archive-org.com » ORG » F » FINNWATCH.ORG

Total: 77

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verotuloja varakkaita veronkiertäjiä armahtamalla? – lakiesityksen perustelut ontuvat - Finnwatch
  toimeentulevaa kansanosaa Valtakunnansyyttäjänvirasto toteaa Muodollisesti ehdotettu laki on soveltamisalaltaan yleinen siten ettei esimerkiksi salatun veron määrälle ole asetettu ala tai ylärajaa mutta esityksen mukaan laki koskisi erityisesti ulkomaille sijoitettuja varoja Yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista alkuperäisessä lakiesityksessä oli myös se että lakiehdotuksen perusteella veronkorotukset ehdotettiin lievemmiksi esimerkiksi törkeän veropetoksen tehneelle kuin lievissä tapauksissa verottajan normaalin selvitysmenettelyn myötä kiinnijääneelle ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöneelle Näin haluttiin lisätä oma aloitteisen ilmoitusmahdollisuuden houkuttelevuutta Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitystä HE 32 2015 vp on korjattu siten että korotusprosentit on muutettu vastaamaan tuloveronkorotuksia normaaleissa kiinnijäämistapauksissa Edelleen yhdenvertaisuusongelmaksi jää kuitenkin veropetokseen syyllistyneiden muita rikollisia edullisempi kohtelu Esitetty laki antaisi väärän signaalin veronkiertämisen tuomittavuudesta ja sillä voi olla heikentäviä vaikutuksia veromoraaliin Valtakunnansyyttäjänvirasto katsoo myös että ehdotus voi heikentää rikosoikeusjärjestelmää kohtaan tunnettua luottamusta Esitystä perustellaan hallinnollisesti kevyellä menettelyllä saatavilla verotuloilla mutta verotulojen kokonaismäärä arvioidaan suhteellisen pieneksi vain noin 1 10 miljoonaksi euroksi Tällaisella määrällä ei voi olla sellaista huomattavaa valtiontaloudellista merkitystä joka perustelisi näin poikkeuksellisen määräaikaislain säätämisen Oikeusministeriö kritisoi myös lain sattumanvaraista aikamäärettä laki olisi siis voimassa vain vuoden 2016 ajan Ajankohta on arveluttava siksi koska verovälttelytapaukset ovat muutenkin tulossa paremmin verottajan tietoisuuteen automaattisen verotietojenvaihdon myötä Jo nyt ilman jälkikäteisen rikosvastuusta vapautumisen mahdollisuutta verohallinto on todennut vastaanottaneensa aikaisempaa enemmän oma aloitteisia pyyntöjä tulojen jälkikäteiseksi verottamiseksi ja veronkorotusten määräämiseksi Vaarana on myös että lain avulla pyrittäisiin rikoshyödyn laillistamiseen sekä korkein oikeus että Valtakunnansyyttäjänvirasto varoittavat että uusi laki voisi muodostua rahanpesujärjestelmäksi Esityksessä jälkikäteinen katumismahdollisuus on rajattu vain laillisesti hankittuun varallisuuteen mutta hallinnollisesti kevyessä ilmoitusmenettelyssä on huomattavan vaikeaa selvittää yksityiskohtaisesti varojen laillista alkuperää tähän tarvittaisiin normaalin rikosprosessin yhteydessä tehtävää perusteellisempaa tutkintaa Rikossyytteen esteenä saattaa olla jo se että veronkorotuksen määrääminen on ollut hyvin kevyessä menettelyssä harkittavana vaikka siitä olisikin luovuttu Korkeimman oikeuden mukaan esityksestä puuttuu tarkempi analyysi ne bis in idem periaatteen ei kahta tuomioita samasta asiasta soveltamisesta lakiehdotuksessa tarkoitetun verotusmenettelyn tapauksissa Lakiehdotuksen perusteluissa puolustetaan katumismahdollisuutta sillä

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/blogi/338-verotuloja-varakkaita-veronkiertaejiae-armahtamalla?-%E2%80%93-lakiesityksen-perustelut-ontuvat (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Vinkkejä pääministeri Sipilän tv-puheeseen - Finnwatch
  näyttää aggressiiviselta verosuunnittelulta Berner on perustellut järjestelyä suomalaisen perheyhtiön pääoman eduilla Näin löydettiin Bernerin mukaan sijoittaja rahoittamaan heikossa kunnossa olevan yhtiön toimintaa Suomalaisen perheyhtiön pääoman etu kuulostaa ylevältä mutta voi olla jopa vastakkainen Suomen kansalaisten edun kanssa Kansan kielelle käännettynä pääoman etu voi tarkoittaa esimerkiksi sitä että kilpailukyvyltään heikoille yrityksille hankitaan keinotekoista kilpailuetua yhteisöverojen maksamisen välttämisellä Tällainen verosuunnittelu on vastoin suomalaisen yhteiskunnan etua sillä maksamatta jääneet verot ovat pois julkisten palveluiden ja infrastruktuurin rahoittamisesta Verojen välttely ei tehosta yrityksen toimintaa ja tuottavuutta siten että esimerkiksi markkinoitavien palveluiden tai tavaroiden laatu paranisi Kyse on siitä että huonosti pärjäävä yhtiö elvytetään valtion ja muiden veronmaksajien kustannuksella Hälyttävää on se ettei Berner ota lainkaan kantaa verosuunnittelun vastuullisuuteen Sen sijaan hän pyrkii kuvaamaan roolinsa järjestelyssä passiiviseksi ja kertoo että veroparatiisijärjestely on tehty pääomasijoitusyhtiön toiveiden mukaan Toisten käskyjen noudattaminen ei kuitenkaan poista Bernerin vastuuta Perustuslain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia Ministeriaikana ei saa hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta toimintaan valtioneuvoston jäsenenä Aggressiivinen verosuunnittelu veroparatiiseja hyödyntämällä ei lisää luottamusta ministeriin eikä ole linjassa hallitusohjelman kanssa jossa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu veropohjien tiivistäminen yritysten kansainväliseen verovälttelyyn puuttumalla Bernerin veroparatiisikohu ei ole ensimmäinen kerta kun hallituksen riveissä nähdään erikoista toimintaa verojen suhteen Pitkin vuotta on uutisoitu Juha Sipilän vakuutuskuorisijoituksista joiden avulla hän lykkää pääomatulojensa verotusta hamaan tulevaisuuteen Lisäksi hallituksen ajamaa veronkiertäjien armahtamiseen tähtäävää aktiivisen katumisen ohjelmaa on arvosteltu Hallituksen omistajaohjauksessa olevat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät puolestaan raportoineet maakohtaisia verotietojaan veroparatiiseista vaikka ne oli tähän velvoitettu Hallitusta on arvosteltu myös siitä että se pyrkii tasapainottamaan valtion taloutta leikkaamalla heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä Uusimpana toimenaan hallitus on esittänyt puuttuvansa Kansainvälisen työjärjestön ILOn perussopimuksissa määriteltyyn sopimusvapauteen tavalla joka on usean oikeusoppineen mielestä todennäköisesti kansainvälisten sopimusten vastainen ja syrjivä Tänä iltana pääministeri Juha Sipilä pitää poikkeuksellisen tv

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/blogi/334-vinkkejae-paeaeministeri-sipilaen-tv-puheeseen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Finnfundin selitysten pato murtuu - Finnwatch
  osapuoliin kohdistuvia riskejä sekä tukenut muun muassa koulutuksella vesivoimaloiden läheisyydessä asuvaa väestöä ympäristökysymyksissä ja elinkeinojen kehittämisessä Toivomme että Finnfund ymmärtää edellä mainittujen toimenpiteiden olevan lillukan varsia verrattuna padosta paikallisväestölle aiheutuneisiin haittoihin Joesta elantonsa saavien paikallisten toimeentulo on tuhottu 17 kylää pyyhitty pois padon alta ja 6 000 ihmistä pakkosiirretty Voimalatyöntekijöiden vakuutusturvan huomioimisen sijaan toivomme että Finnfund varmistaa kotoaan ajettujen ihmisten saavan riittävät korvaukset ja että patojen aiheuttamista ekologisista vaikutuksista kärsivät tuhannet kalastajat ja maanviljelijät saavat kompensaatiota Finnfundin vastineesta käy ilmi että se on ollut tietoinen pääomasijoitusrahasto MBCDF n aikeista sijoittaa patoja operoivaan EDL Gen yhtiöön ja edelleen Nam Ngum patoihin Finnfund on siis tietoisesti rikkonut valtioneuvoston helmikuussa 2012 hyväksymää Suomen kehityspoliittista ohjelmaa Ohjelma toteaa täysin yksiselitteisesti Suomi ei rahoita kehitysyhteistyövaroillaan ydin ja hiilivoimaa tai suurpatoja Finnfund väittää vastineessaan sähkön olevan tärkeä Laosin teollistumiselle ja työpaikkojen luomiselle Yritys jättää kertomatta että Nam Ngum 2 padon sähkö myydään kokonaisuudessaan Aasian mittakaavassa rikkaaseen Thaimaahan Laosiin jäävistä vientituotoista ja niiden jakautumisesta takaisin paikallisväestölle ei ole tietoa valtionyhtiöstä erotettu patoja hallinnoiva EDL Gen on muun muassa kansainvälisten sijoittajien omistama pörssiin listautunut osakeyhtiö Valtaisia negatiivisia vaikutuksia aikaan saavien patojen rahoittaminen yhteisöverotulojen toivossa maailman korruptoituneimpiin maihin kuuluvassa Laosissa on erittäin kyseenalainen perustelu Finnfundin mukaan sen omistajaohjaaja on hyvin perillä valtionyhtiön menetelmistä toteuttaa ja seurata ympäristö ja yhteiskuntavastuutaan Ministeri Toivakka on kuitenkin todennut ettei osaa kuvata tarkemmin miten Finnfund valvoo vastuullisuutta Finnfundin hallintoneuvoston jäsenet ovat kertoneet etteivät tiedä tarkkaan millaisia sijoituksia Finnfund tekee Kehotamme Finnfundia julkistamaan mitä pikemmiten nämä menetelmät verkkosivuillaan jotta me muutkin saamme niistä tietoa Finnfundin veroparatiisiselitykset ovat tuttuja ja moneen kertaan kuultuja Yritys koettaa taas piiloutua puutteellisen OECD n Global Forumin veroparatiisilistan taakse Listaa ei voida käyttää ohjenuorana verovastuullisessa sijoittamisessa sillä listalta puuttuu poliittisista syistä keskeisimpiä veroparatiiseja kuten Guernsey Mauritius ja Caymansaaret Finnfund ei ymmärrä että rahastojen kotipaikka veroparatiiseissa vaikuttaa olennaisesti myös lähdevaltion saamien verotulojen

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/blogi/333-finnfundin-selitysten-pato-murtuu (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Komission suunnitelma yritysverotuksen uudistamiseksi EU:ssa jää vielä pahasti vajaaksi - Finnwatch
  veroparatiiseista ja vuosia kuopattuna olleen yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan uudelleen vireillepano jäävät nekin puolitiehen Mustan listan laatiminen on käypä painostuskeino veroparatiisien sulkemiseksi mutta nyt lista ei sisällä lainkaan EU n omia veroparatiiseja Sormi osoittaa sellaisiin pieniinkin kehitysmaihin kuin Liberiaan jota ei voi pitää yhtenä kaikkein pahimmista offshore alueista kun sen kanssa samaan vaakakuppiin laitetaan esimerkiksi Luxemburg Irlanti tai vaikkapa Alankomaat Toimintasuunnitelma vaikenee siitä miten EU aikoo hoitaa oman tonttinsa haitallisen verokilpailun kitkemiseksi Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan avulla monikansallista yritystä verotettaisiin kokonaisuutena sen sijaan että sen tytäryhtiöitä verotettaisiin nykykäytännön mukaisesti erikseen Uuden systeemin avulla päästäisiin irti verokeinottelulle alttiista ja byrokraattisista siirtohinnoittelusäännöksistä joilla nyt pyritään estämään keinotekoista voittojen siirtelyä konsernin sisällä Jotta uusi verojärjestelmä toimisi pitäisi kuitenkin päästä yhteisymmärrykseen oikeudenmukaisesta jakokaavasta jolla konsernin kaikkien tytäryhtiöiden ja kiinteiden toimipaikkojen yhteenlaskettu tulos jaettaisiin verotettavaksi niihin konsernin toimintamaihin EU ssa joissa yrityksen verotettavan tulon voidaan katsoa muodostuneen Komissio kuitenkin lykkää ratkaisun veropohjien yhdistämisestä hamaan tulevaisuuteen Vaikka konserniyhtiöiden liikevoittoja ei yhdisteltäisi alkuvaiheessa komissio esittää osana lyhyen aikavälin ratkaisua monikansallisille yhtiöille mahdollisuutta kuitata verotuksessaan yhdessä jäsenmaassa tekemiään voittoja toisessa jäsenmaassa tekemällään tappiolla Tällainen toispuoleinen ja torsoksi jäänyt ratkaisu on ongelmallinen ja voi avata uusia mahdollisuuksia verokeinotteluun ja entisestään eriarvoistaa monikansallisten yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten verokohtelua Veronmaksun avoimuuden

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/blogi/319-komission-suunnitelma-yritysverotuksen-uudistamiseksi-eu:ssa-jaeae-vielae-pahasti-vajaaksi (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sonja Vartiala Bio - Finnwatch
  viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä Vartialan erityisalaa ovat sertifiointi ja auditointijärjestelmät sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat sekä työelämän oikeudet Aasiassa Ennen Finnwatchia Vartiala on työskennellyt muun muassa Amnesty Internationalin Suomen osastolla Reilun kaupan merkkijärjestössä ja Kepassa LinkedIN profiili nähtävissä täällä Sidonnaisuudet ei sidonnaisuuksia Finnwatchin riippumattomuuden varmistamiseksi annamme julkisuuteen selvityksen henkilökuntamme elinkeinotoiminnasta omistuksista yrityksissä sekä sellaisista Finnwatchissa tehtävään työhön kuulumattomista tehtävistä ja muista sidonnaisuuksista joilla voi olla

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/sonja-vartiala-bio (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Henri Telkki Bio - Finnwatch
  vastaa Finnwatchin kestävän talouden tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä ja hän seuraa yritysvastuuseen liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä Henri on koulutukseltaan kansainväliseen oikeuteen erikoistunut oikeustieteen maisteri Ennen Finnwatchiin siirtymistä Henri on toiminut lakimiehenä Kilpailu ja kuluttavirastossa ja kuluttajariitalautakunnassa ja konsulttina Kansainvälisen työjärjestön ILOn pakkotyön vastaisessa

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/henri-telkki-bio (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ristimäki Bio - Finnwatch
  vastaa Finnwatchin hankehallinnosta ja koordinoinnista sekä avustaa tutkimustyössä Sanna on työskennellyt aiemmin muun muassa projektitutkijana European Council on Foreign Relations järjestössä Sannan erikoisalana on Lähi idän tutkimus ja hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenaan kehitysmaa ja konfliktitutkimus stdClass Object image

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/sanna-ristimaeki-bio (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Anu Kultalahti Bio - Finnwatch
  2015 Anu Kultalahti on Finnwatchin tutkija Anu vastaa Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmasta Ennen Finnwatchille siirtymistä Anu on toiminut muun muassa Amnesty Internationalin kansainvälisen sihteeristön Itä Aasian tutkijana Lontoossa ja Hong Kongissa LinkeIN profiili nähtävissä täällä stdClass Object image intro float

  Original URL path: http://www.finnwatch.org/fi/anu-kultalahti-bio (2016-02-18)
  Open archived version from archive