archive-org.com » ORG » M » MONOCOTS3.ORG

Total: 493

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ลดความอ้วน บีเอสแอลเอ็ม BSLM แหม่ม จินตหรา สูตรใหม่ ช่วยยับยั้งไขมันใหม่
  มากท ส ดการ นต ความปลอดภ ย ไม ใช สารส งเคราะห หร อยาลดน ำหน ก BSLM บ เอสแอลเอ ม BY แหม ม จ นตหรา อาหารเสร มลดน ำหน ก ส ตรใหม ของ แหม ม จ นตรา ส ตรผสมไคโตซานจากพ ช เหมาะก บผ ท แพ อาหารทะเล และทานอาหารม งสว ร ต เพ อด กจ บไขม นท กม อท เราทานเข าไป ให ออกมาในร ปแบบของเจลอย างม ประส ทธ ภาพ และปลอดภ ย ซ งผล ตภ ณฑ BSLM บ เอสแอลเอ ม น นเป นส ตรท ได ร บส ทธ บ ตรจากเบลเย ยม ย บย งไขม นได ส งส ดถ ง 800 เท า ช วยด ท อกซ ของเส ย ไคโตซาน Chitosan Kitonutrime เป นสารไบโอโพล เมอร จากพ ช ส ดยอกนว ตกรรมด กจ บไขม น จากประเทศเบลเย ยม ท สามารถด กจ บไขม นได ส งถ ง 800 เท า และสามารถควบค มระด บ LDL ไขม นเลว ได เป นอย างด ช วย จ บไขม นในอาหาร จ งลดการย อยไขม น และลดการด ดซ มไขม นเข าส ลำไส ทำให ไขม นถ กข บออกทางอ จจาระ ด งน น จ งช วยลดความอ วน และได ร บการร บรองจาก EFSA European Food Safety Authority สารสก ดจากชาเข ยว Green Tea Extract สารแคท ช น ในชาเข ยว Catechin ช วยเร งอ ตราการเผาผลาญพล งงานในร างกาย ซ งทำให ร างกายม การใช พล งงานส งข น และนำไปส การเร งสลายไขม นส วนเก นท สะสมในร างกาย ให ไขม นส วนเก นสลายไปได รวดเร ว ลดคอเลสเตอรอล และไตรก เซอไรด อย างเห นผล โคเอ นไซม ค วเท น Coenzyme Q10 ม ความสำค ญอย างมากในการสร างพ นฐานของเซลล ซ ง Q10 ช วยให การทำงานของห วใจด ข น ช วยเสร มเกราะภ ม ค มก นให ส งข น ป องก น และร กษาโรคเหง อก ความด นเล อดส ง ย บย งไม ให คลอเรสเตอรอล จ บเป นก อนอ ดต นในเส นเล อด ทำให ไม เก ดโรคอ วน และเพ มพล งงานให ก บร างกาย ช วยลดร วรอย และชะลอการเส อมของเซลล ผ วหน ง สารสก ดจากเมล ดกาแฟไม ค ว Green Coffee Bean Extract เป นสารสก ดท ยอมร บในวงการแพทย และวงการลดน ำหน กท วโลก เป นสารสก ดท ปราศจากคาเฟอ น และอ ดมไปด วย กรดคอลโลจ น ค Chlorogenic Acid ในปร มาณส ง ช วยเร งกระบวนการเผาผลาญไขม น ให พล งงาน ย บย งกระบวนการด ดซ มน ำตาล และไขม นเข าส ร างกาย เร งกระบวนการสสายไขม นส วนเก นท สะสมตามส วนต างๆ ไขม นสะสมในร างกายจ งลดลง ทำให ร างกายด เพร ยวกระช บข น อย างเห นได ช ด ช วยในการสลายไขม นเก าท สะสมตามจ ดสำค ญของร างกาย และย บย งการด ดซ มของไขม นใหม อย างม ประส ทธ ภาพ โครเม ยม พ โคล เนต Chromium Picolinate เก ยวข องก บกระบวนการเผาผลาญไขม น และคาร โบไฮเดรต ควบค มระด บน ำตาลโดย อ นซ ล น ลดการสะสมของไขม นลง ลดโคเลสเตอรอลในเล อด ลดระด บไขม น ไตรกล เซอไรด ควบค มระด บน ำตาล ส วนประกอบ BSLM บ เอส แอล เอ ม BY แหม ม จ นตหรา สารสก ดจากชาเข ยว Green Tea Extract 150 mg ไคโตซาน Chitosan Kitonutrime 100 mg สารสก ดจากเมล ดกาแฟไม ค ว Green Coffee Bean Extract 100 mg โคเอ นไซม ค วเท น Coenzyme Q10 30 mg โครเม ยม พ โคล เนต Chromium Picolinate 0 17 mg ว ธ ร บประทาน BSLM บ เอส แอล เอ ม BY แหม ม จ นตหรา ร บประทาน ม

