archive-org.com » ORG » P » POTLATCHFUND.ORG

Total: 269

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2013FallNAFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive • Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ ª ú Gá ñ À ülð4v Çaãÿ L z Ô h2 Ïüó FÓèv Õõ Å Þëz ¾ðä f fkX³ í üpg à8 é ùóP i x ÁÒmÔbRe ûN Yz Aä E gBXzÞÒ éôîº ët Ø Ñ O NÍuíçýu Mø Çã C Øê µ Î6Ëgp A Zì 4 Ü Û ÏÞª ¼ y koã l ÿ ÉGðÿ ý ò5ú þ x ßïÙ Ä ØþË â8ܾ ²Ïýû é þSµñø Ì ³ ì ðÚ øòü b1 úd ³¼ñY üÿ 5 iûfß Î ð³Y ¹

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2013SpringNAFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I l ² Ö ú A e Ò e Õ ú E k Ý Q w Å ì c ² Ú R Ì õ G p à ì j ¾ é i ê A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8 8P8 8È9 9B9 9¼9ù 6 t ² ï k ª è à a â d çA AjA AîB0BrBµB C C CÀD DGD DÎE EUE EÞF FgF FðG5G GÀH HKH H I IcI IðJ7J JÄK KSK KâL LrLºM MJM MÜN NnN O OIO OÝP PqP Q QPQ QæR1R RÇS S SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ WêÕû d iP uïJò þ Ìëª Ë²Ñ A zÒÑ ç ñ Âkswsb â ßÙ ª ú Gá ñ À ülð4v Çaãÿ L z Ô h2 Ïüó FÓèv Õõ Å Þëz ¾ðä f fkX³ í üpg à8 é ùóP i x ÁÒmÔbRe ûN Yz Aä E gBXzÞÒ éôîº ët Ø Ñ O NÍuíçýu Mø Çã C Øê µ Î6Ëgp A Zì 4 Ü Û ÏÞª ¼ y koã l ÿ ÉGðÿ ý ò5ú þ x ßïÙ Ä ØþË â8ܾ ²Ïýû é þSµñø Ì ³ ì ðÚ øòü b1 úd ³¼ñY üÿ 5 iûfß Î ð³Y ¹ Ëuhà ãÑ xÓÇ6 ù2Gð e Dý o ð S æ à zÌc ¼êdÿ Èm yå¹ W ÿ üÊrFAé ñõ j M Îÿ ú UN Z zÿ HeBå èÏ ¾ xz Üå m ãÐUï 4Ï ÚC5ÍÑ ¾ GËH qé Ä ¼i K ÞH D ÀU ù O ëë8 jKÿ ò ßêzù lèþâ ½Gÿ ù Ëô Õþ øê 7 j määåPu Ê ï ûR OÓ éÞ ð4 ø ÂÑyEÐñs7ñÈ ÓÚ ¼a i ² ÃÙ áéa ø â ½Vâ ì þ O ¼ ò Ù à ûJ ðå L K ½ P ÚÔ ¼çûÍ z ú Úe cñ µEî Óeþ t ³ ë ÿ ê Ýÿ ø þ ðN ñ3 ÏÙ4 ë Q Çûò Ê1ë zV ô èZ Gg évÑÛZ Æ0 D T V Ñò E P Ѿ Ö¾ k þ ÚÍw ÌÞw 4kd êG ø u A Þ9 SÒ À F ë ô öf ªÊ Ô ¹ð áß D ím5¹ 7 ÐÇ ü ø ÝêQÝxkÅ lZ ºqp E zH ìkéOÚSö ñ u Ï ³ ñË ë sËMgÙXòL ðúW ø7ö ð Ä 8è Ór Hü G ÊyÈ5ùîk âpu X¾ ï xµÚk ³ à ÇPÄAA ÿ vökÎ æ ¼iñ ðï 5M ÅúY þX vÚ d û ªO Å Ùñ K½³ñ å M ½ x t7 G ÛÛ üUúSâ ÙêßÅ6r µû9 ÂW 2 B ßâß ú î LÕ U K ÐÀEÆ Ng ÇX NÞ DNk jP ÍÊ g ü øOÿ Ãÿ õø È ë ² ûCHÑo üô 4ù ¹ò  à xSFðÎ kªØiWÂêÅüÈ maZ Ø8ÏîCb¾Â k vkòüì ÍL ÿ CôsàÞ m¾ x ØÙá þ t õ ¼ ûVIáo èZ þ îçEÓ ²3 i 9 h g sö¹ñ Ñô ³ÞH Û ø nñØx f Ö ³vågØZ kz i 2G ÞÚËm çý å øWÅ ê HQõ I ÏÙGöDð ìÅá û M ź J5 nHð v IT Û µ çOÚCö ð í dÕ Â¾3 1ëÚl 4 ß í EÑCW ñ âoÀ ³ ô ú Þ¹ c ô ò QÐÈ óF Þ 5 no Ãj Oñ n ßMÕû C Aê x Å ØËàÿ Åée¹ñW tû J ½ éy² RÑà1ÿ x ñkä Ê1äoù ¾õ àzt³lL R Éw ñÜüò Ú à ï ü 63 Þ N 3ôéT ñwìË KI Iþ èØ Ö4µ å Õ íG ô C Yª Á DÀiÞ0ðUê óRâ ÓcW øV îª ä ô سéÛX õ8iü û1X ëoâ Ò t Õ ÿ i Ïü ¹ 3J3ë Ò Á Âø ÀÊ Ütÿ UÑè ðH J ð Bðõ 8ù¾Ãa5à o ÑOÞ þKü SìÆß6 çâïÛ â ìÞÇÃÏ øGLq ³é oü ø ò M Zñî½ µ Z µ ýÜ D H ó Õo ÿ Á ¾ xuã ÆÚ ü 2rb e³ ¾ Í ø Oð á ¾ éÿ bøqá Ãð 6vÊ ûÒ æüI áh Æ7 Þ 0ÄUÑËO Í Ùÿ þ yã Kmªüoºo è ý ëýÓÕ ô úYð á ¾ x á¾ i iÑà s ï Øú ùWaEzG QE QE ÿÙPK rQb word settings xml XÛnÛ8 ÿÁðó Ñ ÐµMÑ EÝ Ñ1 I 9nºØ ß Æ 3 ² ô æÌ ½ù W³ Ë9¹ æ3Þ ² ÍÍåüÛ Ìg Ï U²á ó ÞÍß¼þó W UÇû غ hºU Îw ß Ë Øñ u ²å jÖà ºYÖLÝîÛE ë õb Ñß eyóI ¼ ïU³ T jQ ÙÉm EVr þ õ H Í T¼ dÓíDÛ mõÿÕ àÎ ¹ûY wueø ÄzA Ê Z ÞuP º2 æhØy èÁö Ø B T 8 Ç ÿM SÐU d bjì ºX Ý4R M áÌÀ ùkhË RÖ³Ãªåª Ú O Ö È Ü Ös WÕÐäEÅ w ;ÞpuNíuØ R ô úT j¾ì ãÐSð3S âmwϳ 4 åøª½x èDíek k ß N Àtn HÔ ýÈê êPò ÛW X JS X x DùN ñC6 Ö h É ³èÚ Ý Ó t ðÞHÐ ØA² ðmR á åGÙ 0Ï Qb eßÈ V ß ó 9e È sËsYÞ O Îô R ÁqÚ ÖãäÖí Y ð ÿE ËÇm ²3 c e qòtôT GIJ Í3 q N í q P Á3v ç Ò e â 4 Q û Äò2 w P Æ xVHÑÞ J IPm í øLLaVÙ o ëÇ1Ú ï i ÜAg  Bµe0 êuæØ E Í ÏÆs ðÑÀµ ðuD N ÂxC e í ÂLDs 4Çgoîyi ÚÉSê yî c G n2õJ ïú Í X î2ëüô âË p¹ wüWëwôÅ 8 ªËJ m õú²YÜ B ã jÝ f þ RÊ ÈJ m v ÅFk E ¹9 IùÉ FÃûC XÂh ë wé Uu N Ð08 d Íó Ág ì omºD É H¾ ý Æ 3Sßü ÐY ù ÓF3 Çëj Ðÿ ÿ g