archive-org.com » ORG » P » PRBB.ORG

Total: 364

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IMIM: Internet i les noves drogues: un desafiament per la Salut Pública
  Mar ha participat en un treball internacional amb l objectiu de donar una visió general a nivell químic farmacològic i conductual d un nou compost químic que ha aparegut recentment segons la Xarxa Europea de Drogues Recreacionals com una nova droga d abús la metoxetamina MXE Aquesta nova droga similar a la ketamina és una droga dissociativa és a dir que distorsiona les percepcions visuals i auditives produint un sentiment d estar separat o dissociat del medi ambient i d un mateix sense pèrdua de consciència Sembla que potencia una millora de l humor i té unes fortes propietats al lucinògenes expliquen els investigadors Afegeixen els investigadors que un dels perills d aquests nous compostos com la MXE és que la gran majoria no estan aprovats per la consumició humana i el seu consum està possiblement associat a un nombre desconegut d efectes secundaris i reaccions adverses no descrits La informació tant a nivell de dades toxicològiques o farmacològiques com d usuaris és gairebé inexistent En aquest sentit aquests nous compostos tenen formes cada vegada més sofisticades se sintetitzen normalment en laboratoris clandestins simplement modificant l estructura molecular de les substàncies que ja estan controlades amb l objectiu de continuar sense regulació durant el màxim de temps possible i es difonen ràpidament per internet En el cas concret de la MXE sembla ser que la toxicitat i els seus efectes secundaris serien similars als de la ketamina un anestèsic dissociatiu utilitzat en medicina i veterinària que quan s usa en dosis subanestèsiques produeix tot una gama d efectes que van des d una lleu embriaguesa estimulació o distorsió perceptiva fins al desencadenament d experiències properes a la mort o de desdoblament corporal A diferència però de la ketamina la MXE té una durada més llarga d acció i d intensitat

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacio/serveis-cientificotecnics/7 (2016-01-08)
  Open archived version from archive


 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  PRBB WIFI and EDUROAM For researchers Scientific services Good Scientific Practice Ethical Committees Biosafety Laboratory books Comitè d usuaris de l estabulari Residents Offers Activities Demography Satisfaction survey Education program navigator PRBB Inside Information Good Scientific Practice Direct links PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Good Scientific Practice The international scientific community is becoming increasingly concerned about maintaining high standards of good scientific practice and research integrity To this end science institutes around the world are developing and adhering to codes of good scientific practice which set out the norms and quality standards expected of a scientist today These codes go beyond laws and regulations by providing scientists with guidelines on expected behaviour and actions within the context of their working lives and environments Scientists from PRBB institutes have drawn up a common code The Code of Good Scientific Practice of the PRBB This code has been endorsed by all centres and forms the basis of good practice throughout the park All scientists studying for a doctoral degree in Biomedicine at Pompeu Fabra University undertake compulsory training in research integrity by participating in the course Science in Action The curriculum of Science in Action is based on The Code of Good Scientific Practice of the PRBB PRBB Good Scientific Practice Working Group The purpose of this cross institute group is to actively share learning and good practice in scientific integrity amongst the PRBB institutes to catalyse the development of cross institute educational initiatives and to act as an independent support and resource for

  Original URL path: http://portal.prbb.org/information/per-a-investigadors-es/bones-practiques-cientifiques/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  Científicas Comités Éticos Bioseguridad Libros de laboratorio Comitè d usuaris de l estabulari Residentes Ofertas Actividades Demografía Encuesta de satisfacción Educación continuada navegador PRBB Inside Información Buenas Prácticas Científicas Accesos directos PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Buenas Prácticas Científicas La comunidad científica internacional está cada vez más concienciada en mantener unos estándares altos en buenas prácticas científicas e integridad en la investigación Con esta finalidad los institutos de investigación de todo el mundo están desarrollando y adhiriéndose a códigos de buenas prácticas científicas que establecen las normas y estándares de calidad que se esperan actualmente de un científico Estos códigos van más allá de leyes y reglamentos y proporcionan a los científicos directrices sobre conductas y acciones adecuadas en el contexto de su vida y entorno laboral Los científicos de los centros del PRBB han elaborado un código común el Código de Buenas Prácticas Científicas del PRBB Este código ha sido aprobado por todos los centros y constituye la base de las buenas prácticas en el parque Todos los doctorandos en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra realizan una formación obligatoria en integridad en la investigación participando en el curso Science in Action El currículo de Science in Action se basa en el Código de Buenas Prácticas Científicas del PRBB Grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Científicas en el PRBB El objetivo de este grupo de trabajo es compartir de forma activa el aprendizaje y las buenas prácticas en integridad científica entre los centros del PRBB catalizar el desarrollo de iniciativas educativas

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/per-a-investigadors-es/bones-practiques-cientifiques/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • CREAL: La contaminació acústica afecta la nostra salut
  Serveis científicotècnics Bones Pràctiques Científiques Comitès Êtics Bioseguretat Quaderns de laboratori Comitè d usuaris de l estabulari Residents Ofertes Activitats Demografia Enquesta de satisfacció Educació continuada navegador PRBB Inside Informació CREAL La contaminació acústica afecta la nostra salut Accessos directes PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net dijous 10 de maig de 2012 CREAL La contaminació acústica afecta la nostra salut Coincidint amb el Dia Mundial de Sensibilització Contra el Soroll la investigadora del CREAL Maria Foraster va participar la setmana passada en la jornada tècnica Soroll enginyeria tecnologia i salut organitzada pel Col legi d Enginyers i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya i un dia després en la jornada de Salut Pública organitzada pel Consell de Col legis Farmacèutics de Catalunya En totes dues la investigadora va realitzar sessions enfocades a explicar els efectes adversos del soroll que s han estudiat fins a l actualitat des dels estudis experimentals fins als estudis epidemiològics

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacio/bones-practiques-cientifiques/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  org The resolutions of the evaluated experimental proposals will be communicated to the responsible researcher and his her research centre at the park Instructions to present an experimental proposal to the Committee of Biosafety see below Composition President Montserrat Torà IMIM Secretary Agustina Martínez Blázquez PRBB Members Juan Martín Caballero PRBB Cristina Gómez CMRB Andreas Meyerhans UPF Juan Carlos Pascual PRBB Eva Yus CRG Contact Tina Martínez Tel 93 316 00 60 Ext 1060 cbs prbb org Instructions to present an experimental proposal to the Committee of Biosafety Before presenting an experimental procedure to the CBS PRBB consult the exempt activities below Depending on the type of reagents that you want to use in the experimental procedure please use the corresponding form For the declaration of activities with GMOs or biological agents Form A Experimental procedure statement of confined use of genetically modified organisms GMOs and biological agents for research For modifications and or additions to a procedure presented with Form A Form A for modifications Note You don t need to submit a change every time you change the personnel of the procedure Rather use renovations or modifications of the procedures because of other causes to update the staff attached to it For the declaration of chemical agents of special importance complexity or danger Form B Biosafety statement for the use of hazardous chemical products in an experimental procedure For the declaration of experimental procedures that take place at the PRBB animal facility you need to fill in additionally Animal Facility Annex Biosafety statement for experimental procedures to be developed at the animal facility This document needs to be presented always with the corresponding form A or B if the proposed activity takes place at the animal facility For the declaration of exempt activities Notification Statement of activity with biological agents exempt from liability of CBS authorization For the application for a certificate of the CBS for a research project Project Certificate Request This document needs to be used when you need a CBS certificate for a grant proposal of a research project Please note All application forms once filled in and signed need to be send to amartinez prbb org Exempt activities CBS PRBB A Activities with biological agents and GMOs of biosafety level I pure cultures of bacteria viruses fungi protozoa collection cell lines CECT ATCC DSMZ etc non primate primary cell lines B Working with synthetic molecules of recombinant DNA that cannot be multiplied in any organism or biological system C The storage purchasing shipping culture transport destruction disposal or use of commercial GMOs as long as the conditions of use will be conformed to the conditions of commercialization authorization established by the competent authority e g genetically modified seeds medicines genetically modified animals etc D The transport of biological agents by road rail sea river or air The transport of these agents will be done according the Guide on regulation for the Transport of infectious substances 2007 2008 World Health Organization E Working with biotoxins

  Original URL path: http://portal.prbb.org/information/per-a-investigadors-es/bioseguretat/9 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  CBS serán comunicadas al investigador responsable del procedimiento y al centro del PRBB de donde proceda este investigador Instrucciones para presentar un procedimiento experimental en el Comité de Bioseguridad ver abajo Composición Presidenta Montserrat Torà IMIM Secretaría Agustina Martínez Blázquez PRBB Vocales Juan Martín Caballero PRBB Cristina Gómez CMRB Andreas Meyerhans UPF Juan Carlos Pascual PRBB Eva Yus CRG Contacto Tina Martínez Tel 93 316 00 60 Ext 1060 cbs prbb org Instrucciones para presentar un procedimiento experimental en el Comité de Bioseguridad Para presentar un procedimiento experimental en el CBS consultar antes las actividades exentas ver abajo Dependiendo del tipo de agente que se utilice en el procedimiento experimental se deberá rellenar el formulario que corresponda Para la declaración de actividades con OGMs o agentes biológicos Formulario A Declaración de procedimiento experimental de uso confinado de organismos genéticamente modificados OGM y de agentes biológicos para investigación Para modificaciones y o ampliaciones de un procedimiento presentado mediante el Formulario A Formulario A de modificación Nota No será necesario enviar una modificación cada vez que cambie el personal del procedimiento si no que se aprovecharan las renovaciones de procedimientos o las modificaciones por otras causas para actualizar el personal adscrito al mismo Para la declaración de agentes químicos de especial relevancia complejidad o peligrosidad Formulario B Declaración de bioseguridad para la utilización de productos químicos especiales y de alta peligrosidad a un procedimiento experimental Para la declaración de las manipulaciones experimentales que se lleven a cabo en el Animalario deberá llenar además Formulario de Anexo Animalario Declaración de bioseguridad para procedimientos experimentales que se desarrollen en el Animalario Este documento deberá acompañar siempre al formulario A o B según corresponda cuando la actividad que se proponga se desarrolle en el animalario Para la declaración de Actividades exentas Notificación Actividad exenta Declaración de actividad con agentes biológicos exenta de obligación de autorización por parte del CBS Este documento deberá cumplimentarse cuando se necesite un certificado del CBS para un proyecto de investigación ligado a la concesión de una ayuda o una subvención Para la solicitud de un certificado del CBS para un proyecto de investigación Solicitud de certificado de CBS PRBB Este documento deberá cumplimentarse cuando se necesite un certificado del CBS para un proyecto de investigación ligado a la concesión de una ayuda o una subvención Nota Estos formularios una vez cumplimentados y firmados se enviarán a amartinez prbb org Actividades exentas CBS PRBB A Las actividades deliberadas con agentes biológicos y OGM de grupo de riesgo 1 cultivos puros de bacterias virus hongos protozoos líneas celulares de colección CECT ATCC DSMZ etc líneas celulares primarias no de primates B Trabajo con moléculas sintéticas de DNA recombinante que no son multiplicadas en ningún organismo o sistema biológico C El almacenamiento compra envío cultivo transporte destrucción eliminación o utilización de OGM que sean comercializados y siempre que las condiciones de uso se ajusten a las condiciones de autorización de comercialización establecidas por la autoridad competente ej semillas transgénicas medicamentos animales transgénicos etc

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/per-a-investigadors-es/bioseguretat/9 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  the mail that has been sent to your account Continue Everything about the Park General information Powerpoint presentations and photos of the PRBB Emergency instructions Prevention Sustainable PRBB WIFI and EDUROAM For researchers Scientific services Good Scientific Practice Ethical Committees Biosafety Laboratory books Comitè d usuaris de l estabulari Residents Offers Activities Demography Satisfaction survey Education program navigator PRBB Inside Information Laboratory books Direct links PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Laboratory books The PRBB distributes free laboratory books to all staff scientists assigned to one of the centers of PRBB and manages the central register of all books To request a book please send an email to agonzalez prbb org Amalia with the following information Name Institution to which you belong Name of the research group Number of the laboratory or office First book or not When the books are ready applicants will be informed by email to pass by to collect

  Original URL path: http://portal.prbb.org/information/per-a-investigadors-es/quaderns-de-laboratori/11 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  tu cuenta Continuar Todo sobre el Parque Información general Presentaciones Powerpoint i fotos del PRBB Instrucciones de emergencias Prevención PRBB Sostenible WIFI y EDUROAM Para investigadores as Servicios científico técnicos Buenas Prácticas Científicas Comités Éticos Bioseguridad Libros de laboratorio Comitè d usuaris de l estabulari Residentes Ofertas Actividades Demografía Encuesta de satisfacción Educación continuada navegador PRBB Inside Información Libros de laboratorio Accesos directos PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Libros de laboratorio El PRBB distribuye libros de registro de forma gratuita a todo el personal científico adscrito a los centros del PRBB y gestiona el registro central de todos los libros Para solicitar un libro de registro de datos hay que enviar un mail a agonzalez prbb org Amalia con la siguiente información Nombre y apellidos Institución a la cual pertenece Nombre del grupo de investigación Número de laboratorio o despacho Primera libreta o no Cuando están preparadas se informa a los solicitantes

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/per-a-investigadors-es/quaderns-de-laboratori/11 (2016-01-08)
  Open archived version from archive