archive-org.com » ORG » P » POTLATCHFUND.ORG

Total: 269

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Potlatch
  Thank you for your support All proceeds from the Silent Auction will help support the 2013 Native Art Grant Cycle 11th Annual Gala Save The Date Saturday November 2 2013 Douglas James Quinault Following high school Douglas took a coastal art class instructed by Guy and Randy Capoeman where he found an awakening of culture through art His designs are often used by different Tribal Departments including four murals at the health center Douglas works in carving design printmaking painting and tattooing as mediums He connects closely with tattooing because the art becomes an expression of the emotion within people Working with Peter Boome of Araquin Designs helped Doug continue to break through with his creativity His design is the official design for 2012 InterTribal Canoe Journey Paddle to Quinault Doug has participated in the canoe journey for the best part of the last twenty years He was instructed to take care of the canoe and it will take care of you because that tree has seen more than he would ever see With that in mind he has excelled as a supportive canoe family member and keeper of songs Doug works at the Taholah Fitness Center Artist s eMail

  Original URL path: http://potlatchfund.org/spirit/sa/sa12-48.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Potlatch
  Saturday November 3 2012 Tulalip Resort Casino Tulalip WA Thank you for your support All proceeds from the Silent Auction will help support the 2013 Native Art Grant Cycle 11th Annual Gala Save The Date Saturday November 2 2013 Tulalip Resort Overnight Stay with Breakfast Voucher An exquisite guest room awaits you and your guest at the Tulalip Resort Discover the warmth and hospitality of this Seattle luxury hotel From the contemporary design and Native American decor to magnificent views through floor to ceiling windows each of the Seattle hotel rooms at Tulalip Resort Casino sets the scene for a relaxing stay Escape to a sanctuary of warmth and style with a separate sitting area and comfy chaise lounge 47 inch HD television and fully stocked honor bar Stay connected at your convenience with complimentary WiFi Internet access The exquisite bathrooms feature Italian tile granite countertops and a separate glass enclosed spa shower with three adjustable body sprays Measuring an expansive 500 square feet our Washington hotel room accommodations are among the most spacious in the Pacific Northwest Includes a 25 voucher for a scrumptious breakfast to start off your day Back to the Silent Auction Page Are you a

  Original URL path: http://potlatchfund.org/spirit/sa/sa12-42.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Potlatch
  InterTribal Canoe Journey Training Workshops Leadership Development Philanthropy Donate List of Donors Media Center Blog Newsletter Albums Home The Potlatch Spirit Gala Social Innovation Award Past Awards Blackhorse Pride 2014 recipient 2014 Social Innovation Award Blackhorse Pride 2013 Social Innovation

  Original URL path: http://potlatchfund.org/grants/innovation_past.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014ICJFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ ª ú Gá ñ À ülð4v Çaãÿ L z Ô h2 Ïüó FÓèv Õõ Å Þëz ¾ðä f fkX³ í üpg à8 é ùóP i x ÁÒmÔbRe ûN Yz Aä E gBXzÞÒ éôîº ët Ø Ñ O NÍuíçýu Mø Çã C Øê µ Î6Ëgp A Zì 4 Ü Û ÏÞª ¼ y koã l ÿ ÉGðÿ ý ò5ú þ x ßïÙ Ä ØþË â8ܾ ²Ïýû é þSµñø Ì ³ ì ðÚ øòü b1 úd ³¼ñY üÿ 5 iûfß Î ð³Y ¹ Ëuhà ãÑ xÓÇ6 ù2Gð e Dý o ð S æ à zÌc ¼êdÿ Èm yå¹ W ÿ üÊrFAé ñõ j M Îÿ ú UN Z zÿ HeBå èÏ ¾ xz Üå m ãÐUï 4Ï ÚC5ÍÑ ¾ GËH qé Ä ¼i K ÞH D ÀU ù O ëë8 jKÿ ò ßêzù lèþâ ½Gÿ ù Ëô Õþ øê 7 j määåPu Ê ï ûR OÓ éÞ ð4 ø ÂÑyEÐñs7ñÈ ÓÚ ¼a i ² ÃÙ áéa ø â ½Vâ ì þ O ¼ ò Ù à ûJ ðå L K ½ P ÚÔ ¼çûÍ z ú Úe cñ µEî Óeþ t ³ ë ÿ ê Ýÿ ø þ ðN ñ3 ÏÙ4 ë Q Çûò Ê1ë zV ô èZ Gg évÑÛZ Æ0 D T V Ñò E P Ѿ Ö¾ k þ ÚÍw ÌÞw 4kd êG ø u A Þ9 SÒ À F ë ô öf ªÊ Ô ¹ð áß D ím5¹ 7 ÐÇ ü ø ÝêQÝxkÅ lZ ºqp E zH ìkéOÚSö ñ u Ï ³ ñË ë sËMgÙXòL ðúW ø7ö ð Ä 8è Ór Hü G ÊyÈ5ùîk âpu X¾ ï xµÚk ³ à ÇPÄAA ÿ vökÎ æ ¼iñ ðï 5M ÅúY þX vÚ d û ªO Å Ùñ K½³ñ å M ½ x t7 G ÛÛ üUúSâ ÙêßÅ6r µû9 ÂW 2 B ßâß ú î LÕ U K ÐÀEÆ Ng ÇX NÞ DNk jP ÍÊ g ü øOÿ Ãÿ õø È ë ² ûCHÑo üô 4ù ¹ò  à xSFðÎ kªØiWÂêÅüÈ maZ Ø8ÏîCb¾Â k vkòüì ÍL ÿ CôsàÞ m¾ x ØÙá þ t õ ¼ ûVIáo èZ þ îçEÓ ²3 i 9 h g sö¹ñ Ñô ³ÞH Û ø nñØx f Ö ³vågØZ kz i 2G ÞÚËm çý å øWÅ ê HQõ I ÏÙGöDð ìÅá û M ź J5 nHð v IT Û µ çOÚCö ð í dÕ Â¾3 1ëÚl 4 ß í EÑCW ñ âoÀ ³ ô ú Þ¹ c ô ò QÐÈ óF Þ 5 no Ãj Oñ n ßMÕû C Aê x Å ØËàÿ Åée¹ñW tû J ½ éy² RÑà1ÿ x ñkä Ê1äoù ¾õ àzt³lL R Éw ñÜüò Ú à ï ü 63 Þ N 3ôéT ñwìË KI Iþ èØ Ö4µ å Õ íG ô C Yª Á DÀiÞ0ðUê óRâ ÓcW øV îª ä ô سéÛX õ8iü û1X ëoâ Ò t Õ ÿ i Ïü ¹ 3J3ë Ò Á Âø ÀÊ Ütÿ UÑè ðH J ð Bðõ 8ù¾Ãa5à o ÑOÞ þKü SìÆß6 çâïÛ â ìÞÇÃÏ øGLq ³é oü ø ò M Zñî½ µ Z µ ýÜ D H ó Õo ÿ Á ¾ xuã ÆÚ ü 2rb e³ ¾ Í ø Oð á ¾ éÿ bøqá Ãð 6vÊ ûÒ æüI áh Æ7 Þ 0ÄUÑËO Í Ùÿ þ yã Kmªüoºo è ý ëýÓÕ ô úYð á ¾ x á¾ i iÑà s ï Øú ùWaEzG