archive-org.com » ORG » K » KRIYA.ORG

Total: 412

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hariharananda Kriya Yoga - About Initiation
  program consists of an introductory lecture followed by initiation into the authentic Kriya Yoga by an approved yogacharya and a minimum of three follow up group guided meditations under the supervision of the yogacharya Afterwards individuals practice regularly on their own and attend group meditations in their area depending on their availability usually weekly In addition some of the yogacharyas may reside in your area who may be available on a per appointment basis to instruct and guide seekers in the ancient science of Kriya Yoga The Sacred Instruction The Tradition of Kriya Yoga Purification and Blessing Ceremony The ancient tradition for learning the royal science of Kriya Yoga meditation begins with purification Students participate in a holy ceremony to purify the spine and the body Each seeker is initiated on an individual basis through the direct contact of a teacher of this lineage The teacher directly infuses the triple divine qualities of sound vibration and light into the initiate Through this process the seeker learns to perceive the inner light of the soul hear divine sound and feel the divine movement sensation all over the body Sacred mantras are chanted throughout the ceremony with adequate explanations in English In the beginning of the ceremony basic techniques for quieting the mind are taught preparing the seeker for the infusion of divine energy Initiation into the Holy Stream of Divine Consciousness is attained by overcoming the internal chatter of the mind As the thought processes are calmed it is possible to merge into the Divine in the form of sound vibration and light The instruction ceremony consists of the following phases Purification of body spine and senses Infusion of triple divine qualities Blessings with flower Oblations of breath to the fire Affirmation Offerings to God and masters Sprinkling of the holy

  Original URL path: http://www.kriya.org/about__initiation.php?lang=14 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hariharananda Kriya Yoga - About Initiation
  i Indiach by dawać wykłady inicjować nowe osoby prowadzić zajęcia medytacji grupowych i udzielać porad duchowych Proszę sprawdź nasz kalendarz wydarzeń i poszukaj miejsca i terminu Tobie dogodnego lub skontaktuj się ze swoim regionalnym ośrodkiem lub aszramem z prośbą o udzielenie informacji o terminach i miejscach naszych seminariów Seminarium Krija Jogi składa się z wykładu wstępnego zwykle w piątek wieczorem około 90 minut a następnie z inicjacji do autentycznej Krija Jogi przez upoważnionego do tego jogaczarję i minimum trzech medytacji grupowych prowadzonych przez jogaczarję Potem już każdy regularnie praktykuje samodzielnie i uczestniczy w medytacjach grupowych w swojej miejscowości w zależności od ich dostępności zazwyczaj są to medytacje organizowane raz w tygodniu Dodatkowo jeśli jakiś jogaczarja mieszka w Twoim regionie i może być dostępny na zasadzie umówienia się może on ona służyć Ci pomocą w różnych kwestiach dotyczących Krija Jogi Uświęcony Proces Inicjacji Tradycyjna Ceremonia Oczyszczenia i Błogosławieństwa Starożytna tradycja przekazu królewskiej nauki medytacji Krija Jogi zaczyna się od oczyszczenia Uczniowie uczestniczą w tej świętej ceremonii by oczyścić kręgosłup i całe ciało Każdy poszukujący jest inicjowany indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem tej linii Nauczyciel bezpośrednio pomaga postrzegać nowoinicjowanemu trzy boskie aspekty dźwięk światło i wibracje Poprzez ten proces poszukujący uczy się dostrzegać wewnętrzne światło duszy słyszeć boski dźwięk i odczuwać boskie wibracje drgania pulsacje w całym ciele Podczas tej ceremonii nauczyciel intonuje święte mantry z odpowiednim ich wyjaśnieniem w języku w którym prowadzona jest inicjacja Na początku ceremonii nauczane są podstawowe techniki wyciszenia umysłu przygotowujące ucznia do przyjęcia boskich energii Inicjacja w Święty Strumień Boskiej Świadomości uzyskiwana jest przez pokonanie wewnętrznej paplaniny umysłu Gdy procesy myślowe zostaną wyciszone wówczas staje się możliwe zanurzenie się w Boskość w formie dźwięku wibracji i światła Ceremonia inicjacji składa się z następujących etapów Oczyszczenie ciała kręgosłupa i narządów zmysłów Postrzeganie trzech boskich aspektów Błogosławieństwo

  Original URL path: http://www.kriya.org/about__initiation.php?lang=6 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hariharananda Kriya Yoga - About Initiation
  datas e locais dos programas Um programa de Kriya Yoga consiste de uma palestra introdutória seguida por uma iniciação no autêntico Kriya Yoga por um yogacharya autorizado e de no mínimo três acompanhamentos através de meditações em grupo guiadas sob supervisão do yogacharya Posteriormente as pessoas praticam por conta própria regularmente e freqüentam grupos de meditação em suas regiões dependendo da disponibilidade via de regra semanalmente Além disso algum dos Yogacharyas pode residir em sua região e assim estar disponível mediante agendamento para instruir e guiar buscadores na antiga ciência do Kriya Yoga A Instrução Sagrada A Cerimônia de Purificação e Benção na Tradição do Kriya Yoga A antiga tradição de aprendizado da ciência real da meditação Kriya Yoga começa com a purificação Os estudantes participam de uma cerimônia sagrada para purificar a espinha e o corpo Cada buscador é iniciado individualmente através do contato direto com o professor dessa linhagem O professor infunde diretamente as três qualidades divinas do som vibração e luz no iniciado Através desse processo o buscador aprende a perceber a luz interna da alma a ouvir o som divino e a sentir a sensação do movimento divino por todo o corpo Mantras sagrados são cantados durante toda a cerimônia com explicações adequadas em inglês No começo da cerimônia são ensinadas técnicas básicas para acalmar a mente preparando o buscador para a infusão da energia divina A iniciação na Corrente da Consciência Divina é atingida através da superação da tagarelice interna da mente Como processo do processo do pensamento é acalmado é possível imergir no Divino na forma do som vibração e luz A cerimônia de instrução consiste nas fases seguintes Purificação do corpo da espinha dorsal e dos sentidos Infusão das três qualidades divinas Bênçãos com flor Oblações da respiração para o fogo Afirmações Oferendas

  Original URL path: http://www.kriya.org/about__initiation.php?lang=3 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hariharananda Kriya Yoga - About Initiation
  lor sau contactati centrul dumneavoastra regional sau ashramul pentru mai multe informatii privind data si locatia programelor noastre Un program Kriya Yoga consta intr o lectura introductiva urmata de initierea in Kriya Yoga autentica de catre un yogacharya autorizat si apoi un minim de trei meditatii ghidate in grup supravegheate de yogacharya Dupa aceasta fiecare persoana in parte va practica individual in mod regulat si va participa la mediatatiile in grup din zona sa in functie de disponibilitate de obicei saptamanal In plus este posibil ca unii yogacharya sa locuiasca in zona dumneavoastra si sa fie astfel disponibili in functie de program sa instruiasca si sa indrume cautatorii in antica stiinta a Kriya Yoga Invatatura Sacra Traditia Purificarii Kriya Yoga si Ceremonia de Binecuvantare Traditia antica privind invatarea stiintei regale a meditatiei Kriya Yoga incepe cu purificarea Elevii iau parte la o ceremonie sfanta de purificare a coloanei vertebrale si a corpului Fiecare cautator va fi initiat individual prin contactul nemijlocit cu unul din profesorii acestei lineatii Profesorul va infuza direct cele trei calitati ale sunetului vibratiei si luminii in persoana initiata Prin intermediul acestui proces cautatorul invata sa perceapa lumina interioara a sufletului sa auda sunetul divin si sa simta senzatiile date de miscarile divine in intreg corpul Mantre sacre sunt cantate in timpul ceremoniei acestea fiind explicate si in engleza La inceputul meditatiei sunt predate tehnici de baza pentru linistirea mintii pregatind cautatorul pentru infuzia de energie divina Initierea in Curgerea Sfanta a Constiintei Divine este obtinuta prin depasirea clevetirii interioare a mintii Pe masura ce procesul gandirii este calmat devine posibila fuzionarea cu Divinul in forma sunetului vibratiei si a luminii Ceremonia are urmatoarele faze Purificarea corpului a coloanei si a simturilor Infuzarea triplelor calitati divine Binecuvantarea cu floare Ofranda respiratiei catre foc Afirmarea Ofrande aduse lui

  Original URL path: http://www.kriya.org/about__initiation.php?lang=16 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hariharananda Kriya Yoga - About Initiation
  de la iniciación en el auténtico Kriya Yoga por un yogacharya autorizado y un mínimo de tres meditaciones grupales guiadas sucesivas bajo la supervisión del yogacharya Posteriormente los individuos deben practicar con regularidad por cuenta propia y pueden asistir a las meditaciones grupales en su área dependiendo de su disponibilidad usualmente semanal Además puede que algunos de los yogacharyas residan en tu área quienes quizá estén disponibles a través de citas previas para instruir y guiar a los buscadores en la antigua ciencia del Kriya Yoga La Sagrada Instrucción La Tradición de la Ceremonia de Purificación y Bendición de Kriya Yoga La antigua tradición de aprender la real ciencia de meditación de Kriya Yoga comienza con la purificación Los estudiantes participan en una ceremonia sagrada para purificar la espina dorsal y el cuerpo Cada buscador es iniciado de manera individual a través del contacto directo con un profesor de este linaje El profesor infunde directamente la triple cualidad divina de sonido vibración y luz en el iniciado Mediante este proceso el buscador aprende a percibir la luz interior del alma escuchar el sonido divino y sentir la sensación del movimiento divino en todo el cuerpo A lo largo de la ceremonia se cantan mantras sagrados y se dan explicaciones adecuadas en Inglés Al principio de la ceremonia se enseñan técnicas básicas para silenciar la mente preparando al buscador para la infusión de energía divina La iniciación en el sagrado torrente de conciencia divina se alcanza al superar la cháchara interna de la mente Al calmarse el proceso del pensamiento se hace posible fundirse en la divinidad en la forma de sonido vibración y luz La ceremonia de instrucción consiste de las siguientes fases Purificación del cuerpo espina y sentidos Infusión de las triples cualidades divinas Bendiciones con flor Oblaciones de

  Original URL path: http://www.kriya.org/about__initiation.php?lang=4 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kriya Yoga Calendar - Special Events
  Australia New Zealand Europe Events North America Events South America Events Brahmachari Training Charity History and Projects Hand in Hand Balashram Health Centers Donations Resources Books CD s and DVD s Streaming Audio Video Current News Articles and Interviews Messages from the Master Soul Culture Journal Kriya Yoga Newsletter Stitha Prajna Journal Nectar Drops Glossary of Terms Learn Locations Locations Africa Asia Australia New Zealand Europe North America South America

  Original URL path: http://www.kriya.org/calendar__special.php?lang=17 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kriya Yoga Calendar - Special Events
  Āfrikā Norises Āzijā Austrālija Jaunzēlande Norises Eiropā Ziemeļamerika Dienvidamerika Brahmačārī apmācība Labdarība Vēsture un projekti Roku rokā Hand in Hand Balāšrams Veselības centri Ziedojumi Resursi Grāmatas CD un DVD Streaming Audio Video Jaunumi Raksti un intervijas Meistara vēstījumi Soul Culture Journal Kriya Yoga Newsletter Stitha Prajna Journal Nectar Drops Terminu vārdnīca Learn Vietas Vietas Āfrika Āzija Austrālija Jaunzēlande Eiropa Ziemeļamerika Dienvidamerika Kontakti Adreses Atsūtiet mums e pastu Lūgums pēc garīgā

  Original URL path: http://www.kriya.org/calendar__special.php?lang=14 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kriya Yoga Calendar - Special Events
  New Zealand Europe Events North America Events South America Events Brahmachari Training Caritate History and Projects Hand in Hand Balashram Health Centers Donations Resurse Books CD s and DVD s Streaming Audio Video Current News Articles and Interviews Messages from the Master Soul Culture Journal Kriya Yoga Newsletter Stitha Prajna Journal Nectar Drops Glossary of Terms Learn Locatii Locations Africa Asia Australia New Zealand Europe North America South America Contact

  Original URL path: http://www.kriya.org/calendar__special.php?lang=16 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •