archive-org.com » ORG » P » PRBB.ORG

Total: 364

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IMIM: Internet i les noves drogues: un desafiament per la Salut Pública
  una visió general a nivell químic farmacològic i conductual d un nou compost químic que ha aparegut recentment segons la Xarxa Europea de Drogues Recreacionals com una nova droga d abús la metoxetamina MXE Aquesta nova droga similar a la ketamina és una droga dissociativa és a dir que distorsiona les percepcions visuals i auditives produint un sentiment d estar separat o dissociat del medi ambient i d un mateix sense pèrdua de consciència Sembla que potencia una millora de l humor i té unes fortes propietats al lucinògenes expliquen els investigadors Afegeixen els investigadors que un dels perills d aquests nous compostos com la MXE és que la gran majoria no estan aprovats per la consumició humana i el seu consum està possiblement associat a un nombre desconegut d efectes secundaris i reaccions adverses no descrits La informació tant a nivell de dades toxicològiques o farmacològiques com d usuaris és gairebé inexistent En aquest sentit aquests nous compostos tenen formes cada vegada més sofisticades se sintetitzen normalment en laboratoris clandestins simplement modificant l estructura molecular de les substàncies que ja estan controlades amb l objectiu de continuar sense regulació durant el màxim de temps possible i es difonen ràpidament per internet En el cas concret de la MXE sembla ser que la toxicitat i els seus efectes secundaris serien similars als de la ketamina un anestèsic dissociatiu utilitzat en medicina i veterinària que quan s usa en dosis subanestèsiques produeix tot una gama d efectes que van des d una lleu embriaguesa estimulació o distorsió perceptiva fins al desencadenament d experiències properes a la mort o de desdoblament corporal A diferència però de la ketamina la MXE té una durada més llarga d acció i d intensitat dels efectes En l estudi els investigadors han detectat que les botigues

  Original URL path: http://portal.prbb.org/information/scientific-services/7 (2016-01-08)
  Open archived version from archive


 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  Serveis científicotècnics Bones Pràctiques Científiques Comitès Êtics Bioseguretat Quaderns de laboratori Comitè d usuaris de l estabulari Residents Ofertes Activitats Demografia Enquesta de satisfacció Educació continuada navegador PRBB Inside Informació Bones Pràctiques Científiques Accessos directes PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Bones Pràctiques Científiques La comunitat científica internacional està cada vegada més conscienciada en mantenir uns alts estàndards en bones pràctiques científiques i integritat de la recerca Amb aquesta finalitat els instituts de recerca de tot el món estan desenvolupant i adherint se a codis de bones pràctiques científiques que estableixen les normes i els estàndards de qualitat que s esperen actualment d un científic Aquests codis van més enllà de lleis i reglaments i proporcionen als científics directrius sobre conductes i accions adequades en el context de la seva vida i entorn laboral Els científics dels centres del PRBB han elaborat un codi comú el Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB Aquest codi ha estat aprovat per tots els centres i constitueix la base de les bones pràctiques al parc Tots els doctorands de Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra realitzen una formació obligatòria en integritat de la recerca participant en el curs Science in Action El currículum de Science in Action està basat en el Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB Grup de treball sobre Bones Pràctiques Científiques al PRBB L objectiu d aquest grup de treball transversal és compartir de forma activa l aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre els centres del PRBB catalitzar el

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacio/for-researchers/good-scientific-practice/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  Científicas Comités Éticos Bioseguridad Libros de laboratorio Comitè d usuaris de l estabulari Residentes Ofertas Actividades Demografía Encuesta de satisfacción Educación continuada navegador PRBB Inside Información Buenas Prácticas Científicas Accesos directos PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Buenas Prácticas Científicas La comunidad científica internacional está cada vez más concienciada en mantener unos estándares altos en buenas prácticas científicas e integridad en la investigación Con esta finalidad los institutos de investigación de todo el mundo están desarrollando y adhiriéndose a códigos de buenas prácticas científicas que establecen las normas y estándares de calidad que se esperan actualmente de un científico Estos códigos van más allá de leyes y reglamentos y proporcionan a los científicos directrices sobre conductas y acciones adecuadas en el contexto de su vida y entorno laboral Los científicos de los centros del PRBB han elaborado un código común el Código de Buenas Prácticas Científicas del PRBB Este código ha sido aprobado por todos los centros y constituye la base de las buenas prácticas en el parque Todos los doctorandos en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra realizan una formación obligatoria en integridad en la investigación participando en el curso Science in Action El currículo de Science in Action se basa en el Código de Buenas Prácticas Científicas del PRBB Grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Científicas en el PRBB El objetivo de este grupo de trabajo es compartir de forma activa el aprendizaje y las buenas prácticas en integridad científica entre los centros del PRBB catalizar el desarrollo de iniciativas educativas

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/for-researchers/good-scientific-practice/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • CREAL: La contaminació acústica afecta la nostra salut
  books Comitè d usuaris de l estabulari Residents Offers Activities Demography Satisfaction survey Education program navigator PRBB Inside Information CREAL La contaminació acústica afecta la nostra salut Direct links PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Thursday May 10 2012 CREAL La contaminació acústica afecta la nostra salut Coincidint amb el Dia Mundial de Sensibilització Contra el Soroll la investigadora del CREAL Maria Foraster va participar la setmana passada en la jornada tècnica Soroll enginyeria tecnologia i salut organitzada pel Col legi d Enginyers i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya i un dia després en la jornada de Salut Pública organitzada pel Consell de Col legis Farmacèutics de Catalunya En totes dues la investigadora va realitzar sessions enfocades a explicar els efectes adversos del soroll que s han estudiat fins a l actualitat des dels estudis experimentals fins als estudis epidemiològics Ambdues jornades tractaven per primer cop els efectes del soroll com a factor

  Original URL path: http://portal.prbb.org/information/good-scientific-practice/10 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  experimentals avaluades pel CBS seran comunicades a l investigador responsable del procediment i al centre del PRBB d on procedeixi aquest investigador Instruccions per presentar un procediment experimental al Comitè de Bioseguretat veure a sota Composició Presidenta Montserrat Torà IMIM Secretaria Agustina Martínez Blázquez PRBB Vocals Juan Martín Caballero PRBB Cristina Gómez CMRB Andreas Meyerhans UPF Juan Carlos Pascual PRBB Eva Yus CRG Contacte Tina Martínez Tel 93 316 00 60 Ext 1060 cbs prbb org Instruccions per a presentar un procediment experimental al Comitè de Bioseguretat Per presentar un procediment experimental al CBS consulteu abans les Activitats exemptes veure a sota Depenent del tipus d agent que s utilitzi en el procediment experimental s haurà d omplir el formulari que correspongui Per a la declaració d activitats amb OGMs o agents biològics Formulari A Declaració de procediment experimental d ús confinat d organismes genèticament modificats OGM i d agents biològics per a investigació Per modificacions i o ampliacions d un procediment presentat mitjançant el Formulari A Formulari A de modificació Nota No cal enviar una modificació cada vegada que canviï el personal del procediment sinó que s aprofitaran les renovacions de procediments o les modificacions per altres causes per actualitzar el personal adscrit a aquest Per a la declaració d agents químics d especial rellevància complexitat o perillositat Formulari B Declaració de bioseguretat per a la utilització de productes químics especials i d alta perillositat a un procediment experimental Per a la declaració de les manipulacions experimentals que es duguin a terme a l Estabulari s haurà d omplir a més a més Formulari d Annex Estabulari Declaració de bioseguretat per a procediments experimentals que es desenvolupin a l Estabulari Aquest document haurà d acompanyar sempre al formulari A o B segons correspongui quan l activitat que es proposi es desenvolupi a L ESTABULARI Per a la declaració d Activitats exemptes Notificació d activitat exempta Declaració d activitat amb agents biològics exempta d obligació d autorització al CBS Per a la sol licitud d un certificat del CBS per a un projecte de recerca Sol licitud de certificat de projecte Aquest document s haurà d omplir quan es necessiti un certificat del CBS per a un projecte de recerca lligat a la concessió d un ajut o una subvenció Nota Aquests formularis un cop complimentats i signats s enviaran a amartinez prbb org Activitats exemptes CBS PRBB A Les activitats deliberades amb agents biològics i OGMs de grup de risc 1 cultius purs de bacteris virus fongs protozous línies cel lulars de col lecció CECT ATCC DSMZ etc Línies cel lulars primàries no de primats B Treball amb molècules sintètiques de DNA recombinant que no són multiplicades en cap organisme o sistema biològic C L emmagatzematge compra enviament cultiu transport destrucció eliminació o utilització d OGM que siguin comercialitzats i sempre que les condicions d ús s ajustin a les condicions d autorització de comercialització establertes per l autoritat competent ex llavors transgèniques medicaments animals transgènics etc D El

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacio/for-researchers/biosafety/9 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  CBS serán comunicadas al investigador responsable del procedimiento y al centro del PRBB de donde proceda este investigador Instrucciones para presentar un procedimiento experimental en el Comité de Bioseguridad ver abajo Composición Presidenta Montserrat Torà IMIM Secretaría Agustina Martínez Blázquez PRBB Vocales Juan Martín Caballero PRBB Cristina Gómez CMRB Andreas Meyerhans UPF Juan Carlos Pascual PRBB Eva Yus CRG Contacto Tina Martínez Tel 93 316 00 60 Ext 1060 cbs prbb org Instrucciones para presentar un procedimiento experimental en el Comité de Bioseguridad Para presentar un procedimiento experimental en el CBS consultar antes las actividades exentas ver abajo Dependiendo del tipo de agente que se utilice en el procedimiento experimental se deberá rellenar el formulario que corresponda Para la declaración de actividades con OGMs o agentes biológicos Formulario A Declaración de procedimiento experimental de uso confinado de organismos genéticamente modificados OGM y de agentes biológicos para investigación Para modificaciones y o ampliaciones de un procedimiento presentado mediante el Formulario A Formulario A de modificación Nota No será necesario enviar una modificación cada vez que cambie el personal del procedimiento si no que se aprovecharan las renovaciones de procedimientos o las modificaciones por otras causas para actualizar el personal adscrito al mismo Para la declaración de agentes químicos de especial relevancia complejidad o peligrosidad Formulario B Declaración de bioseguridad para la utilización de productos químicos especiales y de alta peligrosidad a un procedimiento experimental Para la declaración de las manipulaciones experimentales que se lleven a cabo en el Animalario deberá llenar además Formulario de Anexo Animalario Declaración de bioseguridad para procedimientos experimentales que se desarrollen en el Animalario Este documento deberá acompañar siempre al formulario A o B según corresponda cuando la actividad que se proponga se desarrolle en el animalario Para la declaración de Actividades exentas Notificación Actividad exenta Declaración de actividad con agentes biológicos exenta de obligación de autorización por parte del CBS Este documento deberá cumplimentarse cuando se necesite un certificado del CBS para un proyecto de investigación ligado a la concesión de una ayuda o una subvención Para la solicitud de un certificado del CBS para un proyecto de investigación Solicitud de certificado de CBS PRBB Este documento deberá cumplimentarse cuando se necesite un certificado del CBS para un proyecto de investigación ligado a la concesión de una ayuda o una subvención Nota Estos formularios una vez cumplimentados y firmados se enviarán a amartinez prbb org Actividades exentas CBS PRBB A Las actividades deliberadas con agentes biológicos y OGM de grupo de riesgo 1 cultivos puros de bacterias virus hongos protozoos líneas celulares de colección CECT ATCC DSMZ etc líneas celulares primarias no de primates B Trabajo con moléculas sintéticas de DNA recombinante que no son multiplicadas en ningún organismo o sistema biológico C El almacenamiento compra envío cultivo transporte destrucción eliminación o utilización de OGM que sean comercializados y siempre que las condiciones de uso se ajusten a las condiciones de autorización de comercialización establecidas por la autoridad competente ej semillas transgénicas medicamentos animales transgénicos etc

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/for-researchers/biosafety/9 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  al teu correu electrònic Continuar Tot sobre el Parc Informació general Presentacions Powerpoint i fotos del PRBB Instruccions d emergència Prevenció PRBB Sostenible WIFI i EDUROAM Per a investigadors es Serveis científicotècnics Bones Pràctiques Científiques Comitès Êtics Bioseguretat Quaderns de laboratori Comitè d usuaris de l estabulari Residents Ofertes Activitats Demografia Enquesta de satisfacció Educació continuada navegador PRBB Inside Informació Quaderns de laboratori Accessos directes PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Quaderns de laboratori El PRBB distribueix quaderns de laboratori de forma gratuïta a tot el personal científic adscrit als centres del PRBB i gestiona el registre central de tots els llibres Per sol licitar un llibre de registre de dades cal enviar un mail a agonzalez prbb org Amàlia amb la següent informació Nom i cognoms Institució a la qual pertany Nom del grup de recerca Nom del laboratori o despatx Primera llibreta o no Quan estan preparades s informa als sol

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacio/for-researchers/laboratory-books/11 (2016-01-08)
  Open archived version from archive

 • PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona)
  tu cuenta Continuar Todo sobre el Parque Información general Presentaciones Powerpoint i fotos del PRBB Instrucciones de emergencias Prevención PRBB Sostenible WIFI y EDUROAM Para investigadores as Servicios científico técnicos Buenas Prácticas Científicas Comités Éticos Bioseguridad Libros de laboratorio Comitè d usuaris de l estabulari Residentes Ofertas Actividades Demografía Encuesta de satisfacción Educación continuada navegador PRBB Inside Información Libros de laboratorio Accesos directos PRBB Homepage El lipse Scientific Publications Redcedar Manteniment Maintenance Prisma Computational Genomics at PRBB Animal Facility Management System Ajuts i Beques IMIM PRBB Beach Volleyball Biocat Patent search Biblioteca UPF BCN International Network BCN Practical relocation guide L agenda cultural de BCN Butxaca Transports Metropolitans de BCN Antic portal Old portal prbb net Libros de laboratorio El PRBB distribuye libros de registro de forma gratuita a todo el personal científico adscrito a los centros del PRBB y gestiona el registro central de todos los libros Para solicitar un libro de registro de datos hay que enviar un mail a agonzalez prbb org Amalia con la siguiente información Nombre y apellidos Institución a la cual pertenece Nombre del grupo de investigación Número de laboratorio o despacho Primera libreta o no Cuando están preparadas se informa a los solicitantes

  Original URL path: http://portal.prbb.org/informacion/for-researchers/laboratory-books/11 (2016-01-08)
  Open archived version from archive •