archive-org.com » ORG » T » TRANSHUMANISMI.ORG

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Usein Kysytyt Kysymykset
  monimutkaisia kolmiulotteisia rakenteita atomien tarkkuudella käyttäen epäorgaanista alkuperää olevien koneiden hallitsemia kemiallisia reaktioita Molekulaarisessa valmistusprosessissa kukin atomi tai molekyyli saatetaan tarkkaan valitulle paikalleen muodostettavassa struktuurissa Read more Mitä on ihmisen ylittävä äly Yli inhimillinen äly superäly on mikä tahansa ihmisälyä kaikin tavoin paremmin suoriutuva äly Tätä vaatimusta ei täytä esimerkiksi kaikki ihmiset voittava shakkitietokone vaan yli inhimilliseksi tunnustettavan älyn tulee olla ihmistä paremmin suoriutuva myös esim tieteellisen luovuuden yleisen viisauden

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/146786.html?task=view (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Voivatko transhumanistiset teknologiat olla vaarallisia?
  tuhoamaan koko ihmislajin ellei tehokkaita puolustusjärjestelmiä luoda etukäteen Center for Responsible Nanotechnology 2003 Myös asevarustelu nanoteknologiaa kehittävien maiden välillä voisi johtaa lopulta tuhoon Gubrud 2000 Rajoittamisyrityksiä taas vaikeuttaa se seikka ettei kehittynyt nanoteknologia tarvitse vaikeasti saatavia raakamateriaaleja tai suuria tuotantolaitoksia Nanoteknologinen puolustusjärjestelmä joka toimisi ikään kuin koko planeetan immuunijärjestelmänä ja neutraloisi haitalliset replikaattorit olisi periaatteessa mahdollinen mutta sellaisen rakentaminen vaatii paljon enemmän kuin yhden tuhoisan replikaattorin valmistaminen Niinpä onkin tärkeää pitää huolta siitä ettei kehittynyt nanoteknologia joudu vääriin käsiin ennen kuin siltä voidaan puolustautua Biologinen sodankäynti Geeniteknologian kehitys ei johda pelkästään parempiin lääkkeisiin vaan myös mahdollisuuteen luoda tehokkaampia bioaseita On kammottavaa ajatella mitä tapahtuisi jos esim HIV olisi yhtä tarttuvaa kuin normaali flunssa Tällaisten viruksien luominen voi pian olla mahdollista yhä kasvavalle joukolle ihmisiä Jos esimerkiksi viruksen RNA sekvenssi laitetaan Internettiin voi jokainen jolla on hieman perustietoutta ja pääsy laboratorioon luoda viruksen kuvauksen perusteella Demonstraatio tällaisesta mahdollisuudesta koettiin vuonna 2002 kun ryhmä New Yorkilaisia tutkijoita syntetisoi polioviruksen jonka geneettinen sekvenssi on saatavilla netistä Tekoäly Nykyiset AI systeemit tai niiden lähitulevaisuuden seuraajat eivät luultavasti ole uhka ihmisen olemassaololle mutta jos ja kun luodaan ihmistä korkeammalle kehittynyt superäly on äärimmäisen tärkeää varmistaa että se on ihmisystävällinen Piittaamaton tai tahallisesti epäystävälliseksi suunniteltu superäly voi aiheuttaa helposti ihmiskunnan sukupuuton On myös mahdollista että ensimmäinen supertekoäly suunniteltaisiin palvelemaan vain yhtä ihmistä tai ryhmää kuten ohjelmoijiaan Vaikka jälkimmäinen skenaario ei tarkoittaisikaan koko älyllisen elämän tuhoa se merkitsisi tulevaisuutta jossa suuri osa ihmiskunnan potentiaalista on tuhottu ja vain pienellä ryhmällä on mahdollisuus nauttia posthumaaniudesta Ydinsota Nykypäivän ydinaseet eivät ehkä ole tarpeeksi tehokkaita aiheuttamaan koko ihmiskunnan sukupuuttoa mutta tulevaisuuden asevarustelu voi lopulta johtaa tällaiseen tilanteeseen Globaali ydinsota johtaisi myös luultavasti modernin sivilisaation romahtamiseen eikä selviytyjiltä välttämättä löydy valmiuksia sivilisaation uudelleenrakentamiseen Jotain tuntematonta Kaikki yllämainitut riskit olivat tuntemattomia vain vuosisata sitten ja useat niistä on ymmärretty selkeästi vasta parina

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/15-yhteiskunta-ja-politiikka/18-voivatko-transhumanistiset-teknologiat-olla-vaarallisia.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eikö meidän tulisi keskittyä ratkaisemaan nykyisiä ongelmia tulevaisuuden ennakoinnin sijaan?
  usein hyvin vakaviinkin uusiin riskitekijöihin kuten myös siihen että emme koskaan saisi käyttöömme sellaisia potentiaalisesti jopa ratkaisevan tehokkaita maailmanparannusmenetelmiä joiden kohdalla tarvitaan vielä kehitystyötä ja pohdintaa Monet transhumaanit teknologiat ja kehityskulut ovat jo konkreettisesti läsnä yhteiskunnissamme ja niiden merkityksellisyys kasvaa koko ajan Bioteknologia on jo todellisuutta Informaatioteknologia on muuttanut talouselämän rakennetta perusteellisesti Tulevaisuus tapahtuu nyt ja olennainen kysymys on minkä suunnan valitsemme muutokselle vai jätämmekö tämän valinnan muiden usein välinpitämättömämpien tahojen tehtäväksi tai mikä kenties vielä pahempaa sattuman varaan Useimmat transhumaanit teknologiat toimivat hyvin yhdessä luoden synergeettisiä vaikutuksia suhteessaan muihin yhteiskunnan osiin Eliniän selvään pidentämiseen tähtäävä tutkimus hyödyttää myös arkipäiväisempää terveydenhuoltoa ja johtaa muun muassa olemassaolevien tekniikoiden kustannustehostumiseen jolloin edullisempi hinta osaltaan mahdollistaa niiden saattamisen yhä useampien saataville Älykkyyttä lisäävät ja tehostavat teknologiat parantavat mahdollisuuksiamme ratkaista ongelmia monilla elämän saroilla Vaivatonta kommunikaatiota rationaalista ajattelua sivistystason nostoa ja taloudellista yhteistyötä edistämällä edistämme myös mahdollisuuksia ratkaista kansainvälisiä konflikteja rauhanomaisesti Ja molekulaarinen nanoteknologia voi mahdollistaa teollisen toiminnan joka on sekä ennennäkemättömän ympäristöystävällistä että taloudellisesti hyvin tuottoisaa Rauhan kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien kunnioituksen varaan rakentavan maailmanjärjestyksen hyväksi työskentely on tärkeää ja tuntuvasti nostaa sitä todennäköisyyttä ettei tiettyjä odotettavissa olevia teknologioita käytetä äärimmäisen tuhoisasti sodankäynnissä tai muuten Samoin tuloksekas rauhantyö vapauttaa taloudellisia ja muita resursseja

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/15-yhteiskunta-ja-politiikka/19-eikidtulisi-keskittyatkaisemaan-nykyisingelmia-tulevaisuuden-ennakoinnin-sijaan.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Millä kriteereillä transhumanistit päättävät ihmisen olemuksen muutoksista?
  halua muuttaa itseään tai mahdollisuuksiaan juuri mitenkään ja varmaankin myös tulevaisuudessa tulee olemaan esim Amish yhteisöjen kaltaisia ryhmiä jotka haluavat varsin tiukasti pitäytyä perinteissä Heidänlaisiaan valintoja ihmiset toki saavat tehdä mutta transhumanistit haluavat korostaa myös sitä että kiinnostuneilla yksilöillä tulee olla oikeus teknologisesti muuttaa psyykkisiä ja fyysisiä kykyjään suurestikin mikäli tämä ei muita haittaa Kellään ei ole oikeutta kieltää muilta ihmisiltä esimerkiksi lääketieteellistä kuolemattomuutta vaikkei itse olisikaan tästä mahdollisuudesta kohdallaan

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/15-yhteiskunta-ja-politiikka/20-minkriteerien-perusteella-transhumanistit-ptt-mitkuutokset-viev.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kannattavatko transhumanistit eugeniikkaa?
  lisääntymisvapauttaan soveltavat tällainen olisi esimerkiksi tilanne missä vanhemmat aikoisivat geenisuunnitella lapsensa siten että uudelle yksilölle koituisi selvää poikkeuksellista haittaa ja kyseisen yksilön mahdollisuudet elämässään muotoutuisivat hyvin rajoittuneiksi Puuttuminen olisi tällöin verrannollista siihen kuinka viranomaisten toimesta huostaanotetaan kaltoinkohdeltuja lapsia Lisääntymisvapautta puoltava suhtautuminen on yhteensopivaa sen näkemyksen kanssa että valtiot voivat tukea vanhemmuutta ja subventoida julkista terveydenhuoltoa geneettistä neuvontaa ehkäisypalveluja abortteja ja geeniterapiaa siten että ihmiset voivat oman tahtonsa pohjalta tehdä vapaita ja valistuneita lisääntymispäätöksiä jotka epäilemättä johtaisivat siihen että tulevat sukupolvet ovat terveempiä ja kykenevämpiä onnelliseen elämään Termejä valitettavasti sekoittavalla tavalla jotkut käyttänevät tällaisestakin eugeniikka sanaa mutta tästä huolimatta transhumanistit eivät pidä kovin eettisenä jos monet tulevat ihmisyksilöt heiltä itseltään kysymättä pakotetaan syntymästään saakka omaamaan vammoja jotka korostuneella tavalla rajoittavat terveyttä tai mahdollisuuksia onnellisuuteen Vanhempia ei ole syytä pakottaa neutraaliin ja sivussa seisoskelevaan suhtautumiseen tällaisten vammojen syntymiseen liittyen sen enempää kuin heitä on syytä pakottaa olla puuttumatta asiaan jos lapsensa on vaarassa joutua esimerkiksi vammoja aiheuttavaan auto onnettomuuteen Lapsien geneettisen parantelun eettisyyttä pohdittaessa on hyödyllistä erottaa toisistaan seuraavat kaksi modifikaatiotyyppiä muutokset jotka tarjoavat uudelle yksilölle jonkinlaisen kilpailuedun enemmän tai vähemmän muiden yksilöiden kustannuksella ja muutokset joista kaikki hyötyvät tai jotka eivät ainakaan ole kenenkään toisenkaan kannalta erityisen haitallisia Esimerkiksi yleistä terveydentilaa ja elinkykyä parantavat muutokset tyypillisesti kuuluvat tähän jälkimmäiseen yleishyödylliseen luokkaan kun taas esimerkiksi urheilullisia erityisominaisuuksia pituuskasvua tai seksuaalista vetovoimaa tehostavien muutosten voidaan sanoa lähinnä vain parantavan yksilön kykyä kilpailla muita yksilöitä vastaan Rajanveto näiden kahden muutostyypin välillä on kyllä usein erittäin vaikeaa mutta joka tapauksessa on kuitenkin syytä pitää arvossa sitä periaatetta että uusia yksilöitä ennemmin paranneltaisiin kaikkia hyödyttävillä tavoilla eikä tavoilla jotka voisivat aiheuttaa epätasa arvoisuutta Tosin jos kaikille pystytään tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja jälkeläistensä genomin suhteen mihin onkin syytä pyrkiä ei tämä eriarvoisuusproblematiikka muodostune yhtä korostuneeksi kuin toisenlaisessa tilanteessa Joskus väitetään että sukusoluvalinta ja geenimanipulaatiotekniikoiden kehittynyt käyttö

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/15-yhteiskunta-ja-politiikka/21-kannattavatko-transhumanistit-eugeniikkaa.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Miksi transhumanistit haluavat elää pidempään?
  tuntuu parhaimmillaan Mutta noina hetkinä kun todella muistamme täydellisessä tyytymyksen tunteessa tehdessämme luovaa työtä tai rakkauteen kuuluvassa ekstaasissa ymmärrämme kuinka arvokas ja ainutlaatuinen jokainen minuutti olemassaoloa on Saatat miettiä itseksesi Olisipa elämä aina tällaista Miksei tämä voi kestää ikuisesti Ehkä se voi Kun transhumanistit haluavat pidentää elämää he eivät tyydy vain lisäämään muutamaa vuotta elämään vanhustentalossa Päämääränä on lisätä elämään terveitä onnellisia ja tuottavia vuosia siis niille jotka haluavat valita tällaisen vaihtoehdon Ideaalitilanteessa jokainen voisi itse päättää milloin haluaa kuolla tai olla kokonaan kuolematta Monet joskaan eivät kaikki transhumanistit haluavat elää pidempään koska he haluavat tehdä oppia ja kokea enemmän pitää enemmän hauskaa ja olla pidempään rakkaittensa seurassa jatkaa kasvuaan yli sen vähäisen vuosikymmenmäärän jonka evoluutio meille luontevimmin antaisi ja nähdä kaikki ihmeet jotka tulevaisuus tuo tullessaan Kuten erään kryoniikkaorganisaation myyntipuhe kuuluu Elämänhallinta ja sydämen viisaus perustuvat aikaan Beethovenin viimeisissä kvarteteissa vanhojen miesten kuten Sofokleen Russellin ja Shaw n teoksissa näemme häivähdyksiä aikuisuudesta ja substanssista kokemuksesta ja ymmärryksestä kauneudesta ja humaanisuudesta jota ei ole läsnä lapsissa eikä teini ikäisissä He saavuttivat tuon tason koska elivät pitkään koska heillä oli aikaa kokeilla ja kehittyä ja pohtia aikaa jota meillä kaikilla voisi olla Kuvittele ihmisten kuten Benjamin Franklinin Lincolnin Newtonin Shakespearen Goethen

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/16-transhumanismi-ja-luonto/22-miksi-transhumanistit-haluavat-elpidemp.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eikö transhumanismi ole luonnon peukalointia?
  ruokkia suurta ihmispopulaatiota tai tietoliikennesatelliittien lähettämisestä kiertoradalle Olihan luonnon luonnollisuuden peukalointia sekin kun tuhansia vuosia sitten siirryimme metsästäjä keräilijöiden elämäntavasta harrastamaan myös maanviljelystä mitä siirtymää useimmat meistä näin jälkikäteen pitänevät varsin hyvänä ideana vaikka varmasti sitäkin aikoinaan vastustettiin perinteisiin ja luonnollisuuteen vedoten Monissa tapauksissa on tietysti hyviä käytännöllisiä syitä luottaa luonnon omiin prosesseihin Asioita ei kuitenkaan voi määritellä hyviksi tai pahoiksi sen mukaan ovatko ne luonnollisia vai eivät Jotkut luonnolliset asiat ovat useimpien mielestä selkeästi pahoja nälkään kuoleminen tuberkuloosi tai tiikerin kitaan joutuminen Samoin monet synteettiset asiat ovat pahoja DDT myrkytys auto onnettomuudet ja ydinaseet Otetaan esimerkiksi ihmisen kloonaaminen Jotkut sanoivat että ihmisten kloonaaminen on luonnollista koska ihmiskloonit ovat periaatteessa vain identtisiä kaksosia Näin voidaan ajatella mutta asian ydin on siinä ettei sillä ole väliä ovatko kloonit luonnollisia vai eivät Kun keskustelemme esimerkiksi siitä pitäisikö ihmisiä kloonata vai ei meidän täytyy verrata useita mahdollisia haluttuja seurauksia useisiin mahdollisiin ei haluttuihin seurauksiin ja kiinnittää huomiota myös näiden seurausten todennäköisyyksiin Esimerkiksi tällaisissa kunnollisemmissa eettisissä tarkasteluissa on kyse monimutkaisemmista asioista kuin kloonaamisen sivuuttamisesta epäluonnollisena ja tällaisten pohdintojen tuloksena voidaan tehdä selvästi parempia ja valistuneempia päätöksiä kuin mitä luonnollisuuteen vedoten helposti päädytään tekemään Tämä kaikki saattaa näyttää triviaalilta ja niin pitäisikin On uskomatonta kuinka

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/16-transhumanismi-ja-luonto/23-eikanshumanismi-ole-luonnon-peukalointia.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Usein Kysytyt Kysymykset
  Uutiset Artikkelit FAQ UKK Foorumit Kirjasto Hallitus Peruskirja Viralliset Paperit Linkit Usein Kysytyt Kysymykset Transhumanismi videojohdanto Videojohdanto transhumanismiin tekijänä MJSL2050 Suora YouTube linkki Read more Powered by Joomla Valid XHTML

  Original URL path: http://transhumanismi.org/ukk/236786.html?task=view (2016-02-17)
  Open archived version from archive •