archive-org.com » ORG » N » NORDEN.ORG

Total: 2310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Partigrupper — Nordiskt samarbete
  och frisk luft i Norden men vi måste hålla ett vaksamt öga på miljön om kommande generationer också ska kunna ha glädje av detta I de nordiska länderna finns det en lång tradition av att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/organisation-och-struktur/partigrupper (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • Ledige stillinger — Nordisk samarbejde
  miljø Vi har meget uberørt natur rent vand og frisk luft i Norden Men det er nødvendigt at holde et skarpt øje med vores miljø hvis de kommende generationer også skal have glæde af det I de nordiske lande har vi en lang tradition for at arbejde sammen om natur og miljøspørgsmål Norden for dig Arbejde i Norden Praktisk information til dig som søger job eller allerede har et job i et andet nordisk land end dit hjemland Hvilke rettigheder har du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og

  Original URL path: http://www.norden.org/da/ledige-stillinger (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Job opportunities — Nordic cooperation
  eye on our environment if future generations are to enjoy the same privileges The Nordic countries have a long standing tradition of working together on matters related to nature and the environment Resources Work in the Nordic countries Practical information for those seeking work or already working in another Nordic country than your home country What rights do you have what do you need to think about and which authorities do you need to contact If you cannot find the information you need on our websites you can also ask questions of the Information Service Hello Norden Moving to the Nordic countries Information for those who are thinking about moving or already have moved to another Nordic country What do you need to think about what rights you have and which authorities do you need to contact Education in the Nordic Region Information for those who intend to study in a Nordic country or are already taking an education outside their home country What do you need to think about what rights you have and which authorities should you contact Children and families in the Nordic Region Information for anyone relocating to another Nordic country with their family and children Residence in Organisations The Nordic Council of Ministers Inter governmental co operation The Nordic Council of Ministers is the official body for inter governmental co operation in the Nordic Region Overall responsibility for co operation lies with the prime ministers but in practice it is delegated to the ministers for Nordic co operation Ministers for Co operation MR SAM In practice the Ministers for Nordic Co operation on behalf of the Prime Ministers assume responsibility for the co ordination of inter governmental co operation Council of Ministers The Nordic Council of Ministers founded in 1971 is despite the generic name

  Original URL path: http://www.norden.org/en/job-opportunities (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Avoimia työpaikkoja — Pohjoismainen yhteistyö
  historia Pohjoismaiden historia viikinkiajalta nykypäivään Kielet Kielellinen yhteenkuuluvuus on yksi pohjoismaista yhteistyötä koossa pitävistä voimista Ruotsi norja ja tanska ovat niin läheisiä sukukieliä että jos hallitsee yhden niistä kahta muutakin voi oppia ymmärtämään varsin pienellä ponnistelulla Luonto ja ympäristö Pohjoismaissa on paljon koskematonta luontoa puhdista vettä ja raitista ilmaa Ympäristöstä on kuitenkin pidettävä hyvää huolta jotta siitä olisi iloa myös tuleville sukupolville Luonto ja ympäristöasioihin liittyvällä yhteistyöllä on Pohjoismaissa pitkät perinteet Sinun Pohjolasi Työskentely Pohjoismaissa Käytännön tietoa sinulle joka haet töitä tai olet jo saanut työpaikan toisesta Pohjoismaasta Mitä oikeuksia sinulla on mitä sinun on syytä ottaa huomioon ja mihin viranomaisiin sinun täytyy ottaa yhteyttä Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa sivustosta voit myös lähettää kysymyksiä Haloo Pohjola neuvontapalveluun Muutto Pohjoismaihin Tietoa sinulle joka harkitset muuttoa Pohjoismaihin tai olet jo asettunut asumaan johonkin Pohjoismaahan Mitä sinun on syytä ottaa huomioon mitä oikeuksia sinulla on ja mihin viranomaisiin sinun täytyy ottaa yhteyttä Koulutus Pohjoismaissa Sivuilla on tietoa niille jotka aikovat opiskella toisessa Pohjoismaassa tai suorittavat jo koulutustaan siellä Kerromme mitä tulisi ottaa huomioon mitä oikeuksia opiskelijalla on ja mihin viranomaisiin pitää ottaa yhteyttä Lapset ja perheet Pohjoismaissa Näillä sivuilla annetaan tietoa Pohjoismaasta toiseen muuttaville lapsiperheille Asuminen ja oleskelu Organisations Pohjoismaiden ministerineuvosto Hallitusyhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin Päävastuu yhteistyöstä on pääministereillä mutta käytännössä vastuu on delegoitu pohjoismaisille yhteistyöministereille Yhteistyöministerit MR SAM Pohjoismaisen hallitusyhteistyön koordinoinnista vastaavat käytännössä pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta Ministerineuvostot Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971 ja se koostuu nimestään huolimatta useista ministerineuvostoista Pohjoismaiden neuvosto Pohjoismaiden neuvoston palkinnot Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto lasten ja nuortenkirjallisuuspalkinto musiikkipalkinto elokuvapalkinto sekä luonto ja ympäristöpalkinto Istunnot ja kokoukset Pohjoismaiden neuvoston ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Asiat ja asiakirjat Tietoa Pohjoismaiden neuvoston käsittelyssä olevista ja käsittelystä poistetuista asioista Pohjoismaiden neuvoston jäsenet Pohjoismaiden neuvostossa on 87 valittua jäsentä Suomella Ruotsilla Norjalla ja Tanskalla on kullakin 20 jäsentä Tanskan

  Original URL path: http://www.norden.org/fi/avoimia-tyoepaikkoja (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Lausar stöður — Norrænt samstarf
  Náttúra og umhverfi Á Norðurlöndum eigum við ósnerta náttúru hreint vatn og ferskl loft engu að síður er nauðsynlegt að fylgjast vel með umhverfismálum ef komandi kynslóðir eiga að geta notið þessa Á Norðurlöndunum er löng hefð fyrir samstarfi á sviði náttúru og umhverfismála Norðurlönd fyrir þig Vinna á Norðurlöndum Gagnsamar upplýsingar fyrir þá sem sækja um eða eru þegar í starfi í öðru norrænu ríki en heimalandi Hverju þarf að huga að hver eru réttindi þín og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Ef upplýsingar sem á þarf að halda eru ekki á vefsíðu okkar er öllum velkomið að senda spurningar til upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd Flytja innan eða til Norðurlanda Upplýsingar fyrir þá sem ætla að flytja eða hafa þegar flutt til Norðurlanda Hverju þarf að huga að og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Menntun á Norðurlöndum Upplýsingar fyrir þá sem ætla að stunda nám á Norðurlöndum eða stunda þegar nám við norrænan háskóla utan heimalands Hverju þarf að huga að hver eru réttindi námsmanna og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Börn og fjölskyldur á Norðurlöndum Upplýsingar fyrir þá sem flytja til annars norræns lands með fjölskyldu og börn Að búa og dvelja í Samstarfsstofnanir Norræna ráðherranefndin Samstarf ríkisstjórnanna Norræna ráðherranefndin er opinber samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlanda Forsætisráðherra Norðurlanda hafa yfirumsjón með samstarfi landanna en í raun hafa þeir falið samstarfsráðherrum Norðurlanda að sinna þessu verkefni Samstarfsráðherrarnir MR SAM Samstarfsráðherrarnir sjá um samræmingu á norræna ríkisstjórnarsamstarfinu í umboði norrænu forsætisráðherranna Ráðherranefndir Norræna ráðherranefndin var stofnuð 1971 en hún er þrátt fyrir nafnið ekki ein heldur margar ráðherranefndir Norðurlandaráð Verðlaun Norðurlandaráðs Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs barna og unglingabókmenntaverðlaun tónlistarverðlaun kvikmyndaverðlaun og náttúru og umhverfisverðlaun Þing og fundir Fyrirhugaðir fundir og viðburðir á vegum Norðurlandaráðs Mál og skjöl Hér er hægt að kynna sér mál sem Norðurlandaráð er að

  Original URL path: http://www.norden.org/is/lausar-stoedur (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Ledige stillinger — Nordisk samarbeid
  miljø Vi har mye uberørt natur rent vann og frisk luft i Norden men det er nødvendig å holde et skarpt øye med miljøet vårt hvis kommende generasjoner også skal kunne ha glede av dette I de nordiske landene er det lang tradisjon for å arbeide sammen om natur og miljøspørsmål Norden for deg Jobbe i Norden Praktisk informasjon for deg som søker eller allerede har jobb i et annet nordisk land enn hjemlandet Hvilke rettigheter har du hva trenger du å tenke på og hvilke myndigheter skal du kontakte Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter

  Original URL path: http://www.norden.org/no/ledige-stillinger (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Jobb i det nordiska samarbetet — Nordiskt samarbete
  rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Lediga tjänster Om jobb inom det nordiska samarbetet Nordiska ministerrådets sekretariat Nordiska rådets sekretariat Nordiska kulturfondens sekretariat Andra arbetsplatser i det nordiska samarbetet Studentjobb Praktik Nordjobb Sök jobb i de nordiska länderna Att flytta till eller mellan de nordiska länderna Möt en medarbetare Oprett en jobbagent Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Jobb i det nordiska samarbetet Om du vill arbeta med nordiskt samarbete finns det många möjligheter Vi kan erbjuda en spännande och intressant arbetsplats som sätter Norden i fokus Arbetsuppgifterna är dagsaktuella och utmanande och vi har goda möjligheter att skapa ett internationellt nätverk och ge oss själva en bra yrkesmässig utveckling Det nordiska samarbetet består både av sekretariaten i Köpenhamn och de olika nordiska institutionerna Det innebär att det finns ett stort utbud av olika typer av jobb med möjligheter i alla de nordiska länderna Danmark Norge Sverige Finland och Island samt i de självstyrande områdena Grönland Åland och Färöarna Alla lediga tjänster inom det nordiska samarbetet utannonseras på www norden org Vi kräver att du kommer från ett av de nordiska länderna eller eventuellt från ett av de självstyrande områdena Vårt arbetsspråk är danska norska eller svenska och det är ett krav

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/lediga-tjaenster/om-jobb-inom-det-nordiska-samarbetet (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Studentjobb — Nordiskt samarbete
  språk om man behärskar ett av dem Natur och miljö Vi har gott om orörd natur rent vatten och frisk luft i Norden men vi måste hålla ett vaksamt öga på miljön om kommande generationer också ska kunna ha glädje av detta I de nordiska länderna finns det en lång tradition av att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Lediga tjänster Om jobb inom det nordiska samarbetet Studentjobb Praktik Nordjobb Sök jobb i de nordiska länderna Att flytta till eller mellan de nordiska länderna Möt en medarbetare Oprett en jobbagent Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Studentjobb Studenter har möjlighet att få deltidsarbete på flera av våra nordiska arbetsplatser Vi förväntar oss att våra studentmedhjälpare

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/lediga-tjaenster/studentjobb (2016-02-12)
  Open archived version from archive •