveiro de cor gris entregadas por persoal da cafetería A Barrica lugar onde quedaron esquecidas a finais de novembro 10 10 2013 Dous pares de gafas graduadas atopadas en Porta do Sol 17 11 2013 Gafas graduadas atopadas en Perlío no

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/oficina/xestion.php?id=2297 (2016-04-24)
  Open archived version from archive •