archive-org.com » ORG » N » NORDEN.ORG

Total: 2310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Det nordiske sprogsamarbejde — Nordisk samarbejde
  Nyheder Søg støtte Sprog Nordic Master Programme Voksnes Læring Cloud computing hvordan realiseres potentialerne i Norden Uddannelse 0 18 år Undervisningsmateriale om Norden Handlinger tilknyttet webside Tip en ven Wide page Det nordiske sprogsamarbejde Gensidig sprogforståelse fremmer mobiliteten mellem lande og styrker oplevelsen af samhørighed mellem indbyggerne i landene I arbejdet for at fremme og fremtidssikre den gensidige sprogforståelse i Norden retter det nordiske sprogsamarbejde sig primært mod børn og unges forståelse af skriftlig og mundtlig dansk norsk og svensk Fotograf Johannes Jansson norden org Det er en forudsætning for at kunne kommunikere med hinanden at man har et fælles sprog at kommunikere på Dansk norsk og svensk er dog så nært beslægtede med hinanden at sprogbrugerne kan forstå hinanden på tværs af sproggrænserne Af historiske årsager har dansk en stærk position som fremmedsprog på Island mens svensk er et af de to officielle sprog i Finland Dansk har en stærk position på Grønland og Færøerne på grund af rigsfællesskabet mens svensk er officielt sprog på Åland Ansvaret for det nordiske sprogsamarbejde er fordelt på to forskellige ministerråd Hovedansvaret ligger hos Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning mens Nordisk Ministerråd for Kultur har sektoransvaret for sprogsamarbejdet Det nordiske sprogfællesskab og målgruppen børn og unge er prioriteret i begge ministerråds samarbejdsprogrammer Fokus på børn og unge er en tværsektoriel satsning i Nordisk Ministerråd Aftaler på sprogområdet Sprogsamarbejdet reguleres primært af fire forskellige aftaler Helsingforsaftalen kulturaftalen og sprogdeklarationen samt sprogkonventionen Helsingforsaftalen slår fast at de nordiske lande skal tilstræbe at bevare og videreudvikle det gensidige samarbejde inden for de retslige kulturelle sociale og økonomiske områder samt inden for infrastruktur og miljøbeskyttelse Når det gælder den gensidige sprogforståelse i Norden lægges der blandt andet vægt på at I alle de nordiske lande skal undervisningen og uddannelsen i skolerne i passende omfang omfatte undervisningen i de øvrige nordiske landes herunder Færøernes Grønlands og Ålands sprog kultur og almindelige samfundsforhold Kulturaftalen bygger også på en målsætning om at styrke og intensivere samarbejdet landene imellem i dette tilfælde på det kulturelle område Aftalen skal bidrage til at øge den samlede effekt af landenes investeringer i uddannelse forskning og anden kulturel virksomhed samt sikre at landenes samarbejde om at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab blandt andet ved at fremme undervisningen i de andre nordiske landes sprog kultur og samfundsforhold Sprogdeklarationen Deklaration om nordisk sprogpolitik definerer fokusområder som de nordiske lande er enige om at følge op på i deres nationale sprogpolitiske arbejde Således angiver deklarationen en overordnet retning men det er dog de enkelte lande som har det nationale ansvar for at følge op på intentionerne i deklarationen De forskellige nationale hensyn betyder derfor at der ikke altid er fokus på de samme problemstillinger i alle lande på samme tid De sprogpolitiske områder som deklarationen fokuserer på er undervisning i skandinaviske sprog som nabosprog og fremmedsprog parallelsproglighed mellem engelsk og Nordens samfundsbærende sprog flersprogede samfund og flersprogede borgere samt myndigheders sprogbrug klarsprog Hvert andet år udarbejder Nordisk Ministerråd en redegørelse til Nordisk Råd om hvordan landene følger op

  Original URL path: http://www.norden.org/da/tema/uddannelse-og-forskning-i-norden/sprog (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nordic Master Programme — Nordisk samarbejde
  du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter fra Åland Island har syv medlemmer Bag om Nordisk Råd Hvad er Nordisk Råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbejde mellem de nordiske lande Her kan du få indblik i maskinrummet og læse mere om hvordan Nordisk Råd arbejder for fælles nordiske løsninger på tværs af de nordiske lande Nordisk politik Nordisk politik skabes i et samarbejde mellem nordiske parlamentarikere og regeringer De beslutninger som tages af Nordisk Råd sendes videre til Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer med henblik på gennemførelse Kontakt Ledige stillinger Publikationer Om samarbejdet Uddannelse og forskning i Norden Tema Uddannelse og forskning i Norden Nordiske aftaler Uddannelsessystemer og statistik i Norden Nyhedsbreve Publikationer Kalender Nyheder Søg støtte Sprog Nordic Master Programme Om Nordic Master Programme Voksnes Læring Cloud computing hvordan realiseres potentialerne i Norden Uddannelse 0 18 år Undervisningsmateriale om Norden Handlinger tilknyttet webside Tip en ven Wide page Nordic Master Programme Med Nordic Master Programme får de studerende viden og oplevelser fra op til tre nordiske lande i én og samme engelsksprogede mastergrad Det er en kompetence som de enkelte lande ikke kan skabe alene Fotograf Karin Beate Nøsterud norden org Mobilitet og kvalitet udgør de primære elementer i Nordic Master Programme Ud over at være et masterprogram af høj standard skaber det et fælles nordisk uddannelsesområde og fremmer samtidig

  Original URL path: http://www.norden.org/da/tema/uddannelse-og-forskning-i-norden/nordic-master-programme (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Voksnes Læring — Nordisk samarbejde
  en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter fra Åland Island har syv medlemmer Bag om Nordisk Råd Hvad er Nordisk Råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbejde mellem de nordiske lande Her kan du få indblik i maskinrummet og læse mere om hvordan Nordisk Råd arbejder for fælles nordiske løsninger på tværs af de nordiske lande Nordisk politik Nordisk politik skabes i et samarbejde mellem nordiske parlamentarikere og regeringer De beslutninger som tages af Nordisk Råd sendes videre til Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer med henblik på gennemførelse Kontakt Ledige stillinger Publikationer Om samarbejdet Uddannelse og forskning i Norden Tema Uddannelse og forskning i Norden Nordiske aftaler Uddannelsessystemer og statistik i Norden Nyhedsbreve Publikationer Kalender Nyheder Søg støtte Sprog Nordic Master Programme Voksnes Læring Cloud computing hvordan realiseres potentialerne i Norden Uddannelse 0 18 år Undervisningsmateriale om Norden Handlinger tilknyttet webside Tip en ven Wide page Voksnes Læring Uddannelse for alle i et livslangt perspektiv er et udtalt mål for det nordiske samarbejde på uddannelsesområdet Det gælder alle former for uddannelse læring og livslang opkvalificering for alle i uddannelsessystemet i voksen og efteruddannelserne og i arbejdslivet Det gælder endvidere i de mange andre sammenhænge hvor mennesker lærer nyt og udvikler deres viden færdigheder og kompetencer Fotograf Yadid Levy Norden org Det er et mål i det nordiske samarbejde at alle får mulighed for at lære og udvikle sig gennem hele livet Det sker bl a ved at styrke voksnes grundlæggende færdigheder og kundskaber ved at fremme videns og analysesamarbejdet om centrale udfordringer inden for voksenuddannelserne og styrke voksnes muligheder for at gennemføre et uddannelsesforløb og bidrage til bedre rammer for læring på arbejdspladsen Aktører To centrale aktører for voksnes læring og livlang læring i det nordiske samarbejde er Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL og Nordplus der er

  Original URL path: http://www.norden.org/da/tema/uddannelse-og-forskning-i-norden/voksnes-laering (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Cloud computing – hvordan realiseres potentialerne i Norden? — Nordisk samarbejde
  også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter fra Åland Island har syv medlemmer Bag om Nordisk Råd Hvad er Nordisk Råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbejde mellem de nordiske lande Her kan du få indblik i maskinrummet og læse mere om hvordan Nordisk Råd arbejder for fælles nordiske løsninger på tværs af de nordiske lande Nordisk politik Nordisk politik skabes i et samarbejde mellem nordiske parlamentarikere og regeringer De beslutninger som tages af Nordisk Råd sendes videre til Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer med henblik på gennemførelse Kontakt Ledige stillinger Publikationer Om samarbejdet Uddannelse og forskning i Norden Tema Uddannelse og forskning i Norden Nordiske aftaler Uddannelsessystemer og statistik i Norden Nyhedsbreve Publikationer Kalender Nyheder Søg støtte Sprog Nordic Master Programme Voksnes Læring Cloud computing hvordan realiseres potentialerne i Norden Uddannelse 0 18 år Undervisningsmateriale om Norden Handlinger tilknyttet webside Tip en ven Wide page Cloud computing hvordan realiseres potentialerne i Norden Cloud computing er IT løsninger leveret over internettet Cloud computing giver blandt andet mulighed for at hente betydelige besparelser på de offentlige IT budgetter øger fleksibiliteten i anvendelsen af IT systemer og bidrager til at skabe innovation og vækst i Norden Man undgår at skulle vedligeholde servere selv og storskalafordele tvinger priserne i bund Cloud computing indebærer betydelige potentialer for at effektivisere IT i den offentlige sektor noget som dokumenteres i stadig flere undersøgelser blandt andet i rapporten Nordic Public Sector Cloud Computing udgivet af Nordisk Ministerråd i 2012 Offentlig innovation Cloud computing giver

  Original URL path: http://www.norden.org/da/tema/uddannelse-og-forskning-i-norden/cloud-computing-2013-hvordan-realiseres-potentialerne-i-norden (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Uddannelse 0-18 år — Nordisk samarbejde
  du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter fra Åland Island har syv medlemmer Bag om Nordisk Råd Hvad er Nordisk Råd og hvordan

  Original URL path: http://www.norden.org/da/tema/uddannelse-og-forskning-i-norden/uddannelse-0-18aar (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Ordbøger med de nordiske sprog — Nordisk samarbejde
  sprog Der findes et hav af online ordbøger som både er funktionelle og nemme at slå op i De nordiske sprog er også godt repræsenteret på internettet Her er en liste over online ordbøger på et eller flere nordiske sprog Vi tager gerne imod tips om andre nordiske netordbøger som vi ikke har fået med Fotograf Ane Cecilie Blichfeldt Flere af ordbøgerne på listen har fået støtte af Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond Dansk Den Danske Ordbog er et gratis dansk opslagsværk som indeholder cirka 95 000 opslagsord samt betydningsangivelser grammatiske forklaringer og faste udtryk Dansk dansk Sproget dk er Dansk Sprognævns netsted Har en særdeles god søgefunktion Dansk dansk Gratis Retskrivningsordbogen Hvis du er i tvivl om hvordan et ord skal staves på dansk så ligger den nyeste udgave af Retskrivningsordbogen på internettet Gratis En ordbog over ældre dansk sprog fra perioden 1700 1950 Gratis Dansk svensk Et netsted med 40 gratis dansk svenske ordbøger Den indeholder en søgefunktion til over 74 000 svenske opslagsord Desuden kan du blandt andet få gratis hjælp til at oversætte svære ord mellem dansk og svensk Der findes en dansk svensk og en svensk dansk ordbog med en god opslagsfunktion på Danmarks undervisningsportal Ud over det har den også en liste over specialtegnene i de to sprog som f eks ø å ä osv Så hvis du ikke har dem på din computer kan du finde dem her Gratis På Ordbogen com har man adgang til en god dansk svensk ordbog hvis man betaler en lille abonnementsafgift Svensk Sprogbro er en svensk dansk ordbog som blev etableret som et privat initiativ Der tilføjes regelmæssigt nye ord Gratis Svenska Akademiens Ordlista SAOL Svarer til den danske retskrivningsordbog Søgefunktionen er dog ikke lige så god som i den danske udgave Gratis Svenska Akademiens Ordbok En ordbog over ældre svensk Gratis Den svenska nationalencyklopedin som indeholder en gratis del og en del med et betalingsabonnement På Projekt Runeberg finder du en samling indscannede ordbøger Eftersom der kun findes gratis ordbøger på siden er mange af dem temmelig gamle Du kan blandt andet finde Svenska Akademiens Ordlista i otte forskellige oplag fra 1874 til 1991 svensk etymologisk ordbog og en svensk norsk ordbog Rikstermbanken er Sveriges nationale termbank Rikstermbanken indeholder termer og begreber fra en lang række emneområder I Rikstermbanken finder du primært svenske termer men også termer på flere af Sveriges minoritetssprog og andre sprog herunder engelsk fransk tysk og russisk Rikstermbanken er gratis og åben for alle uanset om du er journalist oversætter sagsbehandler ved en myndighed eller en helt almindelig nysgerrig borger Færøsk Færøsk ordbog Indeholder det samme som den trykte udgave plus rettelser og nye ord Færøsk dansk Gratis ordbog mellem færøsk og en række andre sprog herunder dansk og engelsk Norsk En norsk ordbog med mulighed for opslag i både nynorsk og bokmålsordbog Gratis Islandsk Et værktøj med information om bøjning af islandske ord Gratis Islandsk diverse andre sprog herunder de nordiske ISLEX er en gratis ordbog som oversætter mellem islandsk svensk

  Original URL path: http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/ordboeger-med-de-nordiske-sprog (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Links for studerende og undervisere — Nordisk samarbejde
  eller allerede har et job i et andet nordisk land end dit hjemland Hvilke rettigheder har du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter

  Original URL path: http://www.norden.org/da/norden-for-dig/saerligt-for-../links-for-studerende-og-undervisere (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Nordic Master Programme — Nordisk samarbejde
  et skarpt øje med vores miljø hvis de kommende generationer også skal have glæde af det I de nordiske lande har vi en lang tradition for at arbejde sammen om natur og miljøspørgsmål Norden for dig Arbejde i Norden Praktisk information til dig som søger job eller allerede har et job i et andet nordisk land end dit hjemland Hvilke rettigheder har du hvad skal du tænke på og hvilke myndigheder skal du kontakte Hvis du ikke finder den information du søger på vores netsted kan du også sende spørgsmål til informationstjenesten Hallo Norden Flytte til Norden Information til dig som tænker på at flytte eller allerede er flyttet til et nordisk land Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Uddannelse i Norden Information til dig som overvejer at tage en uddannelse i et nordisk land eller allerede er i gang med en uddannelse uden for dit hjemland Hvad skal du tænke på hvilke rettigheder har du og hvilke myndigheder skal du kontakte Børn og familie i Norden Information til dig som flytter til et andet nordisk land med familie og børn Bo og opholde sig i Rådene Nordisk Ministerråd Regeringssamarbejdet Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre Samarbejdsministrene MR SAM Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på statsministrenes vegne har ansvaret for koordineringen af det nordiske regeringssamarbejde Ministerråd Nordisk Ministerråd som blev grundlagt i 1971 er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd Nordisk Råd Nordisk Råds priser Nordisk Råds litteraturpris børne og ungdomslitteraturpris musikpris filmpris og natur og miljøpris Sessioner og møder Nordisk Råds aktuelle og kommende arrangementer Sager og dokumenter Få indblik i aktuelle sager som er under behandling i Nordisk Råd eller find frem til afsluttede sager Nordisk Råds medlemmer Rådet har 87 valgte medlemmer Danmark Finland Norge og Sverige har 20 medlemmer hver Heraf udgøres Danmarks repræsentanter af to fra Færøerne og to fra Grønland mens Finland har to repræsentanter fra Åland Island har syv medlemmer Bag om Nordisk Råd Hvad er Nordisk Råd og hvordan fungerer det parlamentariske samarbejde mellem de nordiske lande Her kan du få indblik i maskinrummet og læse mere om hvordan Nordisk Råd arbejder for fælles nordiske løsninger på tværs af de nordiske lande Nordisk politik Nordisk politik skabes i et samarbejde mellem nordiske parlamentarikere og regeringer De beslutninger som tages af Nordisk Råd sendes videre til Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer med henblik på gennemførelse Kontakt Ledige stillinger Publikationer Om samarbejdet Nordisk Ministerråd de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan Nordisk Ministerråd Ministerråd Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning MR U Søg støtte Nordic Master Programme Det nordisk russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning NordForsk Støtte til forskningssamarbejde Nordplus 2012 2016 Nordkurs Sommerkurser i sprog og litteratur Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning NOS HS NIAS SUPRA program De studerendes port til Asien Støtte til tidsskrifter fra

  Original URL path: http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-uddannelse-og-forskning-mr-u/soeg-stoette/nordic-master-programme (2016-02-12)
  Open archived version from archive •