  Original URL path: http://www.monocots3.org/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1-bslm-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1_8893_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • ซายเอส ลดความอ้วน ซายเอส ลดน้ำหนัก Sye S ช่วยเร่งให้ร่างกายมีการเผาผลาญอาหาร
  นกระบองเพชร มะม วงแอฟร ก น และคอลลาเจนจากปลาทะเล Sye S ซายเอส ช วย กระต นการเผาผลาญไขม น และเพ มการสลายไขม นเก า ท สะสมตามร างกายในส วนต างๆ ลดความอยากอาหาร น ำหน กลดลงอย างปลอดภ ย ผ วพรรณสดใส กระช บ ไม โทรม Sye S ซายเอส นว ตกรรมใหม ของผล ตภ ณฑ ท ม ความสามารถในการเผาผลาญไขม น ในระด บท ส งมาก เร งการเผาพลาญ ทะลวง และข บไขม นออกมา Sye S ซายเอส ควบค มน ำหน ก ข บไขม น ไม ให สะสม อาหารเสร มลดน ำหน ก สำหร บคนด อยา ลดยาก สารสก ดจากธรรมชาต ไม อ นตราย ม อย ไร ผลข างเค ยง ลดความอยากอาหาร อ มเร ว กระต นระบบเผาผลาญไขม น ร ปร างกระช บ ได ส ดส วน ไม ม ผลโยโย Sye S ซายเอส เปล ยนค ณเป นคนใหม ด วยส ดยอดนว ตกรรมใหม จากชาเม แค ฉ กซองเทใส ปากก ละลายในปาก ด วยรสชาต ท แสนอร อย ไม ต องกล วอ วนอ กต อไป Sye S ซายเอส ป องก นไม ให ม การสะสมไขม น และเพ มการสลายไขม นในเซลล ไขม น สามารถด กจ บไขม นในทางเด นอาหาร สามารถเข าข ดขวางการเปล ยนแปลงน ำตาลกล โคสเป นไขม นสะสมตามอว ยวะ ประโยชน ของ Sye S ซายเอส Sye S ซายเอส ควบค มน ำหน ก ข บไขม น ไม ให สะสม ช วยเร งการเผาผลาญไขม นได ในระด บท ส งมาก Sye S ซายเอส อาหารเสร มลดน ำหน ก สำหร บคนด อยา ลดยาก Sye S ซายเอส สารสก ดจากธรรมชาต Sye S ซายเอส ลดความอยากอาหาร อ มเร ว Sye S ซายเอส ไม อ วน ไม หย อนคล อย Sye S ซายเอส ผอม ขาว สวยใส เด ง กระช บ ฟ ตแอนด เฟ ร ม Sye S ซายเอส กระต นระบบเผาผลาญไขม น เก ดการสลายไขม นหน าท อง ใต แขนขา และไขม นสะสมท วไปของร างกาย ทำให กล ามเน อด กระช บย งข น Sye S ซายเอส ร ปร างกระช บ ได ส ดส วน ลดร วรอยบนใบหน า และทำให ผ วเต งต ง ส วนผสมของ Sye S ซายเอส สารสก ดจากราสเบอร ค โตน แอลคาร น ท น แอล พ น ลอลาน น สารสก ดจากมะม วงแอฟร กา ไคโตซาน สารสก ดจากต นกระบองเพชร สารสก ดจากส มแขก สารสก ดจากชาเข ยว คอลลาเจนจากปลาเเซลมอน ว ธ ร บประทาน Sye S ซายเอส ร บประทาน ว นละ 1 ซอง ก อนอาหาร ม อแรก 15 นาท ฉ กซอง เทใส ปาก รอให ผงละลายในปาก แล วด มน ำตาม หมายเลขทะเบ ยน อย 24 1 20555 1 0349 1 กล อง บรรจ 10 ซอง สอบถาม และส งซ อ Sye S ซายเอส โทร 080 101 8833 สอบถาม และส งซ อ ผ านทาง LINE ID BEAUTY24HOUR บร การจ ดส ง Sye S ซายเอส ฟร EMS ด รายละเอ ยดเพ มเต มท http www beauty24hour com คำค นหาประกาศ ลดความอ วน ซายเอส ซายเอส ลดความอ วน Sye S ล งค ประกาศน ประกาศอ นๆ ท น าสนใจในหมวด เสร มความงาม ต องการขาย Promotion อ งคารน ลด10 ร อยไหม Botox Meso fat Laser Filler IPL Promotion อ งคารน ลด10 ร อยไหม Botox Meso fat Laser Filler IPL Century h หมวดประกาศ เคร องสำอางค เสร มความงาม เสร มความงาม 1 350 ต องการขาย ศ ลยกรรมความงามร บปร กษาราคาถ ก ต ดต อ 09 70308920 084 2828731 http koratglutathione lnwshop com หมวดประกาศ เคร องสำอางค เสร มความงาม เสร มความงาม 0 ต องการขาย ซ เครทพล ส อาหารเสร มซ เครทพล ส ช วยฟ นฟ ระบบการทำงานของมดล ก Secret Plus สวย กระช บ อ

  Original URL path: http://www.monocots3.org/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-sye-s-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83_9039_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • KALOW ลดความอ้วน แกลโล คาโล ลดน้ำหนัก เร่งอัตราการเผาผลาญ อย่างปลอดภัย
  ตภ ณฑ อาหารเสร มลดน ำหน ก ของคนร นใหม เพราะ KALOW แกลโล คาโล เป นนว ตกรรมใหม ท ผสมผสานก บสารทดแทน สารลดน ำหน ก ไม ม สารลดน ำหน ก จ งไม ทำให ค ณโยโย และสามารถทานได ต อเน อง และย งทานค ก บยาลดน ำหน กเด มได ค อยๆ เปล ยนมาใช KALOW แกลโล คาโล ไม ว าค ณจะเจอป ญหา ผ วไม ใส ดำคล ำ ลดน ำหน กยาก ด อยา อยากลดน ำหน กเฉพาะส วน ให KALOW แกลโล คาโล ลดน ำหน ก ก บซ ด แลท กๆ ป ญหาของค ณ และคนท ค ณร ก สารอาหารสำค ญท ม อย ใน KALOW แกลโล คาโล ใน 1 เม ด ส มแขก ก บโรคอ วน และไขม นส วนเก น น กว จ ยค นคว าพบว า ผลส มแขกม สาร HCA หร อ Hydroxycitric acid อย ในปร มาณส งมาก โดยพบว า HCA น ม ค ณสมบ ต ในการย บย ง การสะสมของไขม นส วนเก นในร างกาย และลดความอยากอาหารได จ งได นำผลส มแขกมาใช ในการควบค มน ำหน กในผ ป วยโรคอ วน ไขม นส วนเก น นอกจากน ย งม ผลไปกระต นให ม การด งเอาไขม น ท สะสมออกมาใช เป น พล งงานทำให ไขม นท สะสมอย ลดลง ซ งจะม ผลทำให น ำหน กลดลง ไขม นส วนเก นน อยลง ร ปร างด ข น โครเม ยม เป นแร ธาต ท จำเป นต อร างกาย เพ อการเจร ญเต บโตท ม ส ขภาพท ด ม นม ความจำเป นต อขบวนการแตกของโมเลก ลโปรต น ไขม น และคาร โบไฮเดรต รองจากแคลเซ ยม แล ว โครเม ยม เป นแร ธาต ท ได ร บความน ยมมากสำหร บคนอเมร ก น ท ร บประทานเป นประจำ และร างกายต องการ โครเม ยม ในปร มาณ 50 200 ไมโครกร ม ต อว น โครเม ยม ม ส วนในการช วยร กษาปร มาณน ำตาลในร างกายให คงท ในขบวนการย อยสลายคาร โบไฮเดรต ในงานว จ ยพบว า โครเม ยม เป นส วนประกอบของสารท เร ยกว า GTF Glucose tolerance factor โดยทำงานร วมก บ ไนอาซ น และ กรดอะม โน อ กหลายชน ด นอกจากน น โครเม ยม อาจม บทบาทในการเพ ม HDL หร อ คลอเรสเตอรอล ชน ดด และลดระด บ คลอเรสเตอรอล ท งหมด สารสก ดจากมะขามป อม อ ดมไปด วย ว ตาม นซ จากธรรมชาต ต านอน ม ลอ สระ และชะลอการเก ดร วรอยก อนว ย สารสก ดจากมะขามป อม Emblica Extract ราชาผลไม แห งความแข งแรง เน องจากอ ดมไปด วย ว ตาม นซ มากท ส ดในบรรดาผลไม ท งหมด สารสก ดจากมะขามป อม ย งเป นหน งในสม นไพรพ นบ าน ท ได ร บการยอมร บก นอย างแพร หลายท งใน ย โรป อเมร กา และ เอเช ย แอล อาร จ น น เป นกรดอะม โน ท จำเป นต อร างกาย ซ งร างกายสามารถสร างข นเองได แต เม ออาย มากข นความสามารถของร างกายในการผล ต แอล อาร จ น น จะน อยลงเร อยๆ ตามว ยท ส งข น รวมถ งมลภาวะจากส งแวดล อม ความเคร ยด ม เวลาพ กผ อนไม เพ ยงพอ เหล าน ล วนส งผลให ร างกายสามารถผล ต กรดอะม โน ชน ดน ได ลดน อยลง แอล ไลซ น เป นกรดอะม โนจำเป นสำหร บร างกาย ซ งร างกายเราไม สามารถสร างข นเองได เราจะได ร บแอล ไลซ น จากการร บประทานอาหารเข าไป แอล ไลซ น ม ความจำเป นต อโครงสร างโปรต นท งหมดในร างกาย ม ความสำค ญต อการด ดซ มแคลเซ ยม การสร างกล ามเน อ ม ความจำเป นในการผล ต คาร น

  Original URL path: http://www.monocots3.org/kalow-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_9997_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • อาหารเสริมครีเอทีนแอคทีฟ CREATINE ACTIV ครีเอทีนแอคทีฟ ช่วยให้อิ่มเร็วขึ้น ไม่หิ
  มลดน ำหน ก คร เอท นแอคท ฟ เม อเร วๆ น ม การค นพบสารจากธรรมชาต หลายชน ดท ทำงานร วมก น ในช อ CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ ว าสามารถลดน ำหน กได ผ าน 9 กลไกหล กสำค ญ ค อ 1 ปร บสมด ลสารเคร ยดคอร ต ซอลให อย ในระด บพอด ตลอดเวลา ลดพฤต กรรมการก นจ บจ บ หร อห วบ อยผลพลอยได ค อ ร ส กผ อนคลาย สดช นเพราะความเคร ยดลดลง ในประเทศสหร ฐอเมร กาและญ ป น ม การว จ ยในอาสาสม คร เปร ยบเท ยบก บยาปลอม ให ทำโจทย คณ ตศาสตร พบว ากล มท ร บประทาน CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ ม ความเคร ยดน อยลง และผ อนคลาย มากกว าอย างม น ยสำค ญ รวมไปถ งการว จ ยเปร ยบเท ยบก บยาคลายเคร ยดอ ลพราโซแลมท ใช ก นอย างแพร หลาย พบว าประส ทธ ภาพเท าก น แต CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ ปลอดภ ยกว า และไม เก ดผลข างเค ยง 2 เพ มสารพล งงานให ก บสมอง ATP and Oxygen Boosters ทำให สมองม ระด บพล งงานเต มท จ งสามารถควบค มความร ส ก ห ว ไม ใช ด วยการกดสมองไม ให ห วเหม อนยาลดน ำหน กแบบเก า CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ ไม ให ห วเพราะระด บพล งงานย งเต มอย นอกจากน ระด บพล งงานในสมองท เต มท ย งช วยเสร มสร างสมาธ มากข น ทนต อแรงกดด นจากการแข งข น และคนท ย นรายล อมหลายร อยคน ทำให พ ทล กลงหล มได มากข นด วย 3 ร กษาสมด ลระด บน ำตาลในเล อดผ านกลไกอ นซ ล น lnsulin ส งผลให ลดการสะสมของไขม น และช วยควบค มความห วได ด ข น หลายๆ งานว จ ารเพ มสารพล งงานยสน บสน นว า CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ สามารถลดความเส ยงของการเก ดโรคเบาหวานได 4 ย บย งแป ง น ำตาล และไขม น ไม ให เก บสะสมในร างกาย 5 เผาผลาญไขม นเก าท สะสมอย ให สลายไป ผ านทางระบบข บถ าย 6 มวลกล ามเน อต งกระช บ ส บเน องจากม การเพ มสารพล งงานในร างกาย จ งเสม อนหน งได ออกกำล งกาย แม น ำหน กจะลดลงอย างรวดเร ว CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ ก ไม เก ดการหย อนคล อย 7 กำจ ดสารพ ษและอน ม ลอ สระท เก ดจากการลดน ำหน กอย างรวดเร ว ช วยให ผอมแบบไม โทรม 8 สร างสมด ลระบบข บถ าย ป องก นภาวะท องผ ก 9 ส งเสร มค ณภาพของวงจรการนอนหล บ Sleep Wake Cycle ช วยให หล บสน ทตลอดค น ต นมาสดช น ไม อ อนล า ไม เหม อนยาลดความอ วนท ม กเก ดป ญหานอนไม หล บ จ งม ความเป นไปได สำหร บบางท านท อาจม อาการง วงได เล กน อยหล งร บประทาน CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ โดยเฉพาะคนท ง วงนอนง ายเม อร บประทานยา เช น ยาลดน ำม ก หร อยาแก แพ จ งไม ควรข บรถ หร อควบค มเคร องจ กรท ม อ นตราย หร อเปล ยนมาร บประทานเป นช วงเย นแทน จากการศ กษาแบบ Double blind randomized controlled trial ในกล มอาสาสม ครชาย หญ ง ว ยทำงาน 164 รายท ม น ำหน กเก นพบว า CREATINE ACTIV คร เอท น แอคท ฟ สามารถลดน ำหน กได 4 26 ก โลกร ม ภายใน 1 เด อน โดยไม เก ดผลข างเค ยงอ นไม พ งประสงค จ งน บเป นอ

  Original URL path: http://www.monocots3.org/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F-creatine-activ-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD_8368_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • อาหารเสริมลดน้ำหนัก ญาญ่าหญิง เรือนร่างเพรียวกระชับได้สัดส่วน
  ก ญาญ าหญ ง ของเราแตกต างจากอาหารเสร มตามท องตลาดตรงท เราจะเน นท ว ตถ ด บ Premium เป นเกรดเด ยวก บท ใช ในการผล ตยาค ะ D24 ด ทเวนต โฟร อาหารเสร มลดน ำหน ก ญาญ าหญ ง ปลอดภ ยต อส ขภาพแน นอน 100 D24 ด ทเวนต โฟร อาหารเสร มลดน ำหน ก ญาญ าหญ ง ส วนผสมค อเราใส เต มโดส ไม ใช แค แบบหยอดๆใ ห ม แค ช อว าใส ค ะ ท กต วท ใส สามารถทำงานได เต มประส ทธ ภาพของม น ส วนประกอบ D24 ด ทเวนต โฟร อาหารเสร ม ญาญ าหญ ง GARCINIA EXTRACT POWDER ส มแขก ช วยเร งการเผาผลาญไขม นเก าในร างกาย ช วยเร องระบบข บถ าย WHITE KIDNEY BEAN EXTRACT ถ วขาว จะช วยบล อกแป ง เพราะถ าก นแป งเข าไปในร างกาย แป งจะถ กเปล ยนแปลงไปเป นน ำตาล และถ าถ กใช ไม หมด ท เหล อจะถ กเปล ยนแปลงไปเป นไขม นในข นตอนส ดท าย สะสมตามส วนต างๆของร างกาย แล วข บออกมา ทำให ร างกายด งไขม นเก าตามส วนต างๆ มาใช BETA GLUCAN BREWER YEAST เป นเหม อนก บไฟเบอร ช วยด ดซ บน ำตาล ด ดซ บไขม น และช วยให อ มนาน ไม ห ว เน องจากไฟเบอร พองต ว และย งช วยลดระด บคอเรสเตอรอลในเล อด บรรเทาอาการท องผ ก ช วยระบบข บถ าย CHITOSAN ช วยบล อกไขม นท เราทานเข าไปในแต ละม อ และข บออกมา เพราะฉะน นไขม นใหม ไม เข าไปม นจะด งไขม นเก ามาใช เป นพล งงาน GREEN TEA ม สารช อ Polyphenol ช วยในการต านอน ม ลอ สระ ทำให ผ วใสข นด วยค ะ และช วยลดความเส ยงต อโรคหลอดเล อด และห วใจ อ กท งย งเป นต วท ช วยเร งการเผาผลาญไขม นท ด อ กด วย CACTUS เป นไฟเบอร ท ช วยย บย งการอยากอาหาร พร อมท งม ประส ทธ ภาพส งในการด กจ บไขม น อ กท งเป นสารส อประสาท ท ทำหน าท ส งการให สมองส วนกลางค ดว าม น ำตาล เพ ยงพอแก ความต องการของร างการ ฉะน นจะทำให ร างการไม ร ส กห วบ อย แต ไม ได กดศ นย อยากอาหารเหม อนยาลดน ำหน กนะคะ CLA POWDER ช วยเพ มการเผาผลาญไขม นไขม นเก า เร งเอาไขม นเก าไปใช เป นพล งงาน L ARGININE เป นกรดอะม โนท ช วยให กล ามเน อท เป นไขม นเปล ยนเป นม ดโปรต น ทำให กล ามเน อกระช บข น ส วนประกอบสำค ญใน D24 ด ทเวนต โฟร อาหารเสร ม ญาญ าหญ ง 1 Garcinia Extract Powder 50mg 2 White Kidney Bean Extract 50mg 3 Beta glucan From Brewers Yeast 80mg 4 Chitosan 80mg 5 Green Tea Extract 100mg 6 Cactus Extract 60mg 7 CLA Powder 50 80mg 8 L arginine 50mg 9 L phenylalanine 50mg 10 L carnitine L tartrate ว ธ การร บประทาน D24 ด ทเวนต โฟร อาหารเสร ม ญาญ าหญ ง คร งละ 1 แคปซ ล พร อมม ออาหารได เลยค ะ ทานว นละ 2 ม อ แต ถ าเป นอาหารม อใหญ เช น บ ฟเฟ หร อโต ะจ น ก น2 เม ด ค ะ ถ าเร มทาน 1 2 อาท ตย แรก แนะนำให ทานคร งละ 1 เม ดก อนค ะ ทานแค พร อมอาหารม อใหญ ถ าไม ได ทานม อใหญ ไม ต องทานก ได ค ะ ท สำค ญ เราควรด มน ำเยอะๆ

  Original URL path: http://www.monocots3.org/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1_8760_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • SB 1 PLUS ลดน้ำหนัก เอสบีวันพลัส อาหารเสริมเอสบีวันพลัส ช่วยย่อยสลายไขมันสะสม
  เอฟเฟ ค สารสก ดจากชาเข ยว สารสก ดในชาอ หลง ท ม ช อว า Polyphenol Cathechin สามารถลดปร มาณใขม นเลวในเส นเล อด และลดระด บคอเรลเตอรอลได เป นอย างด ท งย งช วยเร งให ร างกายม การเผาผลาญอาหารและไขม นมากข น นอกจากน น ย งช วยควบค มน ำตาลในเล อดให อย ในระด บท พอด อ กด วย สารสก ดจากผลส มแขก Garcinia Extract ม HCA หร อท เร ยกก นว า กรดไฮดรอซ ซ ตร ก Hydroxy Citric Acids ช วยย บย งการสะสมไขม นส วนเก นในร างกาย และลดความอยากอาหารอย างได ผล ทำให ระบบการข บถ ายด ข น แก ป ญหาท องผ ก สารสก ดจากกระบองเพชร Cactus Extract ช วยย บย งการทำงานของเอนไซม ท ใช สร างไขม น พร อมท งกระต นให ร างกายนำไขม นสะสมมาเผาผลาญได ด ข น และย งอ ดมด วยเส นใยค ณภาพส ง ลดความอยากอาหาร อ มนาน ไม ห วบ อย ช วยชะลอการด ดซ มน ำตาลเข าส กระแสเล อด อ มน ำได ด จ งช วยลดความอยากอาหาร ช วยให ระบบการข บถ ายเป นปกต ป องก นโรคร ดส ดวง แอล คาร น ท น แอล ทาเทรท L Carnitine L Tartrate ช วยเน นการเผาผลาญไขม นส วนเก น ขณะนอนหล บ ส ตรเร งร ดเห นผลไว ช วยกระช บต นแขน ต นขา หน าท องแบนเร ยบ ด กจ บไขม นส ตว คาร โบไฮเดรต และแป ง ไม ม ผลข างเค ยงต อสมอง ด วยสารสก ดจากธรรมชาต แอล ฟ น ลอะลาน น L Phenylalanine เป นกรดอะม โนท จำเป นต อการผล ตโปรต นในร างกาย และย งช วยกระต นการปล อยฮอร โมน Cholescytolinin CCK ออกมาส งผลทำให ร ส กอ ม และทานอาหารต างๆ ได น อยลง และช วยทำให ลดความอยากอาหารได ด คอลลาเจนเปปไทด จากปลา Fish Collagen Peptide ค ณค าครบถ วนในหน งเด ยว นว ตกรรมใหม จากประเทศญ ป น ก บสายพ นธ ปลาท ด ท ส ดในโลก ขาวใส เร ยบเน ยน ไร ฝ า กระ ส ว ลดร วรอยแห งว ย ชะลอความย น รอยต นกา เสร มสร างแคลเซ ยม ป องก นโรคกระด กพร น ต านอน ม ลอ สระ บ อเก ดแห งมะเร ง บำร งเล บ ผม ข อกระด ก ตา ส วนประกอบ SB 1 PLUS เอสบ ว นพล ส ใน 1 แคปซ ล แอล คาร น ท น แอล ทาเทรท 180 มก สารสก ดจากชาเข ยว 110 มก แอล ฟ น ลอะลาน น 70 มก สารสก ดจากกระบองเพชร 50 มก สารสก ดจากผลส มแขก 50 มก คอลลาเจนเปปไทด จากปลา 45 มก ผงสาหร ายเคลป 45 มก ว ธ การร บประทาน SB 1 PLUS เอสบ ว นพล ส กรณ ล กค าท ก นอาหารเสร มหลาย ๆ ย ห อมาแล ว และเปล ยนมาก น SB 1 PLUS เอสบ ว นพล ส ควรก นครบ 3 เวลา ก อนอาหาร 10 15 นาท ให ครบ 3 ม อ ใน 1 อาท ตย แรก เพ อปร บสมด ลร างกาย อาท ตย ท 2 ก นก อนอาหาร 10 15 นาท คร งละ 1 เม ด ว นละ 2 คร ง ต อเน องไปเร อย ๆ แล วการเห นผลจะร ส กเบาต ว และน ำหน กลง เม อก น SB 1 PLUS เอสบ ว นพล ส จนน ำหน กลงเป นท พอใจแล ว ค อย ๆ ลดปร มาณการก นลงเร อย ๆ หร อว นเว นว น และออกกำล งกาย และควบค มอาหารแทน โรคต องห าม โรคมะเร ง ไทรอยด ต บ ไต ห

  Original URL path: http://www.monocots3.org/sb-1-plus-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1_8365_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • อาหารเสริมซินเนอร์จิน ผิวขาว ซินเนอร์จิน ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่ง เรียบเนียน
  DISMUTASE ท ทรงประส ทธ ภาพ มากเพ ยงพอท จะสลายอน ม ลอ สระระด บซ ปเปอร ออกไซด ต วการให เซลล ผ วเส อมสภาพเร วกว าปกต ได อย างส นเช ง ร างกายจ งเก ดความพร อมในการด แลปกป องผ วจากแสงแดด มลพ ษ หร อความเคร ยด ท เป นต นเหต ทำลายเซลล ผ ว ผ วจ งย งคงความเร ยบเน ยนแลด สดใส ชะลอการเก ดและลดเล อนร วรอยก อนว ยอ นควร ซ อมแซมเ น อเย อท ส กหรอและถ อเป นยาอาย ว ฒนะอ กด วย ซ ล กาไฮดราย อน ภาค ไฮโดรเจนประจ ลบ H ท ได จากการย งประจ ในน ำแล วแยกเอาออกจากออกซ เจนออกมาในร ปของผล กธาต ท ม อน เล กเร ยกว า นาโน ซ ล กา ซ งจะนำไปจ บก บออกซ เจน O2 ท เป นอน ม ลอ สระท เก ดข นในร างกาย ซ งถ อเป นนว ตกรรมแอนต ออกซ แดนซ ท โด งด งอย ในขณะน ช วยเพ มศ กยภาพการต อต านอน ม ลอ สระ และปร บสภาวะสมด ลในร างกายเป นอย างด นอกจากน ซ นเนอร จ น ย งอ ดมด วยสารสก ดจากธรรมชาต อ กหลายชน ดท เสร มการปร บสมด ลในร างกาย แอล กล ตาไธโอน สาร ต านอน ม ลอ สระธรรมชาต ช วยย บย งเอนไซม ไธโรซ เนส โดยจะไปสลายการรวมต วของไขม น และเมลาน น เพ อลดป ญหาจ ดด างดำ และเพ มการสร างเม ดส PHAEOMELANIN ท ม ส ขาวนวลผ ดผ องข นมาแทนส งผลให ผ วหน า แลด กระจ างใสข น อย างเป นธรรมชาต ไบโอต น หร อ ว ตาม นบ 7 เป นส วนสำค ญท ทำให ผม เล บ และผ วหน งด ม ส ขภาพด ลดภาวะผมร วง ผมขาวก อนว ย ผมเปราะแตกปลาย หน งศร ษะอ กเสบ ซ งความแข งแรงของเส นผมและเล บจะข นอย ท ปร มาณไบโอต น บร เวณหน งศร ษะและรากผม เปล อกสนฝร งเศส สาร ต านอน ม ลอ สระท ม ประส ทธ ภาพส ง ช วยเร งการขจ ดเม ดส ท ตกค างซ งเป นสาเหต ของกระและฝ า ช วยในการผล ดเซลล ผ วทำให กระและฝ า ด จางลง สารสก ดชะเอมเทศ ทำ หน าท ย บย งการทำงานของเอนไซม ไทโรซ เนส TYROSINASE ในกระบวนการสร างเม ดส เมลาน น ได อย างม ประส ทธ ภาพส ง เม อเท ยบก บสารอ นๆในปร มาณท เท าก น โคเอ นไซม ค ว 10 ถ อ เป นสารมห ศจรรย ท เป น SUPER ANTIOXIDENT ม ความสำค ญสำหร บร างกายผ หญ งมาก นอกจากจะช วยให โครงสร างผ วแข งแรงข น ย ดหย น ต งกระช บแล ว ย งม ค ณสมบ ต ในการชะลอโรคร ายต างๆมากมาย อ ลฟาไลโปอ ค แอซ ด ท ม ฤทธ ส งกว าว ตาม นซ ถ ง 50 เท า สามารถเสร มฤทธ ให Q10 กล ตาไธโอนและว ตาม นต างๆ ในร างกายให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นในการลดเล อนร วรอยก อนว ย เผยผ วเร ยบเน ยนสดใส แอลคาน ท น ค อ กรดอะม โนจำเป นท ร างกายสร างเอง ช วยเปล ยนไขม นท สะสม เซลล ไลท ตามจ ดต างๆให เป นพล งงาน และสลายไขม น เร งสร างมวลกล ามเน อ จ งทำให ร ส กผ วต งกระช บ ด เร ยบเน ยน ไฮโดรไลซ คอลลาเจน ใน ร ปของเปปไทน ท ม อน เล กและม ความบร ส ทธ ผสมว ตาม นซ เข มข น ร างกายจ งด ดซ มและนำไปใช ได ท นท เพ มความย ดหย นและกระช บผ วให ก บผ ว ชะลอการเก ดร วรอย เสร มฤทธ ด วยทองแดง และส งกะส

  Original URL path: http://www.monocots3.org/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7_8351_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Jerz and Gloss คอลลาเจนจุ๋ย วรัทยา เจิร์ซแอนด์กลอส ทำให้ผิวสวย เรียบเนียน
  ท อ ดมไปด วยสาร Anti Oxidant ซ งมากกว าผลส มถ ง 80 เท า ช วยปกป องผ วท จะถ กทำลายในอนาคต Melon Juice Concentrate อ กหน งสารต านอน ม ลอ สระ ประส ทธ ภาพส งท สามารถลดเล อนร วรอย และจ ดด างดำ Glutathione กล ต าไธโอน ปร บผ วกระจ างใส ด ท อกซ ผ ว ไม คล ำดำเส ยจากแสงแดด หร อ มลภาวะรอบต ว ขาวก งใน 7 10 ว น Calcium Ascorbate ท ส ดของการทำหน าท เช อมเน อเย อต างๆ ท วร างกาย สำหร บใครท ม ป ญหาเร อง หล มส ว รอยแผล จากมลภาวะต างๆ Calcium Ascorbate สามารถช วยสร างคอลลาเจนใต ผ ว เพ อผ วท แข งแรง สำหร บสาวๆ ร กส ขภาพ และสาวๆ ผ วสวยท กคน Red Raspberry ท ส ดของสารต านอน ม ลอ สระ เป นผลไม ท หายากในประเทศไทย ด วยค ณประโยชน มากมาย ท ช วยการไหลเว ยนของเล อด เพราะอ ดมไปด วยว ตาม น A และ B เป นส วนประกอบ จ งช วยให ผ วพรรณสดใส เปล งปล ง ว ตาม น C และ E ส งจากผลไม 4 ชน ด ในผล ตภ ณฑ เจ ร ซ แอนด กลอส Jerz and Gloss จะช วยให 1 ทำให ผ วแลด กระจ างใส ลดรอยหมองคล ำ ม ออร าข น 2 ทำให ผ วพรรณแลด อ อนกว าว ย ไร ร วรอย 3 ทำให ส วอ กเสบ ส วอ ดต น ส วเส ยน ลดลง และช วยย บย งการเก ดส ว 4 ทำให จ ดด างดำ ฝ า กระ รอยแดงรอยดำลดเล อนลง 5 ทำให ร ข มขนกระช บข น ผ วหน าเต งต ง คอลลาเจนจากปลาทะเล ท ประกอบด วยห วงโซ Poly Peptide 3 เส น ซ งม โครงสร างเป นเกล ยว Helix ประมาณ 100 000 โมเลก ล และ คอลลาเจน เปปไทด ท ผ านระบบการย อย ด วยเอนไซม จนม โมเลก ลท เล ก ขนาด 400 Dalton มากกว าคอลลาเจนในร ปแบบอ น ส งผลให ร างกายสามารถด ดซ ม และนำไปใช ได อย างรวดเร ว พร อมประส ทธ ภาพท ได ร บอย างเต มท ซ งร างกายด ดซ ม และนำไปใช ได ง าย ช วยเพ มปร มาณการผล ตคอลลาจเจน และเสร มสร างเน อเย อคอลลาเจน และอ ลาสต นให ก บผ วได อย างรวดเร ว เพ มความย ดหย น กระช บให ก บผ ว และย งช วยให ผ วอ มน ำได มากข น ส งผลให ผ วช มช นเปล งปล ง เร ยบเน ยน ปร บสภาพผ วไม แห งกร าน ช วยฟ นฟ ผ วท โดนแดดเผา ชะลอการเก ดร วรอย คอลลาเจนเปปไทด เป นสารต อต านอน ม ลอ สระ Antioxidant ค อเหล าบรรดาเอนไซม กรดอะมโน อาหารเสร ม ว ตาม น และแร ธาต ท ปกป องเราจาก อน ม ลอ สระ Free radical อ นเป นปฏ ก ร ยาออกซ เดช น ท ควบค มไม ได ซ งสามารถทำลายเซลล และทำให ระบบภ ม ค มก นอ อนแอลง ร างกายเราผล ตอน ม ลอ สระท กว นจากกระบวนการเผาผลาญ เพ อให เก ดพล งงาน หมายถ งม นค อผลพลอยได ท เรา ไม ต องการ ไม ว าจะเป นมลพ ษในอากาศ คว นบ หร การด มแอลกอฮอล โรคภ ยไข เจ บ ไปจนถ งอาหารป งย าง อาย ท มากข น กระท งการออกกำล งกายอย างห กโหมจนเก นไป ล วนก อให เก ดอน ม ลอ สระเพ มข นท งส น ว ธ ทาน Jerz Gloss คอลลาเจน เจ ร ซ แอนด

  Original URL path: http://www.monocots3.org/jerz-and-gloss-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA_8361_2_12.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •