archive-org.com » ORG » S » SCCNURSINGALUMNI.ORG

Total: 85

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Nursing Alumni Newsletter - April 2011
  required E mail will not be published required Prev Post SCC Nursing Alumni Newsletter January 2011 SCC Nursing Alumni Newsletter October 2011 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=511 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Nursing Alumni Newsletter - January 2011
  Name required E mail will not be published required Prev Post SCC Vision Newsletter Fall 2010 SCC Nursing Alumni Newsletter April 2011 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=505 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Vision Newsletter - Fall 2010
  be published required Prev Post SCC Nursing Alumni Newsletter October 2010 SCC Nursing Alumni Newsletter January 2011 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC Scholarship Search Local Hospitals Fort

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=501 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Nursing Alumni Newsletter - October 2010
  E mail will not be published required Prev Post SCC Nursing Alumni Newsletter July 2010 SCC Vision Newsletter Fall 2010 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC Scholarship Search

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=489 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ½ aò kë à ÁC y øîxlo0ìºèãp Ç p4 ÇP8 ÛOj WÁq ÇR vìA nEl Vdþ l ÇW á zÉ¹ä ¹äëùäëÅ W È5 ÈÙû YÅÚp Yô Oj H æÔ D ý ÑH8 ÏL éùÌÓ H u 8 sú ÏÒ J ÖÂIÝó øø v 2ï âÛmÉ5½ Å Ñ a g ÇPìq ö ð Øcvì1 öø ÞÆ â Ç Ç øõVüz ñq9 ½ ø8 Z c² SP Tkä êð Ôá ÃOQ P î îÙDý D¾ AÝó ããçcÉc8 d ÈUFI äê bc ë sØâ êðÝÔá WQ î M¾ A¾ B þ ª Áq gÁq Á õ o õ lò 8 Ç 8Þ ã üú1yæ õãsêp ò¾ ù ÞcWÖÖ ÁG ÊÃøöNrÍ j äàiø ì þ Ü j vÉb0ÌA J s µûKrÌ ú ý ³ô Ò ØG b ë ͺРg xöx2u Ç ì1 õ QbêQ v ÃHjðóäê ÄÆ ôÍ6Ó7 M g ¹B ½ F ºg I4µ4 Óáø Í Âtbã ½V ÓÁÄÈ Ôâ éù áx áx ĺð ý ÊñÞ þ Ø îK 8½ È1Óðé92 5ö òöTXþ þÔ o ê 7Q c ³ õõ ú ô Ó7 o Á Qû 7 Wÿq ëk Ãà ã ic8 d E ñâ o Ð 8 î vÜ O 0 x ýÇ ô Jý8U4³4 ³à8 Ò Å4ö c ÛôAöhN p ¾ ÍØäJúgs É ³ 0 VýÉ ÉãMQ K éã f Ì ó Å È Õ0z ÉÎÔã øw XVa ùç æáÎñã 1 ²ÇtÄ A ð ¼ Å ú þ Ù Ö Ø ÜÎ Â z KÈ1óEVl Ëa ¾ÈßÒïp Ç âg½TL 6ÎÕ Ø3Ü 6 wÃñ0 OÁñ È Øç Ô éEäµå V a âb Ø îC½ó ÜEßg qr9û ³é M å XõÃ6  q eìÏ Þ0ü ÞoJØ ÈùoÈ Qäé øô ôÂÏÓë9E 9ª áãE Å jq ð á a iäI ä ¾ à øó rôIúà YWï Oob k ½ðeô ç  AÍ Í ã Øø ÞFí³ sTlÑgðí Øcø Zò9¹Û K Ý v ñ¾ kÒ m ÇÓ îElü 3 g Ë Øå øl l üF w üÚÒ Y óÅ ê ûäz ý³þìwõÀ S ª bÏÆ Ü ÕfaxÄãx v P LÉ Q îÍ ú QØám FàÏaÄÅPlq øÈú01 ÒÀ 6Y øW U ú ÀÒb8 ý Å ðé ÄÆYä Ô M Tw ßtÀ èÿ4Ä kÓ Þ F¼ÌËü3Ù x sÇpLÈ qO Ãï5ñ0 ¼ à øó rô1ââAjï äé PEè å ÍÂðpçøév ÅÇ Ñ ø½ FáËw ø xà û 5 µ 2x ÖeÅWóa Åðï 0 Z Z Ç 8 Ã Ý cf ³ Y Ç p ãn8î oa ßM 7 ¹y X N 6 O  ê Øå îõ Wg D JÎ L éO ì ow owÀ xnÊ ½ bO6 13 ÍÂðpçøþVÞ ÙcR cDÏ ½ àø ßÀQ³Æv0ÿ pH ¾ê MúÀ² Ì áÙ µ ÇupÜ Ç b ð z ¹ y ß¾ Þ¾ 6Ãq wÃq và Éà ÑVNÞ a V ÛÈÛ È7AØärz ðïßè L GÃh q ¼ºè ² úÆÒ êñ äì ôÏzË ÄÖìäª Ôõ xþJR fï Ñ Clü óBeç9ªô6 Ãà ã óÄpLÈ yÞ Å p Ç p îb Wax Åú Ü ¾Ä Ù nÜLlÜÀ x Gí ÅZÑÆÒ 8n ý CÝ8 Ø8 Úq ¾ ÖÀq ¾Çúæ ß ú3ñò ü7½ ì ¼aX ÜR g j uÉÓMðé bc 9 ËQ0ú Ûì 0m Yê 9 ÃB0ÌÅ È Þn é øw5X à öÎOîÉ 6 à ÇûÞ1 ²ÇÄÄ Â G Ç ptà ûI C xäÀ Å µ² ³ºðl ÚZÚHÿq3 éAî W Ú s o bms 8y ÿ Ë üD OB Äà ØaQ GWÅ Ù n O7c Ó Ó ô È ðê Ó6 Ô ÝÉ5 ñí äí òM O kÅÊ ËÂÄË Ì 8F Ó o çLà¾v ççãhD Ë ª jÑ Æ Ëó Ä ä J é Wt ægá y ß ÔR q Ï9î ½ ì9 u4dnFu ª Vàú Ëâ S yó Ç c û ævô 1ú Þ½áß Ö Ô GM EF PYä æïù¹ ¹ Fy Å ² 2q k º 1 ÀNÚ3Æ ØLoæ3 ¹ õ ug í w3âZ äËç s Í ¾²æ㺠û Rß S ÇgöØ ÈùäÉ Öµ Ô X ¼ ô ¹8 99 ¹ù rt Bâ ØÖ zàFo s ÂØî ú6uùuú F ¼¾ÀùpÆ å1êÎÃÔ Â ÞOJKû öQûïg B î Ï ØÂY º Yc6ãv oÜ ÇƳ Ü H8ßæø ý çôU ìã Ç î D ÆHRGJzæ 5 ð Ïô Næhô c îp ó º ÿ0 zð uá1Ö ì b Ë õL kìÃô p O K dL â 5N3V 9Æ Ù 4 Ö ý g ê ý ãÌë ëÑà OÆ ÚÒÿt ÿ n 1JDÍö gµ â à g g 1 qºÏ n¼ ½ ñú 5µÑIú X7 Áÿ ¾z Æ ð ¼ Þ Wï f X MKü3J ½ ö a áI à ðã mé ÊGôØî ëÔïFgX Gÿ û ãÆëØ Ó ¾ ¾ ¼ ò Fw ã Q º O æU ÿ né ¾ Îü cG ùû ñ V ï bMP ù í 5i Çf ï áßF ñõ øþ bÐ âÔAbò âô γ x Ï CW8 Éó Ñ àücô sOy6ã xÌóB u l Æ ñú qï q w mt x û âúu Êô L 5BujÌ j³nöã ú uø KO8 äC çR5 UY T G z iV0 e Få vÊËÄ òº ç òà Kå B Éúÿ u WælQþ½ 9 ÿ Íï pðä ré9ÇWx ê z w Ï s ÛzÄñ i Y p g¹ áD Ó r aÜѳܹ üV Ùë Ç Ë xÞêØó2f w v OÈbFQ ã óxB z 1 2 V u ã6º Eí ÆâÞcyï ü Ï3 8ÞÅ 9 U fwû c O ¹Ä þ 7x x 9Ü ô7 Ï ÖXÌxâÝ f ÿ Tã ¹ Ù Ä Ælô7 Ì õ ï0¾ Ìå 8 óvé ïïpþ ³t ã Þßä Ï ÎÚ çx s ø ôõ YÅzA 3sé ÿO çö E Çñ sÈ Rhå µf Ûz ØZ A Ò À Èèoè è i YÑý É I çÌ8² ³gÎåû 3çÌù f4ÆHÇÉ qÅ aû ¼äØ oµô ³à l ôÖ èlßñiMò¾Q w g Æ æ F ýû ËÝð ù kð r Âu q L Ãè ª é ö Yh ì ¾Æ3ú b F I ä ñá á ñ ¾ p Û Ò Á ä S g òVKÖ øÙ mJîÜg Yý oc ÙÆÎä Ðs K ô À X 5 j Õtà2 t CÞþæ9t JT O Ù A ÑJ¹Nêwã ìQXNjð ¾Kõ 4wû ê 1¹Ûë lY778 y O0 ßÉ ël4 þËè þë X býÝ z6Þo Võ Êåáåñã ÀQàåíãíF uNáuëFþ 3 ÙÝ fgu è Õ ô Ëuî c s u k 2 þb è Æ Ò é mrð äÓw EÆ1 ²YÆIʵS Ý K 6ÛbxÙoéÎ µ ¼² É HW è ãÑ ÖÞ öÞ Å Bq4L4d ï Ë F ß húuX Õ dü B 3 ü óQ ² UOêZ ä ð ñX Çû º oz ÑEnÒ xÔsÈ âÉô èÇs ðáY æN Wh º 3H Öd³ æ Î ÜxC K t V gµ Ë N¾ ªÿþ E ðu Ý õ w cv ü ÎU³ o è ºøÿÿ ïúÿÿ S C þx Ô u ÕÕÿÇïØ9 F ÁÈ ºa H  E TD º ÒÝ twÃçs ý çì î¾Ûôûûýùóñxyïn óü¼ûóáz8 Ï ø u ÿ äéáã Üú ÚbÝòÔ Ò ÎC çå ÊáÍík ½ãÖ îéG nU ýê ÿ p âÏÒÒà éx Ú D õHôT E uY T Å ê ªv OÕV1Lmæv øV mÔOâ î7W E 5 4R ¹ ÔVýEMn J L ÕX V j ðU D µV RÛD úCx ò Ô C ÅU Ìfw iívÒÃn Zuä ÃBópY Ä tst c yÍÒ ÏÃñ OZ ò8 Y ù 8 ãU8Þ ãS8¾ùG Í püØp f 89î ûa 9¾ ãKû ñÖþCx ¼ÕU z Üp ñvY8VÇó Ê v ¼ e QÄc ÒÉÑ áG òS É U t rRÙ5å mäEûsy L Ç G r9 n ìqp Çqp Ç á8 áø ögpl õå ÃBóHÊñõ 7Ç ì ¼bi Yùäi í Âñ ãqìñ Ï99Þ ãc GoÃñs j åØ øø Ú ÅFìq 9þ ÞÄ ÙK m Q8Ôn8  Áð H Ç4 c012 Z µäSû yÇn ãN ëöâ ¾ ã p Çñr à8 àø Àñk êG ZÈgV 8ºx ãø cJöX Z ÇSp V¹G ½L 8M ÛG ó Ñ 8 ãD8N ã 8N ã Y Ï ² íÎpl Ç ò a y ã ÇÍ1 Î JSó Çdà S ü ß Dý Àñ öx Úp ÿÈ ha7NÄ 9v0 w áø 6Qó 8Þ æ ez ÌC JÎ Çzpl Çöò ¹â4 n ¾ú ÑH8 ã 9 ì àø Ãq p Çá2Îh Yp mÏ ã 8Î ãt8þ Ç ²0¹ êM e Ç ptñHÆq¾ cJöX F õ ½ qôW È c81² 9 µø ô U þ Ö ÄWã ÆÃq gÀq gÃq6 gÂq Âq d öñ ¾ ½ h5e áâ ã 7Ç ì µ PóD crc éä ë Øc å âä rÍvúõô4óé 3ó Çô æø V ÖÅ ìñ µ ÎÄ W ts¼ ÞÇ b µ ùÄ rÌ øôm ÚÈWf cF xéT 8¾O Ù 5 À Àq Üf4 Sål ß çÀq Æàó É5 äl ⪠µ ² À µ G2 Ý S²Çºô1Z yÜ Àq7 Àq Y Qû O ýo À psüLüjw ûì¾â4ö 9 G 8zÀÑ éà ÉÉ1ÀpÌ o cij jpl Ç Ì º2Yí ÏQï Ùf4Q l çÊ ö G2 zDö óÇzô1Z1p Ç áÓéån ÑEÃñ ãY Ç ØãsìÑ L æ2ÒöØB 7öø ö K ÔöøÏ ã g 9æOââm íJdQ e Ê o gW 7 Ç ko Î ë á Û Áq çÀq çÃq çÀq H K3 W ñÕ ÉûVsæ I9ÆïpsLÉ ñ ñ1 Õ Â M ó1 Þ Å h lwe Û ¹Ù æ 0ï ÈÜl s UØ ÖVòÍ rö9xÞ oÛä òt þ NÍS S ØØ vdnÖ 9î ù ºÑh B áØåW0í áëµÉ åa ÿ 3 g yF gþ ÆïrsL Ãs ÓÁ2 Ðerõ ú f Å k ýÌLú ñô3à ûS ö AF áØ íàØ mD Ô 0 ç äêõøôoö A gíIøö rö jq ô ç o â 7µN L b èe ¹Ò 8Ø v ÃrØl ¼ E rµ76ý yÏcúë ÿÜ ïçüä ÄG ¼MÏÍòSCf NúÁò ¾ü õ À wãÓ ÉÕ Ä k sÜIâµ5 ¹Ù æf ÁP g Áñ38 Ð ØèPøN ÌÅnWÙßPC vÛ ùLÁ íaxÏ s ûay ¼I ó yÒOg ÑÃD0 C üPþ o 7Ü MþJÞ e4PÎ ÿö Ô 5aX w0q13yÊ C yÊ Î Ï 9 d ó ú¼B l2 8 s Âð2ýà lq7 ½ Ø RÜ Ç fM o Q çú yø7Ì µzÓ w ãçpì b P ßqÄÐÙØírbã 1r4çº gì ô5k I 8ò X 6 A¼ Ê v ðç ä ÊØb y ß LÞÞI ¹ 8¹Ìè zë ä oå ü ìÚ K c é é ô2Ï yîþãù ÇÒü V Ì Ì¼ áeæe Å Ô fF1 Úqªp kSÛß ö fáZ ãö c78v ãçâ3Ô ûCà Ü ú àg 1r ØoOà 0 MjÅ1 ØÏù 3Ì x d Ç ÑSÇ µ8 Ó n c ÈÝ zËiäð á5 úü Ø bÉÍÕ Ã²0 w À¼ 5ï q 9ÛÅ i¾ Ý ÙcYb V 3à l2 È àw zñ2½àIlq ýà YCl Ho g ð³ ö Î j Ç pì Çn 6Ø Û 0 ßÑ óp¼líeγ f q PÔ ö H fÔ ó ô c 8 E 8 Ç Ä Â Vó¾ ¼ 5ø âZlR O3ß½ Ï Ì1 sëC à ü9 LO s cº Qóô ÈÉ QCîW w Ãs ä ùq Ç üo G2 gøW ALÐ oçâüBFXJìÒ ß ìð 9ú Çl æ ³gq a 6¹ y ç àxÞ ç dq àË Î áÛ s2u wbå æ Ó Ú cÚË øx òOGêà òXi Ä CxmVl1 ùJ 1 yfXh É8 Íô ö MLÐ çgà ÓÑ V¾ ß ìð Oa ûÉÓÛñé ËE äÀGà Âq û ZØ cüø Ô û óØ ÿ èe Áñ 0 ïì S³Ú ày ã ½ Ø ³ Úq2 õX ßh ã 8 ã Ñ uá û q yú z 9f 5Ïzz Ìz 7 µ Ñ î åqÎ ÇÏo Ü Fî Ü oo ÙH¾Y M Å ü QCù vù5 ÌÚ K ºÜ Ì9 RØa C97 ÐÓ ö ƼÂÅ Ç w þÕ Ã Z¹ÈUþØ ã o 0¼ Â Ö z q5ç ød ut UÀh Nì W ì2 vmÐçÜï f ÿO ùlrÔbrõjz örâä êr mÌx b Ç b a6ü9 ëO a Å8ç 2s ÌmµêÉï Ë ÄLÎûÊ Ø cT ûï Kr U q Îf 3 b 2 4 d º9 d aÔ ZÙÉU Þ C ó Ý áEêîSØâAæd ðé Ôßké çR N à ËZØe c 8Ö y áìö 2 ÇÁ ü zêµa y ãø ë Úc u V Ç qAÂò5ì ÛØáE Ä w 7Ôâ È ¾ØP l 0 d4 á8 ÃE صB áÚ û ßÇâÓS sÉÕK kì ÄÉ ïjm ç rÏQjËsÄÍ è ò ô a ü9 9 µN òKQòt j ù QUfà5È1µÉÕu9OX ¼ 3 zp ÇZp ÇÊp Àì µ8 sß G2 ³½ã æÆ µ²p Ò Ñ³ M Ò á YòR æµ ãpl8 Ïq fÒµÄ ák Í q ÚáE Á ØÐ äý é tÝÛ ó Ìÿ ê33 fiJ jeT z9 Ü æd Z y òæ¾Ö 5³ ÿ ¾ îøÕƹ G V zçj A Ys ÈÌð9Çÿ ôæ ý ÒÁÀO ÿ j â 9jÁ ëçÙãC C 6ûh kÈgÇr â8Åb³ ÙC Öÿu ÿ þ2 È ææ Ñ ÂÎ9OC gcS Y gÒý îc ¾óØ Ú ò çf áKç ÓFÕ å ÎGïÆïva ùÎ ØîNbØ bØ e ÏÇè ÎcQÜ ¾ ³ ë XCl îúÞ ë oÉÒ ÁÎõVt 17ÐÊEüÊÂL qÉ ûFL ç B B D K ÊÞN ¹ 9ú fEËÄ Ô Ý æÑ Í SÇw4 Mï¹ 9³¹ Ô ó 4 Ò3 Ö Mm m ÑtjÖéÔX3 fQ Ï Òó ÌIÖÓÏoá¼Ñ f ûÑ æ ç¹Vó 8GOp ùÓA ojÙ Ô ÄÝ ÄÜ 9 ÑìUï7 MÉÅÉ Ýv Ä µ ï 1ü ó ûÔÛWÅtøL³ ÀJk ³ Íìw pNVk ³4 õìy Î j EÌ1t ül ºh ÆÞ QOn ßK s ýsÍ ÝäïûìQË Þ Ì ÓP ûS å ßÉí gÒýÅ 9n Ï uM áÚ n ö º ³N rX ýÞ ß Bp YwÖ U yè Ö u 3 G ROsfá ØKT Wén WTª LF èh ÐÑ b ç9 ó òtÇï õè5í ß S y k Êí 5 ½Íäý3 ÀÍd 5 I f Ízªæ åwÖõ s z Éö Æ m 1û OGp Êû ÿÊê î ªz Ébt IÖy ýg8Î Ù QÖ nM³Ör ßÌ ÖóÜ öµ Lbç1M Ëtv ØÅ X ǵt ùþ8Ö Ó¹ ½ ûI WSç öb Z ÐVöò 5L ó Ít35k 0ú ã Ãç gB ö Õ lå Ñ ºµ xË M é¾ Ne úÑHª6 ÿíí Î ås Ä Æ c3 Qp ý û n Û ðÞ ýíàJ ½øå ø 3ð Ï ý zÇÚ̺µ Fë fò û ÊôCOã Î a I Q ¾ 6a îãó s ¹ K Ï gí ÿ ì µG mâþ ÿÆÚw K g s ù ç Ðw Ð7 2 2 à 8 b ýonæa9èA é³² å ã 0ó 2 ýM ç ÃøÞüf z I ² 1 ýY q ç3 ñÙUØC5¾ ßWÓ ùP ö Á¹ÇhöP ª Ç J d ðx ö Ê 8 yRnö Ó Û0z ËÍs9 egß ² s ÑÉöÁ æ ½ Ä Åmá9è T Ï ÏçÆP˾g Û ü É Yg s üv Ï Û þÎÅqp R ùé Ám ùîÂF Xc x FZ YCaXE³ÿ ¾ âï fm çZ ÛÒsc9Z9Qv ʲòòF¹ ²¼ VXÚ¼V ÞõI a C ëDµ2pÝ òæ zO ÌÂï äP g zÁo Ïí r T0 yù büzD ÑÚ 4 ê ü UÙE Y kµ ÔV Ü ÖðXi Ê ÅnÞzfä 2²ê õ ò î³ò Õ ÏêÜÖW ¼ùüTü Å ÏÖJ Î MØOC õXwuîÇ ç Y G G ÕÈ Ðý8 é¹ ZYù å R4VEÙ V ßW ï c ¹ ëÑkJz Rö ÿ ä ÿ M9 õ êAïÜ ù zæÉ ë µ s Ñj ÍZÇ åÙÀun Þpß Ös æj g Pó8ª³Ðtîk åÚá Ë Ö õx ÝC ãïH ÑÈi ÚV z JÉã þ ¾à J AZ ùôP ÿÒ Q n3àó 9 áñö VWhö ö ûßA k Gl8ß7 x1 x¼ ÑX ÜdîO þ QÝh ÅVtª V Ç ò yÜ FË è Õ Äm Z G 0 Hg ø¹ xú3Þ ÿå ÖfØn S ZÔ O ò Pëß2 Ê é 9 õä LÍ 3 Ó Eõù WsTå ÇpôËrå ëØ âªL J W Çk3 O hÄë Q ÿ ç æû¾ãµ ¹ n Wpk ã3Va kÅ ô õÅ ä ý bÌç yæ x Q Æa ß öWì ïÓúÜ ÎæÖ ÏôT ú è2 à êqðâj àó³ ExÀb Û Ë ¼F³ ÓÐ Å 5 2 ûìËû á xOw¼I ï Ì ñ E s ò CSñÂ Ø Ö ¼r 1 ßoúAT5êÇ uåµíðÒf ïiû í ypWÕ Ç ¹7û P BB X d IȾ HØ HX Hq î a ²H l Z ÛÐâ m J ç¾ßË æ 1 ÿt Ì ç½Ü î9ßsïy Ú fÑf ò 2³ÜA ýVÝæF63 Ábbs Ël3 Bl J Ï Ú 3A HæÿD0Z 3 κ kà b D áÚè 0t ÒÎ ÍL ðSC Uús f íap ý Ã8 0ÆNì 9Ú K NWV ÿ ur I Àçyu Yô ¹Ê Ì êKë ú u ðK õ e ó ç ËG 4ðÓMV Þg ë ôfÞ3YÍñ1 Y ú Þ º o ÜÆNõ ½ñwë ú Õ ¾2x ó û úR ³Öw0þQý øó ¾Ë Ó îú9 Þb ëÁã ÝõJzé zè LïؼwÂEð ñ2 Ø ê ²Û 3 ë ÏÕ Öy ûAÝ Íå þúnìÞo ò º0ý A Os¾ ò V õ ø 78 sê F õgõ õ ð 5 Ï qÜOÙ ú Ý ñ áÙv Ú þ MöÿÈ5 Ä ë ùÂá ç ² G m Ä ë j eàô gNþJ p x üê4k à ëÈQr à O Ñî Ï g Ë 5é d XC XK ÚJÎö ù Zh5 ÏoªÇ M z ؼ fË Y Þ4Õà ²ß É f º ãïÈïî ç ÊÝõ î À ªa e bð º â Öøzr Íj küjîR Ç a ó ÇZP ÝJ¾õ8CÝÇz ûÚQÜ rÿnà c îÍ yiãijG Ï Òù ë õ wâ q òo ÒxW ßoÆ t Í K ½ ÙP7ó yê Pa ½y u OZ ñ JÐ ó Ê F ÈÓº váIc7öX å¼7e Ô9ú K7ª a ¼ P CØ R b Ê ï úÑN Åqtôy JDR DË ö Q ß ná8 ÿ Ãñýfä v ØOp 2 m ½î nrGfO Ñ x ½ a½ ý ÛÙm¾ ìåü º çË ZNaÿmö o i9By m 0 á l ùÿazÑÑïðòXþ ¹ Þ ëÎ³Í û ïs û t oÖeì Î Þj y g éÓê g Æv ã K M W ü óLÊÆR ðL pMBG2ºl G iFÖ çÕ oõkåééOÏ ã b 4 Ø þ b R 1 O M O p¹ IÙ8êR ñpÛÇùAÊ ã Óè ý ¼NIÎ çV G z² á çæ Ü Ê6R ÈÛÈ l K á5 Yá LÛ1 ê àåèoËëûc íõW v GÈN 3 0¼ áõ È 8ÄV6 8 ÝÆVN 9 µ Ê Ë ö 2 ï ü Í éèÈ0ºD Wÿì ÐÊÃ3 yx 4 ôu6sZ ëK á óÈc È f²áâ2hÀÖ6à 9á J 4Ú âS zVËOì þIU I XÛ iÞ ä½ P Ë ö å ÿå ô n 2 äxñz ¹ l á ¼üè J0 ÌAW kн µä uøQ uì 5 7 Ìçý öüÏ ÓÉU À Npóåû ä ä p m ÈÇ ö ò S19j Ñ ôã4 ÅQúÔÛ ò Û Ý ðc Ô²ßLü S ãGgìv L2è â íG ý oÛ ñ À A6 vñø1 ÏáÓv jÿÃ Ô Æw ìvÆ NøÑIO6ð æ½8 â ØøQ ù G ÔE l í áÇ ü g ÂÇË ò xãC ºæ ³ Ý5ØX 2 è ¼ à 3ö ÊÍ Àð ä p L òñð cÏ g ùÐ ì âô tVÁs ëÅ E g8V

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/wp-content/uploads/2010/11/october-2010 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Nursing Alumni Newsletter - July 2010
  not be published required Prev Post SCC Vision Newsletter Summer 2010 SCC Nursing Alumni Newsletter October 2010 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC Scholarship Search Local Hospitals Fort

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=485 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Vision Newsletter - Summer 2010
  published required Prev Post SCC Nursing Alumni Reunion June 19 2010 SCC Nursing Alumni Newsletter July 2010 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC Scholarship Search Local Hospitals Fort

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=476 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SCC Alumni Association Nursing Chapter » SCC Nursing Alumni Newsletter - April 2010
  Name required E mail will not be published required Prev Post SCC Nursing Alumni Assisted with 2009 Vespers April 22 2010 Next Post Categories CEU s 1 Chit Chat 1 In the News 7 Mentoring Tutoring 1 Minutes 15 Newsletters 15 Photo Album 9 Scholarships 4 Uncategorized 1 Links Board of Nursing sites Illinois Center for Nursing Iowa Board of Nursing Mid America Photo SCC SCC Alumni Assoc SCC Scholarship

  Original URL path: http://www.sccnursingalumni.org/?p=429 (2016-04-26)
  Open archived version from archive