archive-org.com » ORG » I » ISLET.ORG

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Re: Viacyte
  dollars on a cure that uses currently available SPF pig islets There is no need to delay a cure and frustrate investors and patients until engineered cells have finally proven their efficacy and safety which could be never Furthermore such a trial would prove the efficacy of the company s immunobarrier technologies and send the stock price into the stratosphere The failure to test these immunobarriers on available pig islets

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56166.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Micro Encapsulated Stem Cell Derived Islets
  encapsulated and put into mice Hopefully these cells are put into Sernova s Cell Pouch and put into humans Unlimited supply of cells immunosuppression not necessary Interestingly enough Dr Jose Oberholzer is based out of the university of Illinois and Sernova Corp has an agreement with them http news uic edu encapsulated human islet cells can normalize blood sugar levels in mice http news uic edu encapsulated human islet cells

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56154.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Just Who Is JDRF Therapeutic Ventures, LLC? Why such a secret?
  Posted by Ellen on 20 12 21 2016 01 28 http blog sstrumello com 2016 01 just who is jdrf therapeutic ventures html m 1 Just Who Is JDRF Therapeutic Ventures LLC Follow Ups Post a Followup Name E Mail

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56152.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Stem cell cure article (mice cured)
  uk sciencetech article 3415843 Is CURE Type 1 diabetes horizon Scientists imp html http www dailymail co uk sciencetech article 3415843 Is CURE Type 1 diabetes horizon Scientists im Follow Ups Re Immune competent mice Ellen 19 20 24 2016

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56148.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: Immune-competent mice!
  01 26 In Reply to Stem cell cure article mice cured posted by SteveR Long term glycemic control using polymer encapsulated human stem cell derived beta cells in immune competent mice Long term glycemic control using polymer encapsulated human stem cell derived beta cells in immune competent mice Follow Ups Re What JDRF refused to fund Al Gordon 22 33 38 2016 01 26 0 Post a Followup Name E

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56150.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: What JDRF refused to fund
  Þ ù Aó ê nÔg o zRõ 4Ù C íKÓ â J Ú AÏ â õ ØÄmn 9 V Þ Aã 4öf yäã áP h 7s ÕÊ T Ò Á ëw XÚ íZ²¾Ô9 úöªìY q òª ³äZÀ2só0þµb 0 êIë ö J 8GÎNw Ò ÝªïR ¾µ Ç Á ó íïVl Ú ÊNÜò3 ëq ȼ ãJOLdQ µ 9 øúÑÞ R Óì O v ÅI è jÆ h ôåséV é Å0 Fi o ÇåQ5 Áj 2 cG ÿ óÙñøQö q¹Ý¾ HÕ Ôî ô ÇÒ aÐ åP³ C À ¹ ë fÃnLñíTÊð8Ï mÎ 1 qϽ Ï Ø Û n 5D P OÆ Ö æx êbpMsºìñ4 øç Èvù Cë Ï Ö ó ÿ ZCÜ Í 7 çNbÖ ë ½ çtÉ UÎO4 y 6Ð nôøc Æ ½sÞ x t 2 YAôÈé ä Í Õ P Î SÇ ê PÞ q ÐNz è uïÞ Î qJ f À î7 ª Ém 2 ºzÕð0 8ééUu ßlÜ1 ô ë nÎIRÊ åsÔÕ g ð AãÚ ³Ö Î c Äçq5 µ Ei Ê ÒºH uldr Ç t ßo Õd²Æ ÀþtªÊè H ã 9Sz Î v 3 Aà WQ aN i ûQúÒ j ³U øØþ Íej NpÝ ëÅsr3 ½ GÞ µt v8 Òº g Ð9å àÕ 8 Ä ï úÒ z 3 Ê p1c 9 ÛÌuU Zd Ës³9Dëîjp1 ÛÒ JçR æ g ê í b äç ZPª0 õ FÄ ö QP r sëÒ å¼ww éQ lõ ÍLþd 5 J qÆ ¼Ó ÎHÏJ G äg å ûc q jÐ óÒ 5Î9ì j ÈA8è Tàsí R2 H Tg þTÉ ÁÚ CÞ ² H9 UÏJ XeNE Èç ªÓXC ý ¹ rYÈ H ë Ö KeS ç Äjn ÜÓ 1 Q gîºþtò2 ý 3 QïÍ ÿ hD á F ª1pÊ w ôoZIma CÇQëUâÓ wÆsë õ Y E Þ Z Â Þ xã c ô4 Ì ¾ µSP 6 gØV W Ê GPx b Q Zi j 8t9ïS Iâ B F ôíQÛF TïÏ ºÕ ÐúTRù ôåb Ý ØíFÐÇæü3Ú Èâ x ƪê rÝ Á 3Õ UX ² bvç WÛI äVÇ ÉëV ÎÂzcµ8Æv 6 Lí ü8RTqëÉ Ê fä PF wÉ F Z ãµC Ûl sQße Æ P ÑÈ M9 F ä 5 Á 1Xo K K qSÙX x éL²Öf Q äWM Á 5 He êAsÉÊñíR øÁ v Çõ 9Éæ òÐ 5 i ÌlÊ ªHä Ì çï ÿ iE P8 0 Õsm ýS² NÔ ü øÔK ç º f áw jå îÁ x àØpNH kVÆö ß ¼ç V ÒÜ Ã Õvßä ôíS E½8 ½U I ¹ V Ý ëõ ò Hä 5 9Ý ÓÞ 3ô x Ú ÝZ à X µ ü v5Ùi V F jÍË qOP B sÅ r PzÔ u hÌÒ Áõ G Ê Ð R Ë rø9 è Bò3 súÓIÈë jLä Ö Ä S 2 íZqÌã ¾O h 0íÀöïRÆC Ò ÃÒ Ú ÈÀ Ö Y Ǿiç R ÁÈÅ AÇZR¹ JÑ0WÉ ÿ A Ï õ 8 Å p 8qIÛ 4 b ñ Î3 ä NI nÀqÈ f òGô EÔâD Ê sü Ð HÁíÚ h w æ æ 94 î çï0 NÔ õõ F1 üÒ À 8 Íë É 4HÄlü Ý Tó Õ u c Ùðüí ü uÍjÉl ÛÆQÿ ¼ ö ë NR21ýïþµ úS a Ðm ÿ ÖÌÄz ÅK 1ÆE úÔ½ x e ½ë æ ò ÂÀ nW mæ kç Õv ÆGÍôô rç T x G É àü É Ä ç Õr Äh Rz Z ½ qøU ¼S ³Ï çP 1D ïPÊ Æs j ã ¹ÈëPËdÆ àg ÕNH ã F nep ÙôëO ² ÙÏÌ éWôk Ï ³ ³P D õ ª ÝAÏÍY a 23W4Ë s7 Í õÔ P c µ 29 c9ÈÈªÏ Ì µ¾ iu g ô lí ÈTz F æ bì Éèz ý r Æ Û ißt ËL ê èí âµ qÉ MX U Ç ê NeÈïß zûÕ Dº X r6 å Z uÁÆx Ur ßéÚ W ÜÒ q i0r S Ê N qR ¼ç ø WU ÑA v 5bàî1 û 9éÁÏÒ Ä wª ÄJî94Û ÀÈ ç 9é È ìÛûÌô Ú2 û² Lõªäç ÉúÔªþZ Ï jÐÒ ò bv Ò Ë l à z Ð ãÔÒ Ï ¹Í v Ê ûq Ò Á Î Ö µZé àBó éÖ² ï 5 zu5 opì0G 6Úúd Ù³ï ß Bâr ÇÕu Áe 2c jµ d N qéI2 B ÔV cn T p Ö Ïc ÈÍ õÆ ã öîÛ ôÓ ÆsM ÂDp óQMc v ò ªÁ ÎÐq Ê 4 3q L Ê O nã Zc x² ² Ïbj9 T IÀ5 È s gµ 2 m sc 2rÉrÒÀ È 9 V á Dá³É PÛÆyëB v p9 Ý NQ ÀÁô5ÐG aJ Ã Ö 3Å 9D u Ä 8 2 Z Y Ñ J f d Zc 0Tc ª X Qp3Ú uH ãËç y 4 ã Ec 4ã Û ëH á Vù Erq ºýj ñ ýê½ÛF ï ¹û¹ MRæT Æ c úÕ K C6Ò1ÁëZv Ö³ 8 h g 2Þ B 5uD sêO jéº Ê ô V b CSX A½v î Ò LÒ sÞ ÓÆ 9oAL7 ü úÒ hÈüjE O KÉ ½ þ ÍFÓ ûSwÈsÀ åSÔ ûR Ì Î¼ TªÊÀ 4 å UP Ñ ö8 P ûÔ Ù Ï4å Aô Û p zRo Än NiÀä 0G ÐÐFA TaÌ xåsùT Æ ïÓ4àqKÛÖ ýi20H m 0È ý ØìËqÜÖ Ó Â ÉÉéT Ì ü ïO Ú tÏZ ³½µÔ3 ݺW FzÒã M6D j Û Ê3 Z G n¹ O íS R ¾ qÏë 8ÁÁ Æd Ó úT N Cd Þ ðû b z PH Ue 0 ª æ Ý jÞ À ô ÉÈ W Á ïS Ìq 1Øt y IÆH ½ À d k Ô dqúR Ö O pj F ë õ á Ç c YN àg J QJz7 F v ÒzÒ ÀÀ C Ilùe N µ C Nõ4OæÆ 8õ ä D ûw âU ý Þ ÄÇïcëO F à üzT7 ÄPå U æ ¼ S Y á Û LU² ôÏ È Ö Kn ½ íVs Tr SmX ØH ÎÔào Ô LÔÀRô R Ç à Ó Ò2 gÛÛ ¹ ÿ LzU É vÞ g ÇZçeo 62 äþUB9 Tc Gj Ó Ü úT Íö ßcFK ã ³ 1L Ï â 8FîsV Æ 