QE QE ÿÙPK X word settings xml XÛnÛ8 ÿÁðó Ñ ÐµMÑ EÝ Ñ1 I 9nºØ ß Æ 3 ² ô æÌ 3 ½ù W³ Ë9¹ æ3Þ ² ÍÍåüÛ Ìg Ï U²á ó ÞÍß¼þó W UÇû غ hºU Îw ß Ë Øñ u ²å jÖà ºYÖLÝîÛE ë õb Ñß eyóI ¼ ïU³ T jQ ÙÉm EVr þ õ H Í T¼ dÓíDÛ mõÿÕ àÎ ¹ûY wueø ÄzA Ê Z Þup ue ÍÑ óDÑ í 8 qb O wÿ z É ÅÔX S u ººi b ª  Gó P g UËU g 5mYó r îYÏ îZ UC g ð ºQ ò4 A ëï þ 5 ÇÉ Ë ² ÿx Ë ëãØ ñò ÎtȲ 5 ½ e TÎpÌ9 s ð ßCÛ Ð8Ìä ðàg ðF þ æë ËsÎú Ûo26TF öZ ÕUS ømÆÄvË ÐA Ð BÉà gÝ ð ÿE ËÇe ²3 b e qòtôT GIJ Í3 q NÝv ëG à ÄS Î ØsB Fi Ê ²CÔ ñ Æ Q á iü Ø m F 4 ÊØ D o6q ßG ê Y S4 ã ê í ËEs N p D Z ßg í n Ъr Ò ÛÉHà 2 mç jǵ jÛ â N ëënÀ Ïr ØÁ Es èÉù í h Äò2 ª 8º 4ð ñ êÁó çÐS ÇµÑ Î ø Æ èùÄ Åh âÀ ûn Ö Bü G3 P º o KR ÍA Xn ÖhJa 2 õI ËØ ÏÄ ú º 5 úNê É EB J g MR4ÒÌ l Í X î2ëüô âË p¹ wüWëwôÅ 8 ªËJ m õú²YÜ B ã jÝ f þ RÊ ÈJ m v ÅFk E ¹9 IùÉ FÃûC XÂh ë wé Uu N Ð08 d Íó Ág ì omºD É H¾ ý Æ 3Sßü ÐY ù ÓF3 Çëj Ðÿ ÿ g mó4 bÓû AÞ È êr C â I u Ò ²é ÿÿ PK å l J t word styles xmlÜ ßw Çß û püt mÎMïIÒf ³m Û Ï2È1 ÀMÓ ð J ÌÇ ¾3 øãÏ y ý e ²âl2 D Y g o W ÞL ª EB2VгÉ3 ¾ûí ú¼ MÞñáOXü È ñ ¼ ÕGõIþ¹bE EO Óôlr æ ú e9á ªÏ î Õ Y ÁÍ â 3R à ò E ððµÄ sh² K 8uNx íß4F e Oiå V ³ bù K Æ a õ T lÛü O Í i72Q 7E 4n hÜ Í ÜîÓ ÐjÒ½Ì 8 èý wéCAø è Õ è ä e Îçyc Xò Ý Hë ÔBVê É kÿñëÑBENÇ Pôt Tw èþú 7 Ç2V ÖY l ÁF B ó ÙcÉ ØaÉ Ýß y N IÞ Ê4 RBÂBÉ a 4 ø WÖ þ 5 ÿUæ h ÁBùYÐé ÂBù ò3 åg ÊÏ ¼ èbÁ Áá Êç4d i¾b dô 8 ÞÐnK LfEócÒ Hq 6 Ønp DþNçÁ X Û àl É2Æ k v ¹ Y Ðr qéæWÔoß Ðx I Õ ÍOéò î ÝIz s ã 4 Ï æcÙZ3 C t Ê mF Z ¹²Ú Ú ßÐîZ 8Òf ðè 7N j Ô òö̳F þÏu 4 RïìiZ ü ï Yö 4G³ ùÐ êfïl o ßÚ o g eÞ1 öú i ûIóÌpuAÜèá þ Ãw ÍmëE õ ÑíÖ 7 4ÃH8ú È ûáw8 ¼ÚW j Ô s øßö8 B Z Æ ÖD F Ó òæ ¹x ¼ ÅÇvöªyQÁvgÕû þÏ ¼I Ã2 Þ½æ ßýsÝ ÚÎ j k ÔmùòÆ í ônÙßÕ é êêøøý úq é mdÉr ÚÖ¾z Û ß Ö j¾ª rfjé O9Í6ä ³ î¹ Û Ù34 ÓÀH ïO UªQ Ù s ÅÓ äÊ g þw Û ÅS Écw õ aíã û ÉÀ 2Õìi N fýå ì Kçe Ú yU Q9C eKÿ µ î 9ÚÈØ1 ÝÔÝ Åil0 ÍBMî å aúæäòB M Ï MF Ó hØ Ðä Ú½ Oz Y ªIÚÉ À ÛéÝÉ8åº ô ùßnæÍJ þ Gû õî ÿÿ PK µ s word numbering xmlìZÛ â8 iÿ EÚÇîĹ C ú õ FÛ½Úç XãKä çgö ö³æ Öq di àÅÄUuì rU øø àÎ ò 1 ÔÀ u õÙ ÑùPûëm ÓÓ ðèÔà  öñî tI KÅ Ä á øCm D0ÐõÐ â ù l n Ft6 êkÆ ºi Cý 8óa J G ¼PKàH Já qâ yÉç ñø ep Ñ O ÂHl ÑMaØP r H n² E xCÉ ZðcÖ M µ Î 4 Iá YUÝÄ àTo à ð íOc ã W ã D Å1 Ø 3Ý ñ Ý 59r S ÀÜ æÍ ó gË Ó V Ú5 ço l È þàyN XîHº YïDÇZ Ç ¾ø¼ çéP3 ÑTÊV jcõëõ5 è Û 0Õ ÇPMÇj 8 ÖxÔw 7 àU rH T ÄZ2 I69Yb E Å g P Ê Û8 f 2j ö Ï N È ð 8 çl Ðm l K e q B PpÛ8 Q ö pÏ ½VHp w Pè 2 q BÍrÎ sv al üôrnd 2f2 äʹ õC¾tßóA Åù ó 8 ÿKq¾K Ú3â ý A k È eÞO dK ï ë ³ XT Çs 4âçj óµÏ H ö ¾ÏLU Gó ìÔtéfT Í YÜ 5KwQf fV Yá rPj ñ uwÿ ÿÿ PK ö Q ð docProps core xml ËNÃ0 E Hü å j P 4H Ê ³ì XÄ ÙSJÿ mR ö 9 ßqyöajò jg 4 pJÀJ NéÃb M µ³0 ô ÿÿ PK ô ÕÆ word fontTable xmlÔ koÚ0 OÚ ò½Í Û ªªV 6Æ V l Ê ßI åV SwI H 7Ç ç øâêYp4 Ú0 û x x J LÎúÞ ñèäÜCÆb9Å IÚ ÔxW z Ö x µ6ëù¾ Ø ª J L Ø ù ë È9 F D é Çá î DÊÛÐé Nd rÍ ì Ñ Ý JA nDC ÕÛp ì N 8û à Îfv8eãhà õ PÈ â ü W hP fÁ iæ Xwt í u½ ÚW á þÀ M4ÛAbTz 8 N ä 1 à ÈkIÔ½ã wt øJù ZFð ÍéÝ h Z 4t s ÓêE 4 O IôEÙ tC CC Ï Ür GR Ö9 3z Ùjj p ü ffs ݲ2 ûh èÎÖdÿ5V ÖªðXV ùá Öö LÝ KO ÿÞ Õ hK t sqý¹ØÉ4 qÜ f³ ñ ¾ ö ê þ ÿÿ PK ÑËû docProps app xml SÁnÛ0 ½ Ø ¾ NÒ k EÅ ëa ÅmÏ LÇÂdI Ù ² Yw Oä E Ïüö 1ì jg Ùt E L R Y g n u ¹ Á É Ñ Ù á é ò ú 8 A K T g q z Á Ë Õ à ë õ 8 C O Z f r º Ç Ó à ì ù H U c q Ä Ó á ð þ I X g w µ Å Õ å ö 7 H Y j À Ñ ã õ O a t Ò å ø 2 F Z n ª ¾ Ò ç û O d y º Ï å û T j Å Ü ó 9 Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I l ² Ö ú A e Ò e Õ ú E k Ý Q w Å ì c ² Ú R Ì õ G p à ì j ¾ é i ê A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014FallCBFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014SpringCBFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ ª ú Gá ñ À ülð4v Çaãÿ L z Ô h2 Ïüó FÓèv Õõ Å Þëz ¾ðä f fkX³ í üpg à8 é ùóP i x ÁÒmÔbRe ûN Yz Aä E gBXzÞÒ éôîº ët Ø Ñ O NÍuíçýu Mø Çã C Øê µ Î6Ëgp A Zì 4 Ü Û ÏÞª ¼ y koã l ÿ ÉGðÿ ý ò5ú þ x ßïÙ Ä ØþË â8ܾ ²Ïýû é þSµñø Ì ³ ì ðÚ øòü b1 úd ³¼ñY üÿ 5 iûfß Î ð³Y ¹ Ëuhà ãÑ xÓÇ6 ù2Gð e Dý o ð S æ à zÌc ¼êdÿ Èm yå¹ W ÿ üÊrFAé ñõ j M Îÿ ú UN Z zÿ HeBå èÏ ¾ xz Üå m ãÐUï 4Ï ÚC5ÍÑ ¾ GËH qé Ä ¼i K ÞH D ÀU ù O ëë8 jKÿ ò ßêzù lèþâ ½Gÿ ù Ëô Õþ øê 7 j määåPu Ê ï ûR OÓ éÞ ð4 ø ÂÑyEÐñs7ñÈ ÓÚ ¼a i ² ÃÙ áéa ø â ½Vâ ì þ O ¼ ò Ù à ûJ ðå L K ½ P ÚÔ ¼çûÍ z ú Úe cñ µEî Óeþ t ³ ë ÿ ê Ýÿ ø þ ðN ñ3 ÏÙ4 ë Q Çûò Ê1ë zV ô èZ Gg évÑÛZ Æ0 D T V Ñò E P Ѿ Ö¾ k þ ÚÍw ÌÞw 4kd êG ø u A Þ9 SÒ À F ë ô öf ªÊ Ô ¹ð áß D ím5¹ 7 ÐÇ ü ø ÝêQÝxkÅ lZ ºqp E zH ìkéOÚSö ñ u Ï ³ ñË ë sËMgÙXòL ðúW ø7ö ð Ä 8è Ór Hü G ÊyÈ5ùîk âpu X¾ ï xµÚk ³ à ÇPÄAA ÿ vökÎ æ ¼iñ ðï 5M ÅúY þX vÚ d û ªO Å Ùñ K½³ñ å M ½ x t7 G ÛÛ üUúSâ ÙêßÅ6r µû9 ÂW 2 B ßâß ú î LÕ U K ÐÀEÆ Ng ÇX NÞ DNk jP ÍÊ g ü øOÿ Ãÿ õø È ë ² ûCHÑo üô 4ù ¹ò  à xSFðÎ kªØiWÂêÅüÈ maZ Ø8ÏîCb¾Â k vkòüì ÍL ÿ CôsàÞ m¾ x ØÙá þ t õ ¼ ûVIáo èZ þ îçEÓ ²3 i 9 h g sö¹ñ Ñô ³ÞH Û ø nñØx f Ö ³vågØZ kz i 2G ÞÚËm çý å øWÅ ê HQõ I ÏÙGöDð ìÅá û M ź J5 nHð v IT Û µ çOÚCö ð í dÕ Â¾3 1ëÚl 4 ß í EÑCW ñ âoÀ ³ ô ú Þ¹ c ô ò QÐÈ óF Þ 5 no Ãj Oñ n ßMÕû C Aê x Å ØËàÿ Åée¹ñW tû J ½ éy² RÑà1ÿ x ñkä Ê1äoù ¾õ àzt³lL R Éw ñÜüò Ú à ï ü 63 Þ N 3ôéT ñwìË KI Iþ èØ Ö4µ å Õ íG ô C Yª Á DÀiÞ0ðUê óRâ ÓcW øV îª ä ô سéÛX õ8iü û1X ëoâ Ò t Õ ÿ i Ïü ¹ 3J3ë Ò Á Âø ÀÊ Ütÿ UÑè ðH J ð Bðõ 8ù¾Ãa5à o ÑOÞ þKü SìÆß6 çâïÛ â ìÞÇÃÏ øGLq ³é oü ø ò M Zñî½ µ Z µ ýÜ D H ó Õo ÿ Á ¾ xuã ÆÚ ü 2rb e³ ¾ Í ø Oð á ¾ éÿ bøqá Ãð 6vÊ ûÒ æüI áh Æ7 Þ 0ÄUÑËO Í Ùÿ þ yã Kmªüoºo è ý ëýÓÕ ô úYð á ¾ x á¾ i iÑà s ï Øú ùWaEzG QE QE ÿÙPK wí 3 à word settings xml XÛnÛ8 ÿÁðó Ñ MÑ EÝ Ñ1 I 9nºØ ß Æ 3 ² ô æÌ 3 ½ù W Ë ¹p Þ ² ÍÍåôÛ M Ï U²á Ó ÞMß¼þó W EÇû غ hºE Nw ß æó Øñ u ²å jÖà º LÝîÛY ë õb ÑßÏ ã ÓQ ¼ îU³ UÌjQ ÙÉm E r ÿY õ H Í ÞX ²év í úÿj pg Üý º² â¼ Ü Tå ÄKÜÓ ï 8 º² æhØ èÁö Ø C4ª 8æé çþ S Ï tÕK b êd W7 TlSAUB8 ðhú Êò õä h¹ àl g dDn ë9À Ë Ê yQq Åj OK12 ñÏ á¹q UÏ ðÞ1pßÍ YU 5 Æô ïzY IPhàÌ É î o Îtß p5ûzÃÕ9µ a PJ xÑ ê üÔ Ù7Ö àg ÄÛî gùh ËñU ñ 4 M Ñ ÚËÖ w ß N Àtn H dõ s ù í A ZX x DùN ñC6 Ö h É ³èÚ Ý ³ ô Fá½ d àÛ p BJV e y Ý þY Q Ngä i çæç²¼ ¼ é9 Z5 Ã É Ë ² ÿx Ë ëãØ ñò 7gj²ì IC IH d Ê1Ç C2 â O ò f ÿ s 7Úò 4 ï sÖïáØ 1S y Úk TWM 3à Û W C Ϻÿà ÿ vç Ë eg ¾ ÅZVÇ 2âåÙà F ãP PÄs vÛ â HD gìDá2 su ãÚV F ñ 7Fí éXîgHJÓgdÒ0vQ f4 QÄ S ñ½0D ÏK ë q æÀõ ã ñ ¾ fI z p Kê Åg þ E âE Bp F TÆw ê û EÒÀÁ a F 4õÑ Ð à rÔ pb ÖN Q àv íàØ 3 ïF ºqð âÅ Zoqî Ñ é2F íÄwr S IH ãäKô V 4ò Ab Ëä µ³ a V êÛ2rü G³ Ñ q 7 ñY Á qQ 2 LS Þ²ÐË 4 ¹ H Ã Õ V Ï é D ú þ7 fKÂ4 ÁßlæÅ 7 7 en à ¹ ÿ36 ýõíõ ÿÿ PK ÊbéL ä word webSettings xml ÑQKÃ0 ðwÁïPò¾ RÖ D Í X î2ëüô âË p¹ wüWëwôÅ 8 ªËJ m õú²YÜ B ã jÝ f þ RÊ ÈJ m v ÅFk E ¹9 IùÉ FÃûC XÂh ë wé Uu N Ð08 d Íó Ág ì omºD É H¾ ý Æ 3Sßü ÐY ù ÓF3 Çëj Ðÿ ÿ g mó4 bÓû AÞ È êr C â I u Ò ²é ÿÿ PK å l J t word styles xmlÜ ßw Çß û püt mÎMïIÒf ³m Û Ï2È1 ÀMÓ ð J ÌÇ ¾3 øãÏ y ý e ²âl2 D Y g o W ÞL ª EB2VгÉ3 ¾ûí ú¼ MÞñáOXü È ñ ¼ ÕGõIþ¹bE EO Óôlr æ ú e9á ªÏ î Õ Y ÁÍ â 3R à ò E ððµÄ sh² K 8uNx íß4F e Oiå V ³ bù K Æ a õ T lÛü O Í i72Q 7E 4n hÜ Í ÜîÓ ÐjÒ½Ì 8 èý wéCAø è Õ è ä e Îçyc Xò Ý Hë ÔBVê É kÿñëÑBENÇ Pôt Tw èþú 7 Ç2V ÖY l ÁF B ó ÙcÉ ØaÉ Ýß y N IÞ Ê4 RBÂBÉ a 4 ø WÖ þ 5 ÿUæ h ÁBùYÐé ÂBù ò3 åg ÊÏ ¼ èbÁ Áá Êç4d i¾b dô 8 ÞÐnK LfEócÒ Hq 6 Ønp DþNçÁ X Û àl É2Æ k v ¹ Y Ðr qéæWÔoß Ðx I Õ ÍOéò î ÝIz s ã 4 Ï æcÙZ3 C t Ê mF Z ¹²Ú Ú ßÐîZ 8Òf ðè 7N j Ô òö̳F þÏu 4 RïìiZ ü ï Yö 4G³ ùÐ êfïl o ßÚ o g eÞ1 öú i ûIóÌpuAÜèá þ Ãw ÍmëE õ ÑíÖ 7 4ÃH8ú È ûáw8 ¼ÚW j Ô s øßö8 B Z Æ ÖD F Ó òæ ¹x ¼ ÅÇvöªyQÁvgÕû þÏ ¼I Ã2 Þ½æ ßýsÝ ÚÎ j k ÔmùòÆ í ônÙßÕ é êêøøý úq é mdÉr ÚÖ¾z Û ß Ö j¾ª rfjé O9Í6ä ³ î¹ Û Ù34 ÓÀH ïO UªQ Ù s ÅÓ äÊ g þw Û ÅS Écw õ aíã û ÉÀ 2Õìi N fýå ì Kçe Ú yU Q9C eKÿ µ î 9ÚÈØ1 ÝÔÝ Åil0 ÍBMî å aúæäòB M Ï MF Ó hØ Ðä Ú½ Oz Y ªIÚÉ À ÛéÝÉ8åº ô ùßnæÍJ þ Gû õî ÿÿ PK µ s word numbering xmlìZÛ â8 iÿ EÚÇîĹ C ú õ FÛ½Úç XãKä çgö ö³æ Öq di àÅÄUuì rU øø àÎ ò 1 ÔÀ u õÙ ÑùPûëm ÓÓ ðèÔà  öñî tI KÅ Ä á øCm D0ÐõÐ â ù l n Ft6 êkÆ ºi Cý 8óa J G ¼PKàH Já qâ yÉç ñø ep Ñ O ÂHl ÑMaØP r H n² E xCÉ ZðcÖ M µ Î 4 Iá YUÝÄ àTo à ð íOc ã W ã D Å1 Ø 3Ý ñ Ý 59r S ÀÜ æÍ ó gË Ó V Ú5 ço l È þàyN XîHº YïDÇZ Ç ¾ø¼ çéP3 ÑTÊV jcõëõ5 è Û 0Õ ÇPMÇj 8 ÖxÔw 7 àU rH T ÄZ2 I69Yb E Å g P Ê Û8 f 2j ö Ï N È ð 8 çl Ðm l K e q B PpÛ8 Q ö pÏ ½VHp w Pè 2 q BÍrÎ sv al üôrnd 2f2 äʹ õC¾tßóA Åù ó 8 ÿKq¾K Ú3â ý A k È eÞO dK ï ë ³ XT Çs 4âçj óµÏ H ö ¾ÏLU Gó ìÔtéfT Í YÜ 5KwQf fV Yá rPj ñ uwÿ ÿÿ PK A õj ð docProps core xml MO 1 ï þ eIÀàAI b4Þ vÄÆíGÚAäßÛ ØÅ Çv y2 ÅôCWä PÖLhÖK Tf E2 7 WÖÀ î ÐiyzR ëáÖ M äÂMè Ë â 4 ½H X s G f 7¾ ÖOÓs ¹äÈY L g Òm Õ P e½ Y à Må î ü Å þ ª Ûmo hÐ8 Æ 7 ÍS eê в G exEîÀY IäÏÈÜj½1ÑOf UÕQ Ï kªÛ Ö Kîwäz 5ø hïë T Ìò4 î T rÞ Ä ò måq0 èÁ7NúÃU6Ê ½ïGÿQ Sÿß8þnl e3ô Z ÿÿ PK ô ÕÆ word fontTable xmlÔ koÚ0 OÚ ò½Í Û ªªV 6Æ V l Ê ßI åV SwI H 7Ç ç øâêYp4 Ú0 û x x J LÎúÞ ñèäÜCÆb9Å IÚ ÔxW z Ö x µ6ëù¾ Ø ª J L Ø ù ë È9 F D é Çá î DÊÛÐé Nd rÍ ì Ñ Ý JA nDC ÕÛp ì N 8û à Îfv8eãhà õ PÈ â ü W hP fÁ iæ Xwt í u½ ÚW á þÀ M4ÛAbTz 8 N ä 1 à ÈkIÔ½ã wt øJù ZFð ÍéÝ h Z 4t s ÓêE 4 O IôEÙ tC CC Ï Ür GR Ö9 3z Ùjj p ü ffs ݲ2 ûh èÎÖdÿ5V ÖªðXV ùá Öö LÝ KO ÿÞ Õ hK t sqý¹ØÉ4 qÜ f³ ñ ¾ ö ê þ ÿÿ PK ¹l docProps app xml SÁnÛ0 ½ Ø ¾ NÒ EÅ ëa ÅmÏ LÇÂdI è Ù ² ÏYw Oä E Ïüö 1ì jg Ù Ë XåJm ëì ØNÞg 4ΠAÌnÅÛ7 6 ³ Ñ ò Ná4À T 4 µ ü³ Á½EÜ E L R Y g n u ¹ Á É Ñ Ù á é ò ú 8 A K T g q z Á Ë Õ à ë õ 8 C O Z f r º Ç Ó à ì ù H U c q Ä Ó á ð þ I X g w µ Å Õ å ö 7 H Y j À Ñ ã õ O a t Ò å ø 2 F Z n ª ¾ Ò ç û O d y º Ï å û T j Å Ü ó 9 Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I l ² Ö ú A e Ò e Õ ú E k Ý Q w Å ì c ² Ú R Ì õ G p à ì j ¾ é i ê A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014FallNAFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • å ø 2 F Z n ª ¾ Ò ç û O d y º Ï å û T j Å Ü ó 9 Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I l ² Ö ú A e Ò e Õ ú E k Ý Q w Å ì c ² Ú R Ì õ G p à ì j ¾ é i ê A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ ª ú Gá ñ À ülð4v Çaãÿ L z Ô h2 Ïüó FÓèv Õõ Å Þëz ¾ðä f fkX³ í üpg à8 é ùóP i x ÁÒmÔbRe ûN Yz Aä E gBXzÞÒ éôîº ët Ø Ñ O NÍuíçýu Mø Çã C Øê µ Î6Ëgp A Zì 4 Ü Û ÏÞª ¼ y koã l ÿ ÉGðÿ ý ò5ú þ x ßïÙ Ä ØþË â8ܾ ²Ïýû é þSµñø Ì ³ ì ðÚ øòü b1 úd ³¼ñY üÿ 5 iûfß Î ð³Y ¹ Ëuhà ãÑ xÓÇ6 ù2Gð e Dý o ð S æ à zÌc ¼êdÿ Èm yå¹ W ÿ üÊrFAé ñõ j M Îÿ ú UN Z zÿ HeBå èÏ ¾ xz Üå m ãÐUï 4Ï ÚC5ÍÑ ¾ GËH qé Ä ¼i K ÞH D ÀU ù O ëë8 jKÿ ò ßêzù lèþâ ½Gÿ ù Ëô Õþ øê 7 j määåPu Ê ï ûR OÓ éÞ ð4 ø ÂÑyEÐñs7ñÈ ÓÚ ¼a i ² ÃÙ áéa ø â ½Vâ ì þ O ¼ ò Ù à ûJ ðå L K ½ P ÚÔ ¼çûÍ z ú Úe cñ µEî Óeþ t ³ ë ÿ ê Ýÿ ø þ ðN ñ3 ÏÙ4 ë Q Çûò Ê1ë zV ô èZ Gg évÑÛZ Æ0 D T V Ñò E P Ѿ Ö¾ k þ ÚÍw ÌÞw 4kd êG ø u A Þ9 SÒ À F ë ô öf ªÊ Ô ¹ð áß D ím5¹ 7 ÐÇ ü ø ÝêQÝxkÅ lZ ºqp E zH ìkéOÚSö ñ u Ï ³ ñË ë sËMgÙXòL ðúW ø7ö ð Ä 8è Ór Hü G ÊyÈ5ùîk âpu X¾ ï xµÚk ³ à ÇPÄAA ÿ vökÎ æ ¼iñ ðï 5M ÅúY þX vÚ d û ªO Å Ùñ K½³ñ å M ½ x t7 G ÛÛ üUúSâ ÙêßÅ6r µû9 ÂW 2 B ßâß ú î LÕ U K ÐÀEÆ Ng ÇX NÞ DNk jP ÍÊ g ü øOÿ Ãÿ õø È ë ² ûCHÑo üô 4ù ¹ò  à xSFðÎ kªØiWÂêÅüÈ maZ Ø8ÏîCb¾Â k vkòüì ÍL ÿ CôsàÞ m¾ x ØÙá þ t õ ¼ ûVIáo èZ þ îçEÓ ²3 i 9 h g sö¹ñ Ñô ³ÞH Û ø nñØx f Ö ³vågØZ kz i 2G ÞÚËm çý å øWÅ ê HQõ I ÏÙGöDð ìÅá û M ź J5 nHð v IT Û µ çOÚCö ð í dÕ Â¾3 1ëÚl 4 ß í EÑCW ñ âoÀ ³ ô ú Þ¹ c ô ò QÐÈ óF Þ 5 no Ãj Oñ n ßMÕû C Aê x Å ØËàÿ Åée¹ñW tû J ½ éy² RÑà1ÿ x ñkä Ê1äoù ¾õ àzt³lL R Éw ñÜüò Ú à ï ü 63 Þ N 3ôéT ñwìË KI Iþ èØ Ö4µ å Õ íG ô C Yª Á DÀiÞ0ðUê óRâ ÓcW øV îª ä ô سéÛX õ8iü û1X ëoâ Ò t Õ ÿ i Ïü ¹ 3J3ë Ò Á Âø ÀÊ Ütÿ UÑè ðH J ð Bðõ 8ù¾Ãa5à o ÑOÞ þKü SìÆß6 çâïÛ â ìÞÇÃÏ øGLq ³é oü ø ò M Zñî½ µ Z µ ýÜ D H ó Õo ÿ Á ¾ xuã ÆÚ ü 2rb e³ ¾ Í ø Oð á ¾ éÿ bøqá Ãð 6vÊ ûÒ æüI áh Æ7 Þ 0ÄUÑËO Í Ùÿ þ yã Kmªüoºo è ý ëýÓÕ ô úYð á ¾ x á¾ i iÑà s ï Øú ùWaEzG QE QE ÿÙPK ø m word settings xml XÛnÛ8 ÿÁðó Ñ ÐÅjS4mQ K MD J ë ößw qìL ì I 9sçÌ ãWo¾Wåä VÈúzJ é ¹ D½½ û Í é íX RÖüzzäíôÍë ÿxuX ¼ë º Tùõt uÍb oó X ªb ¼ªí¼bênßÌrY5 kQ î8 åMG5òzºWõbT1 D d 7 YÈÍFä üg ÔKì Ì Þâ ñ u Mk UÿW äþgAÜW á ë á â h ÌyÛ U qPÔ ÃÎ E Àö b Ä Õ öÜýo è I ôA SC aTùâf KÅÖ T 3 HYM Î jÚ² s FäfÕ Ü6¼ û ÏKÎ áa U ò4 í ÿÌj õNe ì Þ îÛ E Ë ækÁ Ï m C²4 9 õªÛ ú ËGÊ 3Ýwg õ¾ZsuIítØg B w º Õ öµqè ø ñ6 çY ËÏr Õ 5 b 0ñV â Tâ V Ñ0 fÑ6 Ó ô FáÑHÐ ßA²rðmT á äGÙ 0Ï Û ² eÇ Ço ëé 3 äÞ¹ù zÎ FÍ à0mOO arëò CÁ Æ ²àú8öJ¼¼Ãû3í³ì IC IH d Ó s É ð hwþ àºP æá T aµ N jô X Ù E Ë c ãú xÆNà ñ ö 4 e kÙ j DÔ Çr b û 4 6 Q ã ëø 8NLÑxlÇ 4 K Çv à2 è P fâ ï¹ ëÀ àv Ý O ôÀ W þÊú Ͼ dç Zék eM3ÜÎÖ r Åv ¼ LÝõ ë 1ÚctÀú ëÈ 8Ñ â³ Í Ñ CsN4 ÐÜ Í34 Bá 3¾ yÔô KyàÅ þ 4 öÞÔy¹ 8TC sØrõÞÝöp c O ªO qÁk þ v n i QTì â µ Ü ¾É wÆ 1ÍÜ k XÇÌ öL ï ô ÖÕ Z 6¼ R pën ì 2Ø F ô ýo Í ù éÌ g Fv Í X î2ëüô âË p¹ wüWëwôÅ 8 ªËJ m õú²YÜ B ã jÝ f þ RÊ ÈJ m v ÅFk E ¹9 IùÉ FÃûC XÂh ë wé Uu N Ð08 d Íó Ág ì omºD É H¾ ý Æ 3Sßü ÐY ù ÓF3 Çëj Ðÿ ÿ g mó4 bÓû AÞ È êr C â I u Ò ²é ÿÿ PK O Ç K ät word styles xmlÜ ßw Çß ý 8 Ú hcçg sÓ ÙæÜ6ÍmÒÛg ä à é Xx ÖHÊÃîSb ô iÀÀo ÿ̳è g Ùëé EÌ x8 zõf U5 M i5ùýÝßÿöÛÓiU g 8 Nóøl² ëÕéÞ iNª lE ¾sÁÊ Ôücù òq½z ³ Eêt fiý¼ O Å é sZÔÒ ² Z ª ÙÐ X J Óªâ γ è0³C ÊÓ d Ô ygT Ï ò Añ Añ 3 ÝË 3 Þßz O þ X è nII J²ZFâ 7ö ÏÑ Þ B d þ ¼ i ö Tät¼ Óñ EOÇó