archive-org.com » ORG » N » NORDEN.ORG

Total: 2310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsíða — Norrænt samstarf
  hver eru réttindi þín og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Ef upplýsingar sem á þarf að halda eru ekki á vefsíðu okkar er öllum velkomið að senda spurningar til upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd Flytja innan eða til Norðurlanda Upplýsingar fyrir þá sem ætla að flytja eða hafa þegar flutt til Norðurlanda Hverju þarf að huga að og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Menntun á Norðurlöndum Upplýsingar fyrir þá sem ætla að stunda nám á Norðurlöndum eða stunda þegar nám við norrænan háskóla utan heimalands Hverju þarf að huga að hver eru réttindi námsmanna og hvaða stjórnvöld þarf að hafa samband við Börn og fjölskyldur á Norðurlöndum Upplýsingar fyrir þá sem flytja til annars norræns lands með fjölskyldu og börn Að búa og dvelja í Samstarfsstofnanir Norræna ráðherranefndin Samstarf ríkisstjórnanna Norræna ráðherranefndin er opinber samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlanda Forsætisráðherra Norðurlanda hafa yfirumsjón með samstarfi landanna en í raun hafa þeir falið samstarfsráðherrum Norðurlanda að sinna þessu verkefni Samstarfsráðherrarnir MR SAM Samstarfsráðherrarnir sjá um samræmingu á norræna ríkisstjórnarsamstarfinu í umboði norrænu forsætisráðherranna Ráðherranefndir Norræna ráðherranefndin var stofnuð 1971 en hún er þrátt fyrir nafnið ekki ein heldur margar ráðherranefndir Norðurlandaráð Verðlaun Norðurlandaráðs Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs barna og unglingabókmenntaverðlaun tónlistarverðlaun kvikmyndaverðlaun og náttúru og umhverfisverðlaun Þing og fundir Fyrirhugaðir fundir og viðburðir á vegum Norðurlandaráðs Mál og skjöl Hér er hægt að kynna sér mál sem Norðurlandaráð er að fjalla um eða fletta upp málum sem hafa verið afgreidd Fulltrúar í Norðurlandaráði Í ráðinu sitja 87 kjörnir fulltrúar Danmörk Finnland Noregur og Svíþjóð eiga 20 fulltrúa hvert Þar af eru tveir fulltrúar Danmerkur frá Færeyjum og tveir frá Grænlandi tveir fulltrúar Finnlands eru frá Álandseyjum Ísland á sjö fulltrúa í ráðinu Kynning á Norðurlandaráði Hvað er Norðurlandaráð og hvernig gengur norrænt þingmannasamstarf fyrir sig Hér er hægt að skyggnast bak við tjöldin

  Original URL path: http://www.norden.org/is (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Startside — Nordisk samarbeid
  rettigheter har du hva trenger du å tenke på og hvilke myndigheter skal du kontakte Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på våre websider kan du også sende spørsmål til informasjonstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Informasjon for deg som tenker på å flytte eller som allerede har flyttet til et nordisk land Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter burde du kontakte Utdanning i Norden Informasjon for deg som tenker på å utdanne deg i et nordisk land eller allerede tar en utdanning utenfor hjemlandet Hva trenger du å tenke på hvilke rettigheter har du og hvilke myndigheter trenger du å kontakte Barn og familie i Norden Informasjon til deg som flytter til et annet nordisk land med familie og barn Bo og oppholde seg i Rådene Nordisk ministerråd Regjeringssamarbeidet Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene Samarbeidsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet Ministerråd Nordisk ministerråd som ble grunnlagt i 1971 er til tross for navnet egentlig ikke ett men flere ministerråd Nordisk råd Nordisk råds priser Nordisk råds litteraturpris barne og ungdomslitteraturpris musikkpris filmpris og natur og miljøpris Sesjoner og møter Nordisk råds nåværende og kommende arrangementer Saker og dokumenter Få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller finn frem avsluttede saker Nordisk råds medlemmer Rådet 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Herav utgjøres Danmarks representanter av to fra Færøyene og to fra Grønland mens Finland har to representanter fra Åland Island har sju medlemmer Bakom om Nordisk råd Hva er Nordisk råd og hvordan

  Original URL path: http://www.norden.org/no (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Aktuellt — Nordiskt samarbete
  återupptas Utgångspunkterna och målsättningarna för samarbetet är de samma som tidigare men organiseras enligt en ny struktur 2016 02 04 Utredning om ökat samarbete mellan Kina och Nordiska ministerrådet 2016 02 03 Beslut om nordiskt samarbete kring flyktingintegration De nordiska ländernas sätt att hantera flyktingpolitiken skiljer sig från varandra men länderna kan dela erfarenheter och lära av varandra Nu gör man slag i saken De nordiska samarbetsministrarna initierade på sitt möte på onsdag ett samarbetsprojekt som fokuserar på flyktingintegration 2016 02 02 Global trends in a Nordic context Cities migrants and tourism Future growth engines for the Nordic countries On 16 February Nordregio and the Nordic Council of Ministers have invited a special guest Alasdair Ross The Economist to give new insights on the strengths and weaknesses of the Nordic regions in relation to the rest of Europe and beyond Mr Ross is editor of global trends and events section in The Economist special edition The World in 2016 2016 02 01 Nominerede til Nordisk Råds priser 2016 De nominerede til Nordisk Råds fem priser offentliggøres i løbet af året og alle priserne uddeles i København 1 november i forbindelse med Nordisk Råds session 2016 02 01 Konferanse om sosialt entreprenørskap i Malmö den 9 10 mars 2016 01 29 Så ojämlik är vården Män dör kvinnor lider Nordiska män behöver lära sig att gå till doktorn i tid Nordiska kvinnor behöver bli bättre på att berätta om sin dåliga arbetsmiljö Och de politiker som ska rusta vården för framtiden gör klokt i att ta genusglasögonen på 2016 01 28 Nordiska ministrar jobbar för slopade gränskontroller De nordiska samarbetsministrarna arbetar för att få ett slut på gränskontrollerna i Norden Det försäkrade Anne Berner nordisk samarbetsminister i Finland i samband med en konferens i Åbo 2016 01 28 Vi er ikke naive Hans Wallmark om det nedkølede samarbejde med Rusland 2016 01 27 Nu föreslås starkare position för samerna i Nordiska rådet Nordiska rådet vill stärka sin relation till Samernas parlamentariska råd På sitt möte i Helsingfors den 26 januari beslöt Nordiska rådets presidium att föreslå att Nordiska rådet beviljar Samiska parlamentariska rådet utvidgad observatörsrätt 2016 01 27 Ny bok Politikerna skulle vinna på att agera mer nordiskt Hur ska nordiska värderingar om rättvisa och allas lika värde stå sig i framtiden i tider av utmaningar och kriser Frågan ställs i en nyutkommen bok och svaren ges bland annat av internationella storheter som Gro Harlem Brundtland Martti Ahtisaari och Jan Eliasson 2016 01 27 Nordiskt samarbete inom livsmedelskontroll 2016 01 26 Beredda att förverkliga klimatavtalet Att förverkliga det nya klimatavtalet COP 21 i Norden kommer till stor del att bli en uppgift för de nationella parlamenten Utskottet för ett hållbart Norden bjuder in alla ländernas miljöutskott för att staka ut en möjlig lagstiftningsväg 2016 01 26 Nya strategier för nordisk pant 2016 01 26 Udvalget for Kundskab og Kultur tog hul på 2016 2016 01 26 Felles personnummersystem kan være løsningen på grensehinder 2016 01 25 Jorma Ollila ska stärka det

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nyheter — Nordiskt samarbete
  av dem Natur och miljö Vi har gott om orörd natur rent vatten och frisk luft i Norden men vi måste hålla ett vaksamt öga på miljön om kommande generationer också ska kunna ha glädje av detta I de nordiska länderna finns det en lång tradition av att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Aktuellt Bilder från Norden Nyhetsbrev Kalender Nyheter Videor Twitter Facebook Artiklar Pressrum Bloggar Dokumentåtgärder Tipsa om sidan RSS flöde Wide page Nyheter Nyheter från Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet om det nordiska samarbetet NY RAPPORT Sammen om velferd nordiske velferdsallianser 2016 02 09 Ny nordisk rapport viser begrænsede muligheder for at hindre eksport af potentielt skadeligt elektronikaffald 2016 02 08 Nordiska

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Kalender — Nordiskt samarbete
  regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Aktuellt Bilder från Norden Nyhetsbrev Kalender Nyheter Videor Twitter Facebook Artiklar Pressrum Bloggar Dokumentåtgärder Tipsa om sidan RSS flöde Wide page Kalender Möten konferenser temadagar och sessioner inom det nordiska samarbetet Februari 2016 NORDBUK AU 1 Land Danmark Datum 2016 02 24 Typ Arbetsgruppsmöte Möte i ämbetsmannakommittén för social och hälsofrågor den 24 25 februari 2016 Datum 2016 02 24 2016 02 25 Typ Ämbetsmannakommittémöte Mars 2016 Östersjöområdets bioekonomiråd första mötet Land Danmark Datum 2016 03 01 Typ Utskottsmöte Möte i nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet ÄK JÄM Land Finland Datum 2016 03 02 Typ Ämbetsmannakommittémöte Nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på Köpenhamns huvudbibliotek Datum 2016 03 03 Typ Seminarium Möte i Gränshinderrådet Datum 2016 03 08 Typ Annat Möte i Gränshinderrådet Datum 2016 03 08 Typ Annat Möte i Nordiska ämbetsmannakommittén för energipolitik Land Danmark Datum 2016 03 08 Typ Ämbetsmannakommittémöte NKMT möte 8 9 mars 2016 i Köpenhamn Datum 2016 03 08 2016 03 09 Typ Arbetsgruppsmöte Konferens om socialt entreprenörskap och social innovation Land Sverige Datum 2016 03 09 2016 03 10 Typ Konferens NORDBUK 1 Datum 2016 03 15 Typ Ämbetsmannakommittémöte NORDBUK 1 Land Danmark Datum 2016 03 15 Typ Ämbetsmannakommittémöte NORDBUK 1 Land Danmark Datum 2016 03 15 Typ Ämbetsmannakommittémöte NORDBUK 1 Land Danmark Datum 2016 03 15 Typ Annat Mineralavfall deponering eller värdeskapande Behov av forskning och innovation Land Norge Datum 2016 03 16 2016 03 17 Typ Workshop April 2016 Intressentkonferens om bioekonomi i EU Land Holland Datum 2016 04 12 2016 04 13 Typ Konferens Nordiska rådets aprilmöten 2016 Land Norge Datum 2016 04 18 2016 04 19 Typ Nordiska rådets möte Nordiska rådets session april 2016

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt/kalender (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Bilder från Norden — Nordiskt samarbete
  hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Videor — Nordiskt samarbete
  att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt/videor (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsbrev — Nordiskt samarbete
  och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Aktuellt Bilder från Norden Nyhetsbrev Nordiska nyheter Top of Europe Green Growth the Nordic Way NIKK s Nyhetsbrev om jämställdhet i Norden NordMiljö NordForsk s nyhetsbrev Nordic Innovation Newsletter Arbeidsliv i Norden s nyhetsbrev Nordregio News Hallå Nordens nyhetsbrev Nyhetsbrevet Nordatlanten Nordic Welfare INFO U INFO S INFO K Kulturkontakt Nords nyhetsbrev Kalender Nyheter Videor Twitter Facebook Artiklar Pressrum Bloggar Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Nyhetsbrev Prenumerera på nyhetsbrev från olika aktörer inom det nordiska samarbetet och bevaka den senaste utvecklingen inom frågor som miljö ekonomi forskning politik och samhälle Nordiska nyheter Här kan du prenumerera på nyheter från Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet Skräddarsy ditt nyhetsbrev genom att välja de teman som intresserar dig Läs mer Top of Europe Top of Europe är en månatlig översikt över nyheter på norden org på engelska och ryska med fokus på den internationella dimensionen i det officiella nordiska samarbetet Läs mer Green Growth the Nordic Way Webbtidning om de nordiska statsministrarnas initiativ inom grön tillväxt och hållbar utveckling The Nordic Way Läs mer NIKK s Nyhetsbrev om jämställdhet i Norden Prenumerera på NIKK s nyhetsbrev för att vara säker på att inte missa något jämställdhet i Norden Du kan självklart

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyhetsbrev (2016-02-12)
  Open archived version from archive •