4c ûÑÐð G4 Í ùÐ sÒ Ú J 8 ZÚUÿ W9 ý PÌf óF õ ï o N Z ÒR Ô² õëA h gà ͼëp8àúf sUgÓÁBcbp u ÎzÑmrÖò PHÏõÒ vêÌ6 p d 29 ¼ Þ ã éUn ½ÚÆ r Z ¹ ônð  Ö7ö ÎNO8 ü1EòEÐ Ýë5Ón éH g4 z µ Þ wM ïÊ mî âÛÌ Ø Þ Ø æxÉã c4 dã õYü leÏû úÓ ÿ ª âsJ àFÇ Î ²Ü È J1 ½k Ñ ñ I Aç Õ ãïU p Y Êþd½ X Ô QÍ 2A ùU jê È ô c à Ï âØD k P m ùR ß Y ß ÈIl O¾ èÊà Z öâI BÄ c Z N ËÏ ç vê Î1 HxÏ áTäÒ Ö L q Ýj È3 G ªÐ ù Sô ñ ã c ïëJO ªàbõ²q¹ LxÎ Þ ñ òÇ Gnæ¹ 4ùL c ã tãcj s Æ Z ù Lð íWZÃe A T 2 yÚà kéÑ4 1 F2GjÐ î¹sõ c P9 à ZNÔ Ï ü õ nâx È öó rJ ǽ p Ë 0 Õí rMZ céM ó uϵ 9 úR Ç ½2X Uä ã éP Àa¹3Ú ÛõïRoB ëAt ä ïQIu p¹cüê1 ÈJ ï X À àvª³ G õ C P ûW ªØ pF3 r a²à ô t H kKL 6 2 ë v íy SëÖ ý ã cJmT Y ãL1 Õl P i õª1 ã e sǽ w Á Z dòâs õâ 1 òç S 1Í è xæ B FóÁÀþt Ð UC cbFNAô âa þð Õã 4ð Í Ý úô ñ A Uf é Ú QD L òëR J q B 94 z A Rc Ð s à z P B9ö Ͻ ÇÒ ÐÓO Za E QÈ5r9 Ôà3ïN Þ Ú A endobj 34 0 obj endobj 35 0 obj endobj 40 0 obj endobj 41 0 obj endobj 39 0 obj stream ÿØÿî Adobe d ÿÛ C 4 763 22 ASF N22HbINVX 8EfmeZlS YÿÀ Î ÿÄ ÿÄ µ 1A Qa q 2 B Á RÑð 3br 456789 CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ª²³ µ ¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÚ îÈãÞ B Ò¾Ù ÛÍ i6óÒ ÀªòeÎ céRC Ó5 8 QÅ4 i b Å Ç Ö JR 4 æ ÝÀqJ ïzxZ6ôô ïUÚ9 pæP îâ Û xÅ L è QÇl R º Ç 8à Áæ 0H 6äR j R 9æ f Ö qJG dT BoÜx Z È t ùìXà Û Õ Rä ä ùÖ lr 9ïQ ¾p ઠI Ó Ö fÀéÍDÒd qÞ 1n yÏZ 8ö ç5r8 XçéÚ tK ÞrªF ÜòßxÀ w x Å Ï 8 Z1C sOÅ Q 1F 1MíA Æ R M ÉbGoj 8 M SYsÐàQ B2q H 1Æ9 Å S ü 6x IRyf þ u ª ÝDîÜ OÊ éSKrçO Y ò òµ ÂO2Í f ðiqK Lf gÌ iÞÆ à Èß ² G v ªm ñNÇá ãÚ³u ÞÞà8 ÈP Ièk 9 3 A ZÐ Á s½r0s Å dóK FéÀÍGå IbS Ú AéTn G Ãcï Y yÈø Jô ½G éq I ¹àc jÍ G ê Ó cY ñ sõ ÆØ1RÀ Z² O Î Ð úR E 8 N J ªàä Òõ 9 Lw5 Ô â äT LzÑ úÐG 3 ZQGCÖ sKN ö Ç µbÞA hQ VËg Æ f Ê e Ò 3Çp lË ã k O Ü ÀéZ éih g EÁ ½ mùT ¹ PN ÉÅ489Á Ê pÁ Þ³ ³BË ªsÆ Ü n a wOq M ÝýMX2F i²3Æz z6ß È FiE Û½ ÖÉq u c ißfE cP Ú d 9îzT ô Sa D0 ë µ 8ëJ G c Z3Fii x QÅ RÑE QE QE QIE QERVÚzÔ¹ã þtÖ 0 AÎyí w y pAØ ÅmÑE QEVÇ4áHÜ n õ h ö 4 M fUP Q Ͻ R1À éFqÅ óïQÈÛG ¾ ô RÑKIKE æ E ³v LýãNÎ J QE P qÆ qó j 4 î ÀÐh ØF ð nôõ ã r k ñ áÂ3 1Çjå Fà 9 ò A â N¹ ÕÆIÇ5 E 1 v Ó L ósøô F2ÛUrIã º A iÎÄ 8Ï ºh Hc à QE U ñÖ 9 õ n j E 5tö ½ hö ES¹ y à íÞ w OQ íz Ê í Õ É pO iË Qçi v Y a 5 ÖÍ8É Sô Ú e zd caªÇw 18 JÑ È à ñô ð íK R zdÌU j ÕÚBK 9 hïKE ô EêiôS Üp áBû 3 QE RÑE QKIKE Ò1Ó J E FE Q RÐFz zÁñ óà 98 ErE Ü ò Ò d Tªá 3Iæ õ øÜ ç Jûã Zô ÏZ 2u ã JïG ª Ï QÚª ã j UÛ 9ö Ï é íH wJp ¼S Å4 GJp GJk mõ êJZRh ü ËÒ p G½ RÑE éh Å QE RÒRÑE Ù GéJ RÑE R à Y ñY øFÍó I z KðÅ KmóX ã ½ ÀÆ u ¹ õ E 5 ú ûRHÛTç Kg Ò z óOR É úR Å à ÝA e oË MSIL M mþ Ü ÝÍ ÔÓfBðº Úq Ò íkMÚÂU ª¹Ê aüTû½FY Pä w éú UVfÙ a8úÔ Ëµxÿ õÒ Ù ñüªÄ äùS2 ZW t F0 õAÎ3Ó ó ÂÍ3M l ßÖºz hïM 4Ç ¾ Ö Ë Ld t æ m æ AéKE QE QI Q zPN ñ 9 U ÙïK Ny Í yàÑëëLa 8 À ÏOjN 94 që b å YIs jÊÆ ç EppÜTi A R ÈÎ c àÙèi sÖ 7 Z sO M ûÔªåp oXß 9üzWEk8 0Àö 0 9Î1Ú ½è 7n Q éCz PE gÞ 3 4Q QE ª ª ûÿ 2à Խþ ǽ 94åZu E õ ïJ h QFh H2 W Æ 0 1 ¹ Ç5 sHËÆ U Ç4Ö JXþb3Smõ S ö cÍ sÛ b YU1 ê ÓPF QÒªÏ Ì zT Ú Î S a Q E Sè E 8vç4áÀÿ LñùRg ù óü8 tî iP Ï JiÊú ã Q2 9ÎW U 8þ ðÁ ÿ 9Í Ç éC xúÓHé O ÿ Ú2 R úÝéèÙÎ iH 8þ ð µ4vÁfùÔt zT ò Kp³ Àù ëøÖìZ Å ýiÁ è ü ü À E T TlÇBÃèhà 0 8 V fÓÏ í a Löæ69 7 Óõ 0Üà ½ O up 8ÁãÓ TûWÊ sO l íÚ ç NO ùÍY DO ÇAÞ ÆùNàûÓC2ÊH Q L ä Uy ëǽH ÓÇNi 96 I kzU ¼ç5 ke ä çð1Ï tö ìc 9 Ñ6 ìÐ OCIÕE7 æ A 4f Z iih ½ Ss A McÏ å ô Û ã Ðw As ééHá 0p 8 G äl ç½I nÓ¼ p iÔTr d N ä ÜA8ç ç FxRæ PÅJ uÆk Ôm W µPW PO n 49 È 9 ÓéVâ A Èà ôù à G ª Ó Ð µnÙÙ ù iÇ Në ã g¾zÓ Õ O w Ãm GáÒº W µ gõ5z P V S Ê À E Ö b 8 ¹Áé p ª UÛh s µ Üæ Ò 6A¹ ö 3Q á¹ ÔpJB Ò ¹É T ÀÎ WÁ hõ mL pq Ólí âä º XãTP µ QA â9 éº íHE J ÇJ qëK OåJ i3KE ¹ n7 x dã Î E L I zÿ Q RÒ Á 9Eßë QE R QMe SÒ PÎ ï ÝÖ Dü Õ VB ò ÓpJ ²ÿ Ù ã 2aN à L c I 1Þ 3 HÝ Ò Ã ùÔSï v¾xç t LñçÍ Ä ½t Ë Ç9ïI îV2Fzâ ã ëÑN êt 95 öt î Ý ² ùTRB K0Rv 2 dõÅY 4 ï ¹Å 4 dW ç b A Òc É d óRsé Fã 4 ä fí 8⺠r íGjFà Ô ä RMMHh LcÚ PE ÑFhÍ 4 E M BúÒ QQ ÿ Ù ² pÛ 3Á Ðd Ý Vu íE¹ 2Æc c 5u à c µ Ô 2 zÕ ÓonB Hô NßD Cù zäfº ÚDRJ Oáã ú q Ç t ÀäÒ ¼äþ 5 ÒÀu4Âäð 4 s ºN i3 íVB è 1ØQF3HW9ãÿ HP ª ò à 4Å2 CN ù AïO ÏÌãÚ Ú Fp½N Þ JA ínâ í àz Ù B XAÎñÛµ Sé h QE yqq ò X ðvúvª ½é û æ7 8 öÝ Vb9Éä ²oa o 20à SÖmÕ Wq å í K2 ÖmÏ fPS ê ëQÿ  ënYIW î Ò i X Éx a Y 1o Ú j ô 8ÿ äæ I ýzSϵ Þ Ó Æ9 4 éô i PH¾Y lwçéVÁÈõ N È ã w zj Õ ê ÅR½y µ ¹ÜJ FÏ MFm iÛÌlð  h J 4ÜóíKÞ Àâ u iE Í ô Á ¼ÓÁÈ Å E åQÏq i éèë F ì 2p Ï X äT ED i ùÕ Å r NN f ÁW cÖ êÐ ÆÖ ñ f½ Ú ZPG ÿ è4ûÏ0O üÕðr E QE QE QY ä gñéNùF0 g Æ Û jwãN Æ àò PIí K È q cs² ãU âI² ËÆ ùéI wÜ3Jß P Uö g Z3ëÅ 1Þ K SKK xn î Öw dÛͽ ÿ ÐÐ Ú d Ô ùÕ à îU Ó58l hééHΪf øÔ 8Be 7b ó¹ 8 ¾ô ú Qm¼ TÇ ûÓ ¹ àR i29 Vû Ú q ê 8 lJ ïïR zQEB bLc S KôéE õ áE SYw S ã 1 4 ªÄ µ 9 QKMc B ô½è4f Ñ 4c zu5s ã S í 9 8éF Ê p f h H8 ÁÈ Ç4QHG Å8n SÊ ih Å oA h Í R IaíA ÞÀô4ç ÍÀ  p â QÏ ÇÊ3R Ãò I 2ÍÛóªÑ Þ îJÃè Á 0ª W sNè8 Ï zL ½ Å QE µ éh ÔQMe qÖ ÍH Å 698 1 4 K v ½ RÒ A îô½ Å õéH Å ZiPNH Fh A R È sr â ÅF çX W R ¾ß kMB7 9 U Ý Ø ÆÄ âLtü Z2Ê Ar úôükp ÒÓ ¹ã çHñ K 9àÓ e Èã þ ðp r é S 8E H IPÞÈ î ö z c æ 6 I4 äÐ ZQGá Ôg Z ô ½ ùÑA k FE iôv ËT IØö P ýhÍ RÓK àmÊãïg V Æ 7AûÉ aÅJ Å ½é s K zÏ Ö áIc Õ ñ Õ Z È àÕõ À sK JLàS Í r L ãå çRQE QE SXã ÿ JÇÖá fv tÁë ¼ QÎ3 zdwo 8n ëy sc½ Ón md2L ã u6 s É eV G MÌÈà ½ Ç V Ä AàúR súT1 ÆS P 2 Ü ÓµNA ëíN Äã 3µÔæ 8A gÙ ª ÔEz ü 2ÙüªæN8 ö aL Erv CS ô Ï µ ã QE Ò ZO JQE g Ç Á 9 ÓÖû9ÎNO5j µhÚ Ês È c J ½èê9 Ð u ½ 9ÈÇÖ ô 0 j 3 zÑJE7niÀ RÑß4QF Ç4ÉåX Ç W ó YeòÇ j3ò i äñ ä ðiCcÖ íAö4 6 ÖÆ Ùæ àWX PO Ó E QÚ l 0Á f jYÙU Xã T Pj Ôßlà õÍ g8 ÒG Nºr Ü q0à ðií í 3¹ GzªÖ xJàu úUý H éZ Åp ePË ý 8 Typ U ï VUB ô V Z1É 5 ºíQØc½SÔ By søT VXO õ aå pÏ1 OaS àg ª7 æ S Æ SdÉäsMuÇÒ YÆ8 Ðüà á º GSV lÒ A ÑÓ j SGÒ QF h È qÐö ûÐ qFzÕIGïGÖ L ÀÏ Îåî b yÇ zÒ Í 4Rv lc5 t g8 ٠̪ èGj ôØ pϼ âD Æ O²Ã ûµ9 X 8 D Àô b c Ò ÒÑEg Ú3 ; Àá Fk BpG½DêêIÉ zU 7òAϵf ëÞ À 8Ç ½jäPyc Âàg P h ñ KE Ñ QHM ztæ 3 j nîËÕÎ f Ð sE á P I F Ìp 3VÖ b ä dKxà Ç j Êó OÝ b y ôÆüêôà3 p µ 1øêpj I µtD òÁ MvÊ8 ô KE 9 Í Ù S 1KE ã¾ ¹ Ðb nz Ò b 1A ë çëIüèíÖ ôc ç íÒ µ úRÒRRæ RÑ Rg w ö sA BpNjCÖ 7 ÁªÑÌ ò LI xæ c Ñ Ódl 2ãQ éYwwßhÆ VþÏ é m 9 éX O a éJ æ NØ ¾E X 9 µA xâ k H à 0H ß o twÒF V æ A JHÜÄ ÖÍ ²mR95 SÍ x 4 h Í p æiJ ô 7zjýê hì 1ë Be Éæ Ö 2 ö Ò t áL iÝéE íII 9ô Þ5 Ó ÑÚ Õ ÔY ï ín3Ú Æ ã j J 9 LAÁ k f l X èkm Ú8íN z I iÆì à Ö v 6 B y ò z Em r S¾ n D 2qÉ5rÊ6 A8 0 ÝÔ Ç GáA Q à ó Ô Zm½ ùÊ y ÏJ é7 òî J o A aSé º C íÓ ÆÔì Y d 9ÝL ºØ np1Á An ÀÈ õÏ E ìq¹PÍ ÛÏ8 æäË g yÏQÿ Öª P F xÕ Ù ¹ z Àú EjñI D ÅrÚÍ tX TúvªÚ ynÞfåV À jßð 1 ñOP ã 9íUçhÑUÀcÐ id Þ Ü ö ÃQ lcp G½jÍq P ³ 2 G 6ÛPK c 3 SNò Là ç B vu 1¹ éV 4 a JF ê FÏ 1É q e8xå Ìì À u pG HÍ º HLã Ö rÒ åv µjZÛ R ÔZ Ò êFFT äMQ½Ú 4½ íXÒndPÑJI Ê ô LÌf Y Ý ûRï Ì ¼lFâÇ ª ªÓ ² àù Ço EhÒIx 3 ÎÐÞµ é½H nöê ¼S ¼EÉÃnÝ ¹äu ß J ½ Éýâ ô ½P³ pqß 5 Ü fñZK RKDÊ I át ñ m 6ú3È mçz ì ²Ùjú n 0 F9Ç Iêy E æ FX ãð ÌNRB çiéNÔíØ q nÇÁè e U HçëVâ Êwó à Nïã QÝpí Ò ½ k úèÊÆ8ä û Î f ù j ª Õµ ¹Qs ÔÖ X0Ü t Ðaó S úÕÈO U ñR Èbd ÁA Üà µK bYCaqùÔsê Ñ Á Î J ÑYܹû Î3 À M ³Äí ão µAg1n 6yã µe C Ìw 9 ½H¼ ¼ ô p R õ Ø v ÍYÓ Ý håft G V µsöKD óú Ú aæd xÉéZQ Ú YHì X72 z td q mÝE º Qu ¾ Ò U dºt HO ô PÜc º¾Í 0 ô vM Îçx à Øÿ O ³ Ǿ Weê Áü ðÈÀ B 1I ôdÊ ä µn u Ü ìüØþ Å I È sî Åm à ÀZ X Ä q lþK üÀt e pH 0n t Z xÈÁWPsØzÕ x² yN ýªÌr PAà c w à ÕZêOµØ ÆÀsÇ µsë í ¾D ô O 6É Y Û êA í Î Û Y PEUÖ mHdf7 úÔº Í 2xÊ þ þ ² æ Á 5 öÈÑ ã ç9þU yNq ãô 1 aÓ ÚÎ j q õÈûÃÒ 0âåÚ ¹åHéí 6p bBá îÞÕ X ê9éRÅh A 1sÉ Èö u ÿ 1 Ç ¼xf s 7ýáZ 1à ýÎJ þµl õÍeßÊ s ²ã h SQ³ hF Y å µ ² J 89 i w¹ îç ô ZË ã8 6Þ ëU S ÅA TÑ í 0 X Fzt jõÐiQLe É ÖJ gë Z Òà îçµh ý ËÖ³ M Í HÛÏ G pjX ä e V À8 i Hû 8 CZ ªÊ Ý â bv Ð µUDqÌ ü sÚ 2 ÊIÎ0jkx ô 8 ½ ³Ù vâ é ÑK ¹ç5 òT BG zÖ Î G Ö Û üÀÎ r sÛ5 o3K ÃÛÜÖ Õ I¹Ô SÖ³à 2 6Õìá F 9ÏãPÝ 1 Ì ªimmâ8g ùyÉSÞ f  ÐUa g ï 3Iiil 4 Ç µ ¾Th½x q EòO Iì ³ L nnF h Ï ÞÜò ó à Ísú óá 8Î eÜÛ Ä1ñó çùâ t þÑ ÛGqÒ²üJÐÙîkx r Ög ô Ñ OAZ s É Ù ¹ âª²Ú É 7 ùÏ S ñ úHoܪ3 ÃóSí sèÒ i d y Æ o ÓÊ à ïYk Z u G ª v wïTEÎò ÌR ä µ à ÿ û b É x æ îÇ lXËrÈûd 4 ûÕMB f Ç zÖzù Ñ Û¼ÜhÊÜ úRZ F fP ûõX s òÃÒ ÚâÞê æ î ϳI Ä g t kKfó ¹É I uñI T zç bEºÞà aå Øà ô ÜÚ ÌVÅyÏÌÿ Ò X ²¼d1v Wû¾ 6 s Û Ñ ª ù GoJ¾ÂÝmÒmª õ x ù zÔÒÛ Ç æç È Æ ó QÄFw Sùòj ¾ ç Ç Íckº ñÚ ÉÏ T I Û Â gÓ¼âT Ñã å fÒ A 6 õKP ÄNP gN Û À þ Æ Hmmåm l º UF0zûsP ܾåm c k8 È ¼  4 W Ì O k ÏF8ö NÊin À Ö 5 ˪ z ¾õ g ³òØd z R W T ÁF6úÖuÆ Q áX6B éë vXkg ÆqëB ö éL 6 Hé õBì H yÒ N 5 ²qßùâ íÈmàgn V àó XYIÉ ìQ B OL µ oó¹ yâ j XnLr da îÔ ç ãùÕ6Ò ÂÀü FÝýjÊ ÊP4 Týð gñ ÚeD2 ò yü Y ¼1 ð qÅ6HNå õ þÔèä 6v Oñ æ óÚ xÝÑB z Þ ño Ô 5àc ¹ìNzR ¼ H L Ò crBÀ Ú C½Ç EÏ GZ op G è Äe P GBy Ò Á óÒ Ë zU ªùK Frz P ç jÐ î q ã µ4û íÎÊWµ y yûÄð iïql 3 8 ûM0 Ñ3ÈLiÊ xÍAªê ³ N ø 5 a ä µZ Ê Üô 7 ñy 2³íê â iP F ï J 8 7p² y S ï pÊr åO AR ÇN Ö süê é w ú ýj ã å ôö Ìr s Ç ÍAu ¹ì TRGöÛE PNs Z Þ0 f2 ÉëÔú ZVSÈb à ã ¼Ñ é ÚpÀuúö PÀð Z ³ ê 3W ÞÊH Á nH ² Q Ö iëå¼Ò ñ q j f ÿ hu H Ý Ñ R 0Ï uÂ2àà Õ u û G1ì Ä ï Ù Ýþ Ç ó Ïs ÚÁ¼ d ÿ 9 YT f f G õ 8 þ èx ã PÏ 8 ç êB T ß4 Í äðqùÕy ØêOô Q 6óÎ æ áa õ ¹ ÊH zõäÒ ã Ýj ÄÄð éÖ ² ¼ ²1ØUÖL à jr ÄÄ8 ç ÚÉ ú E yì w s Üno  é Ü læ Ôàþµ É øS ä LT è 5Y öÈ ì s Ì ¼¹ê1Zw²ý Lv Ûµsï å NG½j d ôö U¼ A ¹ õ Õ P Ý Dã ìk æ9Ü ½SÙHC³0É ñU5 K ½ 26H Âïí G ¼t Q ì Àr µ È g yRzzb õ9F ª ãóíT nÞ¾ fâÆC H ÛëXcL dfpIç j a H v ÍÓÞºXn Sô v öÐÅöhKg GáÚ¹Û üJwÛ2 Ç ÝYMi ê V S n uHJîÈÆáëRG Äb í áó à Ci0 A 3 ¼ Ùî ú Ù X ³ v ô ÞÆs üË Iæµ B cA c ëE 7 Ç ë îúu ìv z ÃW R² pH ZÄiuj 0 ÜV íåÊ6 ¹éZ0é e ß p½jÜ o Ú k ãIp âY È H ª m ÝU½1V b É êÔ J A 20zÕ NËí dA S ZË qm ïX 9 cô Ap 2ÊÀû p6 xÁã 7M Y 2 iÚ ÈÁ EèßJÒXã ó Ç ö E Fz cC FsÏÿ Z F j ã ôÿ pSv70 uëQ A ÜÀñÆjà c tÃg Cßð ÈÞj ìÿ b F Ð Æ Eé Ç x N âµ Y Ù Ò1 w ä uõ ú h5Ky4ô ua¹Hþ zKrÒ âg 3 Ôè9 ÌÇ qÖ 6É ONõ Ï Ä ¹ û C ã 3M Ç4êÍ sÆ JÍ Ñ Ú aÇ Zh ô Þ K Ä Fp3 EIg µ v9 Ôò Ò ÇiÍW ê ¾ Ý ÑÛ RÒí åã Ñ C Iôã hK ¹ÆJäöÁ Ë ÉÚ 1õ íZëìΪèH O è I A V sÎ z J à ýn 0 h éT Ú sZr éÒ 8 úÖU Ç å nÕ C çµ îþc à ÔeÑ ïhÈ õ 6Ä q Ø ÇùSõ j òÇ ªQá EbäýãÞ Ù C ªÉ Ý ¹ Ùídl ç8 ª ò9 UpOeÏOñ ܳ úÝ q k Èa Õ ¼ c ýÞ U Ëtº K yìzR D2 á íW¾Íû B QúÓ5x Ç 3ÀÀÅV ÓÊí B 9Î zTí G ¹ NH Cue ½ îGÊ ªV7 D 4 p Þ 3 q3 Ih x pyýGJæ É ¹Ý vp 4 I æØÌ2 ÏPEn AØ á ý ݹRÃr GçÒ Ë ùHb Ï ÿ thÈã yì T ó b AVÚj0ÀJ FH i È zS d 4jË Íq º Ñ 8c úv 9æ NÄWS Y nØå ö ¾ 3 È Ð Í ¾g Ñ gÚª Jó wsø ÙÇ Qy 3 O w gp Âgî ßZ êRA9åEUYd ¾ XT² 9ìz ù ø s Â Ê HØ ù ñ K È 5fîíÞ³ R 2 Uc zv³ öÆ Ì uèã ëT õy FHfýÎ0 j à ½Ãn a i ø ãû ÈÕ êW Ä 0 úÔ6ú Ì aº WEU Q rPô W6Íh Û¼dgúÖcFöÀ rxaý ïÌ ð Ç5Y äb à 2j q¼ nù Ä ÕÀ ò ëU ÚY pÁ rT ªsÈÞ F é H fïÚ g nl c8ÍsÄ à Ï Õ4I 1 òy95Ò ØhÍ Ý Ã ïÅa Å ³ VÉìs ÔFêY dÕϺ À Ï ²cfàzðjÜ í6 He K µ G2 d Á ô Zê Áb áJà ç HÎ â Áx ï ë UKH ÇÚ dæ¹øuIà nÀg ÕèõÆ àÉ Ã U CW7DlS ç ÓéK K ú Ù Iäý ³ BÈ J áX ëÎ9 éI8hî î Ñ ³îÚ çî éNk È ¹ü Sñ u IÝ àV emFy äú Ú K w22 2 míbóW ¼ª 6yúúÖ Ú I íÏJ Và P pI GáÖ H R ÀõLà 5 G á² u 5Eï e þuVmNg íTÇ z j 3 i¾eq èi²éæÚg z ºFv Ç4Ûi ù ïµh H Î3 Q DH E 6 è3 P NHîC9 9 ô V à éZÖ Á 1Þ á r2I 0 Ø ã½B ÊÈ 3 ÇLô Ç Ä à íéT X ¹ Ú È Òº Ì Í t Ôº ¾ à ³18 V NUÀ8 ÖªO2Ç µ õç SùóÉ áIãØWok ØÙip H ÄVÚ üÄ â ÍFä 4 tÆ kKJ pà ¹ù ïWM Áó1 võ ç jV k Y¼û Ê ¹è Ìó b71 ëHk k xÖPÃy zÖ äéñù Q6üÜ u Ö ß6CÂ1Ú Þ 5ÒH îç zS 2 á x É Í2BåÔ Ôt á Ï ë µ ê gn9ÇNõ ô ÕVÃN Ós ì0xÆ µ LLC X w˪ 8ÎAê Õ µ¹ J üê¼ îAVV Ô O a èÁ 4 Ìpà Þ ªÌQ½Ü BdRò ò ÿ tÀù vüjÌ I P Nõ áÞ ISÀÇ io ¾ÕBî 2rqÛõ M Qq ààÕ Ö1ܺ ª gÊ Â õöyR ÔTW Û â þòÿ u  m P È JÓÖ Tm Y JË C 1ëì ÍÜ Íhbµ lóß ÏA vo aÜ k º QÅ P ÎOZÛ ² X úr ÜÕå òP Hlg 6ù l EK g I Ë ð ãW õ 9 V2ù Óä I ç8Ï ð É vNªÄ ÓÔ j S5Ñp7 tÆqWa Ä R rEW Xî Á SéÎiË F áª3j uQ Ø d R ç nÎVÊ EXÏ ëW ä àGóüËÛ õ qm Î7 êßu ÏCDHÊFÜ ô öàJ³ ç sZB G â vs Áõ ½ i Ô2 î àóÒ ýp m éíYQÊo 2 Ï oZ Ú Â B qä Jh íå n ìCÓß ÔÑÖ9Ë YQs ùU ô w2ZÈ È ó ë we ÐË Ú ÈÄd S ðä Uk a îÆ ýMt ivV ³Æ BG8ôÍ Ô zSþÍæ Ts æÓaW ÌÙ ¹ÍO ANÞõ O ùTQ m 2à þ5 ªYm 8 éRÛ Ø Óc N ÈàzÕè VKPùÃmÜI 2 T 08ú xT 6à w Gcç0PÌ vG Y Ù yNÜ Ó a ÙH äô õFX¼ UeN y á åÁ ç ê2î l 1 YË ã bG min Åó²îcº k J 9ùÇ õªq u 9ì Qt T ùUI ù mä ² yÏ tA¼ pG ìp 6pÈÇþz0á ÕlªÃ ¼òzÔ 0AW úc¹ çôª ÿ ½ X ß J 9n 8 q 66l R x 4b É20ÁéëLM ÊYK ÂÒÉ ÀóéÞ Ôt 8âHf 0 U ZÀ ÐCá ÆÇ û õ q ÝZ¹ Àè Ï Î âþH à c éZ øoR RØò þó ¹öæ Ï ç ÌýÁÈ s iuc F GojÏ wG éX ýj óy à â Õ f¹l È ÞPåAÏÝÇ8 Á Ì I Üö à aÇóªòÞùcä ZOï È K ÁÙÈVS LÕhÌ txÈP ݹûÞãÚ L ÝÛ çëLµeÎ 9ÀÏé Vç çiÚ Èu 6à ìk L³v ¹ möçsq 6 K ã qëC¼W1 éO ÔqÀ ù ªØ ûTí W õNUàmË Hª î ÿ Ô õ JÅV ½êö s¾rÆBT ëíZí Ðù S à Ø ¹ ² oÇÖ Ï ÑÎJ ÿ d ëKi ªUI8ÏÌ2 AZf9 ü 8n çµV K ÞÈXs y m Ñ dÏnþÕ E m ïÀÆ õnT Úr n 9 3 fSùÓZÙ v ãøOz ãA ¹ F² Ý9Ú í ûÕ Äy ñ Iç B 0p yïÚ Â zt º ª Ó WeÈåx GZ çÍÆðx Y rr½ Ê Â J HÜ Á  khÑ ¼²ª e ÕFI åòÇ èMO ubB jº B Û cæõÏ FÁ A dóüê³ b7c nõ³c m 8PrÍÎOåQZÃåÝÅ yÈû Ý4Mò3 zò3 ZÌ â O Å Û Æéö jrrx5OR¾k t Ú³Àc IëW Ó Úµ ºXù Ç fnþ Oeæáã µZ 0 È æ 3³d c Ée ð céZ í ÔO µ y áT u ¹ ÏoJè î Ñ CS Ö ö xòJ ê º nn A äç úVÆ k Ä I3Îq ÏãN½ Gm N Ë j Ñ i Dunpx ô mftò ¼AÔ µ Ì gæØÀpØé î Ø O0 òí ë K 4 g QFÉ tyLðõkê ÜÛ è 1 ëM Õ È Á ì ù ñS rçpDc ü òX H ß c ïïU w ÁQ í 2ÊËÌÒ v k Èï¹ Lv Ý L ½ Z º ˪³ Ú jvÄ A tÉ ùjp Ø â çn ì4K 2ØC ã QXg É gÞ õ R 2AïHW5 L 9öª vÈ I Ú¹Û g N ë ¾ rs W z Hà ç ëQ Abà w ÚO ÅÒA ÖÞ sö knv 1 Ͳn t8n n C ã ØF b Ë ³4µ 2á ïíZò Îf ÓíôÝØ ² Çlõõ jZy àô9 Þ ÿ uHÝ Àä Ö ß å Ï dTv ã ã Z xÉPË Nµ u ÉãÝ íü Ì pG l Xwç OpÒK Nñ ª6Ü ÀÅkÛ å¹ÀÏ ÄLg Üç½D vYp q Ë ¹rNî Mtú ¾ KñèsÒ iÓÆÏ U ³ M 3 Í ã SN e p tÉëõ I¼óâ ä Ê Áæ åKFj½îï²Ê C ¼ ZÂÔ Ô ya à ¾µOC² yç í Z G ó 3 ÕRê 1 ÇÐç å a Õ È À GJÔ v2í ºª eÁ 0 E ² Ã6Üò W m Ç j Ü Y tç k n ¾GÞ Y7 ä Hà Æ êuµ á ÿ Ãÿ Ég ¾ Inµ és õ ul h ñJ zÒ ªwRyd qïX q ¹ çÐðµ 4èäìe éZú0K lÁ 2ç ÔÔ H r cjî â ßÁæÀ Z ÄÍöHüϽ o ÛOª dä Å î iöMIò þaïQÚ Xù ¾Â ý XzE j7 W k ¾ï0¹ nÏ ¾ Ó5 u ëå¼ea àìÌ Hê þuÔÁ Æ Ó ÄÑ ßì àþ Ó 8 É 3Ü Ô ô ² a P ªö Y ä xaÚº æ E ncÀÇZ ²C Ç é ÚÓ ó v m 3 Ùn ëSA Ë ¾z ʳõÕ¹H X uSò² r Ý NW p µo ûXã Ö K G Üt µ yÀ 1 t KgÓ4òÍ Í Á ñª B óã cÒ Q ìHë ëQJ Ù 2 õÅf ØJò ² Õ Sï 6 9Ã1 ðí x ý óFha ïYrÚ³3 ε lH R¾ÕÌGe ½kF BÞñ q ØÓgÐíæFØ63 ¾ ÿ ÿ ÏHÍlØÈÒÚDò 1 E hÔ UmYq M íì Ô J ½ núÖo ß áF P µJ Nyìk C à7 A Ý6D t òÀ úõ lã Z W â Ýa dô qhrÄ hé å kj YU ô f h î êG 5ÎjhQ GÏ y z Ì 9 H GozÜ ÇI ó ºÇÌsÔÖ ßA qçÄG o sñÛÝ LrDÀvÈ KÔ Üw8Ímiö Ï G jË ªÄì F OZs ÝÆXqïU Oeù aÓ C µ Í ³j ç à I xÕ ÐöïV 4l1 lS xX Ð ªËko gXØò ü Õi å ç ë Éû Ç ïTO ngÇ Æk NÔ ÀYöö8Ï lGvë á èEk FH ééR Ú3Á ôÅ I ÉçµA ÙÞIÉ2r6 Ö Øêv á aó 7 ö Õ H lð d X ÚgU 9Èþ ½ ý9Ü Î ïcó É ÎÜô Ò P9à xÇ 5 º F Ç Ed ZÈn Ü jÍÖØ Xcÿ U Å24Y9Q n Õ ÇΪ úW w Á ÈBñ õkMºg S µØY ì 9è kÛ 8ÉÊ GÖ Ý 0 BUIã dVNQÜ Oµ à ½ªH åN aQÉhðgj Úµ 5 f mq W Êy ïRß¼ 2 Ú R7 O Õ q jR dÁöÆ ÅrÊÆPÝ öª ÅĪÄöç µbÒÚ µNöGÍV 3ó ô Ë 5íÚ q c ös É dô xü ÀãvÞx çq ÈG Æ r P1 8É 0ädc Z ÀJª pù ô IÀ J ¼ q X ½ c Uã g ð äÕ ÍR8 HTHÜ àb² ¹ 3 9 Lg Ô wes Ú Ü J Ç ç Ítiu Î e põ 32 ù ôäÕ µ¼d Ð Ò ìª ¼¾ v Ýk íV fÛ îzÔP  Ç0 Àð µ ² v lÿ úª o F Á ÓC Ú¹ b â¹è e ÙH v Z éðL F âªGâ9Tá ÅlXë å B zðjôpE é L ô ª ìeôÉv ² o Ù OJèí h0Hfþé Y y ³ë è 2 ç zT ãbÙ úUF Ú x Ö Ó3 R3 j Z í Ý ò 1õ F n ozÍ Ò ü ò Ü ðA ÊÂg wv ª ÖÉvíZº ë X 1 I 2äuö k 2 þµbâÑã9ì R T f Ø9 2 ðEmjúr Ä m UÆJ Y T àý È Ç FÒ À µf ɳ ö Ûi îLÒ õÏ ôÍgø W ºÛ Ç ½ ¹u óT nn mõ º ûS íÈ Ìye FÁ kr ä Lc8éW¼X µ1 g d í6 þu à õô 8 ïL ÓÄ q2 NÓÓÞ ë Ð ëTâ Iõ4ù Ô ÿ Ï wJÖ Îë R ë w vg8 u êC ¹ Öh ÓÉr ÖØlç xÄ Êç 1 MezÀ Ê ê H H ó éÞ º¾ å²1Á µkûA BÁF õ ÑÉ QÏãTnî HI98 ä k Ps4Çjóù gjéûÒ0 ô áCå Ü T rr ht X² oJ tg sÁ gZ åÔ Â¹ J 7 F ãò c 2àíÇ exbÒ g ÓmçK êwc æ1óc ½ÇJç ÎÌ å é s Aß 2 WT Ø õ S ÞGln5C 9ã Ó jZÚ â NxæµK 2çÜs Z I xëTKF A Ï uR ¼Ò ä8 3 õÊ NàCt ÔñÈ v õ ý D2 ò êkA Ð Í ðN R I95 ¾ éüê ê3ÛH üØàz 2 ÎT Ò m B Z å àaå o ÜZÅt rU½ ûÖ ldId z R Ø WoÓ s Ðâº Û êIÈ Ü Ï H ÜWKáíB mÖF CóF 7 ½z ÇÚm iRëÊú ô úÉ r v ÈtC ÞÄ ª Æ D ¼ î dK Eù O xÅLdÉ ËéÆ äúÐÎ nF y ÅÝ ² 3I cÅLÌ l î ¼¾ Ï iòyåw õ PD F ÍZ ãÉrA ÞµÔi ë ë X U29 pÁë F µt È2E ñY y XÉÜ MpÌÐ1À 2 w H Æ Q ÚÖÒ üË ÙªÖsÇ3ùjyÏ V ÙÁRÇ Nõ Ä ¼ m õ Í Æ n6çæÈí æ jÛ ÜrOQXÖ Ì² MÃæÉcÞµäs sSDäDL¹ í ª 3 qÇOz X l ã jÍ Áç µÓ qi Ò W h Ï Ç JB¹ xôû Ú9 ZC F9üjPÊ ÿ Mi 2 à êzÓöç Ò úÒ õ5 M7 Ê8 çëA u ³ w g RØ1 Ô pftá GzÎ ³ âõ p ä kIm Ê 6N ªÛFÆà ã  ç ã k æu å nco ÕÏÜKnÒ ÊXçµ ÀÜ 6 ã ë ¾ h E õ 9 øü 7 ãÚŲ ú U Ý Ê 5 kÙo Û ËÍÓÒ B 1µÏÞørFfò úõ ZTV8k ÑqÎ K jûÒ4 S O W S À Üyæ l5iíʳ 4dò µoÚêÖ r ½ûV È Í GY v y v B OëWxÁ Æ9 õ öæ a Ó M VOÔU GPfQR 6NwV M² Ó tÞ I ÆuO m ÝüÉ 9 d Þõ 2ƳΠý8ëé cnÉp V ô ÔÅü v9àçùÑ u i Ër Õin ø sÖªË ¼ T o c REni Ii ÈéQß Ã bÄ 7 Ëô Lèìùq jî ç ¹ Æ óù Pz 1 ª JVkI 6RxVÆk Ûß X Î 9 ØÓìÖ ÎPs õËx ÜÏ Ê TuíÖ xzö íÎÒ ùz îk Ì 2AÇ þAùqA 7lg éS F úÔ ÆI FIÅ ä pç çÞ ÿ ë õÍ4 0 Ï 4å9 ÐF éÖ Üã Àã dƲYj3 p ßPiºõ ¼³W QÛ M F Ý ulTñX åÝ óïWÍ A U T XÞPP ëVµ R Jy YTm GJ a ã j6mÀ È Ýj öèW N ÈãExÕzçåÅv¾W n À ÕRíV8 Áû sñϺåâs µ ÛÜò6 Ò Û ½

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56151.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: What JDRF refused to fund
  to Re What JDRF refused to fund posted by Al Gordon Wow Hold a grudge much In any case it looks like the JDRF was right about this since the encapsulated beta cells research done at a similar time ie by LCT doesn t seem to be working either LCT got half a mill from JDRF so why would an earlier and presumably more primitive idea work better GKGK Follow

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56167.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Re: What JDRF refused to fund
  on 17 39 47 2016 01 29 In Reply to Re What JDRF refused to fund posted by Al Gordon Al 20 years ago so much time lost and wasted Follow Ups Post a Followup Name E Mail Optional Subject

  Original URL path: http://islet.org/forum/messages/56153.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive •