archive-org.com » ORG » R » RS-BOTEVGRAD.ORG

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Районен съд Ботевград - съобщение1
  организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на желаещите граждани и журналисти Денят на отворените врати ще протече по следния начин Разглеждане на Съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно административни услуги и информация Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда включващо разглеждане на регистратура служби деловодства кабинети съдебна зала и др Всяка група ще има специална среща с административния ръководител на съда който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията Съдия от съда ще ги запознае със структурата на съдебната система със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд Специално внимание ще се обърне на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала Лекция на тема Наркотици Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10 00ч до 15 00ч Молим Ви да имате предвид че не можем да обсъждаме конкретни дела или да даваме съвети за решаване на конкретни проблеми Провеждането на Деня на отворени врати в органите на съдебната власт е заложено в Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел популяризиране дейността на съда повишаване на

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/saobshtenie1.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - КОНКУРСИ
  ИВАЙЛОВ ЙОТОВ вх 2214 18 03 2014г 6 НИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА вх 2244 19 03 2014г 7 ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ вх 2309 20 03 2014г 8 БОРЯНА ЙОТОВА БОРИСОВА ДИШАНСКА вх 2319 21 03 2014г ОБЯВЯВА на кандидатите че втори етап на конкурса ще се проведе на 11 април 2014 г от 09 30 часа в Съдебна палата Ботевград КОМИСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съдия Петя СТОЯНОВА ЧЛЕНОВЕ 1 Административен секретар Галина Василева 2 Системен администратор Станислав Йотов КОНКУРС за длъжността призовкар Заповед за провеждане на конкурс за длъжността призовкар doc документи за кандидатстване doc етичен кодекс на съдебните служители PDF длъжностна характеристика PDF ВАЖНО Източници за подготовка за втори етап проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата за съответната длъжност призовкар на допуснатите кандидати 1 Нормативна уредба Закон за съдебната власт Правилник за администрацията в съдилищата ГПК частта касаеща връчването на призовки и съобщения НПК частта касаеща връчването на призовки и съобщения 2 Етичен кодекс на съдебните служители 3 Длъжностна характеристика С П И С Ъ К на крайното класиране на кандидатите за длъжността съдебен архивар от проведен конкурс на 31 01 2014г Комисията по допускане на кандидати до конкурс и провеждане на конкурс за длъжността съдебен архивар взе следното решение след проведено събеседване с явилите се кандидати за заемане на длъжността съдебен архивар в Районен съд Ботевград I Класира допуснатите кандидатите както следва На ПЪРВО място МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА с 67 точки На ВТОРО място ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОЛУТАРОВА с 54 точки II В случай на отказ или невъзможност за встъпване в длъжност на лицето класирано на първо място конкурсната комисия ОБЯВЯВА за резервен кандидата класиран на второ място Цветелина Иванова Долутарова КОМИСИЯ В СЪСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛ Съдия п Цветанка Гребенарова ЧЛЕНОВЕ 1 Административен секретар п Галина Василева 2 Системен администратор п Станислав Йотов 3 Съдебен деловодител п Венета Ботева Пълният текст на протокола с мотивите на комисията и представените молби с приложените към тях документи от кандидатите се оставят на съхранение при Административния секретар на Районен съд Ботевград Галина Василева стая 304 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността съдебен архивар код по НКП 44153002 І ДОПУСНАТИ до участие във втори етап от конкурса кандидати 1 МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Заявление вх 24 02 01 2014г 2 ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОЛУТАРОВА Заявление вх 442 17 01 2014 г ІІ НЕДОПУСНАТИ до участие във втори етап от конкурса кандидати неизпълнили изискванията на т VІІ Необходими документи 1 МАЯ НАЙДЕНОВА ДРЕНСКА с подадено заявление вх 9879 27 12 2013г МОТИВИ От необходимите документи липсват 1 1 Свидетелство за съдимост 1 2 медицинско свидетелство за работа 1 3 удостоверение от психиатричен кабинет 1 4 мотивационно писмо 1 5 Препоръка от предходни работодатели 2 АНИТА ВЕСЕЛИНОВА БОСТАНДЖИЕВА с подадено заявление вх 417 16 01 2014г МОТИВИ От необходимите документи липсва Препоръка от предходни работодатели На основание чл 157 ал 7 от ПАРОАВАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител председател на Районен съд Ботевград в 7 дневен срок от обявяването на списъците

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/konkursi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - съобщение
  ал 5 от Правилника за администрацията в районните окръжните административните военните и апелативните съдилища Службите в Районен съд Ботевград ще работят с граждани и институции сутрин от 09 00 ч до 12 00 ч НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/saobshtenie.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Електронни свидетелства за съдимост
  чрез ПОС терминали За плащанията чрез упоменатите устройства гражданите не дължат такса за превод комисионни или друг вид банкови такси Инсталираните в Районен съд Ботевград ПОС терминали се намират в 1 служба Съдебно деловодство 2 служба Бюро Съдимост и Регистратура и 3 служба деловодство на Съдебно изпълнителна служба находящи се на първи етаж от сградата на съда като плащания се приемат чрез следните кредитни и дебитни банкови карти Ø национални дебитни карти Visa Electron V PAY и Maestro Ø национални кредитни карти Euroc ard MasterCard ЕС МС и Visa Електронни свидетелства за съдимост Съгласно Наредба 8 от 26 февруари 2008 г за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България за които не са издавани бюлетини за съдимост и или за наложени административни наказания по чл 78а НК имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила както свидетелството за съдимост издадено в писмена форма но само в електронен вид и съдържание достъпно на страница на Министерство на правосъдието чрез код за достъп който се предоставя на лицето за което се отнася За идентификация на лицето електронното свидетелство за съдимост

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/elektronni_svidetelstva_za_sadimost.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - ПРАВИЛА
  заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/pravila_1.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - ОБЯВИ
  Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/obyavi.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Новата сграда на Районен съд Ботевград
  Ботевград НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ АНКЕТА Резултати ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Съдебна система Държавни институции Европейски институции Съдебни школи Други

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/pic.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Поведение в съдебна зала
  може да разпореди делото да се разгледа или конкретни съдопроизводствени действия да се извършват при закрити врата когато делото се отнася до интимния живот на страните или може да се накърни обществения интерес В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните техните пълномощници вещите лица и свидетелите Заседанията се водят от председателя на състава Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и гражданите Председателят може да отстрани от залата лицата които не спазват неговите разпореждания Всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглеждане за деня дела номер на залата и час на заседанието от информационното табло в съда Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието Влизането в залата след неговото начало е неуважение към съда Информация за определено дело страните могат да получат в деловодството на съда Израз на неуважение е влизането в съдебната палата с неприлично облекло в нетрезво състояние и демонстриране на агресивно или скандално поведение Тютюнопушенето в съдебната палата е забранено В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/za_sada.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •