archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Orzamento 2012 - Fene cidadán
  Importe Cap 1 Impostos directos 3718900 00 Cap 2 Impostos indirectos 55000 00 Cap 3 Tasas e outros ingresos 2108004 00 Cap 4 Transferencias correntes 3656738 56 Cap 5 Ingresos patrimoniales 49632 23 Cap 6 Enaxenación de investimentos reais 0 Cap 7 Transferencias de capital 205783 41 Cap 8 Activos financieiros 50 000 00 Cap 9 Pasivos financieiros 0 Total 9844058 20 Arriba Gastos Gastos Gastos Importe Cap 1 Gastos

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web112&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • - Fene cidadán
  2 Subescala Administrativa Administrativo a 1 C1 22 Administrativo a 8 C1 20 Auxiliar Administrativo a 4 C2 18 2 3 Subescala Subalterna Axente notificador 1 Agrupacións profesionais 14 3 Escala de Administración Especial 3 1 Subescala de Servizos Técnicos 3 1 1 Técnico Superior Enxeñeiro de camiños canles e portos 1 A1 30 3 1 2 Técnicos Medios Aparellador 2 A2 26 Auxiliar de Arquivos e Biblioteca 1 A2 26 Bibliotecaria Arquiveira 1 A2 24 Asistente social 1 A2 26 3 2 1 Policía municipal Cabo Xefe 1 C1 20 Garda 14 C1 20 1 1 3 2 2 Prazas cometidos especiais Técnico a de xestión tributaria e recadatoria 1 B 26 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística 1 C1 20 Coordinador actividades deportivas 1 C1 20 Administrador a instalacións deportivas 1 C1 20 Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións Profesionais 14 3 2 3 Persoal de Oficios Encargado a 1 C2 18 Condutor 1 C2 18 Chófer palista 2 C2 18 Chófer 2 C2 18 Oficial electricista 1 C2 18 Oficial de obras 3 C2 18 Oficial albanel 1 C2 18 Oficial albanel fontaneiro 1 C2 18 Oficial mecánico soldador 1 C2 18 Oficial sepultureiro 2 C2 18 1 Oficial xardiñeiro 1 C2 18 Oficial soldador caldereiro 1 C2 18 Peóns 11 Agrupacións Profesionais 14 Peóns servizo limpeza 3 Agrupacións Profesionais 14 1 Unha praza incluídas na O P E 2010 Arriba Persoal Laboral PERSOAL LABORAL FIXO Denominación Número Vacantes Encargado a redacción emisora municipal 1 Redactor a emisora municipal 1 Técnico a de son emisora municipal 1 Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais a tempo parcial completo 4 Oficial limpeza escolas e edificios municipais a tempo completo 1 PERSOAL LABORAL TEMPORAL Técnico a medio de calidade 1 Asistente social 3 Administrativo a urbanismo

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web113&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Orzamento 2011 - Fene cidadán
  Ingresos Gastos Ingresos Ingresos Ingresos Importe Cap 1 Impostos directos 3409200 Cap 2 Impostos indirectos 45000 Cap 3 Tasas e outros ingresos 2213700 Cap 4 Transferencias correntes 3327755 Cap 5 Ingresos patrimoniales 49650 Cap 6 Enaxenación de investimentos reais 0 Cap 7 Transferencias de capital 254723 33 Cap 8 Activos financieiros 60000 Cap 9 Pasivos financieiros 0 Total 9360028 33 Arriba Gastos Gastos Gastos Importe Cap 1 Gastos de personal

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web107&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cadro persoal 2011 - Fene cidadán
  Auxiliar Administrativo a 4 C2 18 1 1 2 3 Subescala Subalterna Axente notificador 1 Agrupacións profesionais 14 3 Escala de Administración Especial 3 1 Subescala de Servizos Técnicos 3 1 1 Técnico Superior Enxeñeiro de camiños canles e portos 1 A1 30 3 1 2 Técnicos Medios Aparellador 2 A2 26 Auxiliar de Arquivos e Biblioteca 1 A2 26 Bibliotecaria Arquiveira 1 A2 24 Asistente social 1 A2 26 Técnico a Prevención riscos laborais seguridade e saúde 1 A2 26 1 3 2 1 Policía municipal Cabo Xefe 1 C1 19 Garda 13 C1 18 2 2 3 2 2 Prazas cometidos especiais Técnico a de xestión tributaria e recadatoria 1 B 26 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística 1 C1 20 Coordinador actividades deportivas 1 C1 20 Administrador a instalacións deportivas 1 C1 20 Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións Profesionais 14 3 2 3 Persoal de Oficios Encargado a 2 C2 18 1 Condutor 1 C2 18 Chófer palista 2 C2 18 Chófer 2 C2 18 Oficial electricista 2 C2 18 Oficial de obras 3 C2 18 Oficial albanel 1 C2 18 Oficial albanel fontaneiro 1 C2 18 Oficial mecánico soldador 1 C2 18 Oficial sepultureiro 1 C2 18 1 Oficial xardiñeiro 1 C2 18 Oficial soldador caldereiro 1 C2 18 Peóns 12 Agrupacións Profesionais 14 3 3 Peóns servizo limpeza 3 Agrupacións Profesionais 14 1 Unha praza incluídas na O P E 2008 2 Dúas prazad incluídaa na O P E 2008 e O P E 2010 3 Tres prazas incluída na O P E 2008 Arriba Persoal Laboral PERSOAL LABORAL FIXO Denominación Número Vacantes Encargado a redacción emisora municipal 1 Redactor a emisora municipal 1 Técnico a de son emisora municipal 1 Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais a tempo parcial

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web108&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados - Fene cidadán
  De conformidade co previsto no artigo 75 da Lei 7 1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local só os membros da Corporación que non teñan dedicación exlusiva nin dedicación parcial percibirán retribucións pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación da que formen parte na contía sinalada polo Pleno da mesma Por asistencia efectiva ó Pleno do Concello Sesión ordinaria 402 52 sesión Sesión extraordinaria 77 39 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Delegados 336 07 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Goberno Local 25 00 sesión O pago das asignacións realizarase previo certificado da Secretaría da asistencia efectiva de cada un dos membros da corporación municipal ás correspondentes sesións En caso de concorrer dúas ou máis sesións de calquera dos órganos indemnizables o no mesmo día cuxa hora de inicio segundo a convocatoria non difira en mais de tres horas os Sres concelleiros as de que se trate percibirán a cantidade correspondente a unha soa sesión aplicándose a sinalada á de maior contía Tendo en conta o actual contexto de crise económica fíxase un máximo anual de indemnizacións por asistencias a determinados órganos colexiados dacordo co seguinte Sesións extraordinarias do Pleno

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web109&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Adicacións exclusivas - Fene cidadán
  2012 Orzamento 2011 Cadro persoal 2011 Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados Adicacións exclusivas Orzamento 2010 Orzamento 2008 Orzamento 2007 Orzamento 2006 A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Adicacións exclusivas Aprobadas polo pleno do 4 de xullo de 2011 BOP do 16 de setembro de 2011 Adicacións exclusivas con efectos económicos exercicio 2011 Posto Total anual 12 pagas 2 pagas extraordinarias Alcalde 41 405 85

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web110&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Orzamento 2010 - Fene cidadán
  190 000 00 Cap 3 Tasas e outros ingresos 2 151 893 00 Cap 4 Transferencias correntes 3 767 301 21 Cap 5 Ingresos patrimoniales 56 000 00 Cap 6 Enaxenación de investimentos reais 0 00 Cap 7 Transferencias de capital 961 179 77 Cap 8 Activos financieiros 60 000 00 Cap 9 Pasivos financieiros 463 705 85 Total 11 000 315 68 Arriba Gastos Gastos Gastos Importe Cap 1

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web102&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cadro persoal 2010 - Fene cidadán
  20 Auxiliar Administrativo a 4 C2 18 1 1 2 3 Subescala Subalterna Axente notificador 1 Agrupacións profesionais 14 3 Escala de Administración Especial 3 1 Subescala de Servizos Técnicos 3 1 1 Técnico Superior Enxeñeiro de camiños canles e portos 1 A1 30 3 1 2 Técnicos Medios Aparellador 2 A2 26 Auxiliar de Arquivos e Biblioteca 1 A2 26 Bibliotecaria Arquiveira 1 A2 24 Asistente social 1 A2 26 Técnico a Prevención riscos laborais seguridade e saúde 1 A2 26 1 3 2 1 Policía municipal Cabo Xefe 1 C1 19 Garda 13 C1 18 2 2 3 2 2 Prazas cometidos especiais Técnico a de xestión tributaria e recadatoria 1 B 26 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística 1 C1 20 Coordinador actividades deportivas 1 C1 20 Administrador a instalacións deportivas 1 C1 20 Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións Profesionais 14 3 2 3 Persoal de Oficios Encargado a 2 C2 18 1 Condutor 1 C2 18 Chófer palista 2 C2 18 Chófer 2 C2 18 Oficial electricista 2 C2 18 Oficial de obras 3 C2 18 Oficial albanel 1 C2 18 Oficial albanel fontaneiro 1 C2 18 Oficial mecánico soldador 1 C2 18 Oficial sepultureiro 1 C2 18 1 Oficial xardiñeiro 1 C2 18 Oficial soldador caldereiro 1 C2 18 Peóns 12 Agrupacións Profesionais 14 3 3 Peóns servizo limpeza 3 Agrupacións Profesionais 14 1 Unha praza incluídas na O P E 2008 2 Dúas prazad incluídaa na O P E 2008 e O P E 2010 3 Tres prazas incluída na O P E 2008 Arriba Persoal Laboral PERSOAL LABORAL FIXO Denominación Número Vacantes Encargado a redacción emisora municipal 1 Redactor a emisora municipal 1 Técnico a de son emisora municipal 1 Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais a tempo

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web104&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive •