archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1016&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1014&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  c nh v i phông n n khác Công c này s d ng r t n gi n M c dù nó s m ra m t h p tho i y ph c t p nh ng nó không áng s nh b n ngh c bình t nh nhé Tr c tiên ki m tra h p tho i Smart Highlighter Bây gi ch n công c Highlighter và v xung quanh i t ng mà b n mu n c t ra Ch c ch n r ng b n bao g m các góc c nh i u này có ngh a là nét n i b t s n m m t n a trên i t ng b n mu n c t ra và m t n a trên phông n n B n không c n ph i thao tác chính xác ho c s d ng bút v Wacom Photoshop s giúp b n B n có th thay i kích th c công c Brush c a Highlighter có c chính xác h n các góc và các khu v c nh Sau ó ch n công c Fill t thanh công c Extract Filter và nh p chu t trên khu v c b n mu n gi l i Nh n nút Preview xem tr c b c nh k t qu Nh p OK n u k t qu ã g n v i nh ng gì b n mu n ho c b t u l i m t l n n a n u b n ch a hài lòng Th thu t Nhân ôi l p và thao tác trên b c nh sao chép thay vì b c nh g c B ng cách ó b n v n gi l i nh g c khi vi c c t dán k t thúc Bây gi gi phím Ctrl nh p chu t vào hình nh thu nh c a l p c c t ra t i nó nh m t vùng ch n Vào Select Refine Edges c i thi n vùng ch n Sau khi th c hi n xong các i u ch nh nh n Ctrl C sao chép và Ctrl V dán i t ng c c t ra lên l p m i Extract Filter trong CS4 Nh tôi ã c p trên b l c Extract Filter không còn hi n di n trong Photoshop CS4 B n có th sao chép và dán các t p tin ExtractPlus 8BF t th m c cài t Plug ins Filters c a phiên b n CS3 vào th m c t ng ng trong th m c cài t c a phiên b n CS4 Khi b n kh i ng l i Photoshop b n s th y l nh Extract Filter trong menu Filter Bây gi b n có th s d ng

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=958&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  B n ang s d ng Adjustment Layer thì ph n tô màu en xem nh không có áp d ng phép hi u ch nh N u tô màu xám m c che ch n theo m c xám ví d màu xám 128 thì che ch n 50 Cách t o Layer Mask B ng cách nh n vào bi u t ng Add layer mask b ng layers ta t o ra c Layer Mask Cách t o ra Layer Mask âm b n mask màu en Gi phím Alt và click vào bi u t ng Add layer mask b ng layers ta t o ra c Layer Mask âm b n mask màu en B n c ng có th i t Mask màu tr ng sang en b ng cách nh n t h p phím Ctrl I Và ng c l i Cách s d ng Layer Mask Ch c r ng Mask ang c kích ho t click vào Mask ta có th s d ng b t c công c t o hình Brush Type Gradient v lên Mask N u Mask ang màu tr ng và ph n tô v là màu en Thì ph n tô v màu en coi nh b xóa và có th nhìn xuyên qua c N u s d ng Adjustment Layer thì ph n tô màu en xem nh không có áp d ng phép hi u ch nh Liên k t Layer và Mask Layer và Mask là 2 ph n c l p nhau M c nh nó s c liên k t b ng bi u t ng linked n m gi a Layer và Mask N u Layer c di chuy n nó s kéo Mask di chuy n theo B ng cách click vào bi u t ng linked n m gi a Layer và Mask Ta có th t m th i ng ng kích ho t liên k t Ta có th di chuy n Mask và Layer c l p nhau T m th i không s d ng Mask Ð t m th i disable Mask ta gi phím shift và click vào Mask Ð kích ho t tr l i ta c ng làm t ng t Xóa Mask Ð n gi n ch click vào Mask và kéo vào thùng rác M t h p tho i xu t hi n cho các quy n l a ch n N u ch n Apply Mask s c xóa và layer s thay i nh hi n th hi n hành N u ch n Discard phiên b n photoshop m i là Delete Mask s c xóa và layer s hi n th nh lúc ch a áp d ng Mask N u ch n Cancel B qua tác ho t xóa Mask Hi n th Mask Mask n m c nh layer nh 1 thumnail ôi khi quá nh xem Mu

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=957&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=914&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=719&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=718&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=717&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •