archive-org.com » ORG » N » NORDEN.ORG

Total: 2310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 1972–1989 — Nordiskt samarbete
  frisk luft i Norden men vi måste hålla ett vaksamt öga på miljön om kommande generationer också ska kunna ha glädje av detta I de nordiska länderna finns det en lång tradition av att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Om samarbetet Om samarbetet Det nordiska samarbetets historia 1972 1989 Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page 1972 1989 Norden mellan nordiskt europeiskt och globalt samarbete Från den 1 januari 1973 var ett nordiskt land med i EG nämligen Danmark medan de övriga fyra var utanför Nordiska ministerrådet grundades uttryckligen för att hålla fast vid det nordiska samarbetet i denna situation Anker Jørgensen som var dansk statsministern de flesta år fram till 1982 skrev i efterordet

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/det-nordiska-samarbetets-historia/197220131989 (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • Efter 1989 — Nordiskt samarbete
  jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Om samarbetet Om samarbetet Det nordiska samarbetets historia Efter 1989 Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Efter 1989 Regional förankring och globala perspektiv i en ny världsordning Berlinmurens fall 9 november 1989 ändrade fundamentalt den politiska kartan över det nordliga Europa I slutet av 1989 infördes demokrati i Polen och DDR som från 3 oktober 1990 blev återförenat med Västtyskland 1991 föll Sovjetunionen samman Redan före det hade de baltiska länderna försökt att markera större självständighet men nu blev de återupprättade som de självständiga stater som de hade varit under mellankrigstiden De nordiska länderna hade faktiskt redan innan självständigheten tagit kontakt för att bland annat upprätta informationskontor för Nordiska ministerrådet i de tre länderna 1994 hölls det folkomröstningar i Finland Norge och Sverige om medlemskap i EU Väljarna i

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/det-nordiska-samarbetets-historia/efter-1989 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Litteratur och länkar — Nordiskt samarbete
  du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/det-nordiska-samarbetets-historia/litteratur-och-laenkar (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nordiska ministerrådets historia — Nordiskt samarbete
  var man nöjd med inrättandet av Nordiska ministerrådet Man hade hållit nordiska ministermöten på en rad områden långt innan etablerandet år 1971 Som ett resultat av förhandlingarna om ett närmare ekonomiskt samarbete inrättades redan år 1960 en fast ministerkommitté med tillhörande samarbetskommitté med tre tjänstemän från varje land På motsvarande sätt fanns det från och med 1961 ett samarbete fastställt enligt fördrag år 1968 mellan de nordiska ministrarna för utvecklingsbistånd som hade ett tillhörande tjänstemannakommitté Bortsett från de två ovan nämnda områdena bedrevs det nordiska samarbetet på regeringsnivå på informella konferenser År 1971 inrättades Nordiska ministerrådet och det infördes regler om sammansättning kompetens och arbetssätt på de enskilda områdena Helsingforsavtalet från 1962 reviderades för att göra ministerrådet till det officiella gemensamma samarbetsorganet för de nordiska regeringarna Samtidigt antogs en rad handlingsprogram för de enskilda sektorerna 1972 1989 De gemensamma nordiska institutionerna byggs ut Nordiska ministerrådet antog år 1972 ett beslut om att upprätta ett sekretariat i Oslo som var verksamt från och med 1973 Kultursekretariatet förlades dock till Köpenhamn Kultursamarbetet var ett av de ursprunliga huvudområdena inom det nordiska samarbetet som hade organiserats i form av en nordisk kulturkommission Den 25 september 1972 röstade en majoritet i Norge nej till EG medan en stort majoritet i Danmark röstade ja den 2 oktober 1972 Men Nordiska ministerrådet hade nu upprättats just för att hålla fast vid det nordiska samarbetet i ett läge då alla länder inte längre hade samma anknytning till det europeiska samarbetet Danmark arbetade dock målmedvetet med att agera brobyggare genom att ge vidare information från EG till de andra nordiska länderna År 1973 inrättades en rad nordiska institutioner bland annat Nordisk industrifond och Nordtest som i dag har slagits samman till Nordisk Innovation som ligger i Oslo Helsingforsavtalet reviderades på nytt år 1974 för att utvidga det formella samarbetet till att också omfatta miljöskydd som just under de åren hade blivit ett centralt ämne Föroreningarna av Östersjön och Nordatlanten har sedan stått högt upp på den nordiska dagordningen De nordiska statsministrarna antog i början av år 1975 beslutet att grunda Nordiska investeringsbanken Förslaget hade varit framme redan tidigare men aktualiserades nu av oljekrisen som hade skapat en obalans i de nordiska ekonomierna Nordiska investeringsbanken har med tiden fått ett större årligt överskott än de årliga utgifterna till Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet Man talar om separata kassor och de senaste åren har Nordiska investeringsbanken med de tre baltiska länderna som deltagare formellt blivit oberoende av Nordiska ministerrådet I bildlig bemärkelse kan man dock hävda att det nordiska samarbetet är en vinstbringande verksamhet Den tidigare danske statsministern Anker Jørgensen skrev den 13 maj 1980 i sin dagbok om ett nordiskt ministermöte i Hamar i Norge Kl 10 gemensamt statsminister och energiministermöte Det varade endast i en timme Vi blev snabbt eniga om en gemensam plan för utbyggnad av det nordiska energisamarbetet Problemen uppstår först när vi ska fatta konkreta beslut I detta sammanhang var det ett konkret problem om Norge ville låta en gasledning gå ned genom Danmark Det

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/om-nordiska-ministerraadet/nordiska-ministerraadets-historia (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nordiska rådets historia — Nordiskt samarbete
  du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/bag-om-nordisk-raad/om-nordiska-raadet/nordiska-raadets-historia (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Vilka avtal finns på norden.org? — Nordiskt samarbete
  att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Om samarbetet Om samarbetet Nordiska avtal Nordiska avtal Andra beslutsdokument och deklarationer Det officiella nordiska samarbetet Finansiering Länder och områden Nyckelpersoner Organisationer og institutioner Logotyp och svanmärkning Det nordiska samarbetets historia Bidrag och utlysningar Det officiella nordiska samarbetet Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Vilka avtal finns på norden org Avtalssidorna vänder sig till medborgare politiker beslutsfattare tjänstemän mediefolk och andra användare som är intresserade av att veta mer om nordiska överenskommelser och avtal Fotograf Foto Magnus Fröderberg norden org Dessa sidor innehåller avtalstexter för traktater som ingåtts mellan de nordiska länderna Dessa traktater har i många fall tagits fram inom ramen för Nordiska ministerrådets verksamhet i de

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/vilka-avtal-finns-paa-norden.org (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Treaties and agreements — Nordic cooperation
  and which authorities do you need to contact If you cannot find the information you need on our websites you can also ask questions of the Information Service Hello Norden Moving to the Nordic countries Information for those who are thinking about moving or already have moved to another Nordic country What do you need to think about what rights you have and which authorities do you need to contact Education in the Nordic Region Information for those who intend to study in a Nordic country or are already taking an education outside their home country What do you need to think about what rights you have and which authorities should you contact Children and families in the Nordic Region Information for anyone relocating to another Nordic country with their family and children Residence in Organisations The Nordic Council of Ministers Inter governmental co operation The Nordic Council of Ministers is the official body for inter governmental co operation in the Nordic Region Overall responsibility for co operation lies with the prime ministers but in practice it is delegated to the ministers for Nordic co operation Ministers for Co operation MR SAM In practice the Ministers for Nordic Co operation on behalf of the Prime Ministers assume responsibility for the co ordination of inter governmental co operation Council of Ministers The Nordic Council of Ministers founded in 1971 is despite the generic name not one but several councils The Nordic Council Nordic Council s prizes The Nordic Council s literature prize children and young people apos s literature prize music prize film prize and nature and environment prize Sessions and meetings The Nordic Council s current and future events Cases and documents Gain insight into current issues under consideration by the Nordic Council or find closed cases Members of the Nordic Council The Council has 87 elected members Denmark Finland Norway and Sweden each have 20 members Of these two of the Danish representatives come from the Faroe Islands and two from Greenland while Finland has two representatives from Åland Iceland has seven members Behind the Nordic Council What is the Nordic Council and how does parliamentary co operation work between the Nordic countries Here you can get a glimpse into the apos engine room apos and read more about how the Nordic Council works for joint Nordic solutions across the Nordic countries Policy documents and processes Nordic policies are created in co operation among the Nordic parliamentarians and governments The decisions taken by the Nordic Council are forwarded to the Nordic Council of Ministers and the Nordic governments for implementation Contact Us Job opportunities Publications About the co operation About the co operation About the co operation Nordic agreements Treaties and agreements Treaties and agreements Other decision documents and declarations Document Actions Send this Wide page Treaties and agreements This part of norden org is for anybody who wants to know more about Nordic treaties and agreements members of the public politicians decision makers civil servants the media etc

  Original URL path: http://www.norden.org/en/om-samarbejdet-1/nordic-agreements/treaties-and-agreements-1 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Andra beslutsdokument och deklarationer — Nordiskt samarbete
  detta I de nordiska länderna finns det en lång tradition av att samarbeta om natur och miljöfrågor Norden för dig Jobba i Norden Praktisk information för dig som söker eller redan har jobb i ett annat nordiskt land än ditt hemland Vilka rättigheter har du vad behöver du tänka på och vilka myndigheter skall du kontakta Om du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor kan du även skicka frågor till informationstjänsten Hallå Norden Flytta till Norden Information för dig som tänker flytta eller redan har flyttat till ett nordiskt land Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter borde du kontakta Utbildning i Norden Information till dig som tänker utbilda dig i ett nordiskt land eller redan går en utbildning utanför ditt hemland Vad behöver du tänka på vilka rättigheter har du och vilka myndigheter behöver du kontakta Barn och familj i Norden Information till dig som flyttar till ett annat nordiskt land med familj och barn Bo och vistas i Råden Nordiska ministerrådet Regeringssamarbetet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna Samarbetsministrarna MR SAM Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordiska rådet Nordiska rådets priser Nordiska rådets litteraturpris barn och ungdomslitteraturpris musikpris filmpris samt natur och miljöpris Sessioner och möten Nordiska rådets aktuella och kommande arrangemang Ärenden Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet Du kan också söka fram avslutade ärenden Nordiska rådets medlemmar Nordiska rådet har 87 valda medlemmar Danmark Finland Norge och Sverige har 20 medlemmar var Av dessa utgörs Danmarks representanter av två från Färöarna och två från Grönland medan Finland har två representanter från Åland Island har sju medlemmar Om Nordiska rådet Vad är Nordiska rådet och hur fungerar det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna Här kan du få inblick i maskinrummet och läsa mer om hur Nordiska rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar över nationsgränserna i Norden Nordisk politik Nordisk politik skapas i ett samarbete mellan nordiska parlamentariker och regeringar De beslut som fattas av Nordiska rådet skickas till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna för genomförande Kontakt Lediga tjänster Publikationer Om samarbetet Om samarbetet Om samarbetet Nordiska avtal Nordiska avtal Andra beslutsdokument och deklarationer Dokumentåtgärder Tipsa om sidan Wide page Andra beslutsdokument och deklarationer Inom det nordiska samarbetet finns det olika överenskommelser som har folkrättslig status Olika beslut har dock olika tyngd Ramarna för det nordiska samarbetet lades i och med undertecknandet av Helsingforsavtalet den 23 mars 1962 Helsingforsavtalet fungerar som grundläggande traktat inom vilka ramar det har tecknats olika traktater och statuter bland annat kallade avtal överenskommelser och konventioner Det har skett genom undertecknandet av avtal Artikel 38 39 En av dessa överenskommelser är den nordiska språkkonventionen gällande

  Original URL path: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/andra-beslutsdokument-och-deklarationer (2016-02-12)
  Open archived version from archive •