Ï Ö Ã àïÖó ºJ˪u² BÞ èU xß Ò a wm gÐæ d Vf hÉ è Þ eì á wuÉ ³òü ùjIªT Ú aÑg²ònìmFÒ å Í psâÇûÏ Å 0À V ÆTgwþñ Îÿ ç¼Ô õö ëènÙ 1ÇÓ m Þ3Ûý bþ fû f i ó ïö ì ³ö w o Ë KKø Ç 7 à å üÎ7 2 c ø p2æ ùfp¾ 1 ê vÌ Ë 5s8Äc9Z3 ² ãîÇ 0æ áÄL sK U a Ø f تg ØÊh ô4bð Qh Í 7 a a v T3 5 8I 0îRC ³Ô å 5L X µ r6 w ÊYj r NeX 5 ö w ÊYj r î RC VjHÀJ NR Ô å 5D¹I ªd Ô RC Ô ã 5D9K QcR˳ Q kæ E f 5C rÖ ª ÍÚ ZÒ Õ ÔªÕ W é ê 2 ¼ f Za3ÊMj µ4 µ X qÕ Qj µ4 5 Z W ÆUKCRãª Ý ³ à 5 Z W J ÌR㪠qÕÒ Ô jiHjÏ Ù q W J ÌR㪠qÕÒ Ô jiHj µd W J F ÆUKf qÕÒ Ô jiHj µ4 5 Z2J F ÆUK R ª ½ ÞK ¾ x ²vÃLÒ Ú SÍ æå éôhÖ lË I²t M Wåi 3 ôßWKàÞ ãÑMÝýÉZ Æ cÑ Ôä ñõY oN Ô a é Vò9 Éxr Ö5 ÿÅ ü ëD 7ôI ë 5 5 Ùv ¼ u ý ô3ÿËͼY èÃÿ fjÿ Þý ÿÿ PK µ s word numbering xmlìZÛ â8 iÿ EÚÇîĹ C ú õ FÛ½Úç XãKä çgö ö³æ Öq di àÅÄUuì rU øø àÎ ò 1 ÔÀ u õÙ ÑùPûëm ÓÓ ðèÔà  öñî tI KÅ Ä á øCm D0ÐõÐ â ù l n Ft6 êkÆ ºi Cý 8óa J G ¼PKàH Já qâ yÉç ñø ep Ñ O ÂHl ÑMaØP r H n² E xCÉ ZðcÖ M µ Î 4 Iá YUÝÄ àTo à ð íOc ã W ã D Å1 Ø 3Ý ñ Ý 59r S ÀÜ æÍ ó gË Ó V Ú5 ço l È þàyN XîHº YïDÇZ Ç ¾ø¼ çéP3 ÑTÊV jcõëõ5 è Û 0Õ ÇPMÇj 8 ÖxÔw 7 àU rH T ÄZ2 I69Yb E Å g P Ê Û8 f 2j ö Ï N È ð 8 çl Ðm l K e q B PpÛ8 Q ö pÏ ½VHp w Pè 2 q BÍrÎ sv al üôrnd 2f2 äʹ õC¾tßóA Åù ó 8 ÿKq¾K Ú3â ý A k È eÞO dK ï ë ³ XT Çs 4âçj óµÏ H ö ¾ÏLU Gó ìÔtéfT Í YÜ 5KwQf fV Yá rPj ñ uwÿ ÿÿ PK ñ 5z ì docProps core xml ËNÃ0 E Hü å ê 8 3 A0 9 Ø ª JèÌ ØÂ ë ²8 J ز9ãÌn ºA QQYÆ ½V TZ Ô g iÔÖ Z j YðJO dâtKH0 Q ÅÔ y GþNðG N äA á T Ï9À L 5 J ãÇFÌ ñ Keh ÌGAÔ G Ô ÿNÔ B7 äX ê4ª I Î ÓDµ XV ³ oâ Ë ê2l G S A G 1gÏ Äëô Gâ cà a Ä jÐ ï ó D hÝè H ðKà ÝMÄ éÏ Ü ÎÉx 2 H Æ D ñ q s8 5 Ú1ÙC Ô ê 82vO X ý Àáng3 ²uµp ú s ä q þHk ZT Y3cÚù Ö Ü¼ nÔ¹z y â ü 9 k ÄÔ Â5ÇãÝIøE B e r uöPl ï2 QÚR ga f7âõ ¾ ÎC Q Y èWy U S T 4 É ÜU VpëTÛ Å 1 ½Íá Á PNüP0ë ø EK øX ø ï V i â VÁEW ïȲT çã N ìAµAãIÌx vùgm êÜ Ä ÈC ¾ â w Ûø A Õ üÎ mý m 7 ã ö C¼ h6ü Ùù lÇ ÚÓÙj û Þ lã µ Lö Õ õa qx1Ã Í ýé½ ö v I5ªfÛÖÒ ÏpºÐ øà w 4õ õ àH O ë½ uy Î Ä BIJ n9 ü 5 ö å9çe Iñ ÿà ÝtF ½3F ñ ÿÿ PK YéÕÐ1 Ð1 word media image10 jpegÿØÿà JFIF H H ÿá ZExif II i File written by Adobe Photoshop 5 0 ÿâ XICC PROFILE HLino mntrRGB XYZ Î 1 acspMSFT IEC sRGB öÖ Ó HP cprt P 3desc lwtpt ð bkpt rXYZ gXYZ bXYZ dmnd T pdmdd Ä vued L view Ô lumi ø meas tech 0 rTRC E L R Y g n u ¹ Á É Ñ Ù á é ò ú 8 A K T g q z Á Ë Õ à ë õ 8 C O Z f r º Ç Ó à ì ù H U c q Ä Ó á ð þ I X g w µ Å Õ å ö 7 H Y j À Ñ ã õ O a t Ò å ø 2 F Z n ª ¾ Ò ç û O d y º Ï å û T j Å Ü ó 9 Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014SpringNAFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive •