archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=612&pid=111 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=607&pid=111 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=603&pid=111 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 12 02 09 1395 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 12 02 09 1398 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 12 01 09 1462 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 30 09 1234 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 30 09 1228 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 30 09 1261 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 29 09 1257 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 28 09 1014 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 Bình Ð i B n Tre 11 28 09 811 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 D u Ti ng Bình D ng 11 27 09 820 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 D u Ti ng Bình D ng 11 26 09 839 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 D u Ti ng Bình D ng 11 26 09 747 Chuy n Vi n Du Vi t Nam 2009 D u Ti ng Bình D ng 11 25 09 836 Chu n Vi n Du California 2009 Lucerne Valley và ng v 10 28 09 989 Chuy n Vi n Du 2009 Lucerne Valley và ng v 10 28 09 817 Chuy n Vi n Du CALIFORNIA 10 10 2009 6 Ma Tr n Calico 10 28 09 892 Chuy n

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&pid=111&page=2 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  là nhà th chính nhà th chi th ba xã Gia Th y huy n Gia Lâm thành ph Hà N i M t trong s 5 nhà nhi p nh c ghi danh trong Bách Khoa th Vi t Nam Ð u c nhân n m Quý Mão 1843 thi H ng u th khoa n m Ðinh Mùi 1847 d i th i vua Thi u Tr làm quan d i tri u Nguy n N m 1865 ông Ð ng Huy Tr cùng ông Nguy n T ng Doãn i công tác sang H ng C ng i nhà Thanh bên Tàu l n u tiên c bi t n Nhi p nh ông có ch p hai t m nh chân dung và thuê v hai b c truy n th n em v Vi t Nam N m 1867 khi sang Tàu l n th nhì n Qu ng Ðông ông có nh m t Hoa ki u tên D ng Kh i Trí mua h tr n b máy ch p nh d ng c và hóa ch t làm nh tr v Vi t Nam ông m hi u nh u tiên t i Hà N i vào ngày 14 3 1869 l y tên là C m Hi u Ð ng Ông còn m nhà in và nhà xu t b n Trí Trung Ð ng t i Hà N i ph bi n ki n th c canh tân dân trí và b o t n v n hóa Ông nhu n s c các b binh th c nh V kinh Chích Trú c a m t ng i h Tr n Ký s Tân biên c a L ng Huy Bích Sau khi Pháp ánh Hà N i l

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=147&pid=85 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  r ng ng M h m m h m b ng ngay vào Bây gi ch ng th p v cao Nh ôi a l ch so sao cho v a Ch ng em thì th p m t gang V t m i ch a s ch ra àng ánh nhau Ngh mình càng t i càng au Trách cha trách m tham giàu kh em 16 T c l G i R Anh chàng nghèo l n l ng vào ch no c m m c t Làm ru ng cho ông bà nh c v t v nh ng n u ng ch ng có gì ã xót ru t vì cà Sau m i hai v i cà mà v n không c c i Công anh làm r Ch ng Ðài n h t m i m t m i hai v i cà Gi ng âu thì d t anh ra K o anh ch t khát vì cà nhà em 17 T c l thách c i Tr c khi c i thì nhà trai ph i th m dò xem ý nhà gái thách c i th nào N u không lo cho thì ph i hoãn ngày c i l i Em là con gái nhà gi u M cha thách c i ra màu xinh sao C i em tr m t m l a ào M t tr m hòn ng c hai m i tám ông sao trên tr i 18 T c l T T H ng Khi x a t T H ng ngay sau khi ón dâu v nhà và tr c khi l gia tiên và chào m ng ông bà h hàng T T H ng là t n ông T ch p m i xe duyên Nh ng n u c m không lành canh không ng t thì l i oán trách ông T Tay em n m l y tay anh Dù ai nói qu n nói quanh m c lòng Tay y áng v áng ch ng Duyên tr i ã nh t h ng ã xe Ông T sao khéo a oan Xe t sao khéo v quàng v xiên B c thang lên h i ông tr i B t ông Nguy t Lão ánh m i c ng tay Ðánh thôi l i trói vào ây H i ông Nguy t Lão Nào giây t h ng 19 T c l Tam Tòng Ch tòng phu c a Kh ng M nh ã làm cho àn ông có c quy n B n ph n ng i v là chi u ch ng nuôi con và ph c tùng ý mu n ng i ch ng trong gia ình Vai mang kh n gói theo ch ng M kêu m c m theo ch ng ph i theo Có con ph i kh vì con Có ch ng ph i gánh giang s n nhà ch ng 20 Con qu c kêu kh c kho i mùa hè Làm thân con gái ph i nghe l i ch ng Sách có ch r ng Phu x ng ph tòng Làm thân con gái l y ch ng xu t gia 21 T c l M ch ng nàng dâu C nh m ch ng nàng dâu Th t thà c ng th lái trâu Yêu nhau c ng th nàng dâu m ch ng K t hai tám tu i u Cha m s nh làm dâu nhà ng i Nói ra s ch em c i N m ba tr n th m chín m i tr n cay Công vi c làm không k p tr tay Ban êm rau heo cháo chó Ban ngày nh c gánh phân 22 T c l Ða Thê Nguyên nhân chính là ph i có con trai n i dõi tông ng Cho nên chúng ta không kh i xót xa th ng c m cho nh ng s ph n không may m n ph i s ng trong c nh cô n vò võ c a ng i àn bà b t h nh ph i làm l Có ch ng mà ch ng có con C ng b ng hoa n trên non m t mình 23 Ch ng gi n thì v làm lành Mi ng c i t m t m r ng anh gi n gì Th a anh anh gi n em chi Mu n c i v bé em thì c i cho Ðêm n m vò võ M t xó gi ng không Tr i i có c c hay không Ng i n m b y v ng i không v nào L y ch ng làm l kh thay Ði c y i cày ch ch ng k công Ð n t i ch gi l y ch ng Ch cho manh chi u n m không nhà ngoài L y ch ng làm l kh i lo C m ngu i y rá cá kho y n i 24 Hi u o v i ông bà cha m Ng icon hi u th o có ý th c y v tìnhc m và b n ph n c a mình i v i cha m Ðó là s bi t n cù lao chin ch cha sinh ta m nuôi ta th ng cha m 25 Tình c m trong hi u o ã c phô di n qua ca dao và di n t nh ng gì cao c nh t c a tâm h n n cha n ng l m ai i Ngh a m b ng tr i chin tháng c u mang Chi u chi u xách gi hái rau Ngó lên m m ru t au chín chi u Công cha nh núi Thái S n Ngh a m nh n c trong ngu n ch y ra M

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1169&pid=112 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  n nay vi t ta không còn vi t ch Nôm n a ta không còn vi t ch Tàu n a ta không còn bi t ch khoa u là ch gì n a và s không bao gi Nh trong câu nói sau ây cho xe vô gara r i check giùm cái bình i n n u h t charge thì câu i n giùm vô nhà coi công to compteur tháng này ti n n c bao nhiêu Có n 6 ngôn ng khác nhau c a c th gi i trong câu nói ng n ó mà ta không ng Vi t Tàu Pháp Anh M M t chuy n l h n n a là cách ây m y ngàn n m ngoài ti ng Tàu ra ông bà ta còn dùng và xài không bi t bao nhiêu là ti ng n c ngoài Ðông nam Á châu mà ta c t ng âu là ti ng Vi t c a ta không ng ó là ti ng nói c a bi t bao ngôn ng láng gi ng mà l i không ph i là ti ng Tàu Thí d ta nói tha thi t thi t tha ó là ti ng Thái v ng v ó c ng là ti ng Thái luôn ng nh vâng c ng là ti ng Thái v v n v n v ó là ti ng Lào ó b n oi chân tay chân mây nó là ti ng Khmer ó m t ngày m t hai ba b n n m ó c ng là ti ng Miên luôn C Nguy n gia Thi u cách ây g n 200 n m ã vi t Tr t o hoá ành hanh quá ngán ành hanh là ti ng g c Chàm ó b n i có ngh a là ganh ghét ganh t C Nguy n Trãi cách ây g n 600 n m nói Tuy r ng b n b c ng anh tam Ðó là ti ng Mã lai hi n nay ó b n i có nghia là th ng em trai Hay là Hai ch công danh ti ng v vê Ðó là ti ng Lào x a ó v vê có ngh a là tr ng v ng mà bây gi ng i Vi t không còn ai nói n a Ng i Vi t nói cái dùi cui hay ùi cui thì 250 tri u ng i Indonesia và Malay c ng nói là ulkul y h t Hai ti ng Nôm na mà ai c ng cho là Nôm là Nam v y thì na là gì m i ng i u l i Th t ra Nôm và na u có ngh a g c là x a c lâu i ã có t lâu Các ti ng Lào Thái Khmer u có ghi hai ti ng nôm na và u gi i thích nh v

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1123&pid=112 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ngh thu t H vác máy i b m lia l a máy nh k thu t s c n p pin và th nh r ng là có th s n xu t hàng ngàn b c nh m i ngày V nhà h l c trong ngàn t m y th nào c ng s có nh ng b c nh coi c V y là h m h post lên di n àn Và l i cùng khen nhau ít ai hi u r ng nh ng chuy n i nh th ch có ý ngh a v m t phong trào Ch a k không ít tay máy l i ch p nh b ng máy ch r i d a vào quan h b ti n ra in sách có ngh a là ép u ng m t ý t ng xa v i b ng ch ngh a vào nh ng b c nh nhàng nhàng m t cách g ng g o Ng i ngh s nhi p nh gi ng nh b t c ng i ngh s sáng t o c l p nào khác u ph i ch p nh n gian kh và ph i tìm c m t cái t l cho nh ng tác ph m c a mình Khi y ánh sáng là cu c ch i c a m i ng i nh ng ch m t mình ta n m c mà thôi Trong làng nhi p nh tr ang có nh ng chú nh ng mi ng r ng H luôn ngh mình là ông vua c a th lo i nh nào ó nh sân kh u ch ng h n nh sân kh u c a h là nh nh ng bu i di n th i trang nh ng êm ca nh c Và th lo i này v i m t máy nh v i ng kính t t r t nhi u ng i có th thành vua Nh ng vua thì ch có m t mà thôi V y là l i có nh ng cu c cãi vã nh ng cu c ch i r a v nhân cách l n nhau và cu i cùng là có nh ng ông vua b ph tru t không t báo nào dám dùng nh c a vua vì s h m h nh c a ch nhân Nhi p nh c ng khi n cho ng i ta o t ng v s c m nh c a mình Ðã có không ít ng i sau khi lên di n àn nh n liên ti p nh ng l i khen ng i ã quy t tâm b công vi c n nh c a mình d n thân vào nhi p nh su t ngày i s n b t con ngh thu t R i khi làm m t nhi p nh gia freelance thì s ph i có lúc ngh n chuy n c m n áo m c trong th i bu i g o châu c i qu V y là ph i l n l ng ra làm vi c Không còn là nh ng b c nh tâm c mà s là nh ng b c nh nhàn nh t theo n t hàng Mu n có n t hàng thì ph i có quan h t t v i nh ng giám c m thu t c a các t p chí Và mu n c ch p b s u t p l n thì ph i ch p nh n ch p b s u t p nh V y nên m i có nh ng th m c nh nh ng nhi p nh gia l y l ng tên tu i ph i i ch p t ng s n ph m r i o g t chúng th t óng m t b ng photoshop ghép l i thành m t trang mua s m trên các t p chí dành cho ph n thích tiêu dùng Và cu c m u sinh s kéo ng i ngh s ngày càng i xa v i nh ng khao khát ban u là c sáng t o b ng ánh sáng H ã i vào m t cu c s ng mòn khác mà ôi khi h không th t nh n ra 2 Nh ng n m tr c ng i ta hay nói n các ngh s nhi p nh Vi t Nam o t r t nhi u gi i th ng qu c t M t trong nh ng gi i hay c em ra khoe ó là gi i FIAP Nh ng danh x ng nghe r t kêu trên các ph ng ti n truy n thông Và nh ng phát bi u hùng h n v gi i th ng tiêu chí sáng t o M t lãnh o c a H i Ngh s nhi p nh Vi t Nam ã t ng i d cu c h p c a FIAP v k l i r ng chúng ta ã quá l m t ng v tính ch t chuyên nghi p c a gi i th ng này Ðây ch là hi p h i c a các tay máy nh nghi p d h không c m máy chuyên nghi p mà ch là bác s k s nh ng ng i thích ch i nh t p h p l i cùng sinh ho t và ch m gi i th ng B t c ai tham gia c ng c Và o t gi i th ng ch là m t t m b ng ch ng nh n ch không có ti n Bu i h p mà v lãnh o c a H i Ngh s nhi p nh này

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=438&pid=112 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •