archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350404 announce Login Form Username Password Dang ky Announcement Registration for the VNUSPA 5th International Digital Salon 2016 will be opened soon Continue to follow us on our website for update to the event www vnuspa com or www vnuspa org 15 Bai Moi Dang Date View Xem h i hoa ào công viên Ueno Tokyo Hôm nay 11 VNUSPA 5th International Digital Salon 2016 03 26 16 405 THÔNG BÁO Chu n B Nh n nh Thi 03 26 16 375 Th ng Ti c m t V C V n 03 05 16 565 01 12 16 872 MERRY CHRISTMAS HAPPY NEW YEARS 12 09 15 1035 Membership 10 08 15 1188 VNUSPA 2015 Outdoor Portrait 08 25 15 1233 VNUSPA K Ni m 12 N m Ho t Ð ng Nhi p nh t i Washington DC Virginia 07 18 15 1258 SINH HO T NHI P NH c a VNUSPA 06 2015 07 05 15 1279 FUNDRAISING DINNER VNUSPA 2015 05 22 15 1357 01 19 15 1461 M c bình th ng 01 07 15 2042 VNUSPA Sinh Ho t Cu i N m 2014 12 18 14 1548 12 08 14 1461 15 Bai Doc Nhieu Nhat Date View S d ng Layer Mask trong Photoshop 04 05 12 35224 Máy nh Rolleiflex Song Kính 05 08 08 32176 L Mãn Khóa Nhi p nh C p 1 2 05 20 08 27935 nh Sinh Ho t Tri n Lãm Nhi p nh Vi n Du 2005 05 13 08 26376 Tri t lý kh a thân c a D ng Qu c Ð nh 12 15 08 18981 Máy nh Kodak Retina 05 08 08 16037 Ðôi M t Ng

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350405 announce Login Form Username Password Dang ky Announcement Registration for the VNUSPA 5th International Digital Salon 2016 will be opened soon Continue to follow us on our website for update to the event www vnuspa com or www vnuspa org 15 Bai Moi Dang Date View Xem h i hoa ào công viên Ueno Tokyo Hôm nay 11 VNUSPA 5th International Digital Salon 2016 03 26 16 405 THÔNG BÁO Chu n B Nh n nh Thi 03 26 16 375 Th ng Ti c m t V C V n 03 05 16 565 01 12 16 872 MERRY CHRISTMAS HAPPY NEW YEARS 12 09 15 1035 Membership 10 08 15 1188 VNUSPA 2015 Outdoor Portrait 08 25 15 1233 VNUSPA K Ni m 12 N m Ho t Ð ng Nhi p nh t i Washington DC Virginia 07 18 15 1258 SINH HO T NHI P NH c a VNUSPA 06 2015 07 05 15 1279 FUNDRAISING DINNER VNUSPA 2015 05 22 15 1357 01 19 15 1461 M c bình th ng 01 07 15 2042 VNUSPA Sinh Ho t Cu i N m 2014 12 18 14 1548 12 08 14 1461 15 Bai Doc Nhieu Nhat Date View S d ng Layer Mask trong Photoshop 04 05 12 35224 Máy nh Rolleiflex Song Kính 05 08 08 32176 L Mãn Khóa Nhi p nh C p 1 2 05 20 08 27935 nh Sinh Ho t Tri n Lãm Nhi p nh Vi n Du 2005 05 13 08 26376 Tri t lý kh a thân c a D ng Qu c Ð nh 12 15 08 18981 Máy nh Kodak Retina 05 08 08 16037 Ðôi M t Ng

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/index.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  t là VNUSPA c m t nhóm thân h u yêu thích b môn nhi p nh thành l p Sinh ho t c a H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M Sáng tác nh ngh thu t Truy n t và gi ng d y v môn nhi p nh Tham gia và th c hi n phóng s hình nh c a các sinh ho t c ng ng T ch c nh ng cu c thi nhi p nh Phát hành các sách và tài li u v nhi p nh M c ích c a H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M Khuy n khích và giúp nh ng ng i am mê môn nhi p nh có n i sinh ho t và h c h i v b môn nhi p nh mà h yêu thích Phát hành và truy n bá nh ng tác ph m ngh thu t cao n c ng ng ng i Vi t trong vùng c ng nh n c ng ng qu c t T ch c m r ng các ho t ng v nhi p nh Giao l u v i nh ng h i nhi p nh trong c ng ng Viêt Nam c ng nh qu c t nh các h i PSA FIAP vv vv Nâng cao trình ch p nh và ch nh s a nh b ng cách h ng d n s d ng nh ng c i m c a k thu t s nh Photoshop Correl Draws vv H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M c t ch c theo nguyên t c t nguy n và c l p không tr c thu c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=aboutus (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  t t t là VAAA Vietnamese American Arts Association t i Th ô n c M và i danh x ng nh hi n gi là VN USA Photographic Association vi t t t là VN USP H i hi n ã c s ng thu n c a T ng H i Nhi p nh Th Gi i ch p nh n là m t IL FIAP tr c thu c ti p v i T ng H i FIAP ôi dòng v Tr n A Qu c Sinh n m 1982 t t nghi p i h c GMU và hi n ang theo h c ngành d c t i tr ng Sullivan Kentucky Dù th Qu c ham thích l p trình các trang web am mê nhi p nh và sinh h at xã h i Là thành viên sáng l p c a H i Sinh Viên K t òan t i vùng Hoa Th nh n Hi n là thành viên c a FIAP và PSA ôi dòng v Lê N Minh Nhi p nh gia Lê Ng c Minh là ng i sinh ho t nhi p nh ngh thu t h ng d n các l p nhi p nh vi t bài vi t sách v nhi p nh Ông c Ernst Haas Foundation New York tuyên d ng là National Photography Educator 1995 và c 12 H i nh Âu Á M thành viên c a FIAP tuyên d ng v nh ng công tác H ng d n Nhi p nh b t v l i 2000 2002 Ông là tác gi sách L ch s Nhi p nh Vi t Nam và Ti u s các Nhà Nhi p nh Vi t Nam s p xu t b n C ng tác cùng VNUSPA t 2005 ôi dòng v Võ Phú Sinh n m 1978 b t u c m máy n m 2002 t t nghi p i h c VCU Tri n lãm nh cá nhân t i Jewish Community Center Annandale VA n m 2003 Tri n lãm nh cá nhân t i nh t báo Vi n ông Santa Ana California n m 2003 Và nhi u cu c tri n lãm chung v i H i Ngh Th t Vi t M Hi n là thành viên c a FIAP PSA Sách ã xu t b n Cung Ng Th 10 tác gi Su i Ngu n 2000 R ng Ta ang Yêu Th Su i Ngu n 2001 T ng Nh ã M t Truy n Ng n Su i Ngu n 2002 i Chia Tr m Nhánh Sông Th 6 tác gi K t òan 2002 Nh ng Ph ng Tr i Nh Th 10 tác gi K t òan 2004 R ng Ta ã Yêu 2 Th V n V ng Truy n Tùy Bút vi t chung v i Mai Ng c Lan ôi dòng v Nguy n

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=boards (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Thông Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=contact (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  c Thông Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&pid=144 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Username Password Dang ky L p Nhi p nh Date View VNUSPA TH C T P CHÂN DUNG 07 21 14 992 VNUSPA Mùa Hè 2014 07 02 14 824 BÀI TH C T P CHÂN DUNG 06 24 14 768 Bài T p Cô Dâu N i Lo n 06 19 14 784 Cái Nhìn Nhi p nh 03 10 14 828 VNUSPA Chu n B TRI N LÃM 2013 11 11 13 922 L p Ch p Chân Dung 2013 10 22 13 889 L p Nhi p nh Giuse Photoshop Studio 2013 05 13 13 1277 L p Nhi p nh Giuse Photoshop Portraiture 05 07 13 1214 Th c T p Ch p L H i HOA ANH ÐÀO 04 08 13 1286 M ng L Ph c Sinh Nhà Th CTTÐ Vi t Nam Arlington Virginia 2013 04 01 13 1608 TH C T P CH P CHÂN DUNG 03 25 13 1182 M ng B n M ng L p NA GIUSE Joseph 03 18 13 1021 Sinh Ho t VNUSPA Trong Ngày Tri n Lãm nh Ngh Thu t Qu c T 2012 11 27 12 1458 VNUSPA L B GI NG L P NHI P NH NIÊN KHÓA 2012 11 27 12 1083 H p Cu i Khóa L p Nhi p nh 10 22 12 1154 VNUSPA picnic 09 17 12 1269 Phóng S Tài Li u 09 10 12 1217 VNUSPA Tham d PICNIC cùng Giáo X CTTÐVN 08 20 12 1289 Ti c Tri Ân 07 18 12 1364 FLASH 07 10 12 1466 TH M I THAM D TI C TRI ÂN 07 09 12 1542 THÔNG BÁO 07 01 12 1152 Photography Class still life 06 2012 06 20 12 1311 VNUSPA TAI SPRINGFIELD 2012 06 17

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&pid=125 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&pid=137 (2016-04-29)
  Open archived version from archive



 •