mó4 bÓû AÞ È êr C â I u Ò ²é ÿÿ PK ã L u word styles xmlÜ ßw Çß ý 8 Ú hcçwsnî IÚls Ms ôöY 9f È Iú 5 ò²O ùXÒwf ýñ gÑOZV Î ³ ÓID iñx ùöpýæt U5 O h5ùã ÿí ³ª Éh q Q åñùdY ³½½ Ò ToÙ ç 9 ùÇòq å õêMÌò Óy õËÞþtz Êÿòl 8 ö Ý oIÄa ßùð O d Õ øXÞ ê ú ÿ ³ 3RÅiz yHs Ø ¾² ð QRÕ UJ w jØ àæ ñ ùþ ÐâÍ ûþ t æiÂÉ s T ZOVÝ æ nsÕ¹ Ü7 È ÒÅ ÿ É Íw O â øÆo7weÊJîn m 4O IB í b ôû ß l ÿy Fm Ùºàÿ Ì Y x éJø ß ó 0ÈÄÑÿmmgj R b ö E õE Ö Ás øJÜ Wâ ä Ä nüÝ º c 8 cëå 8 ½ cëÅ 8 cë 8 iæÔ à âï âï âï âï âï âïy âïw âïuÍò ºáN ÔÞ cuÁj ÕôÙ F Î é0 O þ X è îHI K²ZFâ 7ö ÑC Þ B d þW¼ i ö Tät¼ Óñ EOÇó Ï Ö Ã àï ó ºN˪u² BÞ èU xß Ò a wm gÐæ d Vf þ YÑ Ð x Y Þ k ÍÊó ä R¹F 2h E ÉÊ w I 0 x 4 ÂÍ ØJ b  Y ³ ã 4 Ï æcÙZ3 C t Ê mF Z ¹²Ú Ú ßÐîZ 8Òf ðè 7N j Ô òö̳F þÏM 4 RïìiZ azA Y² µ ë6È7 5 ê ZºèSN³ 9ålµ îéöhlö Åàä40 ûÓË jÔHÄböß ÁGëZ Jñt ¹2àÙ ÿÝëöhñÔîfòØÝßaýoYû íþjO20 L5 Ó Y ¹ û ÉÒy 6m mTÎÐnÙÒ K 62v G7u kq E³P Ä gù a ªÁÒ éKVò9 Éhr Ö5 ûÅ ü ë 7ðI ë 5D5I Ùv u ½ ô3ÿËͼYitÃo³ð0O Ô ½FÎ Ý 2 µ 6GØéõÉÑÅUoºHåâOx øÅ Jbñ çzM2 ÓÍ lM í Õïÿ ÿÿ PK k 2 word numbering xmlì Ínã6 ï ú úµ u c Iѳ Ó6 P²½¾îËô úXû Ë CK²ê5 å à Rß Ã Á øøÕǽ d d MéAâÑ9 Ë ò Ëô ôÂÈ s S GÊ ÊÇ ú µ Wìq n o ªjè ï ò é ºõ ÒÅ yPÝR6Wu hâWÀ Ã Û dã JjÎ Ìw þÊ ªï² ëà Ü Í FÑ ÛÖìÌ kF ¼C Ê0éPúÈ4X v Gê H Ñ Ê æ ÿ M qá 3² ÄÆÇY½m Ìó ðÈÜ ì Véþ ê wþ b zÏy  ÏáÂå Sc ¾D Ãm ç R W ǹ RjÉÊÚ çïßþi KW nBúo u Ëê É n i ô m Ýk Õ Ê Å R ½qÀ2 7 Ýv gçW l Ä Òöâ Ó Ö8 7Ay 8PÚL o p éâ ÄMH Ôz C nMl0uÀý åÚtk M 5 ã uîå ¹5 s ú 6 Ò ÑnÛP Û Õw¹ sÚú Rzé l Wâvêàö Ûu ußUò èíRáJÜ ý mpk ÉÕ bbëØ S ½üÐø ¾u Ë VLl O ã ê PT ÏÝ Bw BÑ è P Ý î påW HãHñ ìAN uF pª YRKnZ UËzqL 9 ªfJÔJ ³ jÂAo Yo Eµä ü ÉÝ ÿÿ PK nå ð docProps core xml MO 1 ï ú ß7ö k³HP 6 Po ë Ù Bþ ÞÍîÒR íyæÑø Ï ñnIË òÚ í ÞmVÅ ÒiÙz Kz D j ò Ñ Ùä PaI 2Í2árñÑG 1 ã þÈ ó3f Y Âd R I v í Z1hÁ ÃÄÊYÉÞX hÓ å Ò ä Ä1Í r rõ ³ ï¼ æ r N ï ÿ Ð S Òx ø0á AÓ ýï m ÿÿ PK ô ÕÆ word fontTable xmlÔ koÚ0 OÚ ò½Í Û ªªV 6Æ V l Ê ßI åV SwI H 7Ç ç øâêYp4 Ú0 û x x J LÎúÞ ñèäÜCÆb9Å IÚ ÔxW z Ö x µ6ëù¾ Ø ª J L Ø ù ë È9 F D é Çá î DÊÛÐé Nd rÍ ì Ñ Ý JA nDC ÕÛp ì N 8û à Îfv8eãhà õ PÈ â ü W hP fÁ iæ Xwt í u½ ÚW á þÀ M4ÛAbTz 8 N ä 1 à ÈkIÔ½ã wt øJù ZFð ÍéÝ h Z 4t s ÓêE 4 O IôEÙ tC CC Ï Ür GR Ö9 3z Ùjj p ü ffs ݲ2 ûh èÎÖdÿ5V ÖªðXV ùá Öö LÝ KO ÿÞ Õ hK t sqý¹ØÉ4 qÜ f³ ñ ¾ ö ê þ ÿÿ PK Ó docProps app xml SMoÛ0 ½ Ø O EÅ ëa ÅmϪLÇÂdI Ù e7 ³îT ÈG ùÍKcØ BÔÎ ²éx 1 Ê ÚîWÙC g 4ΠAÌnÄÇ 6 ² Ñ ó v 8µ OèkµwÆH ý þ ÿÿ PK YéÕÐ1 Ð1 word media image10 jpegÿØÿà JFIF H H ÿá ZExif II i File written by Adobe Photoshop 5 0 ÿâ XICC PROFILE HLino mntrRGB XYZ Î 1 acspMSFT IEC sRGB öÖ Ó HP cprt P 3desc lwtpt ð bkpt rXYZ gXYZ bXYZ dmnd T pdmdd Ä vued L view Ô lumi ø meas tech 0 rTRC E L R Y g n u ¹ Á É Ñ Ù á é ò ú 8 A K T g q z Á Ë Õ à ë õ 8 C O Z f r º Ç Ó à ì ù H U c q Ä Ó á ð þ I X g w µ Å Õ å ö 7 H Y j À Ñ ã õ O a t Ò å ø 2 F Z n ª ¾ Ò ç û O d y º Ï å û T j Å Ü ó 9 Q i È á ù C u À Ù ó Z t Ã Þ ø I d Ò î A z ³ Ï ì C a ¹ õ 1 O m ª É è E d à ã C c Å å I j Î ð 4 V x ½ à I l ² Ö ú A e Ò e Õ ú E k Ý Q w Å ì c ² Ú R Ì õ G p à ì j ¾ é i ê A l Ä ð H u Î û U Ý 8 f  ð M Ú 8 h Ç W è I z Ü q Ô 8 k Ð 5 h Ï 6 i Ñ 9 n A v á L î Z Ç þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2 2c2 2Ô3 3F3 3 3ñ4 4e4 4Ø5 5M5 5Â5ý676r6 6é7 7 7 7 8

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014FallLPEFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • SªSöTBT TÛU UuUÂV V V V WDW WàX X XËY YiY Z ZVZ Zõ E å 5 Ö x É l ½ a ³ W ª üaOa aõbIb bðcCc cëd d dée e eçf f fèg g géh h hìiCi iñjHj j kOk kÿlWl m m m¹n nknÄo oxoÑp p pàq q qðrKr s s s t tptÌu u uáv v vøwVw³x xnxÌy y yçzFz c  á A b  å G k Í 0 ô W º ã G r i Î 3 þ d Ê 0 ü c Ê 1 ÿ f Î 6 n Ö z ã M ô É 4 u à L ü h Õ B d Ò ú i Ø G v æ V Ç 8 ý n à R Ä 7 ª ª u é Ð D u ê Ö²K²Â³8³ µ µ y ð h à Y ѹJ¹Âº ºµ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¾ÿ z õÀpÀìÁgÁã ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È È¼É É¹Ê8Ê Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9ÐºÑ t ø ü ¼ ñ EßÐï O ë ù íc ø û9ù ÚAù ÕÓ j ÚSáã ëÚ Î ²jú4o زª ëX¾ ÁÅûé ùØÕdX ð ÏÕJ à ÁL VHàø à ñÀk à Ê ý U 0ý ü T Áúý ÉÓ ÇÙîG Æûßð ôp¹¾ íN m ãú X A pvï¹étQEzG QE QE QE QExÿ í1ûLø ödð3k cyª n GÑ p û 2 9 2 z 1rvG ñ â ¾ øFçÄ õ K áZC G ÜöP úd æ7Æÿ ø OÅ Ú X à ³Ý á 1 g µKå Ú f 9 æCö ¼ ï Üñ y Åç5kTö8Ewßúþ¾z î N Ó íý Ö iÿ ³ ¾ Du Ú Å i þöM2 Õ 3 rù sRMûQ ð ¾ XÏ j ßúD B à Ô4o2úKï Z Þ ÈÛ O I cÿ e p Û m X Gá m h ¾qþÔÍ æ µySÃRO 79v ÿ ä O æ ø R Aõ ïÒ ÿ à Öµ Úsã ßg XxòÆR ºå k ù ø U ú Î Bý üQ â tûÓÄ Cyo õhÍt ³õ ³ký³ðc Þ þUÔ öª ð6 ã Ç t NE Ë s ºÎ p já ðG j ü Õ 5xa 2Åz v a ýÖ ÇÔ 8ʳ Ë Ë ÒV ùM þßKÔô ù í øOö ÓÛIñÜ ø ÌùMrÑy7 J8Û2 TçÖºÏ Oâ ¾ díöy Î aº u qú Õö o ÀKÙ nt m ù ëÑ ËðØ óÒJ3ßO Í Îx Æö Ñ öÇ s öå²coê c N AN é 8J q ³AE U QE q ¾ è jÞ ñ Û tȾHP 2êcÄpÆ WfàzrO ä ý² j¾8ø z 4 óndb Ï Y ÊÁ þ bIë ûk YÔ iO ðc½Ï xlí ¼½ l³ Ä Ê ô ¼çö ñT Ð4Ï y Ì ÎB Æ NÐ y ͳ ªÿ U µíêÿ ÃÍ érü hRöõ ëúêr ¾3Iñ Q øqð Ò k Eil² Úí Iy nçh O8 ó ï 7nö bÓH õb e ªÄ Å Þn ð3Ið Ã Æ xñÜjºÄ m 4 ª D Gßl ã ÜØßÞ Ü1à ٠I 97ÿ º v L ápGB Ï Â N Wqø ótºþêz Ý ú åô ÂY éÿ û ½ þfµO üLVùíW µÏj³ok qZ0Ùôâ b E ² rYûVï 6x Èú3 ütÒÅc Õ á Ý ÇMçÿ 5Ï Oï ¼Ñéæ9 Yuy hKògÙ 4 µü ð Ûs ÃV ô ölðïÛ go Ó Îÿ Y è H äý ùw óµ û íV ÿ É üGF éEù Âot 3ò 9 ÏË åªxon Jãµm nï Öø ÝJÚ TÏ ñ ñ Ô µÓèÞ Xë æ t á å ÐüËÕOjõß ¾ j ¾ Åoeâ½ j YùÂC Ù è ² à 5ç ²dyý ú ì ôP Uh ù rnlï 4 Qÿ äÌþ ÃÔýÔW 9 OAI æþ4 ðî j ìÉg é ò ÝÜ H E Íù Ñ uó7íSªEâ økáÔ 5 è éÖÎ É æyå PÖR y h¼Ú6 Û Ñz³Â ë GS ûĺ rÙë Häû1ûÚn u ùÒz ýÚ i F µ Oe øÖkFùmïòT ão P xóº x u OÙÔh ó3â8 l XÌDÑ öòàÄ ã úg Þ ²7 õÄê7¾ u1ú ÉÉa ô õþ¾g à IÖ ÕGúü øç3x ö Óm Í v du Ü þûÙZídî òdc¹ õ 5BúÜ þÕþ ó ÌZ Û ÓuÄJOä dµ ö àa Zø ò ¼ ù¹Iÿ öù QÛª ÿ Á 7 s Þ cVâ ÝaÀ ï é Ö R Ç êÁ Ç Í ÄW g ÿ K ÝÈOû þ Ö µ ï Ê ¹Fú èþ hñx à ðH s X ñ x HÔnõm ÅìsêPÄép Ë 2³ ôcÈï ß QZºnß ªüy à ò v3 5 U IsGÝ ýZqû LÒÆÕâ fÓ i Í îÙN ò T v Æ øq ºÍ ÿ Wu xv Rfñ À ó òÉ o n ös ÿ ø³ý U çÙÎïëYqE  å ERÒ æGÌ ³ Hý 5 µø r Þÿ I éZ² Í A è j þ ñT1 i sÐ 4Aãçýè eYÍ òÓE ä 9 Îx öé TS ÿ K VãN K¹7ÇßÌ ü v ZÏbÑZÄÆI Öe C i Ò Þ à ºdê Ñ Þÿ à ð aªO Ü à Åy Kmñ ûÀ ù y fUäÕË j ì2Aì tk e Í ÎÇÚhij ½ 32 LW ê o zÜÐ Ëxn8 h f úW ß9ºa º²B ÎF zùöÖ ûCâ ÉQ461 ³ èB½ ²ê WÑCói FhÕèÆÛËòM SøÎ ì ² ó upq üWÑ ðN û xG ½Æ É þÓ ð À èdí K º sê ξÂÿ é þÈþ nn9 CÜÈGé ý3 Ôj7ÑA Ñ üÏÏsé 9 ½Ûô ý ¼ öõ ØSçx³ ýäÿ ëb½Ê i L w Û 2YþòW üZäl Ø6 qÓ í ÿ Ð ê9 T È ¼7 WÈ añ éº 8ïó Çþ9 Á þÒ á ßü ñ É ú7 ÀUùÿ Zï k ï ¼uÿ a æ 3Å 0 ö Bøkâ qãM ÿ ë ÕM º ü  û l ôX f ý ÿ äÔ¾ ÿ Ø eÿ Å NµH ÿ n ¾ 4 bB 5 MÆKQü Ë o²üÊñ² Uýº Õ¾6ü ÐõËsõ f áÿ c s kò 8n9 WæÏÓxA É yþH¹ jMö áZf ô FÎÞ 3xg y ó AupFJ ï ¹²ÓT l½ 3Ú¾ Yo õ7QÑ ß ¼D ðÞ ªj mm tù Çë ð ÃW ñ s ß ªç G Û øT W Ä µ mYVÚ2 5 N AùP SÓñ éÿ ³ôQ 8ð ëAcx k çqÉ î ú QÀÆ3ÿ ÿ ß î uqo ì ÛÏ E gí ã ñ nt ¼Ë 4Ganªx 88ú Ô Ón l RþÓÔÉäy 5óõ

  Original URL path: http://potlatchfund.org/documents/grantmaking/2014SpringLPEFFinalReport.docx (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Potlatch
  We Are What We Do Gala Grants Community Building Native Arts The Canoe Journey Leaders Philanthropy Training Workshops Leadership Development Philanthropy Donate List of Donors Media Center Blog Newsletter Albums Home The Potlatch Spirit Gala Gala 2011 Last Next 206

  Original URL path: http://potlatchfund.org/2011Gala/gala2.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive •