archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=102&pid=105 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  m t kho tài li u nhi p nh Tôi ã s d ng nh ng s li u v Nhi p nh Vi t Nam t các ngu n tài li u sau ây T ng m c tri n lãm Nhi p nh c a Nhóm Ngh s Nhi p nh Vi t Nam ây là danh x ng chính th c c a Nhóm vào th i i m ó t i Hà N i các n m 1952 1953 1954 T ng m c tri n lãm Nhi p nh qu c n i ho c qu c t c a các H i nh Tinh Võ Ngh a An H i Nhi p nh Vi t Nam H i Nhi p nh Vi t M H i nh Ngh thu t Vi t Nam H i nh KBC Nghi p oàn Ch nhân các Nhà Nhi p nh Vi t Nam t i mi n Nam t 1955 v sau T ng m c tri n lãm Nhi p nh qu c n i ho c qu c t do các H i Ngh s Nhi p nh Vi t Nam H i Nhi p nh thành ph HCM m t s cu c thi nh t c p trung ng t i a ph ng m t s cu c thi nh vùng c a m t s Câu l c b Nhi p nh t ch c trên toàn qu c t 1978 v sau Nh ng bài vi t v Nhi p nh in trên các báo Giang S n Tia Sáng Liên Hi p xu t b n t i Hà N i t tr c n m 1955 trên các báo T Do Sóng Th n Chính Lu n Dân Ch t p chí Ð i M i K ch nh xu t b n t i mi n Nam t 1955 v sau t p chí Th gi i T Do Phòng Thông tin Hoa K xu t b n T ng m c tri n lãm Nhi p nh c a các H i nh Nhóm nh in t i h i ngo i các bài vi t v nhi p nh in trên các báo VietPress Ng i Vi t Vi t Báo Kinh t Vi t Báo Vi n Ðông xu t b n t i mi n Nam California các t p chí Vi t Nam H i ngo i xu t b n t i San Diego California Sài Gòn Nh Viet Tide xu t b n t i vùng Ti u Sài Gòn California N ng M i xu t b n t i Montréal Gia Nã Ð i H ng Quê xu t b n t i Houston Texas Nh ng bài vi t v nhi p nh in trên các báo Sài Gòn Gi i phóng xu t b n t i Sài Gòn các t p chí Nhi p nh do H i Ngh s Nhi p nh Vi t Nam xu t b n t i Hà N i Ánh Sáng Ð p do H i Nhi p nh thành ph HCM xu t b n t i Sài Gòn Tu i Tr M t s sách Nhi p nh xu t b n t i VNDCCH xu t b n t i VNCH tr c 1975 m t s l n sách Nhi p nh xu t b n t i Vi t Nam sau 1975 Các sách Nhi p nh Tuy n t p Ð c san N i san Newsletter xu t b n t i h i ngo i ho c l u hành trên các Web Page sau 1975 M t s sách l ch s b u thi p sách báo do m t s nhi p nh gia chuyên nghi p ho c không chuyên ch p t i Vi t Nam t kho ng cu i th k 19 u th k 20 M t s sách l ch s ho c sách nh xu t b n t i M Liên Sô m t vài qu c gia Ðông Âu CHLB Ð c Pháp Nh t Trung Qu c Úc Ð i L i Tôi c ng nh thân nhân thân h u và b n nh t i Vi t Nam s u t m giúp tài li u t i m t s th vi n t i Hà N i và Sài Gòn và ph ng v n m t s nhi p nh gia ang sinh ho t ho c ã ng ng sinh ho t hi n sinh s ng t i Vi t Nam Tôi ã tham kh o c m t s tài li u Nhi p nh t i Th vi n Qu c h i M t i Washington DC th vi n tr ng i h c Harvard Harvard Yenching i h c UCLA t i Los Angeles th viên Trung ng thành ph Los Angeles và th viên Qu c gia Pháp t i Paris Tôi ã g p g ho c vi t th ph ng v n m t s nhi p nh gia ng i Vi t c ng nh ng i Vi t g c Hoa tr c ây ã sinh ho t nhi p nh t i Vi t Nam nay nh c t i M và các qu c gia nh Gia Nã Ð i Úc Ð i L i Pháp và H ng Kông T u th p niên 80 tôi ã g p g ph ng v n ho c sinh ho t nhi p nh cùng m t s nhi p nh gia l n tu i 13 v trong s 21 nhi p nh gia lão thành t t c nh ng v này ã u tham d các cu c tri n lãm Nhi p nh c a

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=137&pid=69 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=5&pid=69 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1100&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1099&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1096&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1020&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1019&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •