archive-org.com » ORG » R » RS-BOTEVGRAD.ORG

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Районен съд Ботевград - Карта на сайта
  съдимост Бюро съдимост ПРАВИЛА наказателни дела граждански дела ОБЯВИ Галерия Електронно призоваване ТАРИФА Адм секретар Новата сграда на Районен съд Ботевград Поведение в съдебна зала Архив Съдебен район Други Съдебни школи Европейски институции Държавни институции Служба СИС Деловодство Статии ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ ОРГАНИГРАМА Очети 2010 Отчети УКАЗАНИЯ конкурси НОВА СГРАДА Анкети Изследване сред граждани и адвокати НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/sitemap.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Районен съд Ботевград - konkurs statistik
  съд Ботевград http rs botevgrad org и на стр 28 във в к Телеграф от дата 03 11 2015г АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд Ботевград Ил ЦВЕТКОВА ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РС БОТЕВГРАД pdf ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА doc ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ doc ЕТИЧЕН КОДЕКС PDF НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/konkurs_statistik.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Търсене
  Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ АНКЕТА

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/search.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Насрочени заседания
  01 12 2009 09 30 1 643 2009 Гражданско 4 Т Г 01 12 2009 09 30 2 555 2009 Наказателно 5 С НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/sessions.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Съдебни актове
  Разпореждане 903 2010 Наказателни Разпореждане 901 2010 Наказателни Разпореждане 900 2010 Наказателни Разпореждане 899 2010 Наказателни Разпореждане 897 2010 Наказателни Разпореждане 890 2010 Наказателни Разпореждане 889 2010 Наказателни Определение 886 2010 Наказателни Споразумение 886 2010 Наказателни Споразумение 885 2010 Наказателни Разпореждане 885 2010 1 2 3 4 5 НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/acts.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - konkursch
  Я В Я В А Една свободна щатна бройка за длъжността съдия по вписванията при условията на чл 68 ал 1 т 3 от КТ Кандидатите да отговарят на изискванията на чл 162 от ЗСВ Необходими документи за кандидатстване молба автобиография свидетелство за съдимост медицинско свидетелство документ за психично здраве документи удостоверяващи трудов осигурителен и или служебен стаж декларация по чл 162 от ЗСВ нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността Право и удостоверение за придобита юридическа правоспособност Документи се подават в Регистратурата на РС Ботевград в 7 дневен срок от публикуване на обявата в местен вестник в к Балканец бр 31 197 21 08 2015г стр 3 За повече информация и контакти тел 0723 69 344 РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА конкурс за длъжността чистач За повече информация и контакти Административен секретар Галина Василева тел 0723 69 344 на интернет страницата на Районен съд Ботевград http rs botevgrad org и на стр 10 във в к Телеграф от дата 06 08 2015г АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд Ботевград Ил ЦВЕТКОВА ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РС БОТЕВГРАД doc ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ doc ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА pdf ЕТИЧЕН КОДЕКС PDF НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/konkursch.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - vacantion
  септември 2015г в Районен съд Ботевград да се насрочват и разглеждат в закрити съответно открити съдебни заседания съобразно законовите разпоредби на чл 329 3 ЗСВ следните съдебни производства 1 1 наказателни дела по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража 1 2 делата за издръжка за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение 1 3 искания за обезпечаване на искове за обезпечаване на доказателства за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс за назначаване на особен представител 1 4 дела по Закона за защита от домашното насилие 1 5 дела за които закон предвижда разглеждането в срок по кратък от един месец 1 6 други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието 2 Образуваните съдебни дела на посочените правни основания се разпределят между районните съдии които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност 3 За периода на съдебната ваканция делата се образуват от Председателя а в негово отсъствие от изпълняващия длъжността Председател съгласно издадена заповед които определят съдията докладчик чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор 4 Извън делата по точка първа всички съдии от Районен съд Ботевград които не са в отпуск участват при случайния избор на съдия докладчик по наказателни и граждански дела 5 За периода на съдебната ваканция дежурният съдия може да придвижва молби по дела по които съдията докладчик е в отпуск само ако те не касаят предмета на делото както и редовността на съответната жалба 6 По време на цялата съдебна ваканция в служба Деловодство да бъде осигурен необходимия брой служители с оглед бързо и качествено обслужване на граждани и организации 7 Съдиите от Районен съд Ботевград излизат в отпуск след предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове предадени в

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/vacantion.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - новини1
  Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ АНКЕТА

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/novini1.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •