archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  tôn kính Các c ngày x a ã có câu L i chào cao h n mâm c vì v y chúng ta không nên l m d ng quà T t l T t th hi n cho c tình c m c a mình v i ng i thân b n bè làng xóm Tình c m ph i th c t tâm nh ng l i chúc ý ngh a ly r u th m n ng chan ch a tình c m cái b t tay hay vòng tay si t ch t t t c u th hi n nét p v n hóa trong phong t c ngày T t c truy n dân t c 8 Khai ngh C ng vào d p u xuân ng i có ch c t c khai n h c trò s khai bút nhà nông khai canh th th công khai công ng i buôn bán m c a hàng l y ngày Sau ngày m ng M t t t c T dân bách ngh u ch n ngày khai ngh n u m ng M t là ngày t t thì chi u m ng m t ã b t u riêng khai bút thì giao th a xong ch n gi hoàng o thì b t u Mùng 1 T t 10 2 ch nh t Ðinh Mùi Có th xu t hành m hàng i l Xu t hành ch n h ng Ðông Mùng 2 T t 11 2 th 2 M u Thân Không l i xu t hành m hàng Có th i l N u c n xu t hành ch n h ng B c Tài th n Mùng 3 T t 12 2 th 3 K D u Không l i xu t hành m hàng Có th i l N u c n xu t hành ch n h ng Nam Tài th n Mùng 4 T t 13 2 th t Canh Tu t Không l i xu t hành Có th m hàng i l N u c n xu t hành ch n h ng Tây Nam Tài th n Mùng 5 T t 14 2 th 5 Tân H i Có th xu t hành m hàng i l Xu t hành ch n h ng Tây Nam Tài th n Mùng 6 T t 15 2 th 6 Nhâm Tý Có th xu t hành m hàng i l Xu t hành ch n h ng Tây Mùng 7 T t 16 2 th 7 Quý S u Không l i xu t hành m hàng Có th i l N u c n xu t hành ch n h ng Tây Tài th n Mùng 8 T t 17 2 ch nh t Giáp D n Không l i xu t hành i l Có th m hàng N u c n xu t hành ch n h ng Ðông Nam Tài th n Mùng 9 T t 18 2 th 2 t Mão Có th xu t hành m hàng i l Xu t hành ch n h ng Ðông Nam Tài th n Mùng 10 T t 19 2 th 3 Bính Thìn Có th xu t hành m hàng i l Xu t hành ch n h ng Ðông Qua li t kê trên có th th y Ngày t t cho xu t hành g p m t u n m mùng 1 10 2 mùng 5 14 2 mùng 6 15 2 mùng 9 18 2 mùng 10 19 2 Ngày t t cho m hàng giao d ch ký k t u n m Mùng 1 10 2 mùng 4 13 2 mùng 5 14 2 mùng 6 15 2 mùng 8 17 2 mùng 9 18 2 mùng 10 19 2 Ngày t t m hàng nhi u báo hi u s kh i s c c a n n kinh t tuy ch a rõ r t Ngày t t cho cúng t i l u n m Mùng 1 10 2 mùng 2 11 2 mùng 3 12 2 mùng 4 13 2 mùng 5 14 2 mùng 6 15 2 mùng 7 16 2 mùng 9 18 2 mùng 10 19 2 9 Kiêng không h t rác i trong ba ngày T t T c này nguyên t bên Tàu trong S u th n k có chuy n ng i lái buôn tên là Ân Minh c thu th n cho m t con h u tên là Nh Nguy t em v nhà c vài n m thì giàu lên M t hôm nhân ngày m ng M t t t Ân Minh ánh nó nó chui vào ng rác mà bi n m t t ó nhà Ân Minh l i nghèo i K t ó kiêng không h t rác ngày t t ta b t ch c và n nay v n nhi u ng i theo t c này 10 Cúng giao th a ngoài tr i Dân t c nào c ng coi phút giao th a là thiêng liêng Các c ta quan ni m M i n m Thiên Ðình l i thay toàn b quan quân trông nom thiên h d i h gi i ng u là m t ngài có v trí nh quan toàn quy n Và các c hình dung phút giao th a là lúc bàn giao các quan quân qu n h gi i h t h n kéo v tr i và quan quân m i c c thì ào t kéo xu ng h gi i ti p qu n thiên h Nh ng phút y các gia ình a xôi gà bánh trái hoa qu ra ngoài tr i cúng v i lòng thành ti n a ng i nhà tr i cai qu n mình n m c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1079&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  pháo hoa th i gian ph i sáng th ng dao ng trong kho ng 4 10 giây t lúc v t sáng c b n lên n khi pháo tàn Trong ó th i i m chùm pháo n bung ra là p nh t ng i ch p ph i c n th i gian th t chu n m i n m b t c kho nh kh c này Các nhi p nh gia c ng không b l c h i hi m có này David Johnson m t nhi p nh gia ng i Canada ã mi t mài tác nghi p trong su t tu n di n ra l h i cho ra m t b nh pháo hoa c ch p b ng k thu t ph i sáng dài Tác gi ti t l bí kíp c a mình nh sau Ngay khi nghe ti ng chiu c a pháo hoa c b n lên không trung tôi s b t u ph i sáng ch ch nét n khi có ti ng pháo n b p thì nhanh chóng l y l i nét Th thu t này gây ra m t hi u ng c áo t o nên nh ng hình thù l m t nh các b n th y trong hình M i các b n cùng chiêm ng ng chùm nh pháo hoa p m t trong L h i pháo hoa Qu c t di n ra v a qua t i th ô Ottawa Canada Nh ng chùm ánh sáng a s c n bung gi a tr i Chùm pháo gi ng h t vi sinh v t nhìn d i kính hi n vi 3 ngôi sao ch i ang

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1078&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  t máy nh k thu t s có th o c các màu nh xanh lá xanh lam trong m t chùm sáng t i c m bi n M t b c nh c ch p d i ánh sáng m t tr i ban ngày s có y các b c sóng trong m t quang ph t c là ánh sáng tr ng Vì v y khi ch p d i ánh èn bóng Vonfram mà không ch nh nhi t màu v úng n c s có hi n t ng trên do chùm sáng phát ra t bóng èn lo i này có b c sóng khác v i ánh sáng tr ng c t o nên b i 7 màu c b n M t m o nh b n d nh và áp d ng là ngu n sáng có nhi t càng cao ng n l a èn khò b p ga thì phát ra ánh sáng càng xanh ngu n sáng có nhi t càng th p ng n n n èn d u thì ánh sáng càng 3 Vì sao ph i ch nh WB Nh ã nói ph n trên m i ngu n sáng có m t màu s c khác nhau tùy thu c vào chúng thu c kho ng b c sóng nào trong quang ph v ch Nh ng ngu n sáng nh n t o h u h t u có nhi t màu th p và l ng nhi t nh h n ánh sáng m t tr i Nh ng chùm sáng này vì th có b c sóng nh và thu c d i sáng n s c màu n m trong kho ng 0 644 n 0 76 micromet Khi i vào c m bi n máy nh chúng s c nh ng t bào sáng màu trong h màu RGB c a c m bi n h p th Chính vì th b c nh s b ng màu cam ho c vàng tùy vào m c ánh sáng Máy nh s nh ng c m bi n cùng vi x lý hình nh t giá t i hàng ch c tri u c ng v n là máy móc nên không th nào có kh n ng k di u nh con m t c a loài ng i c M t c a chúng ta cùng h th n kinh th giác có kh n ng t ng i u ch nh khi ti p xúc v i nh ng ngu n sáng và nhi t màu khác nhau hi n th v màu s c m t cách trung th c ch trong m t tíc t c r t nh M t chi c camera thì không thông minh n v y nên khi r i vào nh ng tr ng h p ánh sáng ph c t p ta ph i t i u

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1077&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350802 announce Login Form Username Password Dang ky Mùa Ðông và Hoa Nguy n S n 01 24 13 Mùa Ðông và Hoa Thêm m t tí m u s c Hoa trong ch u tô i m làm t i sáng trong cu c s ng Mùa Ðông l nh gía trên x ng i Mùa có m t m u tr ng m m m u sám thê l n Mùa có t ng c n gío l nh th u s n Mùa mà nh ng l khách xa nhà nh v c qu n Chúc các CôChú AnhCh Em và các b n luôn an lành và vui kh e Nguy nS n Germany Mu n xem hình to h n xin b m vào hình Thu Ðông Thu tàn Ðông t i Bu n tàn Thu Trên con ng Mùa Ðông L i v mùa Ðông Ðông trên Nông tr i Mùa Ðông gía l nh

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1074&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  40 n m tr c khi ra i ng kính EF Canon ã b t u s n xu t ng kính Do b m t th u kính có hình c u nên x y ra quang sai hi n t ng mà ánh sáng không h i t vào m t i m duy nh t Quang sai gây ra nh ng v n nh hình nh b nhòe vi n màu và t ng ph n th p Ð i u ch nh nh c i m này Canon ã a vào s d ng nhi u lo i ch t li u c bi t và công ngh ch nh s a m i gi m thi u quang sai cho ch t l ng hình nh t t h n Có th k n nh ng d ng th u kính c s d ng nh m lo i b hi n t ng này bao g m Fluorite Fluorite là lo i ch t li u quang h c c bi t t k t qu cao trong vi c ch nh s a quang sai M t ng kính c n s d ng tinh th fluorite l n và có tinh khi t cao trong khi ó các tinh th fluorite t nhiên l i có kích th c nh Ð gi i quy t v n này Canon ch p nh n th thách phát tri n công ngh tinh th hóa nhân t o c áo Vào n m 1969 hãng ã thành công trong vi c tung ra FL F300mm f 5 6 ây là ng kính nhi p nh u tiên có trang b th u kính fluorite Th m chí cho n ngày nay ch có ng kính EF c a Canon t n d ng fluorite trong các ng kính thay i c a máy nh SLR Ngoài th u kính fluorite ngày này nhà s n xu t còn thêm vào các l p ph t ng chính xác c a ánh sáng i qua nh Tu n H ng Th u kính UD V i fluorite th u kính UD là lo i ch t li u quang h c c bi t r t h u ích cho vi c ch nh s a quang sai K t h p hai th u kính UD s t o ra hi u ng ch nh s a g n t ng ng v i m t th u kính fluorite n nh t K t khi c a ra th tr ng vào nh ng n m 1970 th u kính UD ã c ng d ng trong r t nhi u s n ph m Vào n m 1993 Canon ã thành công trong vi c phát tri n siêu th u kính UD t hi u qu h n nhi u so v i th u kính UD Th u kính ph

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1073&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ng ch vàng c phát hành nh m thúc y l m phát a n c M thoát kh i tình tr ng gi m phát t h i Ð ng ti n này ch c hoán i gi a các chi nhanh thu c h th ng C c D tr Liên bang M FED và không bao gi c l u hành ra công chúng Ban u nh ng ng b c có m nh giá l n c thi t k v i m c ích t o i u ki n d dàng h n cho vi c chuy n ti n gi a các ngân hàng V sau khi chuy n ti n b ng ng i n tín ra i thì nh ng ng b c nh v y c ng không còn ch ng D i ây là nh ng ng USD có m nh giá l n nh t t tr c n nay Ð ng 50 USD Ð ng ti n này c úc vào n m 2006 v i m c ích dành cho các nhà u t và các nhà s u t p Ðây là ng xu M u tiên c úc b ng vàng 24k nguyên ch t Ð ng xu b ch kim có hình i bàng M V i m nh giá t 10 100 USD ng xu i bàng M c úc b ng các ch t li u b c vàng và b ch kim t n m 1986 T b c 500 USD in hình Chánh án John Marshall T b c 500 USD c in vào n m 1918 m t tr c có hình Chánh án John Marshall bên c nh m t con d u màu xanh M t sau là hình v nhà thám hi m Hernando de Soto tìm ra sông Mississippi T 500 USD in hình T ng th ng William McKinley Hình c a T ng th ng William McKinley ã c in lên t b c 500 USD trong th i gian t n m 1928 1934 Ð ng 1 000 USD T 1 000 USD này c in vào n m 1918 có hình c a Alexander Hamilton m t khai qu c công th n c a H p ch ng qu c Hoa K Hi n nay hình chân dung Alexander Hamilton c in lên t 10 USD Vào n m 1928 ng 1 000 USD có in hình T ng th ng Grover Cleveland T 5 000 USD T 5 000 USD c in vào n m 1934 có hình T ng th ng James Madison T 10 000 USD Ðây là t USD có m nh giá cao nh t c l u hành trong công chúng T b c này phát hành n m 1946 và có hình B tr ng B Tài chính M Salmon P Chase Theo m t s ngu n tin chính ông P

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1072&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350805 announce Login Form Username Password Dang ky National Geographic Photo SUE CONG 01 15 13 T p chí n i ti ng National Geographic ang gi i thi u nh ng b c nh n i b t nh t c a c gi trong b s u t p có tên Your Shot M t chú kangaroo n m ph i n ng s thú Jacksonville M nh Graham McGeorge Ðàn nòng n c g m hàng ngàn con b i qua ám cây rêu nh Eiko Jones Xoáy n c l n hình thành t i Công viên Qu c gia Crater Lake Oregon M nh Pierre Leclerc Hàng cây u bóng trên m t h Wakatipu Glenorchy New Zealand nh Brad Grove Chim nh n m cho chim con n khi ang bay l l ng gi a không trung nh Norma Gleeson Sét ánh trên b u tr i Costa Rica nh James Hogan Khung c nh hùng v c a ng n núi First Grindelwald Th y S nh Paul Mulholland M t con cú tuy t ng i co ro gi a tr i l nh Jones Beach New York nh David Dillhoff C n c nh m t con s a g n bãi á ngoài kh i o Lefkada Hy L p nh Mauritzio Zambelli Chim m m m m i cho 2 chim con trong t nh Karl Scaife Con th n l n nh bé không h s hãi khi b con mèo e d a nh Adzrin bin Taib N c t dòng sông Hudson tràn vào Hoboken New Jersey M

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1071&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350807 announce Login Form Username Password Dang ky Nh ng Hình nh N c M USA Nguy n S n 01 09 13 Mu n xem Hình to h n b m vào hình 003 Bi n Hawaii Ð o O ahu 005 Bi n Hawaii Ð o O ahu 006 Bi n Hawaii Ð o O ahu 009 Bi n Hawaii Ð o O ahu 010 Hawaii Ð o O ahu Lên núi cao xem m t tr i lên 011 Hawaii Ð o O ahu Lên núi cao xem m t tr i lên 013 Hawaii Ð o O ahu Lên núi cao xem m t tr i lên 014 Hawaii Ð o O ahu Lên núi cao xem m t tr i lên 015 Hawaii Ð o O ahu Lên núi cao xem m t tr i lên 0017 Hawaii Ð o Maui Lên núi cao xem Thành Ph

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1070&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •