archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  các tác gi khi tác ph m c a h t ch t l ng k thu t sáng tác c công nh n trong các cu c thi qu c t do FIAP b o tr Tham gia k t qu trong các cu c thi qu c t d i s b o tr c a FIAP ít nh t là 1 n m s FIAP c công nh n u tiên ph i ít nh t 1 n m Tham gia ít nh t 10 cu c thi qu c t do FIAP b o tr t i ít nh t 5 n c khác nhau M t vòng circuit c xét nh m t salon Ph i có ít nh t 30 i m Acceptances v i ít nh t 10 tác ph m khác nhau trong các cu c thi qu c t do FIAP b o tr Hoàn thi n h s do FIAP qui nh n p ít nh t 5 tác ph m và không quá 10 tác ph m bao g m nh màu nh en tr ng ho c h n h p ã c ch p nh n trong các cu c thi qu c t do FIAP b o tr 2 E FIAP c trao cho các ngh s nhi p nh ng i có k thu t c bi t xu t s c có s sáng t o ý ngh a toàn di n trong các tác ph m c a h Ðã có ít nh t 1 n m mang t c hi u A FIAP c s d a trên ngày c p b ng ch ng nh n Th ng xuyên c ch p nh n trong nhi u cu c thi qu c t do FIAP b o tr Ít nh t tham gia m t cách th ng l i 30 cu c thi qu c t d i s b o tr c a FIAP t i ít nh t 15 n c khác nhau m t vòng circuit c xét m t salon Ph i ch ng minh ít nh t có 150 i m acceptances v i ít nh t là 50 tác ph m khác nhau trong các cu c thi qu c t do FIAP b o tr Ph i n p ít nh t là t 5 nh nhi u nh t là 10 nh khác không ph i nh ã n p xin t c hi u A FIAP 3 Các h ng E FIAP Ph i mang t c hi u E FIAP ít nh t là m t n m c s d a trên ngày c p b ng ch ng nh n E FIAP E FIAP b có trên 75 tác ph m c công nh n v i ít nh t là 25 tác ph m khác nhau E FIAP s có trên 150 tác ph m c công

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=543&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  góc ng Nguy n Ðình Chi u Cách M ng Tháng Tám Vì ch p nh t nh m t ti n quán karaoke nên anh ph i dùng n b chân máy cao t m 1 6m Lúc này anh ang ng trên l ng Nguy n Ðình Chi u m t m chiêu nhìn vào ông kính ng c lên b ng hi u karaoke M t lo t nh ng ý c ghi vào máy C ng ngay lúc này b t thình lình m t chi c xe g n máy ch hai thanh niên t d i ng lao nhanh lên l Tên ng i sau a chân p anh H V còn tay thì ôm g n chi c máy nh ang g n li n vào chân máy chi c xe lao nhanh v phía tr c Ch y c h n 30m tên ng i sau còn quay m t l i c i r t t i Trong khi ch a k p ph n ng gì thì t i ch anh H V ng m t chi c xe khác t p vào Hai thanh niên ra v quan tâm mi ng lanh lách Chuy n gì v y anh chuy n gì v y anh Nghi ng ây là b n c n a i theo t i c p nh ng anh H V c ng ch ng th làm gì M t máy nh có giá hàng ch c tri u ng ã ti c m t luôn m y tr m t m nh ch p ám c i còn l u trong máy ch a k p sang ra anh H V nh ng i trên l a vì không bi t gi i thích th nào v i cô dâu chú r Anh H V còn cho bi t tr c ó không lâu t i tr c n i anh làm vi c trên ng Nguy n Hu Q 1 m t ông khách Tây v a t trên v a hè b c xu ng l ng ã b hai thanh niên ch nhau gi t ph ng chi c máy nh Nikon khi ông khách ang b nó trên vai V gi t máy nh làm ông khách ngã xu ng ng ch y máu m t ph i nh xe ôm ch i b nh vi n Theo anh H V chuy n gi t máy nh nh t là máy chuyên nghi p c a khách du l ch khu trung tâm ã tr nên ph bi n h u nh tu n nào c ng có M t n m ngay t i n i ây anh H V ch ng ki n h n 30 v Ph i t phòng thân Trong nh ng ngày cu i n m 2008 r t nhi u anh em làm ngh nhi p nh SAIGON nh n c m t

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=460&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  S C Website Liên H S truy c p 6350667 announce Login Form Username Password Dang ky Tri n Lãm nh Sáng T o Vi t Nam Josephhoa 10 14 08 Ngày 04 10 n12 10 t i 97 Phó Ð c Chính Q1 Saigon Vi t Nam Lãnh S Quán Pháp cùng v i Vi n Trao Ð i V n Hóa Vi t Pháp t i Saigon ã t ch c cu c tri n lãm nh Sáng T o Ý T ng c a Nhi p nh gia Hòang Qu c Tu n cùng 05 nhi p nh gia VN và 08 nhi p nh gia ng i Pháp Cu c tri n lãm l n này ã mang m t lu ng sinh khí m i m và sâu s c trong gi i th ng ngo n M i b n nhi p nh gia ã th hi n phong phú phong cách m i l và t o hình n i b t ch c a cu c tri n lãm l n này V i tính cách sáng t o ó m i ng i m i v th t h p d

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=366&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=254&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  437 204 L Ð c L p N m 2008 Tin T c Thông Báo 406 228 Ðôi M t Ng i S n T ây Ð Nh V Hoài B c Ph m Ðình Ch ng Ð c Bài Giùm B n 351 115 Dan Díu V i Nhi p nh Ð c Bài Giùm B n 350 205 Nhi p nh Gia Mary Nguy n 2 Gi i Thi u Tác Gi 349 5 Catalog 1952 L ch S Nhi p nh VN 344 209 Nhi p nh Gia Nguy n Minh Tân Gi i Thi u Tác Gi 343 56 nh Thái Kim Hùng Gallery 336 41 ng Kính Máy nh Bài H c Nhi p nh 321 143 Nhi p nh Gia Mary Nguy n 1 Gi i Thi u Tác Gi 316 47 K Thu t Phòng T i Bài H c Nhi p nh 304 8 Lê Anh Tài Ð c Bài Giùm B n 299 59 L Mãn Khóa Nhi p nh C p 1 2 3 Sinh Ho t Nhi p nh 299 210 Nhi p nh Gia Cao Ng c Hoàng Phi Gi i Thi u Tác Gi 242 157 Nhi p nh Gia Hòang Qu c Tu n Gi i Thi u Tác Gi 237 198 Gi i Thi u nh c a Ð c G a Minh Chu nh C a Ð c Gi 222 9 Ph m V n Mùi Ð c Bài Giùm B n 216 171 S L c V Nhi p nh Ngh Thu t Vi t Nam L ch S Nhi p nh VN 209 218 Nhi p nh Gia Tr n Phong C Gi i Thi u Tác Gi 209 45 Zone System Bài H c Nhi p nh 199 119 Nhi p

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=250&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  323 115 Dan Díu V i Nhi p nh Ð c Bài Giùm B n 316 143 Nhi p nh Gia Mary Nguy n 1 Gi i Thi u Tác Gi 280 205 Nhi p nh Gia Mary Nguy n 2 Gi i Thi u Tác Gi 280 5 Catalog 1952 L ch S Nhi p nh VN 278 59 L Mãn Khóa Nhi p nh C p 1 2 3 Sinh Ho t Nhi p nh 262 8 Lê Anh Tài Ð c Bài Giùm B n 261 204 L Ð c L p N m 2008 Tin T c Thông Báo 259 56 nh Thái Kim Hùng Gallery 228 209 Nhi p nh Gia Nguy n Minh Tân Gi i Thi u Tác Gi 228 157 Nhi p nh Gia Hòang Qu c Tu n Gi i Thi u Tác Gi 206 47 K Thu t Phòng T i Bài H c Nhi p nh 199 9 Ph m V n Mùi Ð c Bài Giùm B n 184 77 Tri n Lãm nh Ngh Thu t Vi n Du 2005 VAAA Gi i Thi u Tác Gi 173 119 Nhi p nh Gia Hu nh Ng c Dân Gi i Thi u Tác Gi 163 171 S L c V Nhi p nh Ngh Thu t Vi t Nam L ch S Nhi p nh VN 150 48 The Artistic Photographic Association APA Website Liên H 146 202 Nhi p nh Gia Nguy n Ð c Cung Gi i Thi u Tác Gi 140 55 nh Võ Phú Gallery 139 1 Catalog 1954 L ch S Nhi p nh VN 132 210 Nhi p nh Gia Cao Ng c Hoàng Phi Gi i Thi u Tác Gi 132 220 Nhi p nh Gia Phi B ng Gi

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=227&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  c C H S C Website Liên H S truy c p 6350671 announce Login Form Username Password Dang ky Bu i H p M t Trao Th FIAP c a H i nh VNUSPA VN USPA 07 30 08 Falls Church VA Vào lúc 8 00 ngày 29 07 2008 t i nhà c a hai b n nh Hi u Ð ng Và Hi u Nguy n thu c thành ph Falls Church ti u bang Virginia Hoa K Chúng tôi VNUSPA có bu i h p m t thân m t nh m chúc m ng và trao th FIAP cho các b n nh Hi u Ð ng Hi u Nguy n Long V Ðây là nh ng thành viên u tiên t i Vùng Ðông B c Hoa K sau th i gian sinh ho t nhi p nh v i nh ng thành tích và óng góp tích c c ã c Nhi p nh Gia Josephhoa ch t ch VNUSPA và là Phó Ch t ch ICS i di n FIAP khu mi n Ðông Hoa K xác nh n và gi i thi u Trong bu i h p m t này các thành viên m i t rõ hân hoan vì ngoài là thành viên c a FIAP h l i là thành viên su t i c a H i nh Qu c T USPA ICS và VNUSPA Thay m t các b n nh g n xa chúc m ng các b n nh có tên trên ây và trong m c tin này Chúng tôi VNUSPA ICS xin thông báo n các b n nh ang sinh h at trongcác h i nh t i t n c Hoa K Hi n nay nh m óng góp vào

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=225&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=183&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •