archive-org.com » ORG » K » KSSB-NO.ORG

Total: 108

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KSSB - Her finner du informasjon om KSSB
  Copyright 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn KSSB

  Original URL path: http://kssb-no.org/no/print/45/0/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • KSSB - Her finner du informasjon om KSSB
  Retningslinjer Søknad om støtte Arkiv Barnekreftportalen no Faggruppene Referansegruppen Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft Møter Prosjekter Publikasjoner Linker English Her er du Forside KSSB info Her finner du fakta om historien bak opprettelsen av kompetansetjenesten organisering og oppgaver av nettvekssamarbeidet retningslinjer og søknadsskjemaer årsrapporter og kontaktinformasjon Velg ønsket tema i venstre meny Logg inn medlemmer Brukernavn Passord Glemt passordet Forsiden KSSB info Barnekreftportalen no Faggruppene Referansegruppen Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft Møter

  Original URL path: http://kssb-no.org/Contents.aspx?PageUrl=Om-KSSB%2f (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kontakt oss
  er påkrevet Sikkerhetskode er påkrevet Postadresse Kompetansetjeneste for solide svulster hos barn KSSB Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet Barne og Ungdomsklinikken Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Telefon 23 07 11 82 Fax 23 07 32 02 Navn er påkrevet Telefon er påkrevet E post er påkrevet Melding Sikkerhetskode er påkrevet Generer ny kode Sikkerhets kode benyttes for å forhindre spam verifisere at det er et menneske som fysisk

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Kontakt-oss/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • KSSB organisering
  snittarkiv er lokalisert på Patologiklinikken ved OUS Rikshospitalet som har ansvaret for driften av arkivet Innsamlede data tilhører de innsamlende sentra i fellesskap Sentrene skal ha tilgang til egne innsendte data Ved forskning med basis i nasjonale data skal en ansvarlig fra hver region som har bidratt med data ha mulighet til å delta i prosjektet og være medforfatter av eventuelle publikasjoner Kompetansetjenesten har en referansegruppe som gir råd om

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Organisering/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • KSSB historikk
  bidra til faglig støtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus være rådgivende instans KSSB skulle også ivareta følgende koordinere utarbeidelse av nasjonale handlingsprogrammer fortløpende kvalitetssikring av handlingsprogrammene og overvåke resultatene ha et registeransvar og føre løpende nasjonal klinisk database revidere og subklassifisere all vevsdiagnostikk ved innkalling av materiale oppnevne referansegrupper i samarbeid med Det Norske Radiumhospital med representanter fra regionene oppnevne eventuelle faggrupper I samråd med ovenforstående ble det opprettet 1 Referansgruppe med en representant fra hver region Medlemmene har skiftet noe underveis For sammensetnig av gruppen per dagsdato se egen side her 2 Faggruppe for svulster i sentralnervesystemet CNS som ble bredt sammensatt med representanter fra alle regioner og fra flere fagområder nevrokirurger barneonkologer patologer radiologer psykologer Flere av den initiale gruppen er fortsatt med per dags dato For å se på sammensetningen av faggruppen for CNS svulster hos barn per dags dato se egen side her 3 Faggruppe for svulster utenfor CNS senere kalt Faggruppen for kreftsvulster hos barn ble også bredt sammensatt med representanter fra alle regioner og flere fagområder barneonkologer kirurger radiologer patologer onkologer Sammensetningen har skiftet noe underveis men flere av de opprinnelige medlemmer er fortsatt med For å se på sammensetningen av faggruppen for CNS

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Historikk/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • KSSB Oppgaver
  database for alle barn med kreftsvulster i Norge er opprettet og drives i samarbeid med Kreftregisteret Databasen er lokalisert til Kreftregisteret Registreringer skjer online Kompetansetjenesten har ansvaret for fortløpende bearbeiding av data som skal sendes inn fra de regionale barneonkologiske sentrene Data blir registrert regelmessig fra alle sentra Behandlingsresultatene ajourføres periodisk Kompetansesenteret har ansvar for å etterspørre oppfølgingsresultater for den enkelte pasient Kompetansesenteret skal stimulere til og støtte forskning med utgangspunkt i data fra den nasjonale basen Det gis årlig rapport til Statens Helsetilsyn og faggruppene Opprette og drive et nasjonalt arkiv for vevssnitt fra kreftsvulster hos barn Kompetansetjenestens snittarkiv inkluderer egne og innsendte snitt samt snitt fra nasjonale og internasjonale møter og kongresser Patologene ved regionsykehusene møtes regelmessig og evaluerer vevssnitt i arkivet fra alle barn med kreftsvulster Arkivet skal være utgangspunkt for utvelgelse av kasus til nærmere drøfting i den nasjonale patologigruppen Arkivet skal tjene som referanse for løpende diagnostikk og vil gi en oversikt over det materiale som finnes i Norge Snittarkivet kan også brukes til undervisning og tjene som utgangspunkt for forskning Arkivet er tilgjengelig for interesserte patologer Koordinere nasjonalt samarbeid innen pediatrisk tumorpatologi Patologene tilknyttet snittarkivet leder og koordinerer arbeidet i patologenes nettverksgrupper som opprettes som del av faggruppene Hvert regionsykehus utpeker en hovedansvarlig patolog for kreftsvulster hos barn hhv utenfor og innenfor sentralnerve systemet Som regel vil denne patologen inngå i de nasjonale nettverksgruppene av patologer og derved i faggruppene Kompetansesenteret arrangerer i samarbeid med nettverksgruppene nasjonale kurs og bidrar til utdanning av yngre patologer i barnesvulstpatologi Koordinere utarbeidelse av felles nasjonale handlingsprogrammer og retningslinjer for diagnostikk og behandling av kreftsvulster hos barn når dette er hensiktsmessig Kompetansesenteret skal koordinere utarbeidelse av felles nasjonale handlingsprogrammer og retningslinjer for diagnostikk og behandling av kreftsvulster hos barn Kompetansesenteret skal i samarbeid med faggruppene søke å fremme

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Oppgaver/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Årsrapporter med regnskap
  er du Forside KSSB info Årsrapporter med regnskap Årsrapportene kan du laste ned her Årsrapport for år 2014 Årsrapport for år 2013 Årsrapport for år 2012 Årsrapport for år 2011 Årsrapport for år 2010 Årsrapport for år 2009 Årsrapport for år 2008 Årsrapport for år 2007 Årsrapport for år 2006 Årsrapport for år 2005 Årsrapport for år 2004 Årsrapport for år 2003 Årsrapport for år 2002 Årsrapport for år 2001

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Arsrapporter-med-regnskap/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Retningslinjer Søknad om støtte Arkiv Barnekreftportalen no Faggruppene Referansegruppen Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft Møter Prosjekter Publikasjoner Linker English Her er du Forside KSSB info Retningslinjer Last ned Retningslinjer for KSSB og faggruppene for kreftsvulster hos barn Last ned Retningslinjer for reisetilskudd Last ned Prinsipper for finansiering av kliniske studier i KSSB Logg inn medlemmer Brukernavn Passord Glemt passordet Forsiden KSSB info Barnekreftportalen no Faggruppene Referansegruppen Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft Møter

  Original URL path: http://kssb-no.org/Om-KSSB/Retningslinjer/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive •