archive-org.com » ORG » N » NORDEN.ORG

Total: 2310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nasjonale delegasjoner — Nordisk samarbeid
  skal kunne ha glede av dette I de nordiske landene er det lang tradisjon for å arbeide sammen om natur og miljøspørsmål Norden for deg Jobbe i Norden Praktisk informasjon for deg som søker eller allerede har jobb i et annet nordisk land enn hjemlandet Hvilke rettigheter har du hva trenger du å tenke på og hvilke myndigheter skal du kontakte Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer

  Original URL path: http://www.norden.org/no/nordisk-raad/organisasjon-og-struktur/nasjonale-delegasjoner (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Embetsmannskomiteer — Nordisk samarbeid
  finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer Rådet 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Herav utgjøres Danmarks representanter av to fra Færøyene og to fra Grønland mens Finland har to representanter fra Åland Island har sju medlemmer Bakom om Nordisk råd Hva er Nordisk råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbeidet mellom de nordiske landene Her kan du få innblikk i maskinrommet og lese mer

  Original URL path: http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/regeringssamarbejdet/embetsmannskomiteer (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Offentlige samarbeidsorganisasjoner — Nordisk samarbeid
  praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer Rådet 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Herav utgjøres Danmarks representanter av to fra Færøyene og to fra Grønland mens Finland har to representanter fra Åland Island har sju medlemmer Bakom om Nordisk råd Hva er Nordisk råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbeidet mellom de nordiske landene Her kan du få innblikk i maskinrommet og lese mer om hvordan Nordisk råd arbeider for felles nordiske løsninger på tvers av de nordiske landene Nordisk politikk Nordisk politikk skapes i et samarbeid mellom nordiske parlamentarikere og regjeringer Beslutningene som tas av Nordisk råd blir sendes videre til Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene med tanke på gjennomføring Kontakt Ledige stillinger Publikasjoner Om samarbeidet Om samarbeidet Om samarbeidet Organisasjoner og institusjoner Om nordiske organisasjoner og institusjoner Nordisk ministerråd Ministerråd Embetsmannskomiteer Arbeidsgrupper Nordisk råd Nordisk råds utvalg Nordisk råds partigrupper Offentlige samarbeidsorganisasjoner Informasjonskontorer i Norden Kontorer utenfor Norden Grenseregionalt samarbeid Lenker politiske og faglige organisasjoner Foreningen Norden Side alternativer Send RSS feed Wide page Offentlige samarbeidsorganisasjoner Nordisk råd er de nordiske parlamentarikeres samarbeidsforum og Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsforum I tillegg finnes en rekke andre institusjoner og samarbeidsorganer som beskjeftiger seg med nordisk samarbeid Kulturkontakt Nord Kulturkontakt Nord sprer kunnskap om og interesse for Norden og fungerer som sekretariat for Nordisk ministerråds to støtteprogrammer for kultur Organisasjonen er i tillegg kontaktpunkt for nordisk kultursamarbeid og for informasjonen om dette samarbeidet i Norden og internasjonalt Nordens hus i Reykjavik NOREY NOREY Nordens hus i Reykjavik har som overordnet mål å fremme det nordiske samarbeidet og styrke den nordiske samhørigheten Institusjonen skal være et nordisk kultur og kunnskapssenter og kreativ møteplass samt fungere som forbindelseledd mellom Island og resten av Norden Nordens hus på Færøyene FO Institusjonen tjener kulturlivet på Færøyene og skal knytte tettere og gjensidige forbindelser mellom kulturlivet på øyene og resten av Norden Nordens velferdssenter NVC Nordens velferdssenters oppgave er å gjennom utdanning informasjon fremming av forskning utviklingsarbeid nettverksbygging og internasjonalt samarbeid forbedre kvaliteten på det sosialpolitiske området i Norden NordForsk NordForsk er et nordisk organ med ansvar for samarbeidet om forskning og forskerutdanning i Norden Nordic School of Public Health NHV 1953 2014 31 desember 2014 opphørte alle akademiske aktiviteter ved NHV I 2015 vil en avviklingsorganisasjon fullføre det administrative arbeidet som gjenstår Administrasjonen kan nås på 46 0 31 693900 Nordisk Atlantersamarbeid NORA NORA er en grenseregional komité under Nordisk ministerråds regionalpolitiske samarbeidsprogram som fungerer som et mellomstatlig samarbeid Den nordiske forankringen og den prosjektorienterte arbeidsformen gir NORA

  Original URL path: http://www.norden.org/no/om-samarbejdet-1/organisasjoner-og-institusjoner/offentlige-samarbeidsorganisasjoner (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgrupper — Nordisk samarbeid
  flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer Rådet 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Herav utgjøres Danmarks representanter av to fra Færøyene og to fra Grønland mens Finland har to representanter fra Åland Island har sju medlemmer Bakom om Nordisk råd Hva er Nordisk råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbeidet mellom de nordiske landene Her kan du få innblikk i maskinrommet og lese mer om hvordan Nordisk råd arbeider for felles nordiske løsninger på tvers av de nordiske landene Nordisk politikk Nordisk politikk skapes i et samarbeid mellom nordiske parlamentarikere og regjeringer Beslutningene som tas av Nordisk råd blir sendes videre til Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene med tanke på gjennomføring Kontakt Ledige stillinger Publikasjoner Om samarbeidet Om samarbeidet Om samarbeidet Organisasjoner og institusjoner Om nordiske organisasjoner og institusjoner Nordisk ministerråd Ministerråd Embetsmannskomiteer Arbeidsgrupper Nordisk råd Nordisk råds utvalg Nordisk råds partigrupper Offentlige samarbeidsorganisasjoner Informasjonskontorer i Norden Kontorer utenfor Norden Grenseregionalt samarbeid Lenker politiske og faglige organisasjoner Foreningen Norden Side alternativer Send RSS feed Wide page Arbeidsgrupper En oversikt over Nordisk ministerråds arbeidsgrupper Arbeidsgruppen for bærekraftig forbruk og produksjon HKP Arbeidsgruppen er et samarbeidsforum for miljø nærings og forbrukssektorene Samtlige sektorers ambisjoner veies inn i gruppens arbeidsprogram Gruppens mål er å utvikle samordne og evaluere nødvendige styringsverktøy i arbeidet med bærekraftig forbruk og produksjon Arbeidsgruppen for energieffektivisering Arbeidsgruppen for energieffektivisering AGEE har som hovedformål å fremme nordisk samarbeid i forbindelse med diverse energieffektiviseringstiltak i samfunnet samt å fremme nordisk samarbeid innenfor implementeringen av EU EØS direktiver og programmer Arbeidsgruppen for fornybar energi Arbeidsgruppen har som oppgave å bidra til å styrke de nordiske landenes politiske og faglige arbeid innenfor området fornybar energi gjennom utveksling av informasjon og samarbeidsprosjekter samt å markedsføre de nordiske landenes teknologi og kunnskap til nabolandene EU og globalt gjennom informasjon og felles prosjekter Arbeidsmarkedsutvalget Utvalget skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet innenfor sysselsettingspolitikk arbeidsmarkedspolitikk generelt samt arbeidsmarkedsforskning Arbeidsmiljøutvalget Nordisk arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å bidra til gjennomføringen av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet i Nordisk ministerråd Arbeidsmiljøutvalget bevilger prosjektmidler til nordiske prosjekter Arbeidsrettsutvalget Utvalget skal blant annet utveksle informasjon og erfaringer innenfor Norden på det arbeidsrettslige området Videre skal det iverksette prosjekter som har å gjøre med arbeidsrett og løpende vurdere og følge opp prosjekter som er i gang Arbejdsgruppe for erfaringsudveksling og kundskabsudvikling Bypolitik under EK R 2009 2012 Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at fremsætte og initiere konkrete forslag til kundskabsudvikling og erfaringsudveksling samt at udarbejde indspil til den nordiske policyudvikling inden for det regionalpolitiske område med hensyn til byregionernes rolle Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet AG Fisk AG Fisk ble opprettet i 2009 og overtar en del funksjoner fra de tidligere arbeidsgruppene NAF og MiFi AG Fisk er det operative organ for EK FJLS

  Original URL path: http://www.norden.org/no/om-samarbejdet-1/organisasjoner-og-institusjoner/arbeidsgrupper (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Utvalg — Nordisk samarbeid
  på og hvilke myndigheter skal du kontakte Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer Rådet 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Herav utgjøres Danmarks representanter av to fra Færøyene og to fra Grønland mens Finland har to representanter fra Åland Island har sju medlemmer Bakom om Nordisk råd Hva er Nordisk råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbeidet mellom de nordiske landene

  Original URL path: http://www.norden.org/no/nordisk-raad/organisasjon-og-struktur/utvalg (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Partigrupper — Nordisk samarbeid
  skarpt øye med miljøet vårt hvis kommende generasjoner også skal kunne ha glede av dette I de nordiske landene er det lang tradisjon for å arbeide sammen om natur og miljøspørsmål Norden for deg Jobbe i Norden Praktisk informasjon for deg som søker eller allerede har jobb i et annet nordisk land enn hjemlandet Hvilke rettigheter har du hva trenger du å tenke på og hvilke myndigheter skal du kontakte Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk

  Original URL path: http://www.norden.org/no/nordisk-raad/organisasjon-og-struktur/partigrupper (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Kontakt — Nordisk samarbejde
  og frisk luft i Norden Men det er nødvendigt at holde et skarpt øje med vores miljø hvis de kommende generationer også skal have glæde af det I de nordiske lande har vi en lang tradition for at arbejde sammen om natur og miljøspørgsmål Norden for dig Arbejde i Norden Praktisk information til dig som søger job eller allerede har et job i et andet nordisk land end dit hjemland Hvilke rettigheder har du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og

  Original URL path: http://www.norden.org/da/kontakt/sendto_form (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Yhteystiedot — Pohjoismainen yhteistyö
  historia viikinkiajalta nykypäivään Kielet Kielellinen yhteenkuuluvuus on yksi pohjoismaista yhteistyötä koossa pitävistä voimista Ruotsi norja ja tanska ovat niin läheisiä sukukieliä että jos hallitsee yhden niistä kahta muutakin voi oppia ymmärtämään varsin pienellä ponnistelulla Luonto ja ympäristö Pohjoismaissa on paljon koskematonta luontoa puhdista vettä ja raitista ilmaa Ympäristöstä on kuitenkin pidettävä hyvää huolta jotta siitä olisi iloa myös tuleville sukupolville Luonto ja ympäristöasioihin liittyvällä yhteistyöllä on Pohjoismaissa pitkät perinteet Sinun Pohjolasi Työskentely Pohjoismaissa Käytännön tietoa sinulle joka haet töitä tai olet jo saanut työpaikan toisesta Pohjoismaasta Mitä oikeuksia sinulla on mitä sinun on syytä ottaa huomioon ja mihin viranomaisiin sinun täytyy ottaa yhteyttä Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa sivustosta voit myös lähettää kysymyksiä Haloo Pohjola neuvontapalveluun Muutto Pohjoismaihin Tietoa sinulle joka harkitset muuttoa Pohjoismaihin tai olet jo asettunut asumaan johonkin Pohjoismaahan Mitä sinun on syytä ottaa huomioon mitä oikeuksia sinulla on ja mihin viranomaisiin sinun täytyy ottaa yhteyttä Koulutus Pohjoismaissa Sivuilla on tietoa niille jotka aikovat opiskella toisessa Pohjoismaassa tai suorittavat jo koulutustaan siellä Kerromme mitä tulisi ottaa huomioon mitä oikeuksia opiskelijalla on ja mihin viranomaisiin pitää ottaa yhteyttä Lapset ja perheet Pohjoismaissa Näillä sivuilla annetaan tietoa Pohjoismaasta toiseen muuttaville lapsiperheille Asuminen ja oleskelu Organisations Pohjoismaiden ministerineuvosto Hallitusyhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin Päävastuu yhteistyöstä on pääministereillä mutta käytännössä vastuu on delegoitu pohjoismaisille yhteistyöministereille Yhteistyöministerit MR SAM Pohjoismaisen hallitusyhteistyön koordinoinnista vastaavat käytännössä pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta Ministerineuvostot Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971 ja se koostuu nimestään huolimatta useista ministerineuvostoista Pohjoismaiden neuvosto Pohjoismaiden neuvoston palkinnot Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto lasten ja nuortenkirjallisuuspalkinto musiikkipalkinto elokuvapalkinto sekä luonto ja ympäristöpalkinto Istunnot ja kokoukset Pohjoismaiden neuvoston ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Asiat ja asiakirjat Tietoa Pohjoismaiden neuvoston käsittelyssä olevista ja käsittelystä poistetuista asioista Pohjoismaiden neuvoston jäsenet Pohjoismaiden neuvostossa on 87 valittua jäsentä Suomella Ruotsilla Norjalla ja Tanskalla on kullakin 20 jäsentä Tanskan valtuuskunnassa on

  Original URL path: http://www.norden.org/fi/yhteystiedot/sendto_form (2016-02-12)
  Open archived version from archive •