archive-org.com » ORG » I » ISLET.ORG

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Re: T-reg intervention restores islet function?
  kindness could ever administer Whew dodged another bullet Okay so is this definitely the paper on which the article was written What about the woman claiming to be completely off insulin Were there subsequent events such as a more recent paper What about This could be a game changer said Dr Jeffrey Bluestone What about the title End of daily injections for diabetes as scientists restore insulin production If the

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56107.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Re: T-reg intervention restores islet function?
  Gordon From the link in the article Same paper Type 1 diabetes immunotherapy using polyclonal regulatory T cells Jeffrey A Bluestone1 Jane H Buckner2 Mark Fitch3 Stephen E Gitelman4 Shipra Gupta2 Marc K Hellerstein3 Kevan C Herold5 Angela Lares1 Michael R Lee1 Kelvin Li6 Weihong Liu1 S Alice Long2 Lisa M Masiello1 Vinh Nguyen7 Amy L Putnam1 Mary Rieck1 Peter H Sayre8 and Qizhi Tang7 Follow Ups Re T reg

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56108.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function? Source publication
  9áH F r ìÉK ² Ù í w Ky U È ú Sõ ¾Ú næ Ø v é ë³ VÑG Ç Å åt àRÆÁ O J Ùª ØRÝ F ÕÏ î QsD yUdÐÞ AdÐü ú s ¹ Ì6x ëàä ðÙ Ã µá í áT O Ùê X5 h Ä Lm6ÌÚ ÒKaL A n ôº6ètÛ þ Hc NþA F V ³ µw ý äÌÉçZþ¾ õ d Üô F V 0 ú9ÈÔ aÒ Ô Ã Á º Bk µq ÒLÝH5 Ê Q 4 î A 4 Õ F Aj Ï xK1Ï M Q óó2úËÏâÌg LÓd L3 a Á Y t³ Z³ L Ô yH³ ÕR UÖ2 dµ 9k ÜúdÖ y 0 ¼B cÌ µwp é ã J ô5ÏÅ ë i ½Õ éÖ h PÛ f Õ U Êl R²íHÊqC S yÎRÈìÍH o Ô¾ Üs ç¾GîBlÿ v aÎ3 Ì u 9ïTq ð¹¼ ýþ QË M1p2 u Î1 ÁÞ 4 ô¾ 7qÈ Ám 3Ø lÒdê ê ÚIèÆ 4ÿÒ ü ÎÁyøWëP ð á òõ6ÃÓ éùñ Fù ÍÑCÎê ác6þ1 qðÇF ðlÇ ½ 0 b ÂJ ÁzØ ò d ÄÔù iô sæ ú Yö Ï îÀ à óp eÞd¾ Z AwH 0 Å ³îk1öË ë ìºÅÄù Óî ó5 ÖÄã5þuµ û g u Nà íñ ê OCÐ x ̹7T c ûåØ a 0é ýSûññ0 î I èÝÑévÍ áC8 ÇZ ÿá ÜðÍ ð ZIúJÃña ß ýÙøñ ihÁ 1ö Ø Ç Û õ M é Ð kð1 mIÈÒÈg ià üSÎQ ð½ vÿ âØM ÉG ùè ÄÑ Ê0ÂP ÏC ÓuQàN w äûôÄî àÔ 7² Å Ù øËÃO áFwJ øß y  ûðù PR Ôå úa ô eÔ 8º º¹tºÙÔÝ4v7 íÆà1êq z ý îjÅÏiW ü Ò ø Ü ÿWðOØ Á 1x NÀÉA S I½ANÞ g ÍÛã R ã áY ú³ h¼ mÀþèy Ïþ µ u Í 3 5Æ b ÿº ãÒ Þ Z Àï Á Ò Á âèOpn ô µù p 8c û á 5éec Ò ½ ý KªÜK ²f ųΠÖéËÚÜß ¼ ÍßÀoá ÀOô Á ø z Kp ú uCÀÑ é É7 Rn WosøÜ ûHv ¼ý â ãÀ ÂÁ P eP h fh µ ÈMº ²û Ey EÖ ¾ º bü7 óº gïé ßþ Kp û5ïH Ca x q ÂYøu º yñaMÓð ÉZ øÊÄÇ ì ê 9 E êïhÌ Q çÙÀ h Ê ÏÐ çi o fÀï p ÿ Ѻ 7 ÉúJ3ð G ÍøÈÆ 1í 9UÐ YK mÒ k6Ó ªÚµzGOѺÛðÑ ÓläSäâ ß8Aä Q n ç ç Wy Ëôä zù Y ç  O b Û þï3wi J EO OUE 79¼äð Ôq ¹ FÆ6 øe ÿõ ³Êè K 0 Éûÿø W í Ò½ úMêy å Þ ÛÈ ç ËH R ÅÅsxx YÚ É8 c 9ËøXÆ ze Tt ç ÔOÒ ³ø Qü B éÇø æc 29w ² x z 8 çRðL ò ÉSγ hq y¼äi O oi ÄlØ fÂf1 ¾ Éðs ß Æö½ c ï 4ò F ÇÑ op4VÄðcü öW y Äó ¾ oÅ 1 ëÑ D 1 u 6Æ ØjLÅz óa Î ñ n Àhü Fâ 0 p C L à ì ò ÿ CI éÿð å ÿM ÄM l b dK ÄII é LTc Q cI 0 APÚ i H 0 ëE l dc dsèI EwòUtÊïâ üm ä DGÊçð ð ñ3òï è w ëLíçYfV 3Ô7C Éã1 Õ C ÒêÐ Ö î 6t wâ z ÒGàÏ Á 2 Ñ y YwàËz ÅÏ 9û Bü ï¾ x 6 ¹ Ìu ïKlÉfi qú þL ô ÔèR â  v9üÙN g Ñ ô UéG ² Þ 4çLâÀþE4î Õ xÔoÀ þ êsÿ ü à yö Éý uù Q ÙDµö Ú à ø ø NÝ Ï x mð ä½Í ÿt M c Îo ÔÑC í x hdðj2q F V Ö õZ ê Ü ð Z K gá1T Î R a và 7 ü ø ÁN Kü Å ßY û ÿ rÞ Ûw ó p s üÔÑT Õ 9 M¹p a7 Qn C Å RK lÅm â iX ga Éö ï GQ È op ¹Kþ c mß q ù µ RG7u 2V PÖ ü âEÚý ù w ë ã mç ¾ l Ûi úÇIßX9¾éëã BS üú ä¹5Èu vÛ òT Çã ÒÓ ì F Ùp ÛHo¼ Æ é R ä³ ô Ü Ç ù p ÌÜx ñÈu w I ¹ ÅÑ Eë ª9 9Ír ³ Ý Â C L éÞ ù Hõu Å7 yËI lBÖr Ò ûHlý I ðY Ì Û ýÓä 7 7 Îs êi jÚ Z ôQn Yþ8 ù Hõ Å Ü d 2 pAÚÑ Ì øÀ3 ¼ ÀO¹þ q ÿF¼ gÉ À AfÇY ã¼ ¼ üVA ÚFK Jþ ª io eD B â â Ä D í ú L 0 ó À Jà Ôû â ëe7ß b ɽ6ɼ0ÅX a LÓ öq zJù PSS m á8D b8 û F IÈ d0 éÌ ÿ1Èy7ȹf ÃÜÐ ¼ô 5 ØI q ä 9 N ¹úç î98 ÏÐdÎPØg ôÙÝ Ò Ää jäCtü Áôrºt å È èk Æ µ KàÎÝÇ 8D Ä 8 ä NthÐ à o¾ð ò Éø ýáú n  kè ã t BÇ l Ùu mø¹ 29 wt tÞÔ w 7Á1p ü ûà y¹ Þð âG VxÒõ å Û a Û í x Û ðk ß ÖÏi op ÂtDoq ßp¼ cv Áöïiø w ¾ú 8 8 ØáÈÆ À rlWa Ø Çþ Zª ZAÛX Çf8Zµ m D kÁwp s ãÖ zãK à f XËÁ v c ñØN F 4E ÐÑ tlÐ2 ùæ 4 2ù Ñ ï q Î6çQ r ½ê 1øa b¹ P G cá c2 õpÌÁîÓ çõ EÝ Ôÿ À ÒÿáF ø¹vÎÑf ó ö únüÚ üá3 a ² FÃB r ìó ÿäß Y N Ð ß àC üB ܼg Þí þ 9 G0 ÏÅs èË ¾ E Y³XÖ bt ý T P ÿb q Òà qò OI Wÿ êWÒ 1 åógà º Ø Nò Õ Ç i V 4 x û iù åU Aÿ ÿ àb û îÿ å t Ó ÆÝðèA ð ô u hß à ß½ÂÿÝV3uÌ o 9KÉ ³ ó Fb vI 9Vú ýç ÿ á ò ü uÌ ô Ç ôc E e b íE ½ Éa zÑË C U Z ÉQAÞ ò ÓóÔ pÀ ß û5Ðë5AG¼ø øy 1 Þ ÇÁ à Æ g Úßåâ Ïq ¼Ç 8Ç øYzqö ªÉ ÑÃ9 ê g Ë5à 7ç Þ ÖG ë QþâñUàmp ¼ þ A0 Ò ø ÛxÌ 5 øc ØUº ¹ Kðø ïk íéÅeþ Î Óà x ¼ ú ni 5 è3 Õ5¼îezqA Lì ý ê Ò ð8 3øºwð ÇÛð8 C ªn ó2µ Éy Ò t àY ï 8Ü ìVr üô È E r Ø éì8ý Gàñ ërX³ ÝDìùÄ ³ MÖÇØ2mú ù A Âé ² ² ö Ý ÃËá æ GZ ÑÅq YÈ LüLV 8 Ø D Dì ÔRKü øóX Ä 6 c vñv ³iÚPÄ6Ô ü l ó øÀ uÏö ÔãG rE 9 ÄÏ ²B 1Ä þDâW c³ ø Ä 2  ø Y N õçy ³ß Z j yWxñ ð19 çÝv ÿª ê ÑE Cfò ÃIÔlø êqÖå1  ä B jrÔ ãßd kLÛç Æ î7ÛØÆ6Æ 0 n CbH B ÈH B Fi K ¹ Y e m fiÔ6AZ N 5mÓº m 6MÓ MÛª Ø jÒÚ Õ4ïG S zí ÏyÏ9ï9Ï ã ðw fùå ¾8À è 7e l àW ú ß Ü xýqéýêà ó8áÉ îÉ1Ua û ÜÊf N K æ Gùy òº åv åÊ ª ªQÆ5í ÁQ Ôê J þ ø ø R ÿVj0 ÿ ²ûÌvÆ îD w ÁXÒ ðK ø êâd MSf I kr ¾ µ Ê Vz ÔP RB J 1 À óøc æ c Ü áÏÓüçÉ 9 Ò 7FÒ³ááë BîçÁ HÏþ éùçx ó ÚÀU G 0 ê Ø üù H äÇ v bÇb É RØ 2 Ôy 8G å ù õ o ½ سóEiã ¹ W ÀH Ç ã p p ÿÇ 67ÉÓ ìXæ e Ê2¾X 8äÒ ¼óï ðîÅ n á a örÜ ² ô ü a ñ î n Å àîãÁäMð ¹g V c B PøWðÅ I ÑÊ tÿç¼ 9c gÛ gè T W6 ÆÛ Ý ²Â ï o o I ÂG éÎ R 6òä tÓå Æ Ò6½ inmzK 4I IKK EZ ÊE 1AA È Û Ê Ã s ² Ê âe2Ïq2 s É Ó éYöiOÎæöÇs é éû Û é h mf 5¼ c ìÅô kü òôs¼ 5 Á 1 ê Ä àbÔ þ ¼ 8 ÿ GnÐx7Øüu6výÌ çý b 2 CA w6 Ú Ïq gÒ ³¹ º óù Çu 7ôg¼ÝÇ8Î R ü Àß ÅM á³ó ¹p ê ªÒ øÜ t ÞÀÉ GG ñ8 qy qa â6 WÐqR Øý6ÒØKùü HíÛz È é0Ø v Ñp Ü ð üÝ øªóÄâ Þî ¼ áú îì t GÇs c8¾ 8À øÜÃè8 Z Ü äd µ õR ô m B ¾ à ê Ây åõªbá3Áe Ö M z ÚØG OqÅm r ÁѺ¼ s ¹Sc ä öã üp ᪠pMdí ptóv¹ Zª f ³ Ðéw d GÝ øÈ Åä çó Þ a4 ÇuÓAL cÔjHÖ A ð9àÊ ÍÍ àò P LHu ª 4Z5 ªê 9 Âà ü ùâ Ñ ÃKª0 RE U F p mw¹ äª ÃÕ²¼ q ÓÅlI î cÌqjHNQ8Á C j ²U b ª 4 JUIµ 5È 4V ÉíªH oÊ U q O ÈxB ÆwU º BSDEà üOùè Æ GÀê ³m ã P 1iï É ê ÞbPµÉ F Ætù 9ª4y4ØT Rå j ÄÜ bs Í H½W Ô5r Ïò Ê Ëz D öÃÿ F öá Ï ñw ï 8 7 kÈ ß Yå J äªÈR BK¹ UòX ß Jn rm3ä² T ²ìßR c îxGéi 3  öÂ Ü Õ1n Å sð ÓÐÑJnFS à R ñ U ÈcO Û MNg Ò åÈØ Æ Ù2 5óMð l ÙÁ öý ¼ ñ³k ûî H S l ò Fª òÜ y2 ë4 ÇiS Ó Ì P Ì 93 4L lÙ ²æ îo ¾ ï øØÕcð Ð3 mc ÑHrSCn Ä ä Ä ½ Y ³ ùvY ke ¼K EmJ â x ÅßU ñQÅ áy Î îröÜÃÈ ª Ýã chiCG3 à t Ð2 Ò7ÙÄÄ ÔR L V JÓe u VRYH å 2 ÎÛ Xï Åx K n ÚË àý ä2K ç p gä 9 mØÁ èjF CF2óÖ bâ Ö ¼ J L Á x b òSH ègC é Ó Àc c ê cÿU óE þÍp4 óq æNÁsµÓ ¼ aXFßh å 11 Æ ªb A M h P  ñ i À 0MA C á ÈÄV jæ x6Á ùLz Ì Ó ßÂû Ø êVB V7ùq 7 õ Ò É K l xa Ö0 à t Ù x ÀÛ ÇÄ Ç ÔcBê Huh c CæÆ ê z CO N0y y Ë0¾ d F è1 ãR kæRivHM dM4p ÛÄ Ó Ø Û4 â5GoÅLí Lk K hh h öký éÁni 9 Ú rF qØ Rà Ü W 0Yë Ä t0R Î gj sø Îå é Ä ø pH ÂÙ ÁA¹ û GøGÄs à õ ¾Äaù ÍGÈ Túp ¾ X ð4ÿT Épåà Ʋ kÏÒg8 Ë8 K8 ß ÇG ã z Í E N Ò n p í ¾6üåN èv4² Ç Ô Y E f U ÖRÁÕ0 we õÀÏÿ Àmª íàX åu Ç8 tâÏe ÉöD ítØî 2 UÔe ÿ ç Z B jÈä f mVà ÀÛþ O í j þÖÈ 7 ÈÌ ìð t ûÈ þ âÏ c 9 Óà 2xªY Å C Z öæ³³R Ú F óàö ç 9Å ô48ĵ É5¼ xèê Wã EÀiU 5YJÏ á¼ jâ çn 1 öBxæÁSÎÿ Ú f Yjç C êõÓi o g çÊïáºÝG kç ñl n9 Cà5Á r² xx ÙK ö Pë³ÆF Ó d ÿÀüþ¾ ü ú ø ì ³Ãü ã ê9ûÔ³ Å3 êOl OI ø 3d ÓmB¹ñ² âE ÕÏb W8 ¼ Ô Ã g æì Î êìUÎþ Iltþ B t l î ¾xÀÛ Å ý Çá À ¹ ³ gáÊÃÓ Ç ç ³ Äiv 6½ l ÛÄîµé gÇÝvÌ Åå Ýêö8hà Cº ãûÒû Qú Oõ Ø Í s éÀÓI Ò ù ¹xºãèëü Î Åþ Î ïì îñ ç 9 ó Öù yáJ ø¹9 ¼½Û xs 5íÀÛ í Tªx í3ÉtSI½ WBé t ÿø í vì Ñí kè É ¹ÇÆ FvÑÈNZÝÁ Ûí ÛâªØâ M ÞÀsëEp ü zóDk áùd µ ßédI8 y ùb i EN àü b WÄVûåf î c Ír VÖ c o 5Û É X e1 âý Ü sÐSG j G Yùv øºáê 7 b 8ÊpTÈ J Á3 ÏL 3ØFÐ5 b Aü b ¼ i z ÑÐ 9 l p F b2 µ asÃE D xâ 8j byüb p dêLð Y¼ õ à ٠1 C¾H l p õ ÊÏø Âñ Á q àçâU N LH ö Rø dch Ê Ñ ô û äD À½3Hv ägxíq òDêp ÝÐ hc æHê uå û 6 ñ 7jê Ê R 3Iõ3 Å Ø Eé q ß ø R 6û Ûø9IA³ zÉ Ù I6 XdAî Ä W æ Ö¾ Y µ ð Ú C iB F ý Ó A Ä ã ¹ üo q jÆ âÈ s8 j A E ½h ú XhÚ ½ôì È ØÇ õ æ  aÏ0 É äStÅ R 5ÚDÁ z m ah CãFø nl V7q¹m Í p nÂyÓQÑ O Ok ¹ßRã ëÊ5yî Nb ñs 0 P 84 îE J cÜ Çi ÏÏ ë Ë ºzy H PúF ë³ ÊÜ ËdqÁóF µV Lk ²ÒzßPß JäùK wÜWÇy Ç P C8Ød ß ü õ Á ÚöÝJ ô 7 òdØz qFÙ Và 6 X ð Î Z¼ÈÃÍÅÙe¾W Å õùÕíÔ áþN ÒaÉ qf uÝÐ E Ýlßй y ó XÏ Õ µä ïm Û HK tu4äG g Ôn Þ ð à ïB z h CÌL Z8Äl Ð ò ² è e O Ü Ax âC 8ÎÊÖ â Ns ¼ I õûÖ ü3Ñ M q6lî jï¾K 9Y áËÖÅm ÞóÐ í Û 7 òHlêÞ Qp p j Ö 0G ÀX s Dà Ø Ô À x G ÐF ó Ò SÐ sÐ ét U RuMÝT Äü ó ³ò Ëî ò ÇÊúôzq º ³ÖsâÀ ê åM nþÖ áÛÚËò ú ä ¹3 å3 o P 7 B ²OE t³O ª 1À Ñûoâï Nõ4 ÿªðGO Ù ÙêpcÝ ì àG à RÂÀ0X èÏ QAÁl ² fà4 M 7 º8P W ò² h 3 l 9º3â Ð c M egA ð Ü 8X Jæ 7X ôI Ð 0 ÿ ú N 7 áõw çEkv Ëà càJÈ ÅþìÈýi J öQ u Ý FBòËéѵµ stream H yTSw Ç oÉ Ãc 5la Q I BHØ AD ED ª 2ÖmtFOE c Ö êÒ õ0êè8 8G Ng Óï ï 9 wïïÝß½ ó ªµÕ0 Ö ÏJ Å b 2y à ÆK ZÜ ü i½ LÊÀ0ðÿ é 8 µr q ª7èLö y Q ëñ q 4 j ½ç æ9ÚÄ V ³ g B 0ñi W 8 8wÕ õ8 ÅÙ Ê QãüÜ QÊj é A ÇÙ gº K ó ÈtÕ ú Ó ÕºF½ZUnÀÜå 4T ë 0C é Z i ó 8 Úbx E ÁÁB Ñ ú P ÞÎÓ Ì¹ Aü om çW x Íú Ò Àòæ Ëû 0ñ¾ ¾øÎ ø y 7 ta¾¾õõõj ÜÇTÐ7ú ï¼ÏÇtÜ ò qÊ2 Ê ê ª6ê Z L Ä â øóyxg Ë z Èà L UáíÖ Ô uµ SkÿS eØO4 c Ø ò ò åÒ R ß Þô 2ð5ßáÞüÜÏ ú SáÓ V då r ¾n ÏôY à ÂA4 É ä ÈA9Ð t l à Á p Á ðGp L ÝÛ ÀË H Ò îeE 8º ÎR ØãME Õp iUñ ÑT6¹ Àû FWÚÅ rA µ i cúöRIÅ b  ñ þó þ ØäÄ B 9 ²Ó b 1 ÆÌç85Iý õ Ë ² 4Ò ÐRG ÿ ØôõYå õÊÙ o yd ðªý rd ö 9 Éc µ SK A 7Æ û Ë ZN Àù Êó g 6E Ì ÔÚ Kss d ûª 8 ÉÉ J xA Gϵ Ñ l2 S HPáO æK R ðþíåܳIýPøc Êx0 n ¹ é² Gß Ä R âÄTÔ BBý ú dâ ÎÓó gÈÒ Êx ÈÈ À ý8ìÚà Èu b  áúD C ª W Ã Ñ w à I ¾ É º fp¼ Ýx ã LÑréÓ Ú ÑèëÄ ²ãÙ õi 83 E û üé tB ÊÆ GÐ ÕZÊá Å å Ç6 ÐÎ B ÃNR Ú P1µãÙÅq i5 Àk Ç µ ÅtJMÕ è úµ É2 Âú F î ïd½X¼Kw¹ D è ÏÊDt á ¾ RÚ½W ÿ à ªÍ rdôå q Þv8 îJ öùK à2L ³ À lÖ Ì Íúß Þ F q e Cw 5 K7 c º e cO d WU Hÿ æ Ê B 23 o TÓ wü J éH Þ2 Þª J PòkØl MÙå 3 tlÔ8 eóEè È Ì1 f l 4 1 ì Õå 5D V û½ö L ½ÌèR õ6vu v9 ð á dÍ ²Ñ 4ný ¾0Á 6è tlM Ô yÁàðR A Æx A U õ٠4u þ K ² PåK Ã Õ Ò c½ ê ê Yîg9J½A Ú Q Dï uÁÁågBö M1 TÆÇí þmÞ 2O 0eÍÉ s I fZQ oë endobj 627 0 obj endobj 649 0 obj stream H T ÏoÛt Å B P LA È 1 ö Ê v cÝF 8 NìÄ q k vÒ v 5kà 21 å2à ½ G 7Þéé Þá ³éÅ Ùl ýì ë33g ¹Ø¹9 ë Óu ú FÀ èÔ Ê æ ùGíÆf j Om³ ú²î úÌ ai ù A¼ åÕú 5Q ÃË ß L ÈILzD Wñ ý Ü ¹ Ïë ¼ W á jöà º X G àgkO Àad Ø ÌT ñ 5ñH 1 cAY ºôOW ÇÑ ÓåÈx N ur q gó ù Y 0Cð3í D Y I g æä Mxs AZ a ò Ì E 0á ðG À F3 áGþ¼ L g Bà o zÑÒ â ã é Qh zðdß YX sûÜ Û ó äî úfµX í v äÑ äÃû 9½Ý íc³¹ r M jîÐóß Z º¾ Ì uûP Iï êf³¾¹ Àî8 ýæ SÏéJÞ Òp R a ÌXÀ õý ê çÝ î pRæ MÃß þô úeÈÖæ ú U² fpùv ßtnk ê Dý EÍe Ù J m uæÅ Ø Ë º fÛîüSYXKÓV R ß OÊ ózÂ Ñ ¾ÞVæåü¾YÍ M½j LÊëå Åýü ÕtGîZ6 Ô aP Õzs Å IX E 5 7Í 5 ¾ 9 D Y ÓBH Ïê ô Ç jÒ êMÓ ÿÞÔèÚ Ñz bozÑkÈvT fw ç G îZ ï L A k Ñ ÍÙz5ëM fÆ p m Çá ÊI ú þúøøõ ççíãCÕ Ôw ó óÅj Úøný µ f1 ÝüWù¹ P ó ö endstream endobj 707 0 obj endobj 721 0 obj endobj 722 0 obj endobj 700 0 obj 723 0 R endobj 701 0 obj stream H W oãÈ à 8q93ü yÜ c Ö L ï HJöúà SäLOwOuuõÏ ¾ Q5D ÿECÕÞ ø3½Ú w 6úßI Íîn ÄI Ñ ñRü Yì G¹Ó m î¾ ê² µ w Z ý ë Ѫ è ÈøQ ³ØD VéØF J Ó8 VGeðõ¼ Ø ÄZu ÑÎ 6GÚ 5¾ ìé ûà U ÖÑê Rü õq9 Sk à IËÓ l7ûX Ð ïèÛòf g µl Ûr ÅUúò ÎÜxQ õ Ùð Ôo r6Mb Í Â vÑæ R7 A W Ì A Èÿ4ÎÉ 1G Ë á Ãq n µeÅ Ç Fè Ì5 íZ 4ávxM ß e3nÅ jY 6 ïÁÜd½ At¼0Z b ½ ôf Z º xIV â i¹K ÂzI ÖW Iè ãh RÙ Å3 õK ìok ï4 r a AyZ ã Ä tþf G ß ñ g ν3²î qªû kz Ûí ãay ß wð ò OÙ É ßÌ I Ò yo Sm E or Q X ðÜ q e²õ¹ ý XÅ ñ Õï5ý 2Æý ¾ Îïù ê ý M bZ Å ùüó 0 ¼ E ÉÂ Ä Þ W âÆ0 ã sÙ Ízñè ÎÇékØÜá ä 8aN 7ra Ïmºp Ǻ ÏPaè Æ1 ÊÌð 7 îøR N L J Ò ½ß Êp 7 ÊäÌ Ú Ë àî 4 ô 2h ½ è Fæ 0ÈBÆHål ¼ ³Ð Q çvÆð îaLP1F d î Cg ë Ö ø Gq û4ãz à ðö ÞÛÅ ió²ú ì ø k Q kñTâ lÙ Ï é Òª³2 y ò BƳZ³ r kk ÿ J A Ϻ ëD Y Ü æ Ù ÃzD b 4¼á¼Ç 4 Û ÍçQì ³r ÿ clö Ó hx Üÿ ä áò jØ Ë Gs X S ðäEhhÖ Z Òç ÎgýAàJlö c ZZɵ ìöÍ NÒ Õ r0 Ë ÊÏW ðIAý I YUÖC056 P b Æ F½  î G 7q Z uá ½ RB O k J4 à Y IðÈ B ½EÍ O ²é H JDÎAgâ ç Êÿ µ ²ÎÓw Nó O B uAW I R ùLjo CéF ¹2th ú WBX cL µ Ë 1j ÙÓ ãC J ùJ 3ÞV ô5 ôÒ ðà ÓD ÈÏ a ¾4ÙõD60Û ²m ý ½ o ѼI Cò h å Ý lð CßÁT eV ÿj ¹ Ü 8 cÙpK çÁÜêg üÿù ißî êi ãÓÕ ãå C àâµ Eî ÖD i æ ö ý Ì T rW õ ³ 2 ÿbA â² çar  ಠ0í Å jU Êþp8ú V ñ 1 7xU m H 6 êdf Í w â ó¾í óëVW S â Ï ÿ ò ZH VOÿ5 é á ë ÖækWí y Ô¹b 7 eqE è À U º ê ã ü à y ý suÙubP ôþª nO Ç Y ò ¹ ËÖ xË 7VpÖ ÑѲx Ûb Ý 8i h¼ wC ïö ázo8 ãe é é f ú AÐ À ÊdIl Ò ÂøL LmD Îâül Ê²Í i U x 0 ì I ðëõ H uZ cX r1 é Ò üX5i Ü þĪm g qùÔn Ø Î Ùs Y À c ÒWÌ Xâð3Ái Û bê ²Z cÛ ½o úä vpB 1 öS 8W vüë½8rQøM ÓD6 Hqô 2ï EySÏáá e U åÎua tñ J 6 Õ ¾ãë Jë G ³Â yõy 1ºaY n új æ ô 8Å T ²µ4c ZëëDQº2 üòå¼³V¹²v ðÈ FÕ0 VY ÞÛôãe I JÅ L5q ÔÊLÎñöi R Õ ¹ Sil Tú ì P ý í í N µ 9mnæ 6 Ö U Í ôN D û ÚMÍ 5V Lä E ÙbVõýøÚ á Gú1Cxè½9 JW e m Õ º ÆJU ³ 22 ¼Ù7 hM ³å a òý cDhм çuË µ µ Ø ã fÏ Ö Ú µËJsa ½ßiÚÈÈM è Ù úÑ ý ÎRÙ uÒ Íñ µ éTûSN nøÏyE Oj GýÛê 1K d A ÞõT á5 D ýcÇ Ö æe ó ¹ Új aÔ Ù è¼ I09 ãô 3Dñ å x9Î ë ímõØ ¾Îíñ9 º 5 o È jvÅcIËÎIót ý Ê M ýKöW y Í Î ¾ SK ËÔRU ó þ Þ f r ú Oå ¹À Y Ê ø ô8Ùd8 émúÄ æ ²  ÇFBÃewéî n Ñ Ì P ÎWw 3 Uüo W Eе ÜÓ ò2S j ÝÛ9 J E µ Ý 9Ù 6a3 RåqÛõ 4 Ë k Ö f î¼ X Ð l 5t Hg 0è ÒaÖ éÉ5Ñ º ë îÉqÁí f2µ¹ j D 1U c ³ÚH Ù1 r q kºà Õ Õ e A y Ò ¾ møÇ hÆ ÿa½jz G à  f iÙÝühæ Ød o À M DI ÿû¼ª MR µ ÉÉr³ ß W j Rc ÞUñ A nór ÓQ õ M½Uµ ç 5g ¼¾ÞÿÒlN Á l7rð8ô iÁf µ kaÛ ã o JEñ i é Eä N P ÞËF f AU C B i 5 ä ó Ù O 3O Û 0 ü EÌó tä øÑpù ö íjZ ÐÓÓÀ ñ 7 ÅF¼üy ÆGf s m ö û à Mö Ø j ¾ Lôy 3 YÚ ýäÒ ï à ìw ª rö h íL nJB òÀ A â ÜÁÓ jC å Ú BJñÍQ i Ðoy µ Å Ó WÖF Þï l X lkT B ÏEPö qÛ B ² ï 7 9 ê 6ÛÁDy 5ÀÍv i 8jxù s ¾U Åõ 6 þ Ág Ìqr N à ân ÄÅ wèÕ Ì ø ÅxÆ nyÁ4µg l ÌÖSÓ ÿÌK í 7I å LØÍe áI æ Ê øÒE YOapÿHøW ñÀ Ofÿ ó 3ïµ í 1 0 E ª S ÝètBXÝS 9ê q é áû8ê RÛ b XdPf k ÜY ² Üÿ¹kM ÒL élâ öô Ö ÿª vsßI ØrÁü z å Ù½b IûÉ f Ò½é ÖcÂp7YÐð i ª ¹UBÚ nç aû g sbe ë Ó QÝJg óMúÀFm ÊúK9 ãÊ ë Ç7 øq l z HÍûdZô I Ö xùxxÜ½Ü û QD M û Ãû ü I ïÞùês w Ë R 4 Ñe 7âO uørRw ³j úÂS àEU 2ò â J æ ÐÜ ð d kF ª¾ e û MÍ Ü Z V²ä³ôbp Ú ep ç yj9õ Ç Ê r ëéêNuR N øæy h l ä qZ r é ë 2 Ù ÙYd95ç DsØûÓdê Y R ¹ÚòµÈ ó UM zq ùw çÐ xq q0 ¼ D ãýqq Z s Ö rq qÐû g åôæÝ ÇÙuAd8 r h cÚ 39 2ã Ñ 1 ÖpÞÜ îÉ5Î c dî c T 1 á1 ¹V rp Òº ÇûÓ f³Í¼ èûà ¾G 4 6mlÕqþÿû wÛ 8 îÃöéG V jïð 8 õËGÿ c æ o m íù 7ø ½ ÛÝý ² gr a û X vn Ç ï úX äa ½cpç ¹æA y Lðð ìçG õÜø Ñ ÔÑ l aÄ ìÙùyôä ì T Çáû8 yå ÎFè ¾Õý8 à ì ÇìÙú0 Ñ Á GMq Ñ HÓ ØtÚ8 CÑÑï 3É Ä B c ãLÂN åâ aG S9 ë E FI U 0J P ÌÈ ì Ñ öÆÞ 7 dÅÁ ¾ êô 0 å a h I öh f0ãØk FÃ Ó D y ËÁ ÌÌQ ù ½ dÅÁ Ì6Î ËÉXëæ Y Þ M vJ G f z ïA Æ Î KÉrò yçJ Sq 3sP æ íü å Ó Ç xqx Ø öG K ßÐm 6x Ï Ð a êQ uØÖ Q ¹ ³Àó h 7Þ Z ð xGð 8 C Cd ÌP B8 9 RfDg8 WÓkq õy þ k à Î ² Ln3íl ³F8 VCó 4í Ý áq è kLÛ s ü6 Á K JÛTÞûl r G ûì ðEg à 2 Çöl E é P äâ âàm àÉ9 8ß ù3QZi 03 ì 0 Åj 3öíS T yªî áü ö g gÚ9 í ¼ ã H x ô x ê ȳ ÑÄg¾ qkDUFi â yoË Fç l5 8 ¼ ê ÂBÿÌsð VB TÓ T SÔ Ä 5 ïû ûp½ kò 6Ì úMn b 8Ý iQõn í5Yß ù çê ÖCÎÝ Ò4ûñÿ7ý ½ jpÆ ÇÔ úÍõJ Æ E Ò Ãk5ì ¼ö Ù ø ö j B ÃF Lh É Ü Vo CÁý R S k9 ¼øèp ÿ ì øÝ å Ç íP ÃL F S í 9 c Z QÝñ¼vè7 ÙË ðÀÙKãJ ¼W 7è kÑÀiÇZ Ü OFÛ P Ú 9Ô ¹ ú óW ½8 û n øòüâ ³ ¾Ê¾ OÐÁ ð åÑ é B Ô 2 ûòåK à eE þë õj µº íþ ì2æA ðî mHkëlb t1qG Ñ Ä ñ w ÔÄ ãîñõ½ TÄÀ Ìq 74Só vi ¾Ëà D 1 N q Ó ¹Ïh äk ¹ CL êY g2 6 â Ç m xã á È J ÂGØ É lãQ 8Ð ôJìÏ tàïû 9 iÍfxÓ Fr7Á½ 1o 0 n u Ò Æ V m ¾Z bÚþ³ ÛÈ cãÔ0 p ΠýW õ Q endstream endobj 18 0 obj stream ÿØÿî Adobe d ÿÛ 53335 22022 ÿÀ ÿÄ 3 1 AQa q 2 B RÁb34r ÑC Sðáñcs5 ² D TdE t6 ÒUâeò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq 2 B ÁRÑð3 bár CS cs4ñ ² 5ÂÒD T dEU6teâò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö 7GWgw ÇÿÚ õT I T I I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I I I â 0 IJI I R I I I I I IJI I R I I I I IEî i2LH Ü ¾ Ô ÒÇ5Íe öÇaßYçÀp R HD t I fe p è ÎÛ Äjâ q ¾ÏÑ ë ²Ç½ 4 Ç 6 ý F è9Õ nÇ ½Æ 9ön ¼LKü q ³ pâùèh MÚøy 4c x Zé ² I I I IJI I R I I I I I IJI vÆ ÎÐÝI fnÈ ½ûÆ sàzDÄm F º nÚv rÝk ÖsÛMDº 8îß Í30GÁM f ÞozQ Æ8G Nô I I Í I I I I JRI I I I I I I I JRI Ì ç µ FPhúL µ d Oæ ß í0 öíü ÄúÈú 2Æ¾Ö¾Æ rÝ g å ë Þ Ã æåäwRI ¹¼WîÈÇ É sË â xö ØÑ jï1Þ X DH bW è d8 eã5ò m cÜ Æ SDÈ ÜÙ pÕ í ù à I T ªI I R I I I I I IJI I R I I I1 ÈX X 7³l D 5 ºf4ç²åºû1m¹ ä4 Â7 úP h 8 7 D Ð 5 Ã3 Çu K ºÇeÒððXç ³é ÓÅw Ô ß a m 1Å A l Ð DþSæ h ýxL ñ Td 5¾ o õ Ô I I I I I I I IJI I R I I I I P³w í 5Ñ c ì ÖR k Xa û R Qcw0 à 0G õ Ë pÓkd ÞèÖ ûÕ DðËSÓF 7ü̼ I 50Ý 1Û Zïu Ú q º k ê s meµ T I I I I I I JRI I I Ì Ôö Ó IÒQh q î ñüªI I I JRI I I I I I I I JRI I I I I F r öÕP ï Îp g Ø D R I ó DÌ y 7ë F ÎeeöZ n H Á õÇ ºÇ m vîú 2 ÿ ù 3 Q g I i Óâ ½I I JRI I I I I I I I JRI I ßs Y Q Cª I çgc c á Ö æ p¼Ó ªõ Ê t VË Së Jþ Õ Ók õâµß À g ¼ n mc p 4F Ýâ ó Ô ½ æ Z3 Ø Óµ9ñ 3Ëóù9Ló ÈÚ I ê ²ÜjìyÔ d OÆ r² t U UU Z ÝÃi vþUuPÈ ÚÍtwFÁI I bT I I I I I I JRI I I ²²ÞÊ e I s ð sß ï² Fð ô C Ò ñÛSßÍOÊG c ûwARI zG N Üà âÙö FÝ ùütWq cênÑ H pu ⪠Õ9 Ìf Ö há à oäW s Í ö È å Ëí ÝI I I I I òªI I ú òªI I ú òªI I ú òªI I ú òªI I ú W¼ í Ç þnÙTòóñ 6à ÌXà re âWÌÉ ï s 8kè I úJ Ç V Kk É ÞØ c 6 ç2æ Ó vë Ì ² Þ ó åæ²åëÃø T stream ÿØÿî Adobe d ÿÛ 53335 22022 ÿÀ ÿÄ 3 1 AQa q 2 B RÁb34r ÑC Sðáñcs5 ² D TdE t6 ÒUâeò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq 2 B ÁRÑð3 bár CS cs4ñ ² 5ÂÒD T dEU6teâò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö 7GWgw ÇÿÚ õT I T I I I I I I JRI b ç rt R I ÍkZ6 À é N I I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I à ÂdÏ R I é JRI I I I I I I I JRI I I I I ûµÐ Ýÿ j i2 iÜ IÒ õ ã ÔÀ i Y h D ð LHR I I I IJI I R I I I I I IJI I R I Ëý0ê û Ðë vßaÝ ÔAö VÞKZH íâ¹ Ï7d Cà y ÚunÎÄë ÉK 1 ÊdF0 Dù1gËíc I OXÉnPs í ZI 5 Ò o ÕÔ Úû Üöí q Ið á ÿ s d Iw Ö SYö º À dýÉ ù¼ Þ d 8 aþ CL LÆs aÃ Ñ ú²ÙI ÑI I I R I I I I I IJI I R I I IBêÙmn ÿ EÃX0 ÌóXÏ Öæîk F èÚ8 ÎÆoiaáÚ Ö eÍ ú i ì qÔsóÕK 3â dÇ íe ñ a w I ó h IÝáÝu úµ¾Ò ma ö n Ë w Ú9Ì0í N 9ð OÕ ÓØý ó ½ÎÜ k fgý ¾ Èl rW tú1òÜÇÞ9¼Ù MÝ JI ÂI I I R I I I I I IJI I R I I IBÒZÂð Ô bW1õ Ù Ú istk ó Ǻ ªê L ÑÙs pc oAÃÑ ð s ½6¹ÅÎ Ú 9VyO côìX9 ñb î I ÒK H w cÚØ ð Ôö M ª 4y Ç Ú Ýpì ûMN³Ó¹ãx ö47sO½ú 0xåwX 5 cÚöòè k O 90 D Úû Âñ Fv5 E JÚI ªºjI I R I I I I I IJI I R I I I1 yí stream ÿØÿî Adobe d ÿÛ 53335 22022 ÿÀ ÿÄ 3 1 AQa q 2 B RÁb34r ÑC Sðáñcs5 ² D TdE t6 ÒUâeò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq 2 B ÁRÑð3 bár CS cs4ñ ² 5ÂÒD T dEU6teâò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö 7GWgw ÇÿÚ õT I T I I I I I I JRI I I g ð4Ô ZO Ü 1 JI m4µÁícC v çhòDQnÝv ïÆ S ßÅ T I I I I I I I I JRI I I I I I I I H á᪠sö Í î d ùð RI 4 à 0ß ðNѺdÈ A îðY S Ë fC4Øÿ oü HóEÅê øí F i ÉÔ é ÊS stream ÿØÿî Adobe d ÿÛ 53335 22022 ÿÀ ÿÄ 3 1 AQa q 2 B RÁb34r ÑC Sðáñcs5 ² D TdE t6 ÒUâeò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq 2 B ÁRÑð3 bár CS cs4ñ ² 5ÂÒD T dEU6teâò³ ÃÓuãóF ÄÔäô µÅÕåõVfv ÆÖæö 7GWgw ÇÿÚ õT I T I I I I I I JRI I I GÅ I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I I I I I I JRI I I I I N öûÒ Mah íÞÖ D F h32 ¾ U 5 îm îk 6ò5 uʺf3ÚÒ ÚÞä 8 ÝÇSªóÌ Þ m Úï²ú î Ð Þ óZ s Ä ë ê k³ª ï kK Û Nè º S u d¾7 âµ ã íU¾ê Ë þfÝ Zu y ðÉb zzU þ Ë q 4 KÓj úÚèÚO Ôk cÊ íø lî Å I H I I JRI I I I I I I K ªQVC d Û H ¾ AUÌ Ö g X üF ÕuAÙI òß U3í ½ 6²æ sApu 8 Ãä vöóY5å8V 2 f Ð öìkCØÝ 7 î Ã Ý 4í1 ÅyÍÍÙu µÆÍ Ë äèJë¾ f GÉãm øÅê Iç¹òÒtÔº r½ êue E ÚÞ7Ip6 N µÒ Ô Ãáb ZÈvÇ5 àd 6Á õn ÓShÍ ìvZ SýΠk Ì È ßòðëKùxÑRI º h ñßR 0 ú uI I JRI I I I I I I I JRI i3 ðóRL Ò4 I çz¾ ªàëX Ç Z k Ä uþéó¾ h¹µ ïu Í H ÞÆ B9à YêLi Ô5 ¹ wÕyßPÄÊõ y Ö öí á c æº ºDJÞøO0h tì 6 x T wJõ²ka µ àí çù Îß KÑúN Q ãic a6 cÃÄêé HÚD 36 u à ÚâíXöD CvÀì þ S úö y Ü h ¾ D Û Çö ó 4Òî Ô KÖNX 5i ûeTôR5 è ¾ Y ú3m Và ¾ ß ÍW¾Ã Õ5uT9 là î Ý ô tðÚ Zô ÐÖî N á 3ºZæ pmP õLu d VH³Õ Uó¼¼ Êm D f Ú 0¹JóÈÒK ç3 r bãõq ºG Ù wùÑ 9Çkq ¹ Ì Käh ÑBGh nX 8 Õ Ç Ð CÏ à2Ä ð zY è 3 ÁÍrJºlú Ú ²Rîu ÃEXØ ã n Î í CCÁe Ò O 6 æjÁb Ë F l Y Î Dt4Ó ËJs Ä5V RT hÌ Ñ 1ï Ò é Ë Ïb¼HVÂJ³ Ö pý ªìp ï ¾k²s ì á Ý í4ãÖïÍíQ ùýã0Ë süª ÒJË à W LÊ d¹n RöDÏo ôõ1 j scöo Ëc Ad Â Ä ÉK É9 Ñ Ù4 ýpì 5Ò At þPõ Ö ø Ï9¼úçd ÎümJE Öp U ïó Ä z 6L c s D E7 ÙØ öT dYì þ ý IC á Î q ÒÞú 1 R É ÁÊ k9ò ÝÝÀ BEá âÁ iácSÕ æ ÙßÁ àßé FB w²u e axM 6 ì èkõ Hjò E ù3 cÍtÖÚùÈtÇ 6Öòo P s t8 VZXù ÏhG X j BG ßòbì X J ó éªVÇÑ 7³ g Õ½ oþ Ï ³F â ³ v ý d Vâ m M iI ¾ À þ½ëw  8 c nÄ T²i þÁíé Aü ú áÜ Zw C8áÓjHß ÎJWè qMô Þ Û ß SSÊÌÿØùe U K 8 11 G¾Ï ý²yUzI DÕ ¾ õË ª ócqBß Þ m ² e ðá ëºC Î Ü UG9Û dpP a Õ iq nºËñ à eLÄlÍñ6n²þ æOP ï ÚJ ú ÐÐ iû V ÞMàØ ÉæaD ÊY B K B Pj ñcÛ áÔIé m 2Îí IL 1Ö Mê Õ5Ï Ï Ð Éêç Á ä o vìRa Að YÞfY V þÛï6mÄÖ õ Úõ n¾ ð ë ËÊ Û êâð ê C Ïañ mÈ9 3 Y yO Oµ L í õÀ Ô˳4 ç êĹWê AQË 1oL è RìË ²ÝC Öô ó T 0 7 F þÌ 9c ö àK ² ß ÚY w Ë þáz g ÄéÙû n Ï íG 3Êõ AÞ â Ó¹ û Õa ä r W M Ì n º å ÚüÌzÂü çåµó Eá ò Lº4Ù 2 à À s ú óÓ ÔêÑ d TÚ µvXßÝùÊ P Ñ6 ÐÁ ü ZªY O³ ÙÀ Äw NT Õo qØdW Ô 5ô2 Gdõ ܵè Á ÍT Ó nÒ0 Ö¼ Å ØÞL íd Рb4Ò Í 7 ÄÁ ìa6 þëÖ MÙ ëÈm A òü ÿ NîÙ sM p PSð¼q3 Ü ÄE cÇ 2 Õr m R ÞϳR Ðâù Ö0 ExßÙ Õ uÐ Z ô ë á 2äBp Á 0Up8 VÀ P¼æ ½ Å ÈOQèI ¹ò Þ ¾ Õ³T â FÆH G ck ÚáùÀ z Ö LºÄ ÊI K ³ L ÆËI W ßÃbTø Möu ª Õ2 Ãÿú Ê Lv ò j²¹Ð p 2 pi2 1 Z Ö ÍDÕ IsôØU ôÝ Ûí jC cúHÝ üIÂôçí GÎ˹ Îî r5 ýK BÙ y轪nÉ V æUgé1 l wQ èS vè ³ ï º ËÌN kuF ÅÛ ¹k9c Þ ôB2 ýr ãîìâ ÊõFûb Öóyß ÈÚõ²Ë Q Ü 9j2½Ë U ù nô9õ õJÒ à Y 22M Fc  òêtÄ Ë ¹ âÑ ª wþ qz 2 ìasä

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56112.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function? Source publication
  the referenced journal article in Science Translational Medicine I sent this email to Sarah Knapton Science Editor of the Telegraph UK who wrote the article in question We ll await her response Subject 25 Nov 2015 End of daily injections for diabetes Date Thu 3 Dec 2015 21 38 17 0500 From Alastair Gordon To Sarah Knapton Science Editor telegraph co uk Dear Sarah Thank you for the excellent article in The Telegraph of 25 November 2015 entitled End of daily injections for diabetes as scientists restore insulin production As a person who has had autoimmune type 1 diabetes for decades this innovation seems to hold a lot more promise than the endless litany of cures for diabetic mice I read the source paper by Dr Bluestone et al and I was unable to find any mention of a patient coming off insulin Was this event after publication of the research paper in Science Translational Medicine Are there results with patients that show reductions in insulin requirements and or HbA1c Do you know if these later results have been published in any peer reviewed journal or if the results have been submitted for publication Again many thanks for your excellent

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56114.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function? Source publication
  news article which I also think is a deliberate lie It is this Child psychologist Mary Rooney 39 who was diagnosed with type diabetes in 2011 was the first trial participant and said the therapy had freed her from the daily grind of injections The single quotes are in the original They clearly want us to believe that she stopped taking insulin for some length of time But it turns out that is a lie also Here is what she actually said as reported by the Independent a different UK newspaper The Treg intervention aims to prevent the development and progression of type 1 diabetes freeing people like me from the daily grind of insulin therapy and lifelong fear of complications Source http www independent co uk life style health and families health news new treatment could free type 1 diabetics from daily grind of insulin injections a6749261 html So the quote is about goals not what actually happened BTW Mary Rooney did a very nice interview with TuDiabetes which you can listen to here https www youtube com watch v dEWTRcAasaQ There is no discussion of stopping insulin injections but there is a lot of first hand thoughts on

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56115.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function? Source publication
  In Reply to Re T reg intervention restores islet function Source publication posted by GKGK GKGK Joshua Levy does a blog on human trials related to Type I I find it very factual Curtis Lomax Cure Research 4 type 1

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56117.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function?
  GKGK Thanks GKGK One could conclude that the story in The Telegraph is a worthless piece of sensationalist journalism using selective quotes out of context to present a completely fraudulent picture And this is from the Science Editor There have been amazing advances in self promoting hyperbole arising from diabetes research over the past 30 years Sadly there have been virtually NO advances in restoring glycemic control Al Follow Ups

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56116.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: T-reg intervention restores islet function?
  I m still producing quite a bit of my own insulin now but I haven t had a c peptide test done I only know that I m still producing insulin because my insulin needs have not changed much in the last 5 years and my doses are still relatively small I m sure they tested my c peptide as part of the trial I also had many many many mixed meal tolerance tests done but sharing those results with participants wasn t part of the protocol I feel great and didn t have any negative side effects from the Treg intervention Regarding the procedure it just involved extracting some of my own cells through a blood draw and then expanding them making more of them through some sort of laboratory based replication process and re infusing me with the expanded cells during one single infusion session There were no follow up infusions So the procedure itself wasn t terribly invasive In my case the risks associated with the intervention mostly had to do with the fact that it had never been tested in humans and it is an intervention that modifies the immune system so if my body didn

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56